Conrad Myrland

Alder:
  RSS

Om Conrad

Conrad Myrland er daglig leder for Med Israel for fred og redaktør av nettstedet miff.no.

Følgere

LOs moralske konkursbo

Publisert nesten 8 år siden

To av tre utenrikspolitiske uttalelser fra Trondheimkonferansen til LO angriper Israel. Marokko får også kritikk for sin okkupasjon av Vest-Sahara, men LO snakker ikke om boikott og internasjonal domstol for Marokko. Aggressive tiltak vil LO utelukke

545 LO-tillitsvalgte fra hele landet var samlet til konferanse i Trondheim i helgen 31. januar til 2. februar. Det ble vedtatt i alt 15 uttalelser, viser en oversikt på nettsiden til LO i Trondheim.

De fleste uttalelsene dreier seg, naturlig nok, om forhold i norsk arbeidsliv. Noen drøfter EU-reglementer, og tre dreier seg om utenrikspolitiske forhold.

Som om det ikke finnes andre konflikter i verden, er Israel målskiven for kritikk og straff i to av dem. Den tredje uttalelsen heter Vest-Sahara: Stopp Frankrikes sabotasje av menneskerettighetene.

Uttalelsene gir er et nytt grelt eksempel på LO-systemets syke prioriteringer når det gjelder Israel.

Det foregår kriger og konflikter rundt omkring i verden som krever livet til tusenvis av mennesker hver måned, men LO nevner dem ikke med ett eneste ord.

Det foregår massive brudd på grunnleggende menneskerettigheter i titalls land, men LO nevner dem ikke med ett ord.

Sammenligner man de politiske kravene i uttalelsen om Vest-Sahara med kravene i uttalelsene om Israel, kommer LOs moralske konkursbo enda tydeligere fram.

 

Ordbruken mot Marokko

LO hevder “grunnleggende menneskerettigheter” brytes daglig i Vest-Sahara. “Marokko forbyr saharawiske organisasjoner, slår ned på demonstrasjoner, torturerer fanger og dømmer saharawiske aktivister til livstidsdommer i militære domstoler.”

Hva krever LO og Trondheimskonferansen av Marokko med bakgrunn i en slik virkelighetsbeskrivelse? Ingenting. De nevner at “Marokkos krav på Vest-Sahara er grundig avvist av Den internasjonale domstolen i Haag”, men nevner for eksempel ingenting om boikott eller andre tiltak. Norges import fra Marokko var på 897 millioner kroner i 2013, det er 11 prosent mer enn importen fra Israel.

Uttalelsen avsluttes med tre krav. Det første retter seg mot utenriksminister Børge Brende. Han skal arbeide, mener LO, for at FNs operasjon i Vest-Sahara (MINURSO) skal få lov til (!) å rapportere om menneskerettighetssituasjonen i området. Legg merke til LOs forsiktige språkbruk også i de to siste kulepunktene med krav:

“- Ber Frankrike om å støtte en inklusjon av menneskerettigheter i MINURSOs mandat.

- Appellerer norsk fagbevegelse og politiske miljøer til økt engasjement for saharawienes rettigheter.”

LO har ingen budskap å formidle til regjeringen i Rabat.

 

Ordbruken mot Israel

Sammenlign dette med ordbruken mot Israel. Tonen er satt allerede i overskriften på den første uttalelsen: Still Israel for Den Internasjonale Domstolen!

LO kaller sikkerhetsbarrieren for “Muren”, og hevder palestinere blir “fanget” av den. “Apartheid lever fortsatt i Israel,” erklærer de 545 tillitsvalgte.  Dette er selvsagt en løgn, men vi skal ikke gå dypere inn på det nå.

I denne uttalelsen er det ikke bare bønn om økt engasjement. “En samla solidaritetsbevegelse i Norge må sørge for at et det reises et krav om at Israel stilles til ansvar og straffes for sine forbrytelser. Vi støtter palestinernes krav om å stille Israel for Den internasjonale domstolen.”

Slik avsluttes uttalelsen:

“Vi oppfordrer til:

- Boikott av staten Israel!

- Riv Muren! Stans bosettingspolitikken!

- Bryt med Histadrut!

- Still Israel for Den internasjonale domstolen for brudd på folkeretten og internasjonale konvensjoner!

- Støtt palestinernes rettmessige krav om å bli medlem av ICC!”

Det er brodd mot Israel allerede i overskriften også i den andre uttalelsen: Folk i Gaza må få mulighet til å leve av sitt eget arbeid. Få slutt på Israels kvelertak!

Deretter følger en beskrivelse av hvordan LO hevder Israels restriksjoner for Gaza påvirker innbyggerne der. Vi skal ikke gå inn på hvor overdrevet og ensidig det er, bare nevne at Hamas-regimet ikke nevnes med et ord. Det gjør selvsagt heller ikke deres antisemittiske grunnlov eller deres nære tilknytning til Det muslimske brorskapet.

Det siste av tre avsnitt lyder slik:

“Trondheimskonferansen 2014 krever at Israel opphever blokaden av Gaza og stopper angrepene på Gazas fiskere og bønder. Israel og Egypt må åpne grenseovergangene slik at personer og varer kan komme inn og ut av Gaza. Den norske regjeringen må gå i spissen for å skape et internasjonalt press som er sterkt nok til å presse fram en innfrielse av disse kravene. Gazas 1,8 millioner mennesker må få frihet til å kunne leve av sitt eget arbeid og skape sin egen framtid!”

LO skal ha honnør fordi de har oppdaget at Gaza også har grense mot Egypt, men hvorfor er det bare Israel som nevnes i overskriften? Hvorfor er det bare Israel som skal inn for internasjonal straffedomstol og boikottes?

Vet ikke LOs tillitsvalgte at PA-president Mahmoud Abbas har støttet blokaden av Gaza-stripen for å legge press på Hamas-regimet? Vet de ikke at å heve den lovlige sjøblokaden av Gaza vil sette både israelske og palestinske liv i fare?

La oss håpe de tillitsvalgte i LO er ukjent med det, men deres framstilling av Israel som en kvelerslange faller inn i et gammelt europeisk mønster av å framstille jødene kollektivt som en kvelerslange.

Det er på tide at LO forstår at boikott av Israel ikke bare er dumt, men umoralsk.

Etter at forrige Trondheimskonferanse ble avholdt i januar 2013 har det kommet fram at norske soldater på ti år i Afghanistan kan ha drept mellom to tusen og fire tusen afghanere. På ti år kan norske styrker ha drept flere afghanere enn antall palestinere drept av israelske soldater under den første og andre intifadaen til sammen. Men LO har ingen uttalelse om Norges krigsinnsats i Afghanistan.Med sin fullstendig ulike oppmerksomhet på norsk og israelsk krigsføring er LO med i gruppen av norske organisasjoner og medier som bidrar til å dyrke fram Israel- og jødehat.

Gå til innlegget

Importen fra Israel øker til ny rekord for tredje år på rad.

Kl. 10 i dag publiserte Statistisk sentralbyrå de foreløpige tallene for norsk varehandel med utlandet i 2013.

Statistikken viser at norsk import fra Israel ble på  807 millioner kroner, en økning fra 761 millioner kroner i 2012.

Hjertelig takk til alle dere som kjøpte israelske varer i 2013. Må også 2014 bli et år der boikotternes drømmer blir knust.

For flere tall og statistikk, se miff.no.

Gå til innlegget

Et heleid statlig aksjeselskap tilbyr i mars sine nære samarbeidspartnere gruppetur til Israel – “verdens enste jødiske stat”. Dette er kanskje varsel om en ny tid, hvor det er grønt lys for bilateralt samarbeid med Israel helt fra toppen.

Fra 18. til 24. mars tilbyr Norsk Tipping en gruppetur for sine kommisjonærer til Tel Aviv, Jaffa, Dødehavet, Masada og Jerusalem. Deltakerne skal også besøke Betlehem som kontrolleres av de palestinske selvstyremyndighetene.

I presentasjonen av turen skriver Norsk Tipping:

“Vi besøker et lite, men helt spesielt land! Israel ligger i den subtropiske klimasonen og har variert natur. Som land og folk har Israel en historie helt tilbake til oldtiden. Den moderne staten Israel ble opprettet i 1948. Det bor ca 8 millioner i landet. Israel har en sammensatt befolkning knyttet til den politiske utviklingen i landet. Tre fjerdedeler er jøder og en fjerdedel arabere. Israel er verdens eneste jødiske stat.”

 

Programmet

Første hele dag på turen får deltakerne tilbringe i Tel Aviv og Jaffa. “Tel Aviv er kalt Israels New York og er kåret til en av de beste utelivsbyene i verden,” heter det i programmet.

Andre dag går turen til Dødehavet og Masada, som presenteres som den private festningen til Herodes. “Senere ble dette stedet base for en gruppe jøder som gjorde opprør mot de romerske okkupantene av Israel.”

Tredje dag får kommisjonærene presentasjon av spillselskapene Mifal Hapais Israel National Lottery og TOTO (The Israel Sports Betting Board) i Jerusalem. Den faglige utvekslingen følges av besøk i Yad Vashem, Oljeberget og Getsemane.

Fjerde dag står historiske minner i fokus, i Jerusalems gamleby og Betlehem.

Femte dag går turen til Israel Museum, “som er rangert som et av verdens beste kunst- og arkeologiske museer”.

 

Grønt lys fra toppen

Norsk Tipping arrangerer flere slike turer for sine kommisjonærer hvert år. Ifølge invitasjonen som Miff.no har fått tilgang til, går det turer både til England og Spania i 2014.

“Formålet med våre kommisjonær-turer er å invitere kommisjonærer og lokalinnehavere (Multix og Belago) på tur med faglig, opplevelsesrikt og sosialt samvær, hvor vi bygger relasjoner mellom selskapet og kommisjonærene,” heter det i invitasjonen.

Norsk Tipping AS er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Kulturdepartementet. I oktober kom det en ny politisk ledelse i departementet, blant annet med statssekretær Knut Olav Åmås. I 2009, da han var debattredaktør i Aftenposten, skrev han: “[Det er] bemerkelsesverdig lite kultursamarbeid og akademisk utveksling [med Israel]. Norsk kultur-, forsknings- og utdanningspolitikk bør få som mål å utvide kontakten med israelske kunstnere og akademikere kraftig.

Norsk Tipping er godt i gang.

 

Gå til innlegget

NTB gjorde Netanyahu til religiøs profet

Publisert rundt 8 år siden

“Netanyahu med dommedagsprofeti før pavemøte,” skrev NTB i en tittel mandag. Israels statsminister “raste mot sin Lucifer”, fortsatte ingress, begge deler helt uten dekning i stoffet og i klart brudd med Vær Varsom-plakaten.

Denne helgen var Israels statsminister Benjamin Netanyahu på statsbesøk i Italia og Vatikanet.  I den forbindelse gjenga nyhetsbyrået NTB, som leverer de fleste utenriksnyheter til norske medier, noen av Netanyahus uttalelser under et synagogebesøk i Roma.

Overskriften i saken som NTB sendte ut på morgenen mandag 2. desember lød slik: “Netanyahu med dommedagsprofeti før pavemøte.” Overskriften ble ukritisk publisert på nettsider som NRK, Vårt Land og Dagen.

Ingressen fulgte opp forsøket på å tegne et bilde av Netanyahu som religiøs profet: “Israel statsminister Benjamin Netanyahu har kommet til Roma for å møte paven. Men først raste han mot sin Lucifer: Iran.”

Forsøket på å tegne bildet av Netanyahu som en religiøs, jødisk profet – og dermed en som man ikke trenger å ta så alvorlig? –  ble styrket av det illustrerende bildet av Netanyahu som tenner Hanukka-lys under synagogebesøket.

 

Kommentarer

Når man går videre i saken, og leser brødteksten og sitatene av Netanyahu, er det ingen referanser til dommedag, ingen referanser til Lucifer og ingen tegn på at statsministeren “raste”. Netanyahu bruker det han selv mener (og de fleste israelere med ham) er rasjonelle, politiske argumenter for å advare mot Irans atomvåpenprogram.

En svært lite religiøs Netanyahu er generelt ikke opptatt av dommedag, og det er ingen tegn som tyder på at statsministeren overhodet har brukt slike ord under sitt besøk i Italia. Uttrykket Lucifer kommer fra King James-oversettelsen av Bibelen, og jødiske teologer tolker skapningen det refereres til i Jesaja 14,12 som kongen Nebukadnesar II av Babylon. Oldtidens Babylon ligger i dagens Irak, ikke i Iran, så også dette blir et eksempel på at NTB overstrekker de konstruerte religiøse koblingene.

Det er ytterst sjelden at statsledere raser, selv om journalister ofte misbruker ordet slik at menneskene de omtaler blir gitt animalske trekk. Når noen statsledere faktisk raser, blir det med rette store overskrifter. At Netanyahu skulle rase i en synagoge, på statsbesøk hos en av sine nærmeste politiske venner i Europa, er selvsagt det rene oppkok.

Denne saken føyer seg inn i en lang rekke hvor nyhetsbyrået NTB vrir og vender på saker for å fremstille Israel og israelske ledere i et ufordelaktig lys.

Tirsdag 3. desember, etter klager fra MIFF til NTB, og klager fra Israel-venner både til NTB og NRK, endret NRK overskriften og fjernet referansen til Lucifer. Dommedag og Lucifer står fortsatt å lese på nettsaken til Vårt Land på morgenen onsdag 4. desember.Dagens nettsak har bare “dommedagen”, der Lucifer-referansen ikke å se.

La oss håpe de kristne avisene, med nærmere ettertanke, følger NRKs gode eksempel.

Skjermdump fra Nrk.no etter at NTBs overskrift og ingress ble endret.

Skjermdump fra Nrk.no etter at NTBs overskrift og ingress ble endret.

 

NTB svarer ikke

NTB har ikke svart på henvendelsene fra MIFF, og har, såvidt vi vet, ikke sendt ut noen oppdatert versjon til redaksjonene. Det sitter nok langt inne å innrømme at man her beveget seg i området utenfor noen av Vær Varsom-plakatens viktige paragrafer.

3.7. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.

4.2. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.

4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende.  Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

Gå til innlegget

Krystallnatten er nær oss

Publisert rundt 8 år siden

Krystallnatten er nær oss på en mye dypere måte enn tid og sted. Men det er en radikal forskjell nå i forhold til situasjonen i 1938, sa Conrad Myrland, daglig leder i MIFF, under markering av Krystallnatten i Hamar.

Her følger forhåndsskrevet manus til talen som Conrad Myrland holdt under minnemarkering for Krystallnatten i Hamar 9. november 2013. Markeringen var arrangert av Ester-gruppen, i samarbeid med lokale organisasjoner og menigheter. Omlag hundre personer deltok.

 

Vi er samlet for å minnes de koordinerte anti-jødiske angrepene i Nazi-Tyskland og  deler av Østerrike 9. og 10. november 1938. Tallene er dystre. Omkring 90 jøder ble drept i angrepene, enda flere tok selvmord i fortvilelse, noen titusen unge jødiske menn ble sendt i konsentrasjonsleir og av disse døde et stort antall i månedene som fulgte, hundrevis av synagoger ble påtent eller ramponert og tusenvis av jødiske forretninger ødelagt eller skadet.

Å se tilbake på hvordan det tyske folk reagerte på den antisemittiske volden, er kanskje enda mer skremmende. En britisk journalist som var øyenvitne til voldsorgiene i Berlin, rapporterte hvordan rasistisk hat og hysteri spredte seg også til mange som ikke deltok aktivt i angrepene. “Jeg så moderne kledde kvinner som klappet i hendene og ropte av fryd, mens respektable middelklasse-mødre holdt opp sine småbarn for å se på ‘moroa’”, skrev Hugh Greene i Daily Telegraph.

Men hvorfor samle folk på torget i Hamar for noe som skjedde for lenge siden,  langt borte? Titalls millioner mennesker er jo drept i krig og konflikt siden den gang. Gudshus og forretninger er ramponert på hvert eneste kontinent. Fortsatt blir flere hundre mennesker drept i krig og terror hver uke. Hva er så spesielt at det er grunn til å markere 9. november fremfor alle andre dager da det har skjedd like redselsfulle ting?

Krystallnatten er nær oss

Det kanskje viktigste å forstå om det vi kaller Krystallnatten, erhvor nær oss den er. 75 år er ikke lang tid. De eldste av oss var allerede født. Avstanden fra Hamar til Berlin er bare 115 mil i bil, pluss en liten ferjetur. Reisetiden fra Hamar til Berlin er kortere enn fra Hamar til Tromsø.

Men Krystallnatten er nær oss på en mye dypere måte enn tid og sted. Jeg vil begrunne det i tre punkter. Deretter skal jeg peke på én radikal forskjell mellom 1938 og 2013, noen tanker om hvordandet ble en radikal forandring og hvorfor denne forskjellen gir håp i en verden hvor neste Krystallnatt kan komme når som helst.

 

Holocaust er enestående

Men la meg aller først peke på det kanskje mest unike med nazistenes jødeutryddelser. Store massedrap har skjedd inntil vår tid, det er nok å nevne Rwanda og Kambodsja. Såvidt jeg vet har Holocaust likevel vært enestående på minst to måter.

1) Massedrapene var industrialiserte mot forsvarsløse mennesker, høyt prioritert på bekostning av stridsevne og ressurser som nazistene ellers kunne ha brukt på vikende fronter.

2) Målet var å fjerne en hel menneskerase helt fra jordens overflate. Historisk sett har andre som har ført krig mot jøder gitt dem anledning til å konvertere, det er fortsatt “fredstilbudet” radikale islamister gir dem. Nazistene på sin side førte en total krig mot jødene som rase, de kunne ikke redde seg ved å skifte religion. I denne “rasekrigen” var det bare seierherren som kunne overleve. Nazistene ga jødene ingen utvei, ingen fluktmulighet.

Det er derfor god grunn til å minnes Krystallnatten særskilt. Det var dagen da de nazistiske lederne forstod at de kunne tillate seg alt mot jøder, uten at noen ble opprørt nok til å gjøre betydningsfull motstand. Krystallnatten var ikke begynnelsen på Holocaust, men en bekreftelse for Adolf Hitlers menn om at jødene var fredløse. Smurt med tyskernes og verdenssamfunnets likegyldighet kunne Holocausts dødsmaskineri settes i gir.

Jeg hevdet at Krystallnatten er nær oss.

 

Jødehatets lange røtter

For det første er den nær oss, fordi jødehatet som var grobunn for ondskapen har lange røtter i hele det kristne Europa, inkludert Norge. Jødene ble systematisk diskriminert i mange, mange århundrer før Krystallnatten. Den katolske kirkes totalitære kontroll over alt religionsliv gjorde livet vanskelig for jøder gjennom hele middelalderen. Da reformasjonen kom ble det ikke bedre for jøder. Martin Luther har skrevet noe av det styggeste som er skrevet om jøder. Nazistene kunne bruke mange av hans uttalelser i sin groveste propaganda.

Nazistene kunne også hente inspirasjon fra nordmenn samlet i Hamars nabolag, fra Eidsvoll-mennene her hjemme. Løgnkonspirasjonene mot jødene er gjengitt i referatene fra grunnlovsbehandlingen. Paragraf 2 i 1814-grunnloven – “Jøder ere fremdeles udelukkede fra adgang til riket” – ble sett på av de fleste som den mest naturlige sak i verden.

 

Nazistenes løgner sådd i Norge

For det andre er Krystallnatten nær oss, fordi nazistenes ondsinnede løgner om jødene også ble sådd i Norge. Et hovedmål med den nazistiske propagandaen var å isolere den jødiske “fienden”. I Tyskland begynte det med oppfordringer til boikott av jøder, før det siden – etter Krystallnatten – kom forbud mot handelsforbindelse mellom jøder og ikke-jøder. Allerede i 1939 – før Norge ble invadert – kartla nazistene hvilke norske firma som hadde kontakt med jøder.

Nazistene i Norge lå ikke etter sine tyske allierte. I 1927 foresloNationalt Tidsskrift å begrense jøders adgang til høyere utdanning slik at de ikke fikk flere plasser enn deres prosentvise del av befolkningen. “Jøder må ikke få tillatelse til å drive teater eller forlystelsesetablissementer her i landet,” het det også. Vi forstår at kulturell og akademisk boikott ikke er noe nytt! Senest denne helgen kom det boikottoppfordringer mot en dansetropp av jøder fra Beersheba som hadde forestilling i Bærum.

 

To telefonsamtaler

Det er ingen tvil om at det raseinspirerte jødehatet fortsatt lever i Norge. La meg referere fra to samtaler som jeg selv har hatt med etniske nordmenn.

En mellomaldrende mann fra Telavåg i Hordaland ringte meg i april 2010. Han tok til orde for bombing av Israel. Noen vil kanskje mene at dette ikke kvalifiserer til jødehat. Når selv en norsk statssekretær kan fortelle offentlig at hun dagdrømmer om at FN skal “sende presisjonsstyrte raketter mot utvalgte israelske mål”, er kanskje dette slik man bør tåle og ikke stemple? (Ingrid Fiskaa fra SV til Klassekampen 19. april 2008.) Men mannen fra Telavåg fortsatte: ”Jeg tror nazistene var mer oppegående enn jødene,” sa han. Fiendskapet var ikke bare rettet mot Israel, men mot jødene som folk.

 

En eldre mann fra Jæren ringte meg samme måned: ”Hitler gjorde en stor bragd for menneskeheten.” (…) ”Hitler drepte 6 millioner for lite av de svinå.”

 

Ifjor fikk vi kunnskap om norsk antisemittisme i en omfattende undersøkelse gjennomført av Holocaust-senteret for regjeringen. 12,5 prosent av den norske befolkningen har “utpregede fordommer mot jøder”, konkluderte forskerne. Like mange mener jødene selv har skylden for at de er blitt forfulgt.

 

Nye flammer av jødehat

For det tredje er Krystallnatten nær oss, fordi jødehatet har flammet opp på ny i Europa og jøder fortsatt opplever angrep mot liv, gudshus og eiendom.

 

Det ble heldigvis tatt et sterkt oppgjør med jødehat i Vest-Europa etter at nazistene var nedkjempet. I dag er “antisemitt” en av de verste merkelappene du kan gi et menneske. I andre deler av verden har ikke dette oppgjøret kommet. Snarere tvert imot.

Går vi til Europas nærmeste naboer i sør, araberne i Nord-Afrika og Midtøsten, opplevde jødene en rekke “Krystallnetter” i tiårene etter andre verdenskrig. Den sterkt intensiverte diskrimineringen, trakasseringen og volden har redusert antallet jøder i den arabiske verden fra omlag 1 million til under 10.000 de siste 75 år. De jødiske samfunnene i Irak og Egypt, med tre tusen år gamle røtter, hadde for 75 år siden et folketall som til sammen var større enn dagens befolkning i Hedmark fylke. I dag er det mindre enn hundre jøder igjen i Egypt, kanskje en håndfull jøder igjen i Irak.

Jødenes flukt fra Nord-Afrika og Midtøsten er den ukjente mørke historien som utfoldet seg lenge etter at Hitlers gassovner hadde sluknet. Den ble drevet fram av den ideologiske alliansen som var skapt mellom nazistiske, arabiske og islamistiske ledere i mellomkrigstiden. Alliansen skjøt nye skudd også etter 1945. SS-menn på flukt fra straffeforfølgelse i Europa slo seg ned i Egypt og fikk rådgiverstillinger i den egyptiske hæren. Muslimer fra Bosnia, som hadde kjempet på nazistenes side, kastet seg noen få år senere inn i krigen mot den gjenopprettede jødiske staten.

Den ideologiske allianse fortsetter også i dag. Hitlers Mein Kampfer fortsatt en bestselger i arabiske land. Senest denne uken har jeg sett videoklipp fra Jordans hovedstad Amman, hvor Mein Kampf og konspirasjonsløgnene og falskneriet i Zions vises protokoller ligger åpent for salg i bokkioskene.

Fra nesten alle land i Europa kommer det meldinger om en ny bølge antisemittiske uttrykk og voldsangrep som vi ikke har sett sidestykke til siden andre verdenskrig. I Norge og Sverige ser vi de samme tendensene. Jøder flykter fra Malmø. Norske jøder har opplevd skudd mot synagogen i Oslo, molotovcocktail mot synagogen i Trondheim og dødstrusler. I januar 2009 singlet det av glass i Oslos gater. De anti-jødiske og anti-israelske opptøyene var en norsk mini Krystallnatt, da det ble gjort skade for millioner av kroner.

 

Ny gjødning fra Midtøste

Jødehatet i Europa anno 2013 vokser i gammel antisemittisk og kristen judeofiendtlig jordbunn med ny gjødning fra Midtøsten. I store deler av den muslimske innvandrerbefolkningen  i Europa er antijødiske holdninger sterkt utbredt. Senest i januar i år rapporterte Jyllandsposten at jødiske barn i Danmark blir bedt om å flytte bort fra strøk med mange muslimer over på andre skoler, for å unngå trakassering av arabiske medelever. Dette er bare ett av utallige eksempel på at jødenes situasjon i Europa blir stadig tøffere. Muslimenes hat og konspirasjoner blir vannet av en flodbølge med anti-jødisk propaganda fra arabisk satelitt-tv, internettvideoer og moskéer.

Høyreekstreme, venstreekstreme og islamister finner hverandre i Europa i et felles jødehat. Slik sett er det lite nytt de siste 75 år.

 

Den store forskjellen

Men det er minst én stor forskjell mellom dagens situasjon og 1938. Jødene har i dag en egen stat, Israel, med evne til å forsvare sine innbyggere. Ikke bare det, jødene har skapt – på rekordkort tid og mot alle odds – en suksessfull stat som ligger på nivå med Danmark og Finland når FN rangerer levekår. Alle jøder har nå en nødhavn.

Etter at Israel ble opprettet i 1948 har staten tatt imot over tre millioner jøder. De første tiårene kom det store flertallet som flyktninger etter araberverdenes mange Krystallnetter. Flertallet av jødene som har flyktet fra Nord-Afrika og Midtøsten har funnet en nødhavn i Israel. De siste 25 årene har jødene kommet fra det tidligere Sovjetunionen, hvor de ble nektet utreise i kommunisttiden.

Opprettelsen av staten Israel gir meg håp i en verden hvor neste Krystallnatt kan komme når som helst. De siste par, tre årene har jeg spurt meg selv: Hvordan ville det gått med de 30.000 jødene i Syria dersom de bodde der fortsatt? Hva ville blitt jødenes skjebne i Libya dersom de ikke hadde flyktet fra landet på 1950-tallet? Hvordan ville det gått med de 75.000 jødene som engang bodde i Egypt? Senest i august så vi mini-Krystallnetter mot koptiske kristne i Egypt.

Israel ble opprettet for sent til å kunne redde Europas jøder.Heldigvis kunne staten ta imot jødene fra de arabiske land som igjen ble møtt av intensivert diskriminering etter at arabiske land fikk sin uavhengighet fra europeiske kolonimakter. Forfølgelsen var også her helt rasistisk motivert. Jøder som hadde bodd i land som Irak, Syria og Egypt lenge før områdene ble erobret av muslimer, ble straffet med begrunnelse i noe som andre jøder fra helt andre land gjorde langt borte. Den samme rasistiske tankegangen ser vi også gjøre seg utslag i Norge i økende grad. Hatfølelser mot Israel resulterer i hathandlinger mot norske jøder.

 

Var det dårlig samvittighet?

Hvordan kom den radikalt nye situasjon at vi i dag har en jødisk stat? Vi kan ofte høre: «Israel ble opprettet på grunn av Europas dårlige samvittighet etter Holocaust.» Jeg mener det er bare delvisriktig, og har fire innvendinger.

1. Europeerne bør ha dårlig samvittighet for at Israel ikke ble opprettet tidligere.

Dersom en jødisk stat – som kunne tatt imot et stort antall jødiske flyktninger – hadde blitt opprettet i det britiske mandatområdet førandre verdenskrig, kunne historien om Holocaust blitt betydelig annerledes Men det var ikke bare de britiske mandatmyndighetene og araberne i Palestina-som ikke ville åpne grensene for jøder på flukt fra nazistenes økende forfølgelse. Uviljen mot å ta imot jøder på flukt, hadde vi også i Norge. Etter Krystallnatten i november 1938 beklaget avisen Nationen at tyske jøder daglig “strømmet” til Norge og ville skape et “uhyggelig jødeproblem”. For i Norge var det allerede jøder i “betydelige mengder”, skrev Nationen.

Jødisk innvandring – enten det var til Palestina eller til noen andre områder – ville skape problemer der det ikke eksisterte noen fra før, det var den gjengse holdningen i de toneangivende kretser i Norge i 1930-årene. Jødene måtte pent finne seg i å bli boende der de bodde, selv om det brant rundt dem.

2. Europa viste ingen vilje til å gi jødiske flyktninger utsikter om et verdig liv i Europa etter krigen.

Europa fikk en ny sjanse etter at nazistene var nedkjempet. Var det mulighet for de få overlevende jødene til å bli assimilert nå?

I Øst-Europa kom det kanskje klareste signalet i Polen allerede ett år etter krigen. Allerede i juli 1946 – ett år etter at nazistene var nedkjempet – kom den første av flere massakrer mot jøder. Totalt flyktet 160.000 overlevende jøder fra Polen de første to årene etter krigen.

I Vest-Europa satt flere hundre tusen jøder i flyktningleirer, og antallet økte etter hvert som det kom flere flyktninger fra Øst-Europa. Storbritannia kjempet innbitt for å hindre flyktningene i å ta seg over Middelhavet til Palestina, og lykkes med å stanse omlag 51.000 av omlag 70.000 flyktninger som la fra kai.

Ingen land viste vilje til å gi jøder i større antall en ny framtid. Det samme gjaldt Norge. Maksimalt 600 jøder var Norge villig til å motta, men bare dersom de var slik at vi kunne ha nytte av dem! Det måtte være fagfolk som Norge hadde mangel på, og de måtte løse boligspørsmålet “i forståelse med de jøder som allerede er bosatt i Norge”. Skulle resten av Vest-Europa tatt imot relativt like få jødiske flyktninger, ville det i høyden løst situasjonen for noen få titalls tusen jøder.

Signalene fra tydelige også fra andre land: De hjemløse jødene som overlevde krigen ble ikke gitt noen utsikter til en verdig framtid i Europa – kontinentet hvor de hadde bodd i århundrer.

Noen i Arbeiderbevegelsen så heldigvis hvor dette gikk. Arbeiderbladet, som på det tidspunkt fortsatt var skeptisk til en jødisk statsdannelse i Palestina, innrømmet i en lederartikkel i slutten av september 1946 at man ikke lenger hadde lov til å avvise en jødisk stat “dersom en samtidig nekter å åpne dørene til andre land for de hjemløse jødene i flyktningebyene og ruinbyene i Europa”.

Var det dårlig samvittighet som fikk de europeiske land til å støtte at det britiske mandatområdet skulle bli delt slik at jødene som hadde overlevd krigens redsler fikk et lite område hvor de kunne styre seg selv? Jeg vil på ingen måte utelukke at dårlig samvittighet var en del av bildet, men kanskje støtten fra europeiske land – etter at seks millioner jøder var drept på kontinentet – i større grad kom fordi regjeringene hadde motvilje mot å bosette jødene i sine egne land? Det er en skamflekk for Europa og Norge som ligger oss enda nærmere i tid enn Krystallnatten – en synd mot jødene begått etter at seks millioner var drept under Holocaust.

3. Europa opprettet ikke Israel, det gjorde jødene selv.

Påstanden «Israel ble opprettet på grunn av Europas dårlige samvittighet etter Holocaust» gir inntrykk av at Europa opprettet Israel. Slik var det ikke. Det var først og fremst jødene selv som opprettet Israel. De europeiske stater bør ha dårlig samvittighet fordi de ikke ga mer håndfast støtte til en jødisk statsdannelse før og etter mai 1948. Ja, de fleste stemte for deling i FNs generalforsamling, men ingen vestlige land var villig til å selge våpen til jødene – selv om de visste at lokale arabere og arabiske naboland truet med utryddelseskrig.

4. Israels rett bygger ikke på dårlig samvittighet

Misoppfatningen at Europa opprettet Israel på grunn av dårlig samvittighet for Holocaust har et farlig resultat. Det følger lett en tanke om at Israels rett til eksistens blir mindre etter hvert som nye generasjoner får den andre verdenskrig på avstand og den dårlige samvittigheten derfor letter.

Jødenes rettigheter i Israel bygger på langvarige historiske, religiøse og kulturelle bånd til området. I moderne tid er Israels rettigheter solid forankret i folkeretten. Blant andre grunnlag for Israel, er også dette som er bekreftet i min appell: Jødene er blitt behandlet som fremmede, og utsatt for diskriminering og forfølgelse. Det var et århundregammelt, verkende sår som bare kunne leges ved at jødene fikk en egen stat.

Det er rimelig at denne staten ligger på tidligere arabisk område. Nesten alle jødene som bodde i det arabiske området, har flyktet – de fleste til Israel. De flyktet etter århundrer med systematisk diskriminering. Situasjonen for etniske og religiøse minoriteter i Nord-Afrika og Midtøsten taler tydelig om behovet for at jødene beholder sin stat. Krystallnatten er dødelig nær kristne og andre minoriteter i arabiske land hver dag.

 

Avslutning

Klimaet har også blitt tøffere for norske jøde. Jeg skulle ønskeingen norske jøder ble holdt ansvarlig for Israels politikk. Men jegskulle også ønske at ingen av de gamle antisemittiske teknikker som er brukt mot jødene kollektivt som gruppe i dag blir anvendt mot Israel som jødenes sat. Men verden fungerer dessverre ikke alltid etter våre forhåpninger! Et viktig grep i kampen mot antisemittisme er derfor å tegne et mest mulig sant bilde av Israel. Min påstand er at mange har et falskt bilde, men det krever et eget fordrag å begrunne. Du kan se foredraget på YouTube dersom du søker på Det falske bildet av Israel.

Det kanskje klareste eksemplet på at mange nordmenn tror en propagandaløgn om Israel, er et svar som ble gitt til HL-senteret i 2012. 4 av 10 nordmenn likestilte Israels behandling av palestinerne med nazistenes behandling av jødene under andre verdenskrig. I tillegg mente 29 prosent at det var umulig å svare. Kun 33 prosent hadde kunnskap nok om Holocaust og/ eller det som skjer i Midtøsten i dag, til å ta avstand fra påstanden: “Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under andre verdenskrig.”

 

Det singler fortsatt i glass

Dersom vi blir stille et øyeblikk, tror jeg vi vil kunne høre lyden av knust glass også i dag. Vi vil høre ropene om boikott som alltid ser ut til å komme forut for de knuste glass. Vi vil høre de fortvilte rop fra mennesker som har sett sine forretninger ramponert og sine gudshus skjendet. Når vi forstår hvor nær Krystallnatten er, vil også vi bli konfrontert med de samme moralske valg som store deler av det tyske folk. Hvordan reagerer vi når vi ser urett? Vil vi stå opp for de forfulgte? Flyter vi med strømmen og blir et bytte for propagandaløgner?

Det tyske folk “flyktet inn i uvitenheten”. De brukte dette som en forsvarsmekanisme.

Vi er samlet i dag for å oppmuntre hverandre til ikke å flykte inn i uvitenhet! Vi må ikke stikke hodet i sanden!

Jødehat i alle former må avdekkes, så det ikke får vokse fram i det skjulte.

Det er ikke bare i muslimske miljø det må tas et oppgjør med jødehat. Det må skje også i storsamfunnet, og kanskje spesielt i kristne rekker.

Du og jeg kan engasjere oss i kampen mot jødehatet! Du og jeg kan engasjere oss i kampen mot demoniseringen, dobbeltstandarden og delegitimeringen som verdens eneste jødiske stat blir møtt med. Du og jeg kan gi en klar støtte til Israel, slik at landet kan fortsette å være den beste forsikring for jøder som i framtiden måtte oppleve nye Krystallnetter.

Situasjonen i andre land kan vi vanskelig gjøre noe med, men vi kan gjøre noe her hjemme, for at alle nordmenn – uavhengig av religion – opplever å bli behandlet likt for loven, har sin fulle ytringsfrihet og full beskyttelse for mobbing og trakassering. Slik kan vi sammen stanse løgnene som Krystallnattens forbrytere trodde på, knuste på og drepte på. Slik kan vi gjøre vårt bidrag til å gjøre natt til dag. Hjertelig takk.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere