Svein Berntsen

Alder: 68
  RSS

Om Svein

Fra Finnsnes. Twitter: @berntsen_svein Synes det er fint at flere og flere tar et grundig oppgjør med en helveteslære som forfekter en evigvarende fysisk pine for de som går fortapt. Denne læren forvrenger vårt gudsbilde på det groveste. Teologer over hele verden skifter side i denne saken og ser at alternativene for menneskene er evig liv som gave, eller fortapelse i form av evig død/tilintetgjørelse. Debatten og synspunkter fra begge sider kan følges her: www.rethinkinghell.com/

Følgere

Undervisning av Desmond Ford

Publisert nesten 11 år siden

Omtrent tretti år er gått siden SDA-kirken avsatte Dr. Desmond Ford fordi han offentlig hadde utfordret kirkens profetiske lærdommer. På samme tid og på samme grunnlag mistet også flere prester sine stillinger. Ford hadde vært en av de fremste fremste teologene i Adventistsamfunnet, og hadde undervist prestestudenter og fremtidige lærere i Adventistsamfunnets intitusjoner for videregående utdannelse i Australia og USA. Hva fikk ham til å tale ut, og er debatten fremdeles aktuell i dag? Hva dreide temaet seg om?

Temaet dreide seg om doktrinen om den undersøkende dom som skulle være begynt i 1844.

Ford kom fram til at denne doktrinen forstummer evangeliet, og  mange av teologene i Adventistsamfunnet vet dette. Mange spør seg om tiden nå er inne for at Adventismen skal ta avstand fra sine doktinære feil og forkynne det kristne budskapet fullt ut.

"Desmond Ford blødde for sin tro. Han vil uten tvil bli stående i Adventhistorien som en heroisk skikkelse i kampem for å bevege SDA-kirken inn i den konservative kristenhetens hovedstrøm," sier en tidligere redaktør av bladet "Tidens Tale" Åge Rendalen om Ford.

Flere og flere adventister begynner nå å få et helt annet bilde av Ford en den demonisering av denne hardt prøvede mannen som har foregått tidligere. Årsaken er slik jeg oppfatter det at de har tatt seg tid til å lese hans bøker, og til å lytte til hans undervisning.

Her er oppmuntrende evangelisk forkynnelse fra Salmene.

http://www.youtube.com/profile?user=pangear#p/c/C5712ADC256225EB/0/6jyLe14zp60

Gå til kommentaren

Troens hemmelighet.

Publisert nesten 11 år siden

Ja, Rosenius bringer oss stadig til fundamentet i den kristne tro. Slik fortsetter han andakten for 15. mai:

Vi forstår godt hvordan vårt lands lover gjelder i jordiske forhold. Kjenner jeg samfunnets lover, så behøver jeg ikke si: Å, om jeg bare fikk tale med kongen og høre om jeg kunne regne med hans kongelige beskyttelse. Nei, jeg vet på forhånd hvem han er nådig imot, og beskytter. Det gjør han mot alle som retter seg etter landets lover. På samme måte er det med Guds ord. Det skyldes bare et altfor løst forhold i vår tro på Guds ord, når vi ikke vet hva Gud tenker om oss. Han har jo allerede fortalt oss det i Ordet.

Der ser jeg at hvis jeg ikke vil opphøye Sønnen, men velger å leve i verden, fritt etter mitt eget kjød og lyst, i synd og lettsindighet, så er jeg under fordømmelsens dom.

Vil jeg derimot forsøke gjennom egen rettferdighet etter loven å oppnå Gud nåde, da vet jeg at kravet er dette: Oppfyll alt, så skal du få leve! Og hvis jeg da synder i en eneste ting, så er jeg under forbannelse.

Er jeg derimot dømt av loven, rådløs og knust, men søker nå frelse utelukkende i Sønnen, i hans forsoning, og ikke lenger kan unnvære Sønnen og hans evangelium. Da vet jeg at jeg allerede er ikledd hans rettferdighet, og skrevet i livets bok, hvor ille det enn synes eller kjennes i hjertet mitt. Hvordan kan jeg vite alt dette? Jo, det vet jeg ut fra Guds eget ord. Hvem skulle jeg tro, om ikke Gud selv? Og dette finner vi forkynt av ham over alt i Skriften.

Gå til kommentaren

"Kalt til å være lik Kristus"

Publisert rundt 11 år siden

Her er et område hvor det er menneskelig å falle i en grøft hvor rettferdiggjørelsen blir nedvurdert og underordnet helliggjørelsen. Det er noe som også er skjedd innenfor den karismatiske bevegelse. Dette skjer ikke ved at læren om rettferdiggjørelsen direkte kritiseres, men ved forskjellige antydninger om å gå videre, om å forlate det første trinn og gå videre til det neste.

Resultatet kan ved feil fokus bli en form for åndelig lovtrelldom hvor en gjør helliggjørelsen og gjenfødelsen til vilkår for rettferdiggjørelsen. Slik kan helliggjørelsesbevegelsens innflytelse over den evangeliske kristenhet bli skadelig ved at en går omkring og speider etter Den Hellige Ånds verk i vårt hjerte istedenfor å ha blikket festet på det verk som Kristus utførte som vår stedfortreder for over 2000 år siden. 

Forvandling til å ligne Kristus hører troslivet til og skjer alltid ved beskuelsens forvandlende kraft, men "herming" etter Jesus tror jeg er fort kan bli lovisk i sin natur.

Fra Konkordieboken: Det er falskt å lære at troen ikke henholder seg bare til Kristi lydighet, men derimot til hans guddommelige natur slik den bor og virker i oss, og at det er ved denne iboen i oss vår synd blir tildekket for Gud.

Det er dette nødvendige skille mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse som lett kan forykkes dersom "kravet" om kristuslikhet formidles på bekostning av evangeliet.

Jeg er  underveis i mange spørsmål og forstår som alle andre stykkevis og delt, men her kjente jeg igjen på en tanke lovisk slagside som jeg har lidd mye under tidligere.

Gå til kommentaren

"KONTAKT MED DØDE"

Publisert rundt 11 år siden

Jeg er helt enig med deg at denne trenden med spiritisme er urovekkende. Vi ser en klar oppblomstring av mennesker som leker seg med åndeverdenens usynlige krefter. TV-kanaler hvor dette gjøres til underholdning fanger manges oppmerksomhet. Legger en Skriftens målestokk til grunn er det som du påpeker gitt klare advarsler mot dette. Problemet med falske budskaper fra "den andre siden" tror jeg bare vil tilta nå i endens tid. Dagens forkynnere har et ansvar for å advare mennesker i og utenfor de troende forsamlinger mot dette.

Gå til kommentaren

RE: herlig!

Publisert rundt 11 år siden

09.05.10 kl. 00:50 skrev thomas lollike:

Rosenius er en av de som har betydd aller mest for mitt åndelig liv med vår Herre! Anbefaler alle og lese hans litteratur!!! :D

 Ja, det er mange som har samme erfaring med Rosenius`formidling av det evige evangelium. Derfor er det svært gledelig at det skjer en gryende gjenoppdagelse av denne forkynnelsen i en tid hvor fokus i mange år har vært rettet mot åndelige opplevelser, følelser, tegn og under.

Noen lysglimt på nådebarnstien fra Rosenius her:

Det er ikke noe menneske som har Guds nåde, hvis det ikke eier hele lovens oppfyllelse i Kristus. (Rom 1:5)

Vi har ikke noe som helst felleskap med Gud, uten gjennom denne eneste mellommann som finnes mellom Gud og mennesker. (Rom 1:8)

Det er Guds rettferdighet alene som er kilden til all sann kristendom, alt liv, all kraft, fred, kjærlighet og helliggjørende nåde i hjertet. Det er jo en tragedie at selv mennesker som bekjenner seg som kristne, i altfor liten grad er opptatt med Guds rettferdighet, når den altså er helt avgørende i en kristens liv. (Rom 3:21)

Det er utelukkende som en synder du er forsonet ved Kristi død. (Rom 5:8)

Her står vi overfor Guds store hemmelighet: Hvordan Gud tilregner - så vel Adams synd, som Kristi rettferdighet. Det er etter denne guddommelige læren vår frelse står eller faller. Er ikke Adams synd vår - så er heller ikke Kristi rettferdighet vår - ! (Rom 5:16)

Det er umåtelig viktig at vi ser klart og tydelig hva Skriften selv mener med det å "motta" nåden og rettferdighetsgaven. Ve den som tar feil her! Men hvis jeg virkelig vil vite hva Åndens egen mening er i Skriften, da må jeg nok være alvorlig redd for min egen ånd, mitt falske hjerte og forfalskerens makt, og bare søke å motta sannheten, selv om det skulle velte all min tidligere kristendom. (Rom 5:17)

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere