Svein Berntsen

Alder: 68
  RSS

Om Svein

Fra Finnsnes. Twitter: @berntsen_svein Synes det er fint at flere og flere tar et grundig oppgjør med en helveteslære som forfekter en evigvarende fysisk pine for de som går fortapt. Denne læren forvrenger vårt gudsbilde på det groveste. Teologer over hele verden skifter side i denne saken og ser at alternativene for menneskene er evig liv som gave, eller fortapelse i form av evig død/tilintetgjørelse. Debatten og synspunkter fra begge sider kan følges her: www.rethinkinghell.com/

Følgere

RE: ...

Publisert rundt 11 år siden

08.05.10 kl. 11:39 skrev Linda Greve:

Har aldri hørt om denne Carl Olof Rosenius, men dette var bra undervisning. Har lest gjennom innleggene dine. Anbefales!

 Jeg har lest gjennom innleggene dine og forstår nå hvorfor du synes Rosenius formidler bra undervisning. Du formidler selv det jeg pleier å kalle en paulinsk, roseniansk nådeforståelse som slik jeg oppfatter det er i harmoni med Skriften.

Legger ved noen uttalelser om Rosenius:

"Ingen mann har i de senere slektsledd betydd så mye for Guds rike i Sverige som Rosenius. Og hans betydning for Norge er uoverskuelig". (Fr.Wisløff)

"Norsk kristendom kjenner seg i stor åndelig takknemlighetsgjeld til Sverige, for hva vi har fått gjennom Sveriges profet, Carl Olof Rosenius. Rosenius vil bære kjær, og bety noe åndelig her i Norge, så lenge her overhodet finnes levende kristendom". (Olav Valen-Sendstad)

"Skriftene til Rosenius er min kjæreste lesning og min bibelskole. Og "Husandaktsboka" er, nest etter Skriften, den boka som har betydd mest for meg", sier en av dagens unge forkynnere: Øyvind Samnøy.

Gå til kommentaren

Evangeliets natur er at Gud gir oss en gave. Vi behøver ikke forbedre oss selv eller gjøre noe spesielt for å få den. Vi må bare ta imot den som en fantastisk gave fra en Far som elsker oss.

Ikke alle som får høre evangeliet blir frelst. Der Guds Ånd overbeviser, kan intet menneske averge å bli overbevist. Mennesket kan motstå og avise overbevisningen. Men det kan ikke motstå å få overbevisningen, så sant det er gjenstand for Åndens overbevisende kraft. Enhver som lar seg overbevise, kommer til å bli frelst. Den frelsende tro kommer når en stiller seg under Ordets innflytelse. Hvem Jesus er og hva Jesus har gjort, det legger Ånden frem gjennom Ordet.

Gå til kommentaren

RE: re

Publisert rundt 11 år siden

28.04.10 kl. 00:02 skrev Torstein Langesæter:

Det var interessant.

Eg har tidlegare skrive litt om dette.

På til Google earth og søk

Noahs ark Tyrkia

Tida  vil visa om dette siste er ekte. Det var interesanne bilde.

http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=146369

Her er det klokt å ha saltklype for hånden. Men det hadde vært festlig om dette var hold i.
Gå til kommentaren

RE: Og hvilke kvalifikasjoner...

Publisert rundt 11 år siden

28.04.10 kl. 06:43 skrev Tore Lind:

...mener du at Paulus hadde.

Teksten er temmelig avslørende i så måte.

 Til det vil jeg si at Gud ikke utvelger de kvalifiserte, men kvalifirere de han utvelger. Så også med Paulus.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere