Svein Berntsen

Alder: 68
  RSS

Om Svein

Fra Finnsnes. Twitter: @berntsen_svein Synes det er fint at flere og flere tar et grundig oppgjør med en helveteslære som forfekter en evigvarende fysisk pine for de som går fortapt. Denne læren forvrenger vårt gudsbilde på det groveste. Teologer over hele verden skifter side i denne saken og ser at alternativene for menneskene er evig liv som gave, eller fortapelse i form av evig død/tilintetgjørelse. Debatten og synspunkter fra begge sider kan følges her: www.rethinkinghell.com/

Følgere

Hva skal man si?

Publisert rundt 3 år siden

Kan hende et grundigere studium av hva bibelske ord og uttrykk betyr i kontekst og grunntekst er nyttig. Er du befaren i Engelsk har mange hatt stor nytte av en side som tar opp dette på en måte hvor begge syn blir grundig drøftet. Her finner du siden:     www.rethinkinghell.com

Gå til kommentaren

Hallesbysyndromet lever

Publisert rundt 3 år siden

i beste velgående. De har det i arkivet men nevner ikke læren lenger. Noe grundig oppgjør på skriftens grunn er så å si fraværende i de fleste miljøer. Det er synd fordi det er fullt mulig ut fra tekstene i Skriften å få bedre orden i sysakene. Her er det muligens både litt feighet og uforstand ute og går. Men det er jo hele tiden en og annen som kommer til klarhet i saken. Og det kan en jo glede seg over. Hører aldri at noen beveger seg i motsatt retning. Hmmmmmm......

Gå til kommentaren

Det djevelske riset bak speilet.

Publisert rundt 3 år siden

Takk Oddbjørn igjen for et godt og betimelig innlegg. Du evner over gjennomsnittet formidlingens kunst. Slik jeg ser det er du åndelig begavet. Ser du selv håndterer klokt en del mer enn antydninger om at det er vår felles gode Skaper som kan være på ferde med dette djevelske "riset bak speilet" som jeg mener den groteske helvetes-læren faktisk er. Og dette for "å drive oss til omvendelse". Vi vet jo heldigvis at "Guds godhet og kjærlighet leder oss til omvendelsen som gir oss nye tanker og åpenbaring om Guds karakter og vesen. 

Vi er nå litt inne på temaet "hva frelses vi fra" eller "hva frelses vi til". Jeg vil nøye meg med noen få ord om Eden-fortellingen i kapittel 2 og 3 av !.Mosebok. Her formidles det til oss at fallet resulterte i at dette i utgangspunktet fullkomne ekteparet som i sin uskyldstilstand i total uselviskhet var lykkelig oppslukt av hverandre og det tillitsfulle forholdet de hadde til sin Skaper. De var mer enn kan hende også oppslukt av sine nydelige omgivelser i plante og dyreliv. De av oss som har eller har hatt trofast følge av en hundevenn skjønner nok hva jeg mener med oppslukt.

De var nakne begge to men skammet seg ikke. Men så. "Da ble øynene åpnet på dem begge, og de skjønte at de var nakne.( 1 Mosebok 3,7 )  Ordet skjønte som er brukt her på norsk har en betydning på hebraisk vada: kjenne, erkjenne. 

Her ser vi hva fallet fra uselvisk opptatthet av den andre og de andre førte til. Nemlig selvopptatthet og egoisme. Det er dette jeg personlig ser Skaperen maler for oss i denne fortellingen med varsom hand. 

Og så males det videre for oss hvordan de ble redd for sin gode Skaper. Og videre leser vi fortellingen om misunnelse og det første mord derav. Fortsettelsen ser  og kjenner vi alle inntil denne dag.

For meg viser dette at frelsen er veien tilbake til et fortrolig og tillitsfullt forhold til vår alles gode Skaper uten skremsel og frykt i form av redsel. 

Min personlige vei ble en årelang vei med både knall og fall som litt etter litt ledet meg heim på veien til Kristus. I ettertid ser jeg at han har vært med i gode og onde dager, ja som en god ektefelle på en måte og ikke forlatt meg i blodpølen forslått og naken. Men sørget for forpleining hele veien og faktisk har lovt som den gode samaritan hen er og gi hjelp også når han kommer tilbake om det skulle være sår og arr som fremdeles trenger pleie.

Ber om forståelse hvorfor jeg ofte rystes innvendig når jeg leser om hvordan det gode budskap blir forkvaklet til: "Kom til mitt hus og elsk meg, ellers dreper jeg deg. Og vil du ikke kommer nå vil jeg som straff la deg pine i all evighet i betydningen uten ende når du er så dum at du ikke vil komme".

Takk som byr! En slik ektefelle vill jeg ikke ha! Jeg har funnet en som jeg har lært og kjenne slik at jeg har lært og elske. Han lokket meg med sin uforskyldte nåde og selvoppofrende kjærlighet og er forsiktig opptatt med å gi meg kjærlighet til mine omgivelser her i verden! Og kjærlighet til meg selv gav han meg å ane når han viste meg at vi faktisk er skapt til fortrolig samfunn med vår skaper og vår neste.

Fra Skaperens side ser jeg at restaurering pågår, ikke trussel og maktbruk og ond manipulering. Det andre står en fiende for!

 

Gå til kommentaren

En anelse forskjell

Publisert rundt 3 år siden

på våre oppfatninger her ser det ut som Fjerdingen! Tror du heller mer til kirkelig tradisjon influert av litt gresk filosofi her. Kirkelig tradisjon kan være greit, men i trospørsmål også ugreit.  Spørsmålet om det falne mennesket er udødelig har nok mer med trådens tema å gjøre enn spørsmålet om mennesket er en sjel eller har en sjel. Det er et emne for seg tror jeg. Men takk for praten skal du ha!!

Gå til kommentaren

Sjel (Gresk:psyche) (Hebraisk:nefesh)

Publisert rundt 3 år siden

Nefesh er det ordet som vanligvis blir oversatt med sjel i Det gamle testamente. Når man ønsker å finne ut av dette ordets meningsinnhold, er det viktig å foreta en grundig undersøkelse av bruken av ordet. Bruken er beviset for hvilken mening språkets opprinnelige brukere selv la i ordet. De gamle hebreere la noe helt annet i ordet "nefesh" enn det gresk filosofi og tradisjonell kirkelig teologi senere har lagt i ordet sjel. Det hebraiske ordet "nefesh" har et meningsinnhold som på ingen måte passer til vårt greskinspirerte ord "sjel"!

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere