Svein Berntsen

Alder: 68
  RSS

Om Svein

Fra Finnsnes. Twitter: @berntsen_svein Synes det er fint at flere og flere tar et grundig oppgjør med en helveteslære som forfekter en evigvarende fysisk pine for de som går fortapt. Denne læren forvrenger vårt gudsbilde på det groveste. Teologer over hele verden skifter side i denne saken og ser at alternativene for menneskene er evig liv som gave, eller fortapelse i form av evig død/tilintetgjørelse. Debatten og synspunkter fra begge sider kan følges her: www.rethinkinghell.com/

Følgere

Noen lunde oversettelse

Publisert rundt 3 år siden

Opp gjennom årene har lignelsen om talentene stresset mange kristne som har spurt seg selv: Blir de troende straffet for ikke å bruke sine  gaver og talenteter? Og er det en"bruk eller mist mentalitet hos Gud? Det er dette Andrew Farley retter søkelyset på i linken på en bra måte synes jeg. Så beklager Leirgulen at jeg tok minste motstands vei og skrev introen på engelsk!! Men håper at noen få likevel hører og bedømmer kvaliteten!

Gå til kommentaren

Levande dun - Kalle fakta- tv4 se

Publisert over 3 år siden

har hatt innslag om dette både i 2009 og i 2013. Det er bare å google seg fram til disse programmene. Ja jeg ble også dårlig av å lese om dette. Triste greier!!

Gå til kommentaren

De onde skal se

Publisert over 3 år siden

oss inn i hvitøyet, der de sitter skamfulle , skriver du. Nå er det etter hvert blitt mange av oss som forsøker å formidle til deg at du med fordel bør ta et steg ned og se deg litt i speilet. Jeg unner deg å se gjennom det du har skrevet de siste dagene i en selvransakende ånd om du har den nådegaven. Du "kupper" flere tråder for å fortsette din vandetta mot de som har et annet gudsbilde enn deg selv. Men det kan ende godt om du er i besittelse av nok ærlighet til å være yderst litt mistenktsom mot deg selv. Lykke til Torgeir!!😎

Gå til kommentaren

Den baktalte Gud.

Publisert over 3 år siden

Ja læren kan appellere til slike diagnoser men de aller fleste er nok ikke der. Årsaken til at denne doktrinen har fått herje så lenge blant noen er nok at de i utgangspunktet har trodd den første løgn: Dere skal visselig ikke dø!! Så har denne læren om sjelens udødelighet skapt dette ulykkelige logostikkproblem om hvor de som går fortapt skal oppbevares i evigheten! Ja sånn kan det gå!!

Gå til kommentaren

Rettferdigheten må skje fyldest?

Publisert over 3 år siden

Og da må et liv i et øyeblikks vantro og opprør straffes med en evighet i pine! Dette henger ikke på greip og det skjønner de aller fleste uten bibelvers. Og det kan også grundig tilbakevises, og er blitt tilbakevist ved Skriften her på forumet. Og det kommer det fortsatt til å bli! Det er en dynamikk i å holde fram med å forsvare skadelige vrangforestillinger. En fester disse i sinnet for hver gang de gjenntas slik at en mulig sunn og nødvendig korrigering kan bli vanskelig. I all vennskapelighet føler jeg for å nevne det til deg!!

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere