Dag Løkke

Alder: 74
  RSS

Om Dag

Følgere

På landevei og dampskibsbrygge i 1935

Publisert nesten 6 år siden

Oslo bispedømme omfattet i 1935 begge sidene av Oslofjorden. Tunsberg og Borg bispedømmer ble opprettet senere. Bispedømmerådene hadde den gang fem medlemmer, det var tre leke, en prest og biskopen (formann). Her er et opprop til menighetene i 1935:

Til Menighetsrådene i Oslo Bispedømme!

Det er rettet en henvendelse til Oslo bispedømmeråd i anledning den overhåndtagende frihet i klæsdrakt som er en følge av tidens former for badeliv. Det som det særlig klages over er, at det er nu blitt ganske almindelig å se kvinner og menn optre i badedrakt på offentlig vei, i byenes gater, på brygger og stasjoner, ja endog i forretninger og på restauranter. 

Det er særlig folk fra Oslo som finner å kunne tillate sig snart sagt alt mulig i den retning, når de om sommeren søker ut til sjøen. Men småbyens befolkning og landsungdommen har lett for å bli revet med ved det eksempel som utgår fra de større steder. 

At den her nevnte optreden må ha sine uheldige virkninger, skulde synes selvsagt. Begrepene sømmelig og usømmelig blandes sammen. Blygsel og fintfølelse forsvinner.  Og en ny og fremmedartet ånd trenger seg inn blandt unge og eldre. Når man ferdes på steder, hvor badegjester opptreder I større mengde, da har man inntrykk av at generthet er et ukjent begrep.  Mange optrer hvor som helst med et minimum av klær på, og kan ikke tenke sig at det er andre som føler sig ille berørt ved å måtte ferdes iblandt dem. De synes tvert imot ofte å ville kjekke sig som herolder for nye moter.  

Det er allikevel en kjensgjerning at deres tall er stort,  som mener at badedrakten hører hjemme på badestranden, og kun der, og som forarges - og med full rett - over å se den benyttet som daglig antrekk på landevei og dampskibsbrygge. Det gjelder bare om at den opinion som finnes kommer mandig og stolt til orde. 

Dette kan skje på følgende måte:

1. Det må for det første være en selvsagt ting at alle som holder på den kristne moral ikke alene selv undlater å gi denne nye form for samvær mellem mennesker sin støtte,  men også gjør alt for å hindre sine barn og unge fra å delta i det. 

2. Og ikke bare det. Det må fra handlendes og andres side tydelig vises dem som ikke har takt nok til å innse, hvad der sømmer sig og hvad ikke - at en badedrakt er et antrekk som verken er velsett eller vil bli tålt i butikker eller på andre steder hvor folk til daglig ferdes fullt påklædd.  

3. Vårt politi har sikkert i kraft av gjeldende lov og vedtekt anledning til å hindre enhver utskeielse på dette område, men de kvier sig selvsagt for å gripe inn i en så ømtålig sak,  hvis det føler at det ikke har folkestemningen på sin side.  La derfor ordenens oprettholdere merke at det har støtte i en kraftig opinion,  når de tar fatt på det som støter an mot almindelig sømmelighet. 

4. Man bør også søke samarbeide med pressen på de steder det her gjelder.  Det viser sig gang på gang at der hvor avisene tar op en sak,  blir forholdene forandret.  

Dersom kirke, presse og de lokale myndigheter i våre kystbyer og bygder stod sammen i denne sak da vilde det sikkert være uråd for representantene for en mere eller mindre nakenkultur å komme nogen vei.  

Vi vil herved rette en inntrengende opfordring til alle som har åpent øie for denne sak og som føler ansvar for vårt folk og særlig for dets kjekke ungdom å gjøre sitt til at det herlige friluftsliv, som vår kyst innbyr til, holdes innenfor de grenser som sømmer sig et kultivert samfund, hvor kristen sed og kristen skikk har rådet i århundreder.  

Med broderlig hilsen

Oslo bispedømmeråd 1. mars 1935.

Johan Lunde ( formann )

H.  Høeg ( næstformann )

G.  Skagestad

Fr. Wisløff

Tomas Vigeland

Gå til innlegget

Gleđileg Jesú Jól

Publisert rundt 6 år siden

Min gode venn presten Pétur på Island sender denne hilsenen hvert år.

Det har han gjort i 25 år nå. 

På kortene han skriver, står det trykt Gleđileg Jól, og så tilføyer han med sin egen penn navnet Jesús. Dette skjer hver gang. Hvert eneste år. Det er stadig nye kort, med den samme trykte tekst. Disse kortene kan brukes av både kristne og humanetikere. Men for Pétur er det ikke nok. Han må ha med navnet Jesus!

Det er så flott. Pétur er en fargerik prest på 60 år. Jeg har kjent ham fra han var en 28 år gammel ungdomsprest. Senere ble han ungdomsprest på alderdomshjemmet, som han selv kalte seg overfor vennene sine. Han er en moromann. Han gir hvert år ut en bok med mye tull og tøys. Men også med dypt alvor.

En viktig del av dette alvoret er for ham Jesus.

Også vi kan ønske hverandre en Gledelig Jesu jul!   

Gå til innlegget

Vi som støtter kirkelig vigsel av likekjønnede, og sikkert mange av dere andre også, har passet på å bruke ord som ikke oppfattes som en negasjon til ekteskapet mellom kvinne og mann. Derfor sier vi nettopp likekjønnede (eller samkjønnede) ekteskap.

Vi sier altså ikke noe med "u-" eller "anti-" eller "ikke-". 

Men nå har noen begynt å kalle det gamle, gode ekteskapet med et ord som egentlig er en negasjon til noe annet! (Unnskyld at jeg sier "det gamle gode", men det har vi jo vokst opp med, så jeg må få lov til å omtale det slik.) Ekteskapet mellom kvinne og mann blir nå kalt for ulikekjønnet! 

Det ordet synes jeg fungerer svært dårlig. Etter først å ha kjempet for like rettigheter for homofile og lesbiske i forhold til heterofile, kan vi ikke nå snu det hele på hodet å omtale ekteskapet mellom kvinne og mann som noe som avviker fra noe annet. Det er faktisk det vi gjør (riktig nok uten å tenke over det) når vi omtaler det tradisjonelle ekteskapet med et ord som begynner med "u-". Jeg har selv gjort det her på Verdidebatt, i alle fall én gang, men kan vi ikke finne på noe bedre?

Intern konkurranse

Herved utlyses en intern konkurranse om et nytt ord som beskriver ekteskapet mellom mann og kvinne på en mye bedre og mer konstruktiv måte! Konkurransereglene sier at det nye ordet ikke må oppleves diskriminerende for noen.

Kan vi klare det? Premien er hederlig omtale i en sluttkommentar!

Gå til innlegget

Flue på veggen i 1877

Publisert rundt 6 år siden

Jeg drømte i natt at jeg var flue på veggen under bispemøtet høsten 1877. De seks biskopene var delt på midten i et stridsspørsmål. Biskopene i Tromsø, Hamar og Kristiansand var tilhengere av sykling. De andre tre mente at Jesus aldri hadde syklet.

Jeg fikk med meg bare en liten del av debatten:

Essendrop (Kristiania): "Da var det saken om å sykle på kirkevei. "

Jørgen Moe (Kristiansand): "Jeg mener at det må være tillatt."

Essendrop: "Jesus og disiplene brukte Apostlenes hester."

Moe: "Men de levde i en helt annen tid!"

Essendrop: "Hvor i Bibelen står det at vi kan sykle?"

Moe: "Selvfølgelig står det ikke noe om det i Bibelen. Den må tolkes i en større sammenheng. "

Essendrop: "Vi må holde oss til Bibelen. Den er vår rettesnor i alle ting."

Tønder Nissen (kirkestatsråd på besøk): "Jeg så Dem på sykkel nede i byen her en dag, Essendrop!"

Essendrop: "Det var min kones. Jeg skulle rekke et møte."

Moe: "Der ser vi, det er ikke så nøye likevel!"

Essendrop: "Deres gode venn Asbjørnsen sykler aldri, så vidt jeg vet."

Moe: "Det er ikke lett å sykle oppe i Nordmarken." (Ikke ennå, kunne vi ha tilføyd!)

... da hørte jeg en sykkelbjelle i det fjerne, kanskje var det vekkerklokka ...

Jeg fikk med meg at de til slutt ble enige om at det gikk an å leve med to syn i denne saken. Og de hadde heldigvis ikke noe kirkemøte å forholde seg til. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere