Svein Berntsen

Alder: 68
  RSS

Om Svein

Fra Finnsnes. Twitter: @berntsen_svein Synes det er fint at flere og flere tar et grundig oppgjør med en helveteslære som forfekter en evigvarende fysisk pine for de som går fortapt. Denne læren forvrenger vårt gudsbilde på det groveste. Teologer over hele verden skifter side i denne saken og ser at alternativene for menneskene er evig liv som gave, eller fortapelse i form av evig død/tilintetgjørelse. Debatten og synspunkter fra begge sider kan følges her: www.rethinkinghell.com/

Følgere

Omprogrammering av gudsbilder pågår.

Publisert rundt 3 år siden

Det er lett og bli fanatiker eller et offer for skråsikkerhetens fallgruber. Og vi må heller ikke glemme all skade mennesker er blitt påført av dem som har brukt sin "sannhet" som redskap for undertrykkelse. Selv opplever jeg det befriende å kunne si "ja og amen" til de ærlige og utfordrende innvendinger mange ateister har til det gudsbilde kristendommen gjennom kirkens tradisjon eller religiøse menneskers meninger gir av Gud.

Men dersom vi forutsetter at det finnes en allmektig Gud som har skapt alle ting og som kjenner universet medre enn vi kjenner vår egen trappeoppgang, er det ikke urimelig å tro at han vet ett og annet om livet vi lever og erfarer på vår jord. Hvis han også er en god Gud, er det heller ikke usannsynlig at han er interessert i å dele noe av sin innsikt med oss mennesker som han etter sigende har skapt i sitt bilde.

Den kjendte engelske forfatteren C.S.Lewis var overbevist om at det er viktig å finne ut av hva Gud har å si oss. Han var også en ærlig ateist før han ble troende. Han sammenlignet letingen etter åndelig forankring med å stå i en lang korridor med dører inn til mange rom og gav følgende gode råd: "Framfor alt må du spørre om hvilken dør som er den rette, ikke hvilken som tiltaler deg mest på grunn av farge og utseende. For å si det med klare ord, så må spørsmålet aldri være: "Liker jeg den typen gudstjeneste"? men "Er disse læresetningene sanne? Finnes det hellighet her? Leder min samvittighet meg i den retningen?"...Når du har valgt ditt rom, så vær vennlig mot dem som har valgt og gått gjennom andre dører og mot dem som fremdeles står ute i korridoren. Hvis de tar feil, trenger de din forbønn, og hvis de er dine fiender, er du forpliktet til å be for dem."

Reformatorene på 1500-tallet delte nok Lewis sitt grunnsyn - selv om de ikke alltid var like vennlige mot dem som valgte annerledes enn dem selv. Og slik har det fortsatt i større eller mindre grad opp gjennom tidene.

I dag er jeg glad for den gode forkynnelsen som er i ferd med å nå ut til alle slags folk. Det blir mer og mer klart for meg at "de gode nyheter" slår rot over hele jorden til tross for alt det grusomme vi opplever og er vitner til også tiltar i styrke.

I serien "Reimagening God" formidler Ty Gibson nettopp det som jeg personlig mener er gode og forståelige svar på livets store spørsmål. Session 1 her varer en halv time.

https://youtu.be/fA98j0hmv3E

Gå til innlegget

Sjelesorg ved Carl Olof Rosenius.

Publisert rundt 3 år siden

Rosenius skrev selv ikke bøker. All hans litteratur kom gjennom bladet "Pietisten", og er samlet derfra. Hans litteratur er oversatt til mange språk, og oversettes også i dag til stadig nye språk.

Guds rettferdighet, som kommer av Jesu Kristi tro, til alle som tror. Rom 3:22

Dette bibelordet gir oss svar på et viktig spørsmål. Mennesker som lengter etter å få visshet om at de eier Guds nåde, har ofte hørt mye om frelsen i Guds rettferdighet. Men fremdeles har de vanligvis ennå et påtrengende spørsmål på hjertet: Når og hvordan får jeg så del i denne Guds rettferdighet?

Hele verden er gjenløst, forenet med Gud. Men det betyr ikke at alle mennesker blir frelst! Hvordan skal så jeg kunne vite at jeg har fått del i denne Guds rettferdighet?

Her har du svaret, og bare det gamle svaret som hele Skriften inneholder. Her står det at Guds rettferdighet kommer av Jesu Kristi tro. Det er altså en viss tro på Jesus Kristus, som derfor også kalles Jesus Kristi tro. Og apostelen sier at "Guds rettferdighet kommer til alle dem som tror".

Dette er Guds svar på spørsmålet. Uansett hva du mener og kjenner på i ditt eget hjerte, så vitner Herren klart og overalt i Skriften med slike ord: "den som tror", "ved tro", "av tro, "tro på Herren Jesus",osv.

Men så blir et annet spørsmål viktig: Hva er tro? Hva menes med Jesus Kristi tro? Du får aldri noe klarere svar på det spørsmålet, aldri noen sikrere skildring av den frelsende troen, enn når du legger merke til stedene i Bibelen hvor Kristus selv sier et menneske har den frelsende troen.

Finn de stedene der Jesus sier: "Din tro har frelst deg", eller tilsvarende ord. Når du så samtidig legger merke til den tilstanden de mennesker var i, som fikk dette Jesu vitnesbyrdet, da ser du hva den frelsende troen er.

Hos alle disse vil du finne akkurat samme kjennetegn: De var alle sammen syndere. Uansett hva de hadde forsøkt på lovens vei, hadde de ikke greid å bli rettferdige eller finne fred. Tvert imot hadde de bare blitt mer og mer ulykkelige og rådløse. Men nå hadde de fått høre evangeliet om Kristus, og derfor kom de til ham for å be om uforskyldt nåde.

Lovens og profetenes vitnesbyrd om Kristus kjendte folket til. Senere kom døperen Johannes og pekte på Guds Lam. Til slutt trådte også Kristus og hans apostler fram og forkynte evangeliet. Men alt dette brydde de seg ikke noe som helst om, alle de som hadde sin trøst i sin egen rettferdighet.

Bare avkledde og hjelpeløse syndere ble tiltrukket av Livets vann som strømmet ut fra Kristus. Og nå gikk det slik Johannes vitner: "Så mange som tok imot ham, dem gav ham retten til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn".

Gjennom en slik tro ble nå disse nye mennesker. De fikk et helt forvandlet hjerte og et nytt sinn. Og en ny Guds kraft hadde inntatt dem. De var "født av Gud", slik at de ble avhengige av Kristus og ble hans etterfølgere resten av livet.

Dette ser du vitnesbyrd om gjennom hele Skriften. Og av dette kan du så også vite hva den frelsende troen er.

Altså ikke bare kunnskap om Gud, om Kristus og evangeliet. Ikke bare at du tror alt dette er sant, og gjerne også vitner om det,

Men at du i syndenød, - knust etter alle dine forsøk på å omvende deg og hellige deg, - med din manglende anger, utilstrekkelige bønn og gudsfrykt osv., fikk erfare at nettopp i denne din fortapte og uforbedelige tilstand kom evangeliet til deg, og inntok deg med budskapet om Kristus og Guds rettferdighet i ham.

Slik at nå har du ingen trøst uten idette. Nå har du fått et hjerte som hungrer og tørster etter denne nåden.

Når du så får nåde til virkelig å tro og ta til deg denne nåden, da får du denne hjertets trøst, glede, kjærlighet og lyst til å leve etter Guds lov. Du får en tillitsfull barnekårets Ånd so roper: Abba,Far! Men når du så ikke kan tro at du eier Guds nåde, da er du igjen ulykkelig, og hungrer og tørster på ny etter den.

Hør! Med et slikt sinn er du et helt annet menneske enn dem som ikke tror.

Slik er den frelsende troen. Men selv om du nå har lyst til Guds lov, og all synd er blitt en plage for deg, så du gjerne ville få leve et hellig liv i alle ting, - kan det likevel komme til å gå svært forskjellig med deg videre i livet. Du kan komme til å oppleve situasjoner da du skriker av frykt i din ånd, og holder på å fortvile. Eller du kjenner deg fullstendig kald og død.

Men gjennom alt dette som svinger, er du likevel alltid rettferdig i Kristus - med selve Guds rettferdighet, - bare gjennom den troen på Kristus vi nå har talt om.

Vår rettferdighet i ham kalles derforr her en rettferdighet som kommer av Jesu Kristi tro, og i kap. 4:11 troens rettferdighet (eller: rettferdigheten ved tro). Den blir aldri kalt noen annen nådegaves rettferdighet, f.eks. omvendelsens rettferdighet, ydmykhetens rettferdighet, kjærlighetens rettferdighet. Nei, bare "troens rettferdighet".

Dermed skulle det være klart at rettferdigheten ikke er et resultat av noen Åndens frukter. Men er Guds Sønns egen rettferdighet, som vi bare får motta ved troen. Den er dermed heller ikke en del av selve troen. Men fordi vi mottar den i tro, blir den kalt for "troens rettferdighet" (eller: rettferdigheten ved tro).

Husandaktsboka 2. mars, (med tillatelse)

Rosenius sine bøker kan leses online her: www.arven.net/

God helg!

Gå til innlegget

Don`t worry be happy!?

Publisert rundt 3 år siden

Over the years,the Parable of the Talents has stressed out many Christians as they`ve asked: Are believers punished for not using their gifts and talents? And is it "use it or lose it" mentality with God?

In this full-length message, find out the liberating truth concerning this parable, and others that Jesus told, centered on spiritual investment and return!

Spiritual Investment & Return - Andrew Farley

https://youtu.be/Efk2ITWL39I

 

Gå til innlegget

I en kritisk og kaotisk tid da murer og ideologier har forsvunnet, er mange på famlende leting etter ny identitet og nytt livsinnhold. Gudgitte normer og moralverdier står lavt i kurs, og hele vår verdensorden er på mange måter kommet ut av laget. Men Gud lar oss få et innblikk i den gode mesterplan samt en fullbrakt redningsaksjon og hvordan han på mesterlig vis har forenet disse. Kan denne forening gi noen svar på lidelsens problem og et berettiget håp om en lys framtid for en fallen slekt og en ødelagt og utplyndret jord?

Da Jesus fra Nasaret ble født i begynnelsen av vår tidsregning, var "tidens fylde" kommet. Mer enn 500 år tidligere hadde profeten Daniel kunngjort årstallet da han skulle stå frem. Andre hadde forutsagt hans fødested. Han etterlot seg ikke noe skriftlig dokument. Det eneste han skrev, var noen få ord i sand. Likevel har hans liv og lære satt uutslettenige spor i kunst og litteratur, i folkenes historie og ikke minst i menneskers hverdag og sinn.

Mange forstår at botemidlet for verdens problemer og for den enkelte ikke finnes i vår tids materialisme eller andre "ismer", men mer i de åndelige og etiske verdier som er en del av grunnlaget for hele skaperverket. Han som er historiens opphav og Herre,og som har vært tidligere tiders håp og faste fundament, er svaret på menneskenes grunnbehov også i dag.

Her tar Greg Boyd for seg av det Skriften "åpner på gløtt" om mesterplanen om mennesket og Gud fra før verden ble skapt. Han får på en glimrende måte fram en del nyanser som slik jeg oppfatter det viser oss et litt annerledes bilde av Gud enn det som på mange måter har hatt lett for å feste seg i våre sinn.

The Masterplan - Greg Boyd

https://youtu.be/Zvu0emtkkWo

I en halvtimes fokus på Jesu lidelser får Dr Desmond Ford fram hvordan sammenføyningen av mesterplanen og redningsplanen forløste en fallen slekt.

The Key to Life and Death - Dr. Des Ford

https://youtu.be/k3Xp2xiYQSg

 

 

Gå til innlegget

Hva har du gjort mot mine minste?

Publisert rundt 3 år siden

Mennesket er den eneste art som kan rødme, og som har grunn til det. For vi er "et hode høyere" enn dyrene. Gjelder Guds shalom også for de andre skapningene, som er hans stolthet og glede? For eksempel fugler?

"Og det er treffende sagt at mennesket er den eneste art som kan rødme, og som har grunn til det. Vi har mer innsikt og inteligens enn de andre, vi er så å si "et hode høyere" enn dyrene. Vi er skapt med evnen til å tenke og sette grenser for våre handlinger, og derfor har vi grunn til å rødme når vi ser at vi har overskredet grenser for rovdrift på dyrene.

Sabbaten er også et memento om vårt ansvar, som gjenfortellingen om skapelsen, evighetens atom i tiden, en bønn mellom bølgene av sorg og strev. Sabbaten er medfølelsens dag, frigjøringens røst for tjeneren og tjenestekvinnen, oksen og eselet og andre dyr, slik det står i budet.

Og i dag er det naturlig å vende blikket mot andre av de lidende skapninger, og da tenker jeg ikke først og fremst på pelsdyrenes ynkelige situasjon, men behandlingen av de frie fugler som elsker vann og bølgeskvulp. De er et mesterverk fra Skaperens hånd. Problemet er at produksjon av dun medfører en hjerteløs tortur, en grotesk mishandling av ender og gjess, en ugjerning som ikke lar seg forsvare med noen som helst argumenter.

Mesteparten av all dun i dyner, puter og dunjakker, kanskje opp mot 90%, stammer fra fugler som blir plukket levende, i Kina, Ungarn og Polen. Det skjer ikke mindre enn fire ganger, før døden kommer som en befrier. Prosessen er smertefull. Det er en alminnelig mening at fjær fra levende fugler er av best kvalitet. Man binder sammen føttene for at de skal bevege minst mulig. Den "dyriske" mishandlingen resulterer selvsagt i sår og flenger. Fuglene skriker i redsel og smerte. Kyrie eleison? De har også følelser og behov for godhet og respekt.

Vi trenger ikke flere detaljer, men det er filmer på nettet for dem som er interessert i slik forferdelig underholdning. Det er imidlertid viktig å nevne at halvparten av torturofrene blir kanalisert videre til produksjon av gåselever (foie gras), som vissnok skal være godt å spise. Fuglene står, eller ligger i bur og blir tvangsforet med maisgrøt gjennom et rør som blir stukket ned i halsen, tre ganger daglig, slik at leveren vokser sykelig, til den er 10-15 ganger så stor som naturlig.

Den økonomiske gevinsten i dunindustrien blir naturlig maksimert i prosessen. Og det er vanskelig å spore distribusjonsgangen. Kapitalismen i en slik avsindig praksis er anti-teistisk.

Blir det ikke mer problematisk å rusle omkring i dunjakker i minusgradene, når den stakkars anden skjelver uskyldig, naken, kald og blodig? Hva har du gjort mot mine minste?

Gjelden nåden bare en såkalt personlig frelse, eller også den profetiske visjon om shalom, om himmelrikets tilstand på jorden? Evig eies kun det skapte."

Utdrag av artikkelen "Nåden og fuglen" av Ove S. Berntsen Adventnytt nr.2 2018

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere