Svein Berntsen

Alder: 68
  RSS

Om Svein

Fra Finnsnes. Twitter: @berntsen_svein Synes det er fint at flere og flere tar et grundig oppgjør med en helveteslære som forfekter en evigvarende fysisk pine for de som går fortapt. Denne læren forvrenger vårt gudsbilde på det groveste. Teologer over hele verden skifter side i denne saken og ser at alternativene for menneskene er evig liv som gave, eller fortapelse i form av evig død/tilintetgjørelse. Debatten og synspunkter fra begge sider kan følges her: www.rethinkinghell.com/

Følgere

Litt om hva jeg mener med "ordet om Jesus"

Publisert rundt 3 år siden

Åge Kvangarsnes spør om hva jeg mener med "ordet om Jesus". Beklager Åge for sen respons! I Daniels profeti om Kristus sies det: Da blir skylden strøket ut, det kommer en evig rettferdighet"(Dan 9,24). Ethvert menneske kan si: Ved sin fullkomne rettferdighet har Jesus oppfylt lovens krav, og mitt eneste håp består i å ha blikket rettet mot ham som min stedfortreder og som til fullkommenhet holdt loven for meg. Ved gudgitt tillit til hans fortjeneste er jeg fri fra lovens fordømmelse. Han kler meg i sin rettferdighet som tilfredsstiller alle lovens krav. Jeg er fullkommen i ham som kom med en evig rettferdighet. Han fremstiller meg for Guds åsyn i en plettfri kledning som er skaffet tilveie av menneskesønnen, den andre Adam, vår alles nye stamfar. Hele slektens håp skyldes Kristus, og all ære tilkommer Guds lam som bar bort hele verdens synd ved sin død for oss og som oss. Og som også stod opp for oss og som oss i sin evige rettferdighet. Dette vitner hele Skriften om. "Dette er det navn han skal kalles ved: Herren vår rettferdighet".

Gå til kommentaren

Følelser er noe ustabile greier.

Publisert rundt 3 år siden

I ordet om Jesus finner vi fakta om vår alles frelse og fred. Personlig finner jeg i Rosenius sin forkynnelse en trygg veiledning til fred som er forankret i Skriften. Stadig blir vi her minnet om å ikke spørre våre følelser til råds, men se kontinuerlig hen til skriftens vitnesbyrd om hva vår stilling er ovenfor Gud i Jesus alene. Når vi ved Åndens veiledning får se vår frelse i "den ene" får vi også oppleve både kjærlighet glede og fred! Men i denne verden opplever vi også det motsatte under vandringen som slett ikke får oss til å føle oss frelst og oppskrevet i livets bok. Og her kommer Skriftens forsikring om frelse oss til hjelp, uavhengig av hva vi måtte føle i vårt mer eller mindre skakkjørte følelsesliv!

Gå til kommentaren

En betydelig skrivefeil

Publisert rundt 3 år siden

fremkommer i innlegget som jeg ble gjort oppmerksom på: "Det er derfor ikke helt dekkende for det kristne mennesket å si at mennesket har en sjel. Bibelen fremholder at mennesket som en levende helhet er en sjel." Altså ikke har en sjel!!

Gå til kommentaren

Teller til 10.

Publisert rundt 3 år siden
Kjetil Mæhle – gå til den siterte teksten.

"Hva er det du gjør?"spør du under kommentar 2 her i tråden. Kommentaren var ikke direkte til meg. Men jeg forteller deg hva jeg gjorde en stund etter å ha lest din respons på nevnte innlegg. Jeg tellet til 10, både forlengs og baklengs. Jeg tuller ikke! Men først ble det kloklipp på min herlige finske lapphund. Det var også brukbar mentalhygiene. Det er særlig setningen helt til slutt i din kommentar over som jeg mener virker mildt sagt urimelig.

Gå til kommentaren

Nå tillegger du meg standpunkt

Publisert rundt 3 år siden

som jeg ikke har under overskriften universialisme. Jeg benekter visselig ikke Jesu ord om at "ingen kommer til Faderen uten ved meg". Men hvordan Herren når og kaller den enkelte til Faderen kjenner vi ikke til. Vi vet at ifølge Skriften vil noen spørre han om hvilke sår han har på hendene. Alle som blir innbyggere på den nye jord er der på grunn av Jesus. Men mange av disse har aldri hørt ordet om forsoningen mens de levde, men får vite hvorfor de er vel hjemme. Men hvordan Gud ledet disse slik at de var ledet og formet av Ånden vet vi ikke. Samtidig tror jeg andre igjen sto imot denne vennlige,usynlige dragningen og fikk en annen skjebne. Men dette er ikke universialisme.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere