Dan Lyngmyr

Alder:
  RSS

Om Dan

Følgere

At regjeringen sier de vil gjøre alt for å rydde opp i NAV skandalen er en selvfølgelighet- det skulle bare mangle. Spesielt når så mange vanlige mennesker urettmessig er dømt og fengslet.

Det er, både i et vanlig liv, og i en statsråds liv, mulig å begå feil, og ingen er tjent med å felle en dom for raskt, og det må være plass for tilgivelse – for alle.

Men , for den som har fulgt høringene på NRK , så er det spesielt ett ståsted som avtegner seg tydeligere enn andre.

Alle andre har mesteparten av skylda.

– Høringen ble et «blame game». Det kom det ikke frem mye nytt, men det ble bare tydeligere at sentrale aktører skylder på hverandre", sier Per Lægreid, professor Emeritus i statsvitenskap til Aftenposten på nett 12.01.2019

NAV direktør Sigrun Vågeng er fortsatt lei seg . Sammen med statsråd Anniken Hauglie, den øverste ansvarlig.

Og, de er begge ansvarlige for at NAV har brukt jernhansker og vært uten nåde.

De forfulgte.

De urettmessig forfulgte er alle vanlige mennesker. Som i tillegg til en krevende livssituasjon i forhold til helse eller arbeid, eller begge deler, har tapt sitt omdømme og respekt som en følge av uberettiget straffeforfølgning og/eller fengselsstraff. 

I tillegg til tapte inntekter og sterkt begrensede muligheter i arbeidsmarkedet som en følge av fengselsdommer eller andre straffereaksjoner fra staten og NAV.

Hvor enkelt det har vært å opplyse en mulig ny arbeidsgiver om at " he-he , nei da var jeg tilfeldigvis fengslet pga trygdebedrageri skjønner du " er det vel knapt mulig å forestille seg - bortsett fra at mulige arbeidsgivere neppe kan klandres for en viss reservasjon i møte med slike opplysninger.

Symbolene.

NAV direktøren og statsråden er sterke symboler på at både NAV og staten har valset over mange vanlige enkeltmenneskers liv gjennom en sterkt foruroligende og uakseptabel praksis. 

Derfor bør både NAV-sjefen og statsråden, av respekt for alle de som har fått ødelagt sine liv - trekke seg.  Så langt har ingen av dem forstått verdien av en slik handling. 

Det ville tjene deres ettermæle til gode,og fordi det noen ganger ikke holder å være lei seg.

Gå til innlegget

Å være en svært lojal kunde , enten fordi det ikke finnes andre muligheter, eller fordi man foretrekker nettopp den butikkkjeden, hjelper lite hvis ikke kjeden får hele personnummeret ditt eller bankkortnummeret ditt. For uten å registrere dette får man i praksis ikke tilgang til reelle prisavslag eller ekstra bonusordninger gjennom apper og fordelskort.

Alle de store kjedene har fordelsprogrammer, dvs tilbud om lavere priser eller kjøpeutbytte, eller begge deler , gjennom medlemskap,apper eller fordelskort, og slik blir den vanlige forbruker forsøkt bundet enda sterkere til kjedene.

Hensikten er selvsagt å skape lojale kunder, og sett fra et kommersielt synspunkt ganske begripelig. Rema 1000 ønsker m.a.o ikke at man skal handle hos KIWI og likeledes med COOP og vice versa, de sier det bare ikke rett ut.

Men, de angivelige fordelene kommer man ikke til uten å dele en stor mengde personlige opplysninger, med helt ukjente mennesker, som strengt tatt ikke har noe med hva du handler, eller hvor mye penger du bruker i deres butikker.

De er rett og slett litt frekke.

Sammenligningen.

”Datalagringsdirektivet er i sin helhet uforenlig med kravene i Charter of Fundamental Rights i Den europeiske unionen, om at enhver begrensing i utøvelsen av en grunnleggende rettighet må være lovbestemt,” skrev EU-domstolen i en pressemelding da datalagringsdirektivet grundig ble avvist av domstolen for noen få år siden.

For de mange som sterkt motsatte seg direktivet,  så var en av de viktigste innvendingene - og dette var også et poeng for EU`s generaladvokat - at direktivet muliggjorde kartlegging av store mengder av informasjon om privatpersoner, og at dette åpenbart kan misbrukes. 

Både av kriminelle privatpersoner og organisasjoner – og stater og offentlige myndigheter.

De store kjedene i samme spor - og er det egentlig trygt ?

Sannsynligvis ikke.

I et transparent og åpent demokratisk samfunn med gode kontrollfunksjoner er heldigvis mye trygt. Samtidig, og til tross for mange forsikringer om det motsatte, er personlig informasjon som er elektronisk lagret, stadig på avveie.

Og,uten å reflektere mer grundig over hvilke opplysninger vi frivillig gir fra oss - til kjedene , forblir personvernperspektivet foruroligende svekket om vi uten forbehold fortsetter å gi fra oss opplysninger kjedene strengt tatt ikke trenger.Slik som f,eks :

Personnummer.

Bankortnummer.

Bankkonto (direkte eller indirekte)

Mailadresse.

Fullt navn og adresse.

Telefonnummer.

Samt andre opplysninger.

Osv.

Og deretter kommer alt det andre...

M.a.o - ikke en eneste karamellpose fra Nidar, Toro sjysaus eller rødvinspølse som lenger tilhører den private sfære. Ikke ett eneste kjøp uten at det blir registrert. 

Det burde på alle vis være en verdidebatt.

Gå til innlegget

Det er selvsagt ikke vanskelig å forstå at redaksjonen i Vårt Land/Verdidebatt tidligere ikke alltid så lyst på de utallige kommentarer som knapt kunne sies å være etter retningslinjene for god debattskikk. Trolig medførte dette også langt hyppigere moderering (og utestengelse) og redaksjonelt merarbeid enn hva som er tilfelle i dagens utgave av VD.

Og, det er selvsagt Vårt lands ansvarlige redaktør og redaksjonens valg som legger føringene for alle redaksjonelle vurderinger. Herunder også utviklingen av Verdidebatt. 

Men dynamikken, spontaniteten og spenningen er langt på vei forsvunnet.

Det er selvsagt også et slags valg - om man tror dette er en tvingende nødvendighet.

Enorm pressestøtte til Vårt Land.

Det er allikevel veldig vanskelig å forstå at Vårt Land, som gjennom årene har fått tilført hundrevis av millioner i pressestøtte, og som fortsatt er en av de avisene i Norge som årlig mottar mest pressestøtte her i landet, virkelig ikke finner plass til større resurser for å drifte Verdidebatt. ( Økt moderering)

Dette skyldes med stor sannsynlighet at redaksjonen var møkka lei en del av innleggene og ytringene, kanskje også noen av bidragsyterne, og anså disse som enten usaklige eller urelevante, eller begge deler.

Redaksjonens (ikke gode) valg.

Redaktørens og redaksjonens redaksjonelle valg er selvsagt eksklusivt deres. Likeså deres politiske og saksmessige foretrukne preferanser gjennom bevisste valg i forhold til overskrifter, ingresser og bildevalg. 

Og alle som kjenner Vårt Land som avis vet hva jeg sikter til. 

Men, gleden ved å kunne respondere umiddelbart , riktignok ikke alltid like klokt eller velformulert, og noen ganger kanskje for spontant ,ble endret på en helt negativ og grunnleggende måte da kommentarmulighetene ble avviklet.

Lite dynamikk og traust til tross for mye penger.

Når debattformen er forsøkt tvunget kun inn i det som i utgangspunktet er et positivt trekk ved enhver debatt, nemlig det grunnleggende velformulerte og reflekterte, så er allikevel den allment menneskelige og livgivende spontaniteten tvunget i kne.

I alle fall tilsynelatende, fordi Vårt lands redaksjon ikke orker eller har råd til noe mer moderering.

Kan det virke som.

Til tross for en samlet omsetning for perioden på omkring 650 millioner kroner i perioden 2014 -2018

Til tross for nær 210 millioner kroner, i tillegg, i pressestøtte fra 2014 til 2018.

Og med et resultat før skatt (Inkl finansinntekter), på i underkant av 38 millioner kroner for samme periode.

Gå til innlegget

Selv om moralske pekefingre, heller ikke flyskammens tidsalder, sjelden er fruktbare, er det allikevel ingen grunn til å slutte å reflektere over alkoholens enorme samfunnsødeleggende konsekvenser. Som en følge av alle disse har mitt valg vært avholdenhet.

1)

Jeg avstår fra alkohol i solidaritet med millioner av ofre verden over som lider under de mange ødeleggende  konsekvensene av alkoholbruk og alkoholmisbruk. 

Jeg vil oppfordre alle andre til å gjøre det samme.

2)

Jeg avstår fra alkohol fordi jeg ikke vil støtte en i all hovedsak kynisk alkoholindustri som bare tenker endeløs profitt - uansett menneskelige omkostninger.

Jeg vil oppfordre alle andre til å gjøre det samme.

3) 

Jeg avstår fra alkohol blant annet pga Bibelens utallige og tydelige advarsler om alkoholbruk  og alkoholens mange negative konsekvenser.

Bibelens omtale , og i alt overveiende advarsler mot alkoholbruk, står i et sterkt motsetningsforhold til den alkoholliberale utviklingen både generelt - men også blant mange kristnes forhold til alkohol.

Jeg vil oppfordre alle til å avstå fra alkohol denne julen og la dette være en livslang beslutning.   


 

 

Gå til innlegget

Eller for den saks skyld Vårt Lands spaltist Johanna Bjerga eller Kirkerådslederen Kristin Gunnleiksrud Raaums bibel. For i praksis, sett fra deres ståsted, er ytringer som fastholder et tradisjonelt syn på ekteskapet, slik brorparten av verdens kirkesamfunn fastholder det , også i sjelesorg , fullstendig uakseptabelt. Både privat og offentlig.

Det store spørsmålet blir derfor om det finnes legitime rom igjen for slike ytringer ?

https://www.vl.no/verdidebatt/homoterapi-er-overgrep-1.1614456

https://www.vl.no/verdidebatt/uetiske-samtalar-om-homofili-1.1616343

Fordi - selv om deres reaksjoner i utgangspunktet skyldes det litt uklare begrepet " konverteringsterapi" , i alle fall hva dette innebærer i praksis,så henger dette like åpenbart sammen med deres grunnstandpunkt om et uforbeholdent ja til likekjønnet samliv , og at det derfor må anses som svært kritikkverdig å ytre standpunkter som ikke bifaller deres ståsted.

Slik oppfatter i alle fall jeg de fleste av deres uttalelser.

Men, det aller verste med deres argumentasjon er selvsagt å bli forsøkt fratatt det ståsted at det etter mitt skjønn ikke er noe motsetningsforhold mellom det å ubetinget elske sin neste , uansett kjønnsmessig orientering , og samtidig å fastholde bibelens gode og tydelige samlivsetikk.

Hakket verre blir det faktisk når det er et faktum at dette, de førstnevntes synspunkter , i det verdensvide kirkefellesskapet, er et standpunkt som er et marginalt fenomen og som generelt har svært liten oppslutning.

En overveldende kirkelig oppslutning.

Det er anslått at verdens kirkesamfunn har omkring 2,3 - 2,4 milliarder medlemmer (tallene varierer noe fra kilde til kilde). 

Verdens største kirkesamfunn, Den Katolske Kirke, har omkring 1,3 milliarder medlemmer.

Det nest største og trolig verdens raskest voksende kirkesamfunn, de ulike pinsekirkene, med anslagsvis 600 millioner medlemmer. (Selv om anslagene varierer ganske mye)

De ulike ortodokse kirkesamfunn.

Svært mange vestlige kirkesamfunn.

En overveldende majoritet av nordamerikanske kirkesamfunn.

En overveldende majoritet av søramerikanske kirkesamfunn.

En overveldende majoritet av afrikanske kirkesamfunn.

En overveldende majoritet av asiatiske kirkesamfunn.

M.a.o "hele" verden.

Og, selv om synet på hva ekteskapet er og hva det innebærer kan variere noe fra kirkesamfunn til kirkesamfunn – så er de alle enige på ett punkt;

Nemlig at ekteskapet er for en kvinne og en mann , og at likekjønnet samliv er synd og faller utenfor guds uttalte vilje slik dette beskrives i bibelen.  

Sterkt motsetningforhold til bibelens samlivsetikk.

Biskop Fiskes , Therese Utgårds, Johanna Bjerga og Kirkerådslederen Kristin Gunnleiksruds standpunkt til likekjønnet ekteskap og deres uttalte motvilje mot å i det hele kunne drøfte likekjønnende seksuelle relasjoner i en fortrolig  og privat samtale,  er derfor urovekkende og uakseptable.

Videre så er retten, i møte med deres utspill, til fritt å kunne hevde tradisjonelle ekteskapsforståelse i møte med f,eks konfirmasjonsungdom eller i private sjelesorgssamtaler - satt under et enda sterkere og uakseptabelt press. 

Og, deres standpunkt står altså  i et sterkt motsetningsforhold til bibelens gode og tydelige samlivsetikk, både i et velbegrunnet teologisk og historisk perspektiv,og er derfor først og fremst et marginalt fenomen i kristenheten globalt. 

Både Odd Sverre Hovets nylige artikkel her på VD, om "bibelens bud om homoseksuelle samleier" , eller Dag Øyvind Vincent Østerengs noen år gamle artikkel " om ekteskapet i bibelen", er informativ og nyttig lesning for alle som fortsatt fastholder bibelen som en god samlivsveileder.

For alle som søker mer bredde enn den "rettighetsorienterte" argumentasjon, så belyser begge disse to artiklene debatten godt og er lesverdige faktabaserte kunnskapsinnlegg.

Sett i lys av dette snakker/skriver spaltist Bjerga, Biskop Fiske, legen Utgård og kirkerådslederen Raaum, etter mitt skjønn - usant. (Om ekteskapet i bibelsk perspektiv)

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11753216-bibelens-bud-om-homoseksuelle-samleier

http://www.verdidebatt.no/innlegg/318761-ekteskapet-i-bibelen.


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere