Svein Berntsen

Alder: 68
  RSS

Om Svein

Fra Finnsnes. Twitter: @berntsen_svein Synes det er fint at flere og flere tar et grundig oppgjør med en helveteslære som forfekter en evigvarende fysisk pine for de som går fortapt. Denne læren forvrenger vårt gudsbilde på det groveste. Teologer over hele verden skifter side i denne saken og ser at alternativene for menneskene er evig liv som gave, eller fortapelse i form av evig død/tilintetgjørelse. Debatten og synspunkter fra begge sider kan følges her: www.rethinkinghell.com/

Følgere

Sjelens udødelighet?

Publisert rundt 3 år siden

Tankene til folk flest om sjelens metafysiske og udødelige beskaffenhet har nok mer rot i gresk filosofi enn i hebraisk og bibelsk virkelighetsforståelse. Skriftens lære om sjelen er enkel. Både dyr og mennesker har sjel - fordi sjel betyr liv. Når det sies at sjelen er i blodet, så er det livet det snakkes om. Å ha omsorg for sine husdyrs sjeler betyr å ha omsorg for deres liv, deres ve og vel.

Vi ser at dyrene - helt i tråd med skapelsesberetningen - beskrives som levende sjeler eller skapninger som har sjeler gjennom hele Bibelen. Dette taler til oss om at sjel ikke betyr noe metafysisk, men kun vitalitet eller livskraft.

"Sjelen er egentlig legemets livgivende prinsipp og et felleseie for både mennesker og dyr." (R.B.Girdlestone, Synonyms of the Old Testament, s.94-95)

"I stedet for å hentyde til noe immaterielt, er det hebraiske ordet nephesh et vanlig utrykk som brukes om alt levende. Det brukes uten forskjell om mennesker og dyr."(J.B. Heard, sitert i Miles Grant, Conditional Immortality, 1895, kap.4)

Dyr har sjel, men den sjelen gjør dem ikke udødelige. Slik er heller ikke vår sjel udødelig, hvor beundringsverdig den enn må være utrustet! 

Fordi sjel i følge hebraisk og bibelsk tankegang kun betyr liv og forskjellige livsmanifestasjoner, kan Bibelen helt problemfritt tale om at f.eks. fugler, kuer og fisker har sjel. Greske spekulasjoner om immaterielle og udødelige sjeler passer ikke inn i det bibelske materialet. Disse livs-sjelene, som er felleseie for dyr og mennesker, blir aldri beskrevet som udødelige!

Vi er mer eller mindre influert av den greske platoniske ideen om at kroppen dør, men sjelen er udødelig. Men en slik ide står i motsetning til Skriften når en tar hensyn til ords betydning i grunntekstene.

Det er en god del godt stoff også om dette på     www.rethinkinghell.com

 

 

 

Gå til kommentaren

Vrang lære om sjelens udødelighet

Publisert rundt 3 år siden

mener jeg er det som muliggjør det fatale logostikkproblem som oppstår omkring livets to utganger. Mange har oppdaget at alternativene er evig liv eller død for evig. Og det har de funnet i Skriften. Så antydninger om at dette er skjulte "hemmeligheter"som vi ikke skal befatte oss med henger ikke på greip. Læren om at det falne mennesket har en udødelig sjel åpner også for andre villfarelser som helgendyrkelse i form av bønner til avdøde og mariadyrkelse samt et virvar av budskap fra det hinsidige. Jeg tror ingen av oss noen gang vil komme i en situasjon hvor vi må beklager overfor vår Skaper at vi overestimerte hans nåde og barmhjertighet. Men vi vil kunne oppleve at det vi bygget på "brennes opp" mens vi selv blir frelst. Også dette siste ifølge Skriften uten bibelvers denne gangen!!

Gå til kommentaren

www.rethinkinghell.com viser vei

Publisert rundt 3 år siden

i den årelange samtalen om temaet. Her kommer de forskjellige argumentene på bordet på en grundig måte. Det som er verd og merke seg er at det stadig er mennesker som forkaster det evige torturhelvete på bakgrunn av Skriften. Men jeg har til dags dato ikke sett at noen går den motsatte retningen. Men dessverre er det enda mange som fremdeles tviholder på den godt innarbeidede forestillingen om den evige fysiske pinen for størstedelen av menneskeheten. Og det er virkelig synd at Skaperen til de grader baktales på det groveste i Jesu navn!!

Gå til kommentaren

Takk!!

Publisert rundt 3 år siden

Dette er en høydare som setter ting i rett perspektiv!!

Gå til kommentaren

Ja helt klart en positiv trend

Publisert rundt 3 år siden

i forkynnelsen nå i mange leire. Det lysner for de som blir avgiftet vedrørende den grusomme torturhelveteslæren. Så faller mange brikker på plass for et sant gudsbilde som gir håp til alle slags folk. Skal budskapet om riket forkynnes som et vitnesbyrd for hele verden før enden må det jo være et sant budskap som proklameres. Tror det er det som er i gang nå som en vekkelse med avgiftning som et vesentlig moment.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere