Svein Berntsen

Alder: 68
  RSS

Om Svein

Fra Finnsnes. Twitter: @berntsen_svein Synes det er fint at flere og flere tar et grundig oppgjør med en helveteslære som forfekter en evigvarende fysisk pine for de som går fortapt. Denne læren forvrenger vårt gudsbilde på det groveste. Teologer over hele verden skifter side i denne saken og ser at alternativene for menneskene er evig liv som gave, eller fortapelse i form av evig død/tilintetgjørelse. Debatten og synspunkter fra begge sider kan følges her: www.rethinkinghell.com/

Følgere

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.

Tiltredes!!!  Og takk for dansen!😎

Gå til kommentaren

To sider av samme sak

Publisert over 3 år siden

Betingelsen for den grusomme læren om tortur i levende tilstand uten ende er den falske forestillingen om sjelens udødelighet. Læren om at mennesket i sin falne tilstand er udødelig skaper et logostikkproblem om hvor de som går fortapt skal "gjøre av seg" i evigheten. Hvorfor ikke slå to fluer i en smekk? Jeg er også enig i at den vage forestillingen om en himmel hvor de frelste skal være i evigheten på mange måter gjør det evige liv på en renset og nyskapt jord litt uvesentlig. Og dette er synd siden sannheten er at det er himmelen som kommer til jorden slik den siste boka i Bibelen klart gjør rede for. Et fantastisk liv på en fullkommen jord der all sykdom og smerte er en saga blott, og der vi mennesker som i begynnelsen har ansvaret for dyrene og plantelivet gir mening. Med andre ord paradisiske tilstander her på jorden!

Gå til kommentaren
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.

er svært avgjørende for hvordan ferden blir videre. Ser du gjør et poeng av Røveren på korset. Dette er vanlig i debatter om dette temaet. Og da er du nok kjent med at tegn slik som komma og slikt ikke sto i grunntekstene. Så en klassisk kommafeil kan brukes av begge sider her. Sett fra mitt synspunkt var Jesus sitt løfte til den dødsdømte røveren at "sannelig sier jeg deg i dag, du skal få være med meg i paradis".

Vi ser også at bibelhistorien forteller oss noe som hendte etter oppstandelsen.Da sa Jesus i et tilfelle at han enda ikke var gått til Faderen. Lasarus hadde heller ikke noe å fortelle om sine opplevelser i dødsriket. Og slik kan vi sikkert fortsette lenge!!

 Men jeg er rimelig sikker på at du ikke forventer at jeg skal bli enig med deg ut fra hvilken argumenter som her blir brakt til torgs. Og jeg har heller ikke noen forventning om at du skal se med nye øyne på temaet. Det som er kommet fram her viser helt klart at temaet er både viktig og dagsaktuelt.

Men siden jeg ser at du tar Skriften på alvor selv om vi her ser ulikt på ting, vil jeg avslutte med å vise deg min startposisjon.

Vi ser i 1Mosebok 3:21-24 på en hendelse etter at mennesket var falt i synd.

21)Herren Gud laget kjortler av skinn for Adam og hans hustru, og Han kledde dem.

22)Så sa Herren Gud: "Se, mennesket er blitt som en av Oss til å kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke rekker ut hånden og eter av livets tre, så han lever evig."

23)Derfor sendte Herren Gud han ut av Edens hage for å dyrke den jorden han selv var tatt av.

24)Så drev Han mennesket ut, og Han satte kjeruber øst for Edens hage og et flammende sverd som svingte i alle retninger, for å vokte veien til livets tre.

Her oppfatter jeg det slik at mennesket i begynnelsen også var avhengig av Gud ved tilgang til livets tre for å leve evig. Jeg kan jo også føye til at jeg oppfatter Skriften slik at vårt nye livets tre er Jesus selv, og bare gjennom ham får vi på nytt evig liv som gave. Motsetningen er syndens lønn som er døden.

Emnet i denne tråde har vært studert gjennom århundrer så lenge Bibelen har vært tilgjengelig. Det finnes mengder av bøker og teologiske avhandlinger som går imot det tradisjonelle syn på sjelens udødelighet og det udødelige helvete. Dette henger sammen!!

 Så anledningen har vært til stede for enhver som ville fordype seg i emnet. Nå i vår tid  er det lettere også for hvermansen å finne ut av både grunntekst og hva de forskjellige oversettelser sier. Informasjonsteknologien gir oss en enestående anledning til å "få orden i sysakene" også her. Så la oss ønske hverandre lykke til!!

Gå til kommentaren

Lignelsen om en rik mann og Lasarus

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.

er som du selv sier en lignelse som ikke handler om evig liv for de fortapte! Dette har det ofte vært drøftelser om her på forumet og meningene om hva den kan lære oss er også forskjellige. Ellers ser jeg du bruker mange skriftsteder for å rettferdiggjøre ditt syn på emnet. Og det er jo helt greit! Tolkninger av disse skriftsteder spriker også ganske mye har jeg brakt i erfaring, Men det hele koker ned til ett spørsmål: Har det falne mennesket er udødelig sjel eller ikke? Udødelighetslæren muliggjør den groteske helvetslæren om evig fysisk tortur for de som går fortapt og også den farlige forførende spiritismen vi er vitne til i dag i mange sammenhenger og som gir de falne ånder stor makt! Tar du en titt på linken vil du også se opp til flere tekster i Bibelen som er klare omkring emnet udødelighet og de dødes tilstand samt møte klare advarsler om "å gå i fella men passe seg for den".

Et godt og anbefalt tolkningsprinsipp er å ta utgangspunkt i de klare og enkle tekstene om et tema en vil studere før en går løs på de vanskelige som tilsynelatende motsier de enkle. Så for vi hver for oss søke og finne den samlede lære om det vi synes er viktig!

Generelt tror jeg det står i noen spiritistisk makt/demon å "uroe" de døde og få dem til å manifestere seg et eller annet sted på jorden. Der hvor dette tilsynelatende skjer er det et bedrag ute å går. De døde lar seg nemlig ikke kommandere eller mane fram av "hekser og trollmenn". Ifølge Bibelen hviler de i dødens søvn inntil oppstandelsens morgen (se Daniels bok 12,13) Dette er en av mange enkle tekster som er lett å forstå!!

Gå til kommentaren

Gresk filosofi.

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.

Læren om sjelens udødelighet har ingen kristen opprinnelse, men stammer fra læresetninger innen gresk filosofi som gjorde Gud og verden til jevnbyrdige og som derfor ganske naturlig kunne finne kilden til guddommelig og udødelig liv i naturen  og da spesielt i den menneskelige natur. Evangeliet som lærer oss at intet liv eksisterer utenom Guds vilje og opprettholdelse, leder oss derimot til  å erkjenne at det ikke kan eksistere noe evigvarende liv i andre enn Gud selv og i de naturer som han opprettholder livet i.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere