Dagfrid Moe

Alder: 65
  RSS

Om Dagfrid

Følgere

Har kjærligheten sluknet allerede?

Publisert rundt 9 år siden

For ett år siden, etter 22 juli roste mennesker i andre land oss nordmenn for vår kjærlighet. Da viste vi nordmenn stor omsorg og omtanke. Tenker på all hetsen og kulda ovenfor Romfolket...hvor har det blitt av den kjærligheten fra i fjor sommer?

Sov lite i natt, lå og grublet og takket for familien, vennene mine og å være født i Norge. Tenkte mye også på Romfolket, hvor fort nordmenns kjærlighet fra i fjor sommer "sluknet". Vi nordmenn griner på nesa og sier de stjeler og griser så til, så de må vekk! Samtidig er vi nordmenn verdensmestre i å samle inn penger til å hjelpe mennesker i egne land. Vi er blitt så rike at vi vil ikke se nøden så nært. Til alle som fnyser av Romfolket i velstandens rike, Norge: Det er fattigdom som gjør mennesker slik...

Gå til innlegget

Uanstendig streik!

Publisert rundt 9 år siden

Mange land i verden er i økonomisk ruin, og mennesker i andre land, lever med gjentatte naturkatastrofer og i en uendelig fattigdom. Nordmenns verden og hverdag har lite nød, men rikdom og reiser til opplevelsesrike og eksotiske steder.

Med hvilken samvittighet og anstendighet streiker nordmenn?
Rosetog og "barn av regnbuen" er flott, men hvor dypt stikker egentlig solidariteten?
I disse dager "visner" rosene og sangen til Lillebjørn er stille. Rosene og sangen er blitt litt "spill for galleriet", når jeg hører kampsangene til de streikende.
Er vi nordmenn egentlig så yndige og empatiske vi liker å fremstå? Eller er vi egentlig selvsentrerte og egoistiske?
Vil jeg noensinne oppleve nordmenn vifte med roser og høre oss alle si?
TAKK, VI ER FORNØYD! 

Gå til innlegget

Rom for åndelige opplevelser?

Publisert rundt 9 år siden

Våger kirkens menn og kvinner møte menighetens åndelige opplevelser? Er kirkerommet ikke stedet for "slikt"?

Nettopp hatt Pinse, kirkens "fødselsdag" og gode dager med Ånden. Herlig å kjenne og oppleve kraften på forskjellig vis. Jeg tenker ikke på ukontrollert utagerende oppførsel når jeg skriver dette. Selvfølgelig oppleves Ånden forskjellig hos kristne. Noen opplever Ånden sterkere, enn andre. Mener ikke noe er mer rett, enn annet. Alikevel sitter jeg igjen med tanker som: Tørr/makter kirkens menn og kvinner møte menigheters åndelige opplevelser????...eller må man oppsøke andre trossamfunn hvor "slikt" ikke bare avfeies, men tvert imot steder der det er rom for å prise og takke Gud for kraften Han har gitt oss. 
Kirken står nå foran mange endringer, også i gudstjenestelivet...hva med å tenke litt på hvordan vi er ovenfor hverandre, hvor tradisjonsbundne kirkegjengere er også under selve gudstjenesten. Hva med at prester tenkte litt mer på å møte mennesker med Ånden der og da...å våge slippe det menneskelige til og løsne snippen litt. Reformen angår og berører vel oss alle, både menighet og prest?

Gå til innlegget

Husk også kirkevalget og Jesus!

Publisert nesten 12 år siden

Det er ikke mange dagene igjen til valget, og det er spennende om de borgelig får en ny sjanse. Nordmenn flest ser heldigvis hvor heldige vi er som bor i et demokratisk styrt samfunn, og benytter seg av stemmeretten. Vi i Norge er privilegerte som har påvirkningskraft og folkevalgte som representerer oss. For meg personlig er ikke det å stemme bare en rett, men en god ”plikt”. Det er godt å leve i et land hvor det er lov å endre kurs og politisk mening i løpet av livet. Det går an å snu.
Selv om politikerne er mest synlige om dagen, så er det også et annet viktig valg samtidig, kirkevalget. Norges menigheter, vi , skal velge medlemmer til å sitte i menighetsråd. De har også påvirkningskraft. Man trenger ikke være en kristen for å være med i et slikt råd, kirka trenger alle ildsjeler. Håper allikevel at de valgte vil være ildsjeler for Guds kjærlighet, brenne for Jesus.
Ønsker at kirka skal fylles i gudstjenester på søndag, ikke bare ved anledninger som konfirmasjoner og på julaften. Det er mulig ved at vi som går i kirka, bl.a. blir flinkere til å se og inkludere nye og fremmende. Det er ikke bare vi som privatpersoner som kan endre politisk kurs. Kirka er i endring og moden, nesten overmoden for nye tiltak. Tror at det i framtiden kan bli trangt på kirkebenkene. Dette ved noe forandring og tilpassing av ritualer og liturgi, uten å nøytralisere kirkas hovedmål, å formidle det kristne budskapet; nestekjærligheten, Guds barmhjertighet og kjærlighet.
Den Norske Kirke har mange flotte og virkelighetsnære prester og forkynnere av Guds ord. De er også i Skedsmo menighet. Dessverre finnes det i Den Norske Kirke prester som ikke er menneskefiskere, men mer briljanter med tilegnet dyptgående teologisk teori. Guds kjærlighet er ikke teori, men handling!
Ønsker alle et godt valg for handling og for Jesus!

Gå til innlegget

"Smart" av Den Norske Kirke?

Publisert rundt 12 år siden

I snart 2 år har jeg lagt ned mye tid på frivillig arbeid i Skedsmo menighet. Har vært kirkevert på søndager og jobbet med juniorkonfirmanter. Stortrives med dette, og det gir meg mye, og jeg vet at prestene har satt pris på jobben jeg gjør. Liker å jobbe med barn da jeg mener det er viktig å la barna bli kjent med kirka og ikke minst, få kjenne Jesus.

Da jeg var nyfrelst for snart 10 år siden, kjente jeg ikke kristne på Romerike. Strevde lenge med å komme innenfor de "kristne rekker". Fant tilslutt plassen min i Skedsmo menighet.

Min enkle filosofi er at mennesker som får bidra med noe, føler seg verdifulle og inkludert. Alle har og kan noe! Da jeg trives og er aktiv i Skedsmo, men bor i Ullensaker kommune, søkte jeg om å få stemme ved kirkevalget i Skedsmo. Ble også spurt om å stille til valg for nytt menighetsråd. Det var jeg svært positiv til da jeg ønsker å bidra mer. 

I de seinere år har kirka strevet med å holde på medlemmer og å få folk til å komme til kirka på søndager. Stor var derfor min skuffelse og forbauselse da jeg fikk et negativt svar med avslag fra biskopen om dispensasjon ved kirkevalget. Tror virkelig biskoper og ledelse i Den Norske Kirke at dette er måten å holde på sine medlemmer og frivillge? Jeg finner et slikt avslag uten begrunnelse om hva som må til for å få stemmerett, helt uforståelig i en tid hvor kirka virkelig trenger frivillige og nye medlemmer. Burde ikke kirka være glad for at det finnes frivillige som er lette å be? Kan stemme i en menighet hvor jeg ikke har noen tilknytning. I den menigheten jeg er aktivt deltakende, hvor jeg kjenner prestene og andre, og vil gjerne bidra mer, får jeg ikke min demokratiske stemmerett, uten å vite grunn.

Dette er det eneste jeg har bedt om som "gjenytelse", å få delta ved valget med "min" menighet.

Mitt rulleblad er blankt. 

Har andre opplevd liknende? 

Nå må jeg stikke avgårde, skal være kirkevert i nevnte kirke i dag!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere