Daniel Bentsen

Alder: 33
  RSS

Om Daniel

Jeg er kristen, studere sosionom på Universitet i Agder. Liker å tenke på livet som noe som man kan, og bør utnytte til det fulle! Er rimelig engasjert når jeg først setter i gang. Liker å diskutere :) Er veldig interessert i bistandsmuligheter. Ellers glad i Jesus, familie og venner!

Følgere

Ernas viktige poenger om abort

Publisert rundt 8 år siden

Erna svarte på Aftenpostens spørsmål om abortinnskrenkning begrenser kvinnekampen i Norge. Solberg besvarte spørsmålet brilliant og vi fikk endelig se en politiker som turte å løfte abortproblematikken ut av kvinnsaken.

Erna Solberg tok tak i en meget vikitg problematikk i dagens samfunn. Abort. I flere årtier har abortmuligheten blitt sett på som en rett kvinnene har over egen kropp. Men gjelder dette egentlig deres egen kropp? Hva når avgjørelser går ut over et annet menneskes liv?

For det første tror jeg vi må møter kvinnene som har tat abort med respekt og varsomhet. J Dette må være en svært tung og vanskelig avgjørelse for enhver kvinne som måtte befinne seg i denne posisjonen. Disse trenger en ekstra stor dose omtanke,varsomhet og imøtekommenhet, samt hjelp til å bearbeide konsekvensene av valget de har tatt. Jeg har veldig stor forståelse for at det finnes mange svært vanskelige omstendigheter og livssitusajoner som kan gjøre abort mer ønskelig fra foreldrenes side. 

Det alt koker ned til er om hvorvidt:

1.Om det ufødte barnet skal regnes for å være et selvstendig individ, eller fullt og helt en del av kvinnens kropp. Man kan også stille seg spørsmålet om

2. Når begynner et liv å eksistere? Ved befruktelsen, eller ved en senere anledning?

3. Hva med fosterets bestemmelsesrett?

4. Hva er alternativet til abortloven?

1. Det som først skal sies er at fosteret på alle måter er avhengig og skapes av sin mor. I kraft av at det lille mennesket så totalt er innlemmet i mors liv kan friste til å sammenstille forsteret med resten av kvinnens kropp. Men hva så når denne "lille delen" av kvinnen gradvis utvikler seg til et eget selvstendig menneske? Med egne organer, gener, fysiske og psykiske forutsetninger? På hvilken måte kan dette så tydelig individuelle og særegne mennesket bli regnet som en del av kvinnens egen kropp? Det er klart det finnes inne i kvinnens kropp, men på hvilket grunnlag kan et annet menneske gjøre beslutninger på vegne av et totalt forskjellig menneske, som atpåtil ikke får muligheten til å dele sin egen mening?

2. Min mening er at liv skapes når befruktningen skjer. Jeg har vanskelig for å forstå noen annen definisjon på dette spørsmålet. Da med tanke på at dette er starten på hele prosessen i det å bli et menneske. Spørsmålet kan stilles tilbake; når skal livet ellers regnes for å begynne? Når hjernen utvikles? Hjertet? Bena? Intellektet? Og hvem skal egentlig bestemme dette? Min holdning på dette punktet underbygger mitt ovenstående punkt som krever beskyttelse for fosterets rett til å leve allerede fra befruktningen. Dette åpner opp for både bruken av p-piller og kondom, som begge hindrer befruktelsen i å skje, og dermed fjerner man ikke et liv siden det enda ikke har startet.

3.  Hovedparolen for abort er kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Noe jeg støtter på absolutt alle punkter når vi faktisk omtaler kvinnenes egen kropp, og ikke kroppen til et lite selvstendig menneskes spede begynnelse. Barnet befinenr seg inne i kvinnens kropp, og kvinnen har derfor krav på og rett til å få den beste mulige behandling og opplysning under svangerskapet, nettopp for denne lille krabaten utvikles inne i og påvirker kvinnens liv. Noe jeg ikke mener noen har rett til er å bestemme andre menneskers livsrett. Jeg vet at veldig mange jenter befinner seg i en svært vanskelig situasjon, der trenger de all den støtte den kan få fra alle hold! Men, vi kan ikke sette kvinnens følelser, behov og egen fremtidsutsikter foran retten til hvert menneskes rett til å leve. Abort er ikke selvbestemmelse over egen kropp, men direkte bestemmelse over et annet menneskes liv.

4. Alternativene til abortloven kan kanskje virke vanskelige. Jeg tror på utvidede støtteordninger og større fokus på fellesskap mellom foreldrene og mødrene. Hva med utvidet støtte til barnepass fra det offentlige? Evnt. subsidierte dagmammaer? En utvidet barnetrygd og kanskje strengere retningslinjer overfor tilrettelegging i arbeidslivet. På dette området strekker ikke min kunnskap til. Men det å sette seg ned og diskutere hva man kunne gjort for disse jentene/damene i utsatte og vanskelige situasjoner tror jeg hadde vært ønskelig. Hvordan kunne man gjort hverdagen lettere for disse kvinnene? Ved hjelp av støttegrupper? Offentlige støtteordninger? Til sist vil jeg si at selvfølgelig om et barns fødsel direkte truer morens liv, må man selvfølgelig gjøre et inngrep. Men dette mener jeg kyndige leger skal kunne vurdere og ta en beslutning på. Hver enkelts fastlege bør kunne ha kompetanse på dette området. 

Gå til innlegget

Så har det kommet på banen igjen, hele denne problematikken rundt Mohammed-karikaturene. Gang etter gang har nye mediepersonligheter meldt sin støtte til karikaturene, enten gjennom sin muntlige støtte, eller gjennom trykking av bildene i sine representative aviser. Nå har det til og med nådd facebook, da gjennom en fremtredende FrP-politiker. Når skal dette ende?

Det kan virke som en tendens at man i det såkalt sekulære samfunn vi lever i idag, ikke skal anse noe for å være hellig. Hellig vil altså si noe sånt som at noe er hevet over alt anet. På det religiøse plan har staten kommet langt i å endre dette, men det er ennå et "hellig" punkt igjen som gjenstår. Et tema Vesten verdsetter høyest av alt. Nemlig ytringsfriheten. Det er ikke min intensjon å motvirke tanken om ytringsfriheten som en uhyre viktig del av hvert samfunn. Det er hevet over enhver tvil. Det jeg stiller store spørsmål ved er misbruket av ytringsfriheten som jeg har sett mange eksempler på i det siste! Hvem har gitt oss rett til å vanære og hetse religionen til over en sjettedel av jordas befolkning? Er det virkelig så viktig for oss å måtte skrive og publisere hva vi vil, selv om dette vil medføre trakassering av livsgrunnlaget til over 1 mrd mennesker? Dette handler ikke om ytringsfrihet, dette handler om en "skjult" trang til å tråkke på andre mennesker fra en annen kultur! I dette tilfellet Islam.

Noe av det som har overrasket meg mest er hvilke medier som først brakte dette på banen. Nemlig kristne aviser! Vi kristne har som oppgave å elske menneskene rundt oss, det betyr ikke kun de som har samme religion som oss, samme kultur som oss, eller bor i nærheten av oss. Jesus mener ALLE! Kristne som ytrer støtte til Muhammed-karikaturene ytrer, etter min mening, det stikk motsatte av Jesu kjærlighetsbudskap! Vi har i de siste årene klaget over liten kommunikasjon mellom kristne og muslimer. Jeg tror virkelig ikke at en barnslig umedmenneskelig trang til å tråkke på andre i skjul bak ytringsfriheten vil føre til noe mer kontakt! Nå må vi kristne reise oss opp og motarbeide denne trenden til å trakassere våre muslimske brødre og søstre! Jeg er lei av at kristne bruker tid på å angripe andre mennesker, husk på at alle mennesker er skapt og ekslet av Gud, og har derfor lik mulighet til å akseptere Jesus som sin Herre! Er det ikke det kalde og ekskluderende samfunnet vi øsnker å motarbeide?

Når ble egentlig ytringsfriheten satt over Bibelen?

Og jeg må spørre meg, hva godt har Muhammed-karikaturene ført med seg? 

Hva mener du?

Gå til innlegget

La oss komme oss ut på byn!

Publisert nesten 12 år siden

I så mange år har vi kristne vært på defensiven. Vi har i mange tilfeller sittet i våre lokaler og holdt oss for oss selv. Vi har laget vår egen lille koseklubb hvor vi kan bygge hverandre opp. Vi har selvsagt hatt en policy at alle andre kan komme inn til oss. Så lenge de kommer til oss, og vi slipper å møte de! Vi sitter og venter på at menneskene utenfor skal strømme til våre menigheter uten at vi selv tar initiativ til å møte dem!

Dette er satt på spissen, og jeg sier ikke at det alltid er sånn i kristen-Norge. Men jeg bare føler det er sterk tendens til at vi kristne alltid skal jobbe på hjemmebane! Alle er velkomne så lenge de kommer til oss! Når Jesus gikk på jorda spilte han alltid på bortebane, han møtte folk der de var! Det være seg på fest, i synagogen, eller ved brønnen på landet. Jeg tror vi trenger å gjøre det samme!

Jeg har vokst opp med forestillingen at det å gå på byen, eller på fest, er noe fryktelig galt. Man skulle helst ikke blande seg inn i "de miljøene". Jeg ser definitivt nytten av det, jeg tror ikke alle miljø er like oppbyggelige. Men man må jo få spørre seg selv hvor oppbyggelig det er å holde troen sin for seg selv, for så å kun dele den i menighetens trygge rammer? Jeg tror vi trenger å ut av menighetene, ut av komfortsonene. Begynne å spille på bortebane! Det står ingenting i Bibelen om at det er galt å gå på fest, diskotek eller pub. Stedet har egentlig ingenting å si med saken, det er hva man gjør på stedet som betyr noe! Jeg føler meg fryktelig selvsentrert og egoistisk når jeg ikke deler Jesu budskap med andre enn de i menigheten! 

Tenk hvilken mulighet man har til å nå mange om man møter de der de er! Om man er oppriktig interessert i å bli kjent med mennesker, viser dem kjærlighet og respekt vil folk begynne å spørre! Garantert! Da først kan man snakke om vekkelse, men det er ikke sikkert den nødvendigvis starter i kirken....

Folk snakker om moralsk forfall i Norge. Men hvem har skylda? Jeg tror vi kristne må ta noe av skylda for den! Vi har gjennom så mange år vært så feige og spilt på vår egen arena. Vi har ofte ikke møtt mennesker der de er. Ingen har kommet med noe bedre forslag til folk ang. hvordan man kan leve livet! Hvordan skal man da forvente at de skal følge kristne leveregler og levesett? Jeg ser en enorm mulighet i det "moralske forfallet" man ser idag. En enorm mulighet til å vise mennesker en mening med livet, og en måte å leve livet på som gir mening og livslyst til de selv, og andre!

Til sist tror jeg det er viktig å være ydmyk. Vi er ikke noen bedre mennesker enn noen andre. Vi er alle i samme båt, som syndere, altså mennesker. Hvorfor skal man da lage et så vannvittig skille mellom ikke-kristne og kristne? Som likeverdige menesker burde man kunne ha en likeverdig tone seg imellom! Den eneste, og viktige, forskjellen er at Jesus bor i oss! Thats it! Ellers er vi like! Vi har da fryktelig mye til felles, har vi ikke? Jesus har ikke satt oss her på jorden for å holde troen vår for oss selv, han har sendt oss på jorden for at vi skal møte andre mennesker med Hans kjærlighet, uansett om det er på dansegulvet, på bussen, på arbeidsplassen, i baren eller i kirken.

Dette merker jeg utfordrer og engasjerer meg noe voldsomt! Er det det samme med deg?  

Gå til innlegget

Ja til metal og salmesang i kirken!

Publisert rundt 12 år siden

Musikk er noe som har fascinert oss mennesker til alle tider. Det er noe som appellerer til det innerste av oss. Det kan både vekke avsky og glede, alt ettersom. Jeg kom til å tenke over temaet om musikk i kriken da jeg så debatten om en evnt. ny salmebok. Jeg har gjort meg opp noen meninger om dette.

Vi mennesker har alltid vært opptatt av tradisjoner. Det er noe som følger oss fra vi blir født til vi dør. På mange måter har tradisjon mye bra ved seg, det fører med seg trygghet og stabilitet, det er noe vi kan gjenkjenne oss i. På den andre siden så tror jeg dette fort kan bli en slags ”avgud” for oss mennesker. Vi blir altfor opphengt i å beholde gamle tradisjoner at vi glemmer  hva vi egentlig er ment å gjøre. Jeg føler det er sånn i den norske kirke (selvfølgelig finnes det unntak).

Kirkens øverste mål må vel være å vinne mennsker for Jesus, noe annet ville vært galt. Hvorfor skal man da hindre unge mennesker retten til å kjenne seg igjen i musikken i kirken? Hvorfor skal en stilart, eller en aldersgruppe ha enerett på kirkemusikken? Det finnes ingen kristne melodier, det er tekstene som treffer oss og skaper en forbindelse med Gud. Ingen kan derfor påstå at kristen-metal er noe mer galt eller syndig enn salmesang. Jeg tror vi trenger en veldig fornying i kirken. Selvfølgelig kan man beholde salmene, men man må ha et mangfoldig spekter av sanger og stiler. Jeg venter enda på mer Hillsong, Rudi Myntevik, kristen hip hop og metal i norske kirker. Jeg forstår at metal ikke så lett kan forenes med annen musikk under en gudstjenste, og at det krever større ressurser fra kirkens side ved bruk av f.eks. nye instrumenter. Men gi oss muligheten. Hva kan være galt med en rocke, metal, jazz eller pop-gudstjeneste i kirken? Jeg snakker ikke om hver gang, men om en påvirkning og endring av musikkstilen. Det må gå an å kutte ut orgelet i kirken iblant! Om mennesker møter Gud gjennom dette, må jo det være det viktigste!Man burde ha representanter fra aldersgruppen 14-100 år i valget av ny salmebok, dette ville gitt et mer helhetlig syn.

Til slutt vil jeg si noe om man burde ha salmebok i kirkene i detg hele tatt. Mitt forslag er å bruke millionene man bruker på boktrykking og gi det til Kirkens Nødhjelp. La oss få prosjektorer og lerret i kirkene! Det må da være mye viktigere å hjelpe fattige i nød enn at vi absolutt ikke kan endre på noe av utsmykningen i våre kirker.

Til slutt vil jeg si at det er veldig mye positivt i den norske kirke. Jeg var senest på lørdag i en ungdomsgudstjeneste der man man lovpriste Gud på et språk vi ungdommer forsto. Dette er strålande eksempel på nyskaping!

Ja til mer impulsivitet og nyskaping i kirken. Nå må vi slutte å tviholde på våre tradisjoner og heller slippe Jesus til i messene!  

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere