Dan Lyngmyr

Alder:
  RSS

Om Dan

Følgere

Publisert rundt 3 år siden
Une Bratberg – gå til den siterte teksten.
Er det nasjonalistisk å pynte juletreet med norske flagg? Og er det i så fall ille?

Er det nasjonalistisk å pynte juletreet med norske flagg?

Nei.

....‘Hver gang jeg skal pynte juletreet og finner esken med remsen av norske flagg, blir jeg usikker’, forteller en kollega.

Det er det ingen grunn til.


Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Dan Lyngmyr – gå til den siterte teksten.
Gi meg derfor heller det enkle budskapet om han som ble født i en stall og som oppfordret oss alle til å le med leende og gråte med de gråtende, og å elske vår neste som oss selv – samtidig som vi uten skam drikker av den samme koppen som i fjor og varmer oss i en dunjakke fra før totusenogfem. 
Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Terminologi som ikkje er sakssvarande

Godt skrevet av Sandsmark.

Gå til kommentaren

Å gjenta feilen.

Publisert rundt 3 år siden
Bent Høie – gå til den siterte teksten.
Justisdepartementet konkluderte med at abortloven ­åpner for å kunne abortere ett eller flere friske fostre i et flerlingesvangerskap. Det er en juridisk vurdering som verken ­regjeringen eller jeg kan overprøve. Dette har jeg formidlet til Vårt Land tidligere

Det er betryggende at helse og omsorgministeren er plaget av å bli for tett koblet til den etisk forkastelige praksisen med tvillingabort/flerlingeabort.

Praksisen som fra faglig hold har møtt tydelig motbør , blant annet fordi inngrepet medfører ca 15% øket spontanabortrisiko for det gjenlevende barnet.

Foruten den etisk ytterst uakseptable praksisen som i seg selv bidrar til å skape en sortering av menneskelivets verdi.   

At Justisdepartementets lovavdeling konkluderte som de gjorde betyr ikke annet enn at en eller flere saksbehandlere (jurister), med positive abortpreferanser, konkluderte med, dvs tolket, at tvillingabort/flerlingeabort er tillatt som en følge av abortloven.

Men , selvsagt kunne både regjeringen og helse og omsorgministeren besluttet å overprøve konklusjonen i et så grunnleggende spørsmål. 

Dersom de virkelig hadde ønsket.

Og justisdepartementets lovavdeling er faktisk ikke en uangripelig stat i staten - selv om noen ser det slik.

I dette perspektivet er det trist å registrere helse og omsorgministerens unnfallenhet og forsøk på å fraskrive seg  ansvar. 

Gå til kommentaren
Bent Høie – gå til den siterte teksten.
Antallet aborter i Norge har aldri vært lavere. Fordi vi gjør det som virker.

Aborttilhengernes prinsipielle tilnærming omfatter også kvinnens rett til å velge tvillingabort og abort på foster med Downs syndrom og/eller andre sykdomstilstander. 

Og det finnes ikke noe rom for diskusjon.

Selv om de fleste har fått med seg tydelige og sterke faglige innvendinger mot tvillingabort, og at veldig mange er av den oppfatning at « nei selvsagt skal ikke ufødte barn med Downs aborteres, vi driver da ikke med sånn sortering av mennesker » - så er debatten så ødelagt at enhver som ikke ønsker sin egen politiske død velkommen , gjør best i å holde munn.         

Det er ingen grunn til å sette seg til doms over andre menneskers tidligere livsvalg, fortid må være fortid og livets komplikasjoner kan være store for den enkelte når beslutningen skal fattes.

Men, det må saklig sett være lov å peke på konsekvensene av abortloven , selv om det gjør vondt.

Og selv om ikke Høie liker det.

Dvs de mer enn 600 000 ufødte liv som ikke har fått livets rett under nåværende abortlovgivning.

De som skulle være nåtidens og fremtidens varme hender.

I dette perspektivet er det derfor enkelt å konstatere at mange kvinner, og menn, ikke er villige til å ta ansvar for uønskede graviditeter, selv når disse er en følge av gjensidig frivillighet.

Til tross for at livet ikke er enkelt og mange kvinner opplever fortvilelse og usikkerhet knyttet til ufrivillig graviditet , så er det dessverre slik, for mange, at det ufødte livets verdi eller perspektiv  trumfes av det rettighetsorienterte kvinneperspektivet.

Kun det og ikke noe annet.

I farten har mange politikere bare glemt det ufødte barnet.                                                    

I stedet ville det være mer oppløftende om flere hadde valgt å se på hvilke muligheter som ligger i et nasjonalt fellesskap, i verdens rikeste land,som til tross for at vi ikke er forskånet for lidelse og nød, oppfordret til å stille flest mulig av samfunnets ressurser til rådighet for de svake og sårbare ufødte liv, menneskelig og materielt, i stedet for en konklusjon som åpner for tvillingabort og abort på ufødte barn med Downs syndrom og andre.

Det vil styrke og løfte livsvernsdebatten utover et nivå som bare skal ivareta det kvinnelige rettighetsperspektivet - uten å skjelne til det ufødte livets verdi.

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere