Conrad Myrland

Alder:
  RSS

Om Conrad

Conrad Myrland er daglig leder for Med Israel for fred og redaktør av nettstedet miff.no.

Følgere

Norske skolebarn ledes på villspor

Publisert rundt 3 år siden

Oslo-biskop Kari Veiteberg mener­ årets Operasjon Dagsverk (OD) «handler om å motvirke radikalisering og beskytte rettighetene til unge palestinere» (Vårt Land 12. oktober).

Mottakerne av årets OD-penger ser det som en «hellig rett» at minst sju millioner palestinere skal kunne strømme inn gjennom Israels grenser slik at verdens eneste jødiske stat blir borte. «Det er i psyken til enhver palestiner at retten til retur er en hellig rett og det kan ikke bli noen fred uten den», ­skriver YWCA Palestine på sine nettsider. «Den har ingen foreldelse og kan ikke bli fjernet med en avtale eller etableringen av en [palestinsk] stat», skriver de videre.

Det motvirker ikke radikalisering å gi mer penger i hendene på slike krefter, tvert imot forsterker det konflikten.

Norske skoleelever som ønsker en framtid hvor israelere og palestinere lever side om side i fred må boikotte årets Operasjon Dagsverk.

Gå til innlegget

Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd, sjokkerer igjen.

8. mars skrev Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd, en replikk i Vårt Land hvor hun forsvarer Mellomkirkelig råds handlingsplan for kirkens Midtøsten-strategi. Agøy avslutter sin artikkel slik:

"Okkupasjonen fratar palestinerne grunnleggende menneskerettigheter. Vi er også bekymret for utviklingen i Israel. Dersom landet blir en 'jødisk stat', frykter vi at det vil forsterke diskriminering og segregering og underminere det israelske demokratiet."

Dersom Israel blir en 'jødisk stat'? Israel har vært en jødisk stat helt siden 1948. Agøy bør begynne med å lese FNs resolusjon 181 fra 29. november 1947. Hele 30 ganger blir uttrykket jødisk stat brukt. Gå gjerne helt tilbake til Folkeforbundets mandat fra 1922. Agøy bør også lese Israels uavhengighetserklæring. "Det jødiske folk har, slik som alle andre folk, en naturlig rett til å være herre over sin egen skjebne i sin egen stat," leste David Ben Gurion. "Staten Israel vil være åpen for jødisk innvandring og for samling av jøder i eksil."

Agøys artikkel vekker minner om da hun ringte til meg i 2011. Generalsekretæren satte ikke pris på kritikken fra MIFF. Også den gang uttrykte Agøy motstand mot at Israel skulle være en jødisk stat - hun likte ikke "stater med en religiøs identitet". Den gang trodde jeg ikke mine egne ører. Det har siden demret for meg at Den norske kirkes fremste utenrikspolitiske talsmann faktisk mener det hun sa. 8. mars kom bekreftelsen svart på hvitt.

I alle arabiske grunnlover fra etter 2. verdenskrig, unntatt Libanon og også Saudi-Arabia (hvor Koranen gjelder som grunnlov), blir islam erklært som statsreligion. Grunnlovsutkastet for Palestina, som er gjeldende lov for palestinske selvstyremyndigheter, understreker at staten skal være arabisk og islamsk.

Agøy frykter at Israel vil bli mer diskriminerende og mindre demokratisk. En slik bekymring er selvsagt helt legitim, og vi deler den for alle stater. Når det er sagt, bør generalsekretæren spørre seg selv om hvorfor Israel er blitt bevart som et fritt demokrati i snart 70 år til tross for større ytre og indre press enn noen andre sammenlignbare land. Er det på grunn av statens jødiske karakter eller på tross av? Hvis hun sammenligner med diskriminering, segregering og demokrati i de ikke-jødiske nabolandene kan hun få hjelp til å finne riktig svar.

Agøy og Mellomkirkelig råd heier fram en palestinsk stat, som skal være arabisk og muslimsk ("med sharia som grunnlag for lovgivningen"), men hun frykter en 'jødisk stat'. Mellomkirkelig råd omfavner arabisk stat nummer 22 og muslimsk stat nummer 57, men vil nekte Israel å være en jødisk stat.Hvor er biskopene og prestene som kan følge eksempelet til sin Mester og rope "hykleri" når den skriker deg i øynene?

Gå til innlegget

KFUK-KFUMs feil og mangler

Publisert rundt 6 år siden

Øystein Magelssen og Fredrik Glad-Gjernes i KFUK-KFUM (20/8) hevder det bare er "de ekstreme elementene i Palestina" som ikke arbeider for "en to-statsløsning". Det var ikke svar på MIFFs spørsmål (11/8). Vi spurte etter navn på palestinske politikere som arbeider med mål om en palestinsk stat og en jødisk stat - "to stater for to folk".

Verken Fatah eller palestinere tilknyttet KFUK-KFUM arbeider for dette. De kan kanskje si de vil ha to stater, men begge skal bli arabiske/ palestinske. Det er tydelig når de kjemper for kravet om å flytte millioner av palestinere inn i staten Israel, slik at jødene kommer i mindretall i sitt eget land. KFUK-KFUMs palestinske samarbeidaprtner, YWCA Palestine, er blant frontkjemperne for dette. Fatah-ledelsen har gjort det tydelig gang på gang at de ikke under noen omstendighet kan anerkjenne Israel som en stat hvor jødisk flertall og identitet består. Vi venter fortsatt på noen navn fra KFUK-KFUM!

Vi merker oss også manglene. KFUK-KFUM forteller ikke sine medlemmer at de innegjerdede og patruljerte områdene til de israelske bosetningene dekker kun tre prosent av Vestbredden. Det er heller ingen andre land i verden de vil boikotte - bare den eneste jødiske staten i verden.

Magelssen og Glad-Gjernes beskylder MIFF for "blind Israel-lojalitet". Vi skal ikke betegne KFUK-KFUM-ledernes lojalitet, men kan slå fast i hvilken retning den peker: Til en framtid hvor jødene i Israel kommer til å lide samme skjebne som minoritetene i dag lider i nabolandene. I beste fall systematisk diskriminering og forfølgelse under muslimsk dominans, i verste fall hundretusenvis drepte og millioner på flukt.

LES OGSÅ KFUK/KFUMs første innlegg: Anerkjennende press på Israel

Gå til innlegget

MIFF i "Guds lobby"

Publisert rundt 6 år siden

"Er det noe MIFF er særlig kjent for, er det utviklingen av argumenter som slår," skriver forfatter Ingrid Vik.

Denne uken presenterte Forlaget Manifest en ny bok av religionshistoriker Ingrid Vik. I boken “Guds lobby” har forfatteren intervjuet en rekke organisasjonsledere og talspersoner for den del av den norske befolkning som hun betegner som “kristenkonservative”. Hennes tese er at disse har økende politisk innflytelse.

Kampsakene som Vik ellers beskriver i boken ligger helt utenfor MIFFs agenda. Dette er derfor ikke en bokomtale. I motsetning til Vik ser vi heller ikke Israels sak som en spesiell kristen sak. Den islamske teologen Abdul Hadi Palazzi påpeker for eksempel at Koranen lærer at Israels land er hjemlandet til det jødiske folk.

Men MIFF bruker verken kristne eller muslimske argumenter for å støtte Israel. Slik sett er vi verken Guds eller Allahs lobby.

MIFF støtter først og fremst staten Israel fordi den har gjenopprettet det jødiske folkets livshåp etter deres histories største tragedie. Israel har endret jødiske liv radikalt til det bedre. Det er også mange andre gode grunner til å støtte Israel. Organisasjonen MIFF er for alle som støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt  hjemland i Israel – uavhengig av religion, politisk overbevisning eller legning. Hos oss deltar alle – jøder, ateister, liberale og konservative kristne, kurdiske muslimer, SVere og FrPere for å nevne noen eksempler – på likefot.

 

MIFF i boken

Her vil vi bare kort orientere om hvilken behandling MIFF får i boken “Guds lobby”.

Vik kontaktet MIFF i oktober 2014: “Jeg er fullstendig klar over at MIFF er en sekulær aktør, men bok har et kapittel om Israel og norsk aktørers engasjement for Israel. Jeg skriver mest om kristne aktører, men MIFF nevnes som den helt sentrale aktøren i det politiske påvirkningsarbeidet. Hadde du hatt tid til prat med meg på telefonen?”

Viks omtale av MIFF konsentrerer seg til 5-7 sider i kapittelet “Israelvennen”, som i hovedsak er en presentasjon av Dag Øyvind Juliussen, lederen for Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem i Norge.

Forfatteren begrunner at hun har tatt med MIFF i boken slik: “De aller fleste av medlemmene, styremedlemmer og sekretariat har sin bakgrunn i kristenkonservative miljøer og menigheter.” Det er ukjent for MIFF hvor mange av våre medlemmer som ville kjent seg igjen i dette, men vi har ingen problemer med å bekrefte at en god del – sannsynligvis et flertall – av våre medlemmer er kristne.

Vik inkluderer heldigvis følgende sitat fra intervjuet av Conrad Myrland, daglig leder i MIFF:

“Det er ikke sånn at kristne etablerte MIFF som sekulær organisasjon for å få større innflytelse. Det var ungdommer uten religiøst engasjement som startet MIFF på 1970-tallet. MIFFs første styreleder var en norsk jøde. Når kristne støtter MIFF, er det fordi vi gir dem oppdatert informasjon om den politiske situasjonen i Israel, pluss at de ser at argumentene får større gjennomslag når vi ikke blander bibelvers inn i saksframstillingen.”

For mer bakgrunn, les artikkelen Kristenfundamentalister? fra 2003.

 

MIFF har argumenter som slår

Vik gjengir noen av MIFFs synspunkter på norsk mediedekning og den politiske utviklingen de siste årene, men bruker ikke mye plass til dette. I flere tilfeller er forfatterens beskrivelse av MIFFs arbeid svært positivt:

Hun begynner med å nevne MIFFs vekst (“Bare siden 2008 har MIFF økt fra 2000 medlemmer til godt over 9000 i dag.”).

“MIFF er utvilsomt en av de mest innflytelsesrike aktørene i det norske Israel-engasjementet, ikke minst på grunn av daglig leder Conrad Myrland, som har lang journalistisk erfaring og er en dreven og kompromissløs debattant.”

“Er det noe MIFF er særlig kjent for, er det utviklingen av argumenter som slår. På hjemmesidene tilbys argumenter og presentasjon av politisk, sosial og historisk kontekst som kommer godt med for dem som vil skrive leserinnlegg eller debattere Israel. Nettsiden tilbyr ikke mindre enn 20.000 informasjonssaker. På de brukervennlige sidene leser jeg: ‘Ny bruker på MIFF? Skal du skrive skoleoppgave? Finne Israels argumenter raskest mulig? Conrad Myrland, daglig leder i MIFF, veileder og gir svar på ofte stilte spørsmål.’

Til slutt kan vi bare håpe at alle Israel-venner ser like tydelig som Vik hvor viktig MIFFs arbeid er! HL-senterets rapport fra 2012 viste at det den gang var over 500.000 voksne nordmenn som mente at staten Israel fortjener spesiell støtte.MIFF kan fortsette å vokse med 24,6 prosent i året helt fram til år 2034 før vi har tømt hele dette reservoaret av potensielle medlemmer!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere