Svein Berntsen

Alder: 68
  RSS

Om Svein

Fra Finnsnes. Twitter: @berntsen_svein Synes det er fint at flere og flere tar et grundig oppgjør med en helveteslære som forfekter en evigvarende fysisk pine for de som går fortapt. Denne læren forvrenger vårt gudsbilde på det groveste. Teologer over hele verden skifter side i denne saken og ser at alternativene for menneskene er evig liv som gave, eller fortapelse i form av evig død/tilintetgjørelse. Debatten og synspunkter fra begge sider kan følges her: www.rethinkinghell.com/

Følgere

Sjel (Gresk:psyche)

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.

Lettvint svar fra deg til Anne Jensen må jeg si!!  I den bibelske tradisjon er ikke sjelen noen "del" av mennesket, tenkt atskilt fra kroppen. Den er simpelthen det livsprinsipp som gjennomtrenger det hele. Ofte må psyche helst oversettes med "liv"(Mt 16:26 paralle steder). Og ofte betyr ordet "det hele mennesket". "Min sjel" er et gammeltestamentlig uttrykk for "seg selv". Det evige liv grunnes da heller ikke i første rekke på en antagelse av "sjelens udødelighet", det dreier seg i det nytestamentlige perspektiv om en fullstendig gjenopprettelse, gjenreisning av mennesket i kraft av Ånden.(1Kor 15:45-49) Det syn at mennesket er udødelig fordi dets sjel er av utforgjengelig natur siden den er "guddommelig" er slik jeg ser det uforenlig med Bibelens syn på Gud og mennesket.

Gå til kommentaren

Mange tenker om igjen

Publisert over 3 år siden

som også er en god definisjon av utrykket omvendelse. Og i denne sammenheng bidrar det til et mer sant og tiltrekkende gudsbilde. Og dermed fravristes en feilslått maktmanipulerende forkynnelse et mye brukt middel til å baktale Skaperen på det groveste. Selv om dette gjøres i god hensikt vet vi at "hensikten helliger midlet" her gjør stor skade. Følger også dabatten over hele verden her:         www.rethinghell.com                        hvor også begge syn kommer fram slik at kontrastene vises tydeligere. Og takk for glimrende innlegg og svar!!

Gå til kommentaren

Samtalen som gleder og forarger.

Publisert over 3 år siden

Det som er spesielt med disse vinklingene er at det foregår på tvers av kirkesamfunnene over hele verden. Det som jeg er sikker på er at ingen av oss på "den store dag" vil si til Jesus at vi beklager at vi overestimerte han! Men like sikker er jeg på at også jeg vil oppleve å få en del misforståelser oppklart. Noe annet jeg regner med er at budskapet om riket skal forkynnes som et vitnesbyrd, så skal enden komme. Og slik jeg ser det hører denne "drøftelsen" med i emnet Guds rike.

Samtidig er det greit å minne om at vi forstår alle stykkevis og delt også her. Som felles trøst avslutter jeg med:

"Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. Men om noen bygger på grunnvollen med gull, sølv eller edelstener, med høy eller halm, skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn. Dersom det brennes opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild."

(1 Kor 3,11-15)

Gå til kommentaren

Hva man kan vite om fortapelsen

Publisert over 3 år siden
Audun Aase – gå til den siterte teksten.

oppfatter jeg personlig som en vesentlig del av gudsbildet. Men det er vel litt på siden av hva du formidler i ditt innlegg. Derfor vil jeg ikke trekke det så mye inn i denne tråden uten en vedlagt snutt på under 10 minutter som har noen gode forslag. 

Velkommen til forumet forresten!! Ser det er ditt første innlegg og er rimelig sikker på at du har både livserfaring og innsikt som du vil dele. Det kan være litt av hvert å lære her ved å utveksle synspunkter som er litt forskjellige alt ut fra hvor vi befinner oss på veien. Tonen her er som du sikkert har sett stort sett vennlig sjøl om noen av oss gjerne tar en "holmgang" når vi synes vi har noe på hjertet.

"Thoughts on Eternal Punishment" ved Greg Boyd  varighet 10 minutter.

https://youtu.be/umoF19MJRYo

 

 

Gå til kommentaren

...den billige nåden?

Publisert over 3 år siden

I stedenfor å spille de forskjellige vinklinger ut mot hverandre bør vi heller se etter hvordan de kastet lys over bibelsk sannhet er et godt forslag vedrørende den pågående samtalen. Derfor lurer jeg på hvordan begrepet "den billige nåden" kommer inn her? Hva er billig nåde i denne sammenheng? Om temaet gudsbildet og frelsen hører også læren om et evigvarende fysisk pine for de som går fortapt? Ja det trenges nok en opprydding i sysakene av det som har vært servert hjorden omkring denne problematikken også om et sannere gudsbilde skal bli synlig for flere tror jeg. Ja kan hende det trenges omvendelse i form av å tenke og formidle nytt også her?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere