Christian Stange

Alder:
  RSS

Om Christian

Følgere

Kansje vi skal bytte begrep?

Publisert nesten 11 år siden

En av fordelene med å ha barn i tenårene, er at man blir tvunget til å tenke igjennom sine betrakninger rundt tro og viten. Og jeg tror jeg har kommet over en liten endring som kan gjøre mye med hvordan både voksne og barn bedre kan forstå dette.

Si at vi bytter "tro" og "viten".

Jeg vet Gud passer på meg.

Jeg tror at menneskene som art har utviklet seg via naturlig utvikling.

Problemet er at når jeg snakker med kristne, så er det ofte en eller annen som vil komme med en veldig populær påstand: "Vel, ateisten tror han også, det er en trosretning. Alle tror på noe!"

Helt instinktivt er dette feil på absolutt alle plan. Det er en faseforskyvning mellom å tro på en eller annen entitet og det å tro på fysiske lover. Men begrepsapparatet vi er utstyr med gjør det til en veldig vanskelig og tidkrevende diskusjon.

Dette blir ikke bedre når vitenskapsfolk går på TV og sier "Vi vet nå dette", eller " Vi har bevist noe annet". Igjen er begrepsbruken helt feil i forhold til realiteten. Det de vet, er basert på den kunnskapen vi har om omgivelsene og reglene vi har bestemt som målestokk, og det de har bevist, er en teori basert på et spesifikt sett av tester.

For sannheten er at alle som forholder seg til vitenskap, TROR. Det eneste vi VET, er at vi ikke vet noe.

Og alle som jeg har møtt som snakker om guder, uttaler seg som de VET; det er ikke grunnlag for tvil. Tvil regnes faktisk som en trussel og problem, noe som er mer språklig forståelig knyttet til viten.

I vitenskapen er tvil derimot en vesentlig del av arbeidsmetoden. Mange vitenskapsfilosofer vil muligens hevde at virkeligheten her fraviker noe fra idealet, men jeg tror den vitenskapelige metode ville tjene på at alle vitenskapsmenn ble tvunget til å bruke ordene Tror og Teorier i stedet om Viten og Fakta.

 

For min egen del, så ville dette være en overgang til følgende mer akseptable religionsdiskusjon :

- Vel Ateisten vet han også, det er en viten. Alle vet NOE!

- I know nothing! I'm from Barcelona!!

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere