Svein Berntsen

Alder: 68
  RSS

Om Svein

Fra Finnsnes. Twitter: @berntsen_svein Synes det er fint at flere og flere tar et grundig oppgjør med en helveteslære som forfekter en evigvarende fysisk pine for de som går fortapt. Denne læren forvrenger vårt gudsbilde på det groveste. Teologer over hele verden skifter side i denne saken og ser at alternativene for menneskene er evig liv som gave, eller fortapelse i form av evig død/tilintetgjørelse. Debatten og synspunkter fra begge sider kan følges her: www.rethinkinghell.com/

Følgere

Frelse fra hva? (Death of the Monster God)

Publisert over 3 år siden

I mange miljøer pågår det en nødvendig samtale omkring hvilket gudsbilde vi har og hvorfor. Spørsmålet noen våger å stille er om vi må frelses fra Gud?

I tidsskriftet Tides Tale august 2017 stiller Harald Giesebrecht det betimelige spørsmålet:

Frelse fra hva?

Matteus skriver at engelen ba Josef kalle sønnen sin Yashua, Guds frelse, fordi han skulle "frelse sitt folk fra deres synder". Han skulle ikke frelse dem fra helvete, eller fra Guds vrede. Men folket skulle frelses fra DERES synder.

Den kristne filosofen Cornelius Pantinga foreslår at synd  er alt "det som forstyrrer Guds Shalom." Det er ingen dårlig oppsummering av det bibelske materiale. Shalom  er et dypt bibelsk ord for en tilstand av fred, harmoni og godhet. Det var slik Gud hadde skapt verden. Alt var Shalom, Harmoni. Det er slik vi alle skulle ønske verden var. Det er Shalom Gud ønske å gjenopprette. Synd er synd fordi det ødelegger Shalom.

At Gud vil frelse sitt folk fra deres forstyrrelse av Shalom er virkelig gode nyheter. Det er dette vi trenger frelse fra. Jeg lengter etter at Gud skal gjenopprette det som er gått i stykker, og kanskje enda mer etter at han skal fri meg fra å være en som ødelegger Shalom. Vi trenger ikke en sinna, straffende Gud med mord i blikket for å lengte etter dette.

(Harald Giesebrecht, Tidens Tale august 2017. Utdrag av artikkelen Frelse fra hva?)

Briand Zahnd tar for seg temaet her i programmet Death of the Monster God.

https://youtu.be/8pV1BDP9IXM

Gå til innlegget

Grensegangen mellom pakten og kontrakten.

Publisert over 3 år siden

Noen ganger blir vi som troende utfordret i våre oppleste og vedtatte religiøse forestillinger. Det kan virke truende når det går så langt at vi øyner muligheten for at våre forestillinger egentlig er vrangforestillinger. Vi kan reagere med sinne og redsel som er en sunn og naturlig reaksjon på utfordringen som kan frarøve oss tryggheten i de oppfatninger vi har. Men hva gjør vi så? Drister vi oss til å innse at det noen ganger kommer noe godt ut av å "bli prøvet" i troen?

Det tryggeste slik jeg oppfatter det er å be om den øyensalven bare Gud kan gi for å forstå det som vil være godt for oss der vi befinner oss på veien. Har erfart at det kan være en tålmodighetsprøve, men akk så nødvendig skulle det vise seg. Nuvel!

Legger ved en utfordrende halvtime ved Greg Boyd.

The Covernantal Love of God:

https://youtu.be/6-FmFbICYR8

Beklager at linken ikke virker. Får prøve å finne ut av det. Legger den inn som kommentar om jeg får det til!

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Når livet vender - Håll mitt hjerta

Publisert over 3 år siden

Som kristne synger vi mye om Guds nåde, og vi forkynner at frelsen er av nåde, ved tro. Likevel er mange av oss frustrerte og lever med angst og selvbebreidelser. Følelsen av uverdighet og elendighet har lett for å sette seg i våre religiøse kropper.

Guds nåde er ikke bare kunnskap, en sannhet vi tror på i hodet. Det er en erfaring det er mulig å få med vår Skaper.

Det er mulig å misforstå Guds nåde. Det kan vi blant annet gjøre når vi tror at vi blir aksepert og elsket og føler oss verdige når vi har gjort et eller annet som er bra rent menneskelig sett.

En slik misforståelse kan gjøre det vanskelig for oss å leve i en ubetinget nåde som er lagt ferdig for oss. Jeg tror mye galt har sin årsak i at forkynnelsen ofte starter med fallet istenenfor med menneskets utvelgelse før verdens grunnvoll ble lagt. Vi glemmer fort at det var menneskets gudsbilde som ble forvrengt da frukten av kunnskapens tre gjorde seg gjellende. Skaperens forhold til sine barn var ikke forandret. Han kom til dem med ropet "menneske hvor er du?". Han kom til dem og kledde dem.

Mange, manipulerende missoppfatninger har fått herje med hjorden i generasjoner.

I går kveld så jeg programmet "Når livet vender" på NRK1. Det var med låtskriveren Peter Hallstrøm. Hans sang "Håll mitt hjerta" lå over to år på Svensktoppen på 90 tallet. Den kom til han en gang han besøkte sine foreldre i godt voksen alder. Etter mange tunge år med sår og arr i sjelen påført han i et velmenende religiøst miljø i barndommen, kom sangen til han som han selv har uttrykt det.

Den var opprinnelig med engelsk tekst. Men den grep folkesjelen da Bjørn Skifs satte svensk tekst til og sang den.

Her er den: https://youtu.be/LOj2owkg7S0

 Men hva gjør Gud i dag for å finne sine barn og lede dem heim?

https://youtu.be/pt3y5Je_6MU

Gå til innlegget

Fra tjener til sønn eller datter.

Publisert over 3 år siden

Tjeneren begynner sin dag i travelhet og med engstelse for at hans arbeid ikke skal tilfredstille hans herre. Barnet  hviler i familiens trygge kjærlighet.

Tjeneren blir anerkjent på grunn av sin arbeidsinnsats, sønnen eller datteren på grunn av sitt forhold til foreldrene.

Tjeneren blir anerkjent på grunn av det han presterer og utretter. Barnet tilhører familien på grunn av sin stilling som person.

Når dagen er slutt, har tjeneren sjelefred bare hvis han er sikker på at han har bevist sinn verdi ved sitt arbeid. Neste morgen melder hans uro seg igjen. Sønnen eller datteren kan være trygg hele dagen og vite at morgendagen ikke vil forandre hans eller hennes status. Når en tjener feiler, står hele hans stilling på spill. Han risikerer å miste arbeidet sitt.

Et barns grunnleggende trygghet består i at det hører til i familien og at det er elsket. Barnets eventuelle feilgreb rokker ikke med ved disse kjensgjerninger!

Barnets ve og vel er uløselig knyttet til hvordan det oppfatter foreldrene. Eller hvilket bilde det har dannet seg av disse.

Dette får meg til å tenke på to vidt forskjellige livsanskuelser vi møter i begynnelsen av menneskenes historie da det sto om et valg av liv av livets tre eller eller fra kunnskapens tre.

Fundamentet i hendelsen er at det var nettopp menneskets oppfatning av sin Skaper som ble fordreid av forføreren med sine løgner. Guds innstilling til sin skapning og hans planer for denne forandret seg ikke. Men vi kan lese om en lang og møysommelig vei videre hvor målet og seieren er sikret men hvor slaveriet under kunnskapens tre fremdeles erfares i det enkeltes menneskes liv og i historien.

Jeg finner stor oppmuntring i forkynnelse som stadig tar utganngspunkt i dette tema. Å få kursen rett staket ut fra start er av stor betydning for resten av reisen.

Her er et eksempel fra Gospel Revolution Church hvor Greg Henry tar for seg emnet - The Law God Puts on Our Hearts.

https://youtu.be/rkCPm5lwkQM

 

Gå til innlegget

Selv i en verden av kaos finner vi ikke bare sorg og elendighet. Selve naturen bringer budskap om håp og trøst.

Her nordpå gikk vi i år så og si på direkten fra vinter til sommer hvor vi igjen fikk oppleve at "nytt liv av daue gror". På hver knopp som åpnet seg og spiret fram kunne en lese at Gud er kjærlighet. Alle fuglene som kom sørfra og lot luften gjenlyde av glade sanger gav også litt mer enn et hint om det samme.

Også overfloden av blomster som spiret fram langs veien hadde ikke bare praktfulle farver. De fyller luften med utallige variasjoner av dufter til glede for oss mennesker.

Alt dette vitner om at Gud har omsorg for oss som en far, og at han ønsker å gjøre sine barn lykkelige.

Til tross for alle disse "beviser" har han som er fienden av alt godt, forblindet menneskenes sinn, slik at de kom til å betrakte Skaperen med engstelse og redsel. De kom til å tenke på ham som en streng og uforsonlig dommer barsk og fordringsfull overfor sine skyldnere.

Den religiøse framstillingen av Gud opp gjennom tidene gav det inntrykk at Skaperen ivrig speider etter menneskenes feil og mangler, så han kan sende straffedommer over dem.

Det var for å fjerne denne mørke skygge og vise en fallen verden Guds sanne vesen at Jesus også kom fra himmelen for å åpenbare Faderen. Samtidig er han som den andre Adam menneskets nye stamfar og livets tre for menneskeheten.

Jeg har brukt og bruker en del tid som pensjonist til å lete etter god oppmuntrende forkynnelse og undervisning på nettet som gir et sant bilde av Skaperen slik jeg så smått opp gjennom årene har fått se ham både i naturen og i Ordet. Heldigvis finnes det det en del som gjør nettopp det.

Her er et eksempel hvor en kan lete etter emner i arkivet og følge forkynnelsen fra uke til uke:

http://gospelrevolutionchurch.org/

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere