Svein Berntsen

Alder: 68
  RSS

Om Svein

Fra Finnsnes. Twitter: @berntsen_svein Synes det er fint at flere og flere tar et grundig oppgjør med en helveteslære som forfekter en evigvarende fysisk pine for de som går fortapt. Denne læren forvrenger vårt gudsbilde på det groveste. Teologer over hele verden skifter side i denne saken og ser at alternativene for menneskene er evig liv som gave, eller fortapelse i form av evig død/tilintetgjørelse. Debatten og synspunkter fra begge sider kan følges her: www.rethinkinghell.com/

Følgere

Suplerende stoff ved Greg Boyd

Publisert over 3 år siden

som stadig berører temaet synes jeg er oppmuntrende og berikende:

https://whchurch.org/sermon/

Bare som en personlig anbefaling om noen skulle forville seg inn på denne tråden igjen!!

Gå til kommentaren

Betraktninger.

Publisert over 3 år siden

Takk for gode betraktninger om temaet. Det har jo vært en del synspunkter om "sinnaguden" i det siste. Jeg har jo bivånet hvordan "skremmebilder" av Gud har herjet med hjorden opp gjennom tia og har heller ikke gått fri selv. Slik jeg oppfatter det led Jesus syndens straff/følge på korset. Og så vidt jeg leser og forstår Skriften er syndens følge/straff døden. Jesus som den andre Adam tok hele menneskehetens synd på seg med døden til følge. Lidelsen tok både Faderen, Sønnen og Ånden del i siden de er ett slik jeg forstår det. Men det er bare en Menneskesønn ved tronen, og han er i inkarnasjonen blitt sant menneske og vår rettferdighet for alltid som sant menneske og sann Gud slik jeg ser det. Dermed er skylden vi alle har del i grunnet den første Adams fall blitt strøket ut og en evig rettferdighet ført fram, skaffet til veie, for alle mennesker i den andre Adam som vår felles nye stamfar. Så korset med Jesu død og oppstandelse gir oss alle en ny start og begynnelse slik jeg ser det!

Gå til kommentaren

Oppmerksomhet.

Publisert over 3 år siden

Det ligger vel i sakens natur at de man forventer det av ikke gir dette noen oppmerksomhet. Det kan være belastende å stikke haue fram i slike saker som avslører slike maktstrukturer i verden. Det kan også muligens være en menneskelig feighet ute og går. Men når det er sagt synes jeg en del uavhengige adventister rundtomkring i verden er flinke med å belyse denne saken. Vi må også huske på at 500 årsjubileumet for reformasjonen nettopp er "feiret" med dette knefallet for Paven i Roma som kong Sverre talte midt imot. Selv tror jeg reaksjoner fra religiøspolitiske krefter vil sette saken på dagsorden kanskje før vi aner det. Eller det kan enda ta noen år. Vi har jo hørt mr Copeland bebude 2018 som året ånden faller med ild. Så spørs det da hvilken ånd?? Vi får vente og se eller be!! Nuvel.

Gå til kommentaren

Kompromissets bedrageri.

Publisert over 3 år siden

Ja man kan vel trygt si at de aller fleste tidligere protestantiske kirkene har havnet i armene til moderkirken. Og det ser ut til at de trives i denne favnen. Men jeg tviler på at den jevne kirkegjenger bryr seg noe særlig. Kan hende lang tids "bedøvelse" har gjort sin virkning. Men dersom de beviselige avsløringer som Veith formidler får mer oppmerksomhet kan det vel muligens dukke opp en og annen som ikke har "bøyet kne for Baal". Har adventistene rett i sin fortolkning av profetiene i Daniels bok og Åpenbaringen skal man ikke være redd for at noen kommer til å være uvitende om tingenes tilstand. Det er nå for tiden advarsler å spore i flere leire om det som skjer.

Forfatteren C.S.Lewis var overbevist om at dersom Gud er god, er det ikke usannsynlig at han foruten å overbevise oss om nettopp det også er i stand til å dele sin innsikt om det som foregår i verden i disse tider. Og også advare oss mot å velge galt kompaniskap for å si det slik. Han sammenligner letingen etter åndelig sannhet og trygg forankring med å stå i en lang korridor med dører inn til mange rom og gav følgende råd: "Fremfor alt må du spørre om hvilken dør som er den rette, ikke hvilken som tiltaler deg mest på grunn av farge og utseende. For å si det med klare ord, så må spørsmålet aldri være: "Liker jeg den typen gudstjeneste"? men "Er disse læresetningene sanne? Finnes det hellighet her? Leder min samvittighet meg i den retningen? ...Når du har valgt ditt rom, så vær vennlig mot dem som har gått inn andre dører og mot dem som fremdeles står ute i korridoren. Hvis de tar feil, trenger de din forbønn, og hvis de er dine fiender , er du forpliktet til å be for dem." (Mere Christianity, Macmillian Co., New York, paperbackutg., 1960, side 12).

Reformatorene på 1500-tallet delte Lewis` grunnsyn - selv om de ikke alltid var like vennlige mot dem som valgte annerledes enn dem selv

.Men det er alltid forskjell på natt og dag! Og det synes jeg personlig at Walter Veith faktisk er i stand til å vise på en utmerket og overbevisende måte.

Siden jeg postet del 2 i hovedinnlegget legger jeg ved del 1 her. Synes for øvrig at det her kommer klart fram at professor Walter Veith står på trygg evangelisk grunn i sin framstilling av reformasjonens hovedsak!

The Protestantism Betrayed del 1.

https://youtu.be/iRH4tYPseWYGå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Ja det er kort sagt slik jeg også ser det. Syndens lønn(konsekvens) er døden og vi er alle død med ham og også oppstått med ham med alt det innebærer. Og omkring betydningen av dette fårstår vi alle stykkevis og delt. Derfor vil det alltid være    "brytninger" om temaet!

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere