Dag Løkke

Alder: 74
  RSS

Om Dag

Følgere

De fleste vil ha en åpen folkekirke

Publisert over 6 år siden

Lederen i Borg bispedømmeråd har selvsagt rett i at det på begge lister er kandidater som ønsker en åpen folkekirke.

Det kan også hende at han har rett i at det er flere kandidater med kirkepolitisk erfaring på nominasjonskomiteens liste i Borg, enn det er på Åpen folkekirkes liste i samme bispedømme. På begge listene er det utvilsomt også et flertall av kandidatene som ønsker at Den norske kirke skal være åpen og inkluderende. Jeg tror det er slik i hele landet.

Derfor er ikke dette primært et listevalg ("partivalg"), men et personvalg - som tidligere. 

Vi som skal avgi stemme ved valget, må derfor sette oss inn i hva kandidatene står for. De er å finne på www.kirkevalg.no. Det har jeg gjort i mitt bispedømme - Tunsberg. Der har jeg kommet til en annen konklusjon enn lederen i Borg. I Tunsberg finner jeg flest kandidater med den erfaring som jeg vil vektlegge, på Åpen folkekirkes liste. 

Derfor vil jeg bruke lista fra Åpen folkekirke i Tunsberg denne gang.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere