Dagfinn Gaarde

Alder: 57
  RSS

Om Dagfinn

Ugift mann etter Jesus sin kallelse.

Følgere

Uvanlige observasjoner.

Publisert nesten 4 år siden

En konkret hilsen?

Natt til 8.juni prøvde jeg å fotografere en planet som lyste kraftig på nattehimmelen. Den sto i syd midt på natten så jeg antar at det må ha vært Jupiter. Det stemte best med den astronomiske kalenderen.

Jeg har et kompaktkamera med telezoom, så jeg tenkte at jeg kanskje kunne få tatt et bilde av den. Det viste seg å være vanseligere enn jeg tenkte.

Plutselig hørte jeg en stemme som sa "Vil du se den?".
Jeg svarte antakeligvis ja. For plutselig begynte autofokusen å jobbe noe voldsomt, og jeg kunne se en planet badet i solskinn på skjermen på mitt kompaktkamera.

Jeg kunne se den helt klart og tydelig. Omtrent som å se fullmånen. Jeg fikk ikke tatt noe bilde da kameraet er helautomatisk og ikke lot seg operere.

Saken er at helsa har blitt værre i det siste på grunn av at hormonene har havarert. Jeg mistenker at det dreier seg om mer enn bare overgangsalderen.

Jeg føler at episoden med planeten og kameraet var en hilsen fra Jesus,
slik at jeg skulle løfte hodet og fatte mot. Jeg begynner å bli alvorlig sliten.

Jeg oppfatter episoden som å være naturlig og normal. Det er bare en av mange opplevelser. Jeg tenker at det ikke er mer merkelig enn for eksempel helbredelse, men at det nok er en hilsen spesielt beregnet på en datanerd.

Jeg liker datamaskiner, matematikk, datagrafikk og stereoskopisk datagrafikk (virtual reality). Og jeg liker å se Jupiter.

Jeg er ikke i stand til å gjenta situasjonen, og har kommet til den konklusjonen at man egentlig må ha stjernekikkert. Men jeg så den klart og tydelig på skjermen på mitt kompaktkamera.

Noen vil nok si at jeg hallusinerte, men jeg oppfattet situasjonen som virkelig og konkret.

Jeg har fått det inntrykket at konkrete åndelige erfaringer er noe man hører mest om i lavkirkelige sammenhenger. Eller privat og ikke i gudstjenesten på søndager.

Er det noen andre som har konkrete erfaringer med slike ting?
Da tenker jeg mer på kunnskapsord, at noen taler profetisk over en, konkrete bønnesvar og lignende.

Jeg vet at det kan være vanskelig å snakke om slike ting da man kan bli
stemplet som en åndelig dåre og ikke bli tatt seriøst.
Men det er ingen nytte i å bli tatt seriøst hvis man holder munn.

Er det noen som har noen kommentarer?

 

Gå til innlegget

Pinsevenn eller lutheraner.

Publisert nesten 4 år siden

Ja takk begge deler.

Er det noen av de kristne retningene som har forstått Guds ord mer enn andre? Eller er det slik at vi har bare forstått det delvis? Burde man ta det beste fra de forskjellige retningene og sette sammen sin egen teologi?

Jeg føler det slik at man bare ser en del av sannheten. I mitt eget liv er det slik at jeg tenker at de forskjellige retningene fokuserer bare på deler av Jesu lære.

Pinsevennene har en teologi der man fokuserer på kraften i Den Hellige Ånd. Man skal leve et seirende kristenliv ved Den Hellige Ånds kraft. Dette kan bli veldig slitsomt hvis man ikke helt klarer å leve opp til forventningene.

Luther mente vel at mennesket er en bedervet synder og ikke hadde mulighet til å leve etter Guds standard. Dette er vel egentlig ganske pessimistisk. Men mange føler nok at dette stemmer da vi er ganske skrøpelige i oss selv.

Kan begge ha rett? Samtidig?

Fra min egen erfaring kan jeg si at jeg ønsker det beste fra begge leire.
Jeg synes at mitt eget liv går fra seier til seier og fra nederlag til nederlag. Det er en blanding av begge deler.

Jeg får ingen anfektelser når livet er grusomt, men uten Den Hellige Ånd ville jeg ikke vært i live.

De fleste opplever vel begge ytterlighetene i sitt eget liv.

Jeg sier ja takk til både Luther og Den Hellige Ånd.

 

Gå til innlegget

Sterk tro eller svært naiv.

Publisert nesten 4 år siden

Troen alene.

Jeg sender dere ut som sauer blant ulver. Vær kloke som slanger og troskyldige som duer!

Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.

Kan man opparbeide seg sterk tro ved at man handler på den informasjonen som nytestamentet gir? Jo mer bekreftelse man får, desto sterkere blir troen. Kan troen styrkes ved at man gjør en egeninnsats.

Barn er i utgangspunktet naive, og dette er noe som bibelen setter høyt. De troende kalles jo for Guds barn. Kan man opparbeide seg naivitet og barnlighet? Eller er det dette som er utgangspunktet?

Apostlene oppfatter jeg som at de hadde sterk tro. De hadde kommet til modenhet i troen. Men de handlet på Jesu ord, og var Jesu etterfølgere.

De som Jesus kaller "én av disse mine minste søsken" er vel de som ikke har så mange ressurser. Dermed blir det vel ikke forventet så mye av dem. Men evangeliet om Jesus Kristus er veldig enkelt, så til og med enkle mennesker kan bli frelst.

Jeg oppfatter meg selv nærmest som ytterliggående naiv. Det fungerer det også.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere