Celina Hagen

Alder: 31
  RSS

Om Celina

Leder i Vennesla KrF og i Vest-Agder KrF kvinner
Fylkesstyremedlem KrF
Kommunestyrerepresentant Vennesla

Følgere

Hvem tror du at du er?

Publisert over 8 år siden

Både politikere og andre personer ser ut til å tro at de har fått en spesiell oppgave i å fortelle mødre hva som er rett og galt.

I Aftenposten i dag forteller Trude Mostue om hvordan hun ble hetset for valget hun tok om å være hjemme med yngstedatteren noen år. ”Få ungen din i barnehage” skrev noen av kritikerne, videre fikk hun skylden for andre mødres dårlige samvittighet.

Hvem er det som får seg til å fortelle andre hva som passer best for den enkelte familie? Dessverre er de mange. Både politikere og andre personer ser ut til å tro at de har fått en spesiell oppgave i å fortelle mødre hva som er rett og galt.

Det var ikke lenge siden vår barne og likestillingsminister kunne meddele Norges befolkning at det ikke var like verdifullt å være hjemme, som det var å jobbe. Det var heller ikke lenge siden regjeringen valgte å fjerne kontantstøtteordningen for to-åringer.

Både barneministerens utsagn og regjeringens "håp" om at familier er like, og dermed skal velge likt har skapt usunne holdninger i samfunnet. Nå blir det kun sett på som normalt dersom du velger full barnehage fra barnet er ett år, videre må du som kvinne jobbe hundre prosent, hvis ikke får du skylden for dårlig likestillingspolitikk.

Familier er forskjellige, de tar forskjellige valg. Det må vi respektere, og legge til rette for. Når man fjerner en velferdsgode som man er ideologisk uenig i så gjør man det stikk motsatte. Man fjerner ordninger som har gitt familien en reell valgfrihet, og dermed viser man ikke politisk vilje til at familier kan velge forskjellig.

Folk som hetser andres valg bør gå i ”skammekroken” straks. Det gjelder både dem som hetser de som velger barnehage, og de som velger ulønnet arbeid. Det er på tide med en gjenreisning av familiepolitikken, og en holdningskampanje blant enkelte. Valg som familien gjør for sine barn må verken bli sett på som normale eller unormale, de må bli respektert uavhengig av om man er uenig eller enig i valget.

Jeg håper at en ny regjering kan vise oss at alle ikke må passe inn i ”A4” systemet. KrF vet at familier er forskjellige, og at de velger forskjellig. Derfor vil vi tilrettelegge for større valgfrihet, blant annet ved å utvide permisjonen, og gjøre den mer fleksibel, samtidig øke kontantstøtten for ett-åringer og gi den tilbake til to-åringene.

Makta hører hjemme hos den enkelte familie, ikke rundt kongens bord. Det er ikke Arbeiderpartiet som tar Norge videre, det er barna. For å møte fremtidige utfordringer, for eksempel i eldreomsorgen så trenger vi at folk føder barn. Derfor trenger vi en politikk som gir en større anerkjennelse til valgene som familiene tar, samtidig som den letter litt på den tidsklemma som mange småbarnsfamilier opplever.

Gå til innlegget

En stemme til KrF er en stemme til KrF

Publisert over 8 år siden

Magnhild Meltveit Kleppa advarer kristne mot å stemme på KrF, fordi hun mener det er det samme som en stemme til FrP. Kleppa har tydeligvis mistet tillit til velgernes vurderingsevne, og respekten for hvilken rolle valget skal spille.

Valgkampen har startet, det samme har de rødgrønnes skremselspropaganda. Eskil Pedersen var først ute med en påstand om at det ville bli vanskeligere å være homofil med en borgerlig regjering, videre at det ville bli mindre likestilling dersom de rødgrønne mistet makten. Hvor han har fått det fra er for meg ukjent, men heldigvis så stemmer ingen av påstandene.

Denne uken kunne vi lese at Magnhild Meltveit Kleppa advarer kristne mot å stemme på KrF, fordi hun mener det er det samme som en stemme til FrP. Kleppa har tydeligvis mistet tillit til velgernes vurderingsevne, og respekten for hvilken rolle valget skal spille.

Jeg er glad for at vi har flere partier i landet som tror at deres politikk har de beste løsningene, og at velgerne har mulighet til å stemme på det partiet som de føler representerer dem best. Derfor er det synd at enkelte politikere bruker en retorikk som påstår at en stemme til KrF, er en stemme til FrP.

En stemme til KrF er en stemme på mer KrF politikk, på samme måte som en stemme til FrP er en stemme på mer FrP politikk. Min oppgave som KrFer er å overbevise velgerne om at KrF har den beste politikken, så er det opp til velgerne å bestemme hvem som får makten etter valget. Dersom velgerne kaster de rødgrønne, så gjør KrF det samme.

Magnhild Meltveit Kleppa burde heller fronte egen politikk, fremfor å komme med dårlige argumenter på hvorfor man ikke må stemme på KrF.
Heldigvis så er det kristne mennesker i alle partier, og jeg er overbevist om at de føler seg hjemme i sitt parti.

Jeg vil oppfordre alle som er enig i KrFs politikk, til å stemme på KrF. Både de som er kristne, homofile, skilte, gifte, småbarnsforeldre, studenter, ateister, eller hva det måtte være. KrFs politikk representerer et stort mangfold, nå er det opp til velgerne å bestemme om KrF kommer i posisjon til å gjennomføre KrF politikk.

Gå til innlegget

LO-lederens kamp mot kvinner

Publisert over 8 år siden

I Aftenposten i dag kunne man lese at LO-leder Gerd Kristiansen mener at kvinner bruker morsrollen som unnskyldning for å ta ansvaret i hjemmet. Videre at vi er på jobb 37,5 timer i uken, og at man totalt sett for mer tid sammen med barna.

Jeg vil opplyse LO-lederen om at småbarnsmødrer jobber mer enn eldre kvinner, dessuten bruker de langt flere timer på jobb enn de gjør med sine barn i løpet av uken.

Arbeidsmarkedets behov for arbeidskraft veier for mange dessverre tyngre enn familiens behov for mer tid med barna. Familier er forskjellige, de tar ulike valg, men de blir ikke respektert. I stedet blir enkelte hysteriske fordi valget familien tar, ikke passer inn i deres ønske om at alle familier er like.

For å sikre bærekraft i møte med eldrebølgen, trenger vi flere folk. Derfor trenger vi en ambisiøs familiepolitikk som gjør at folk makter å få flere barn. Det er derfor samfunnsøkonomisk ansvarlig å ha gode ordninger for familiene. Dessverre ser enkelte ut til å være lite fremtidsrettet, de fremmer heller et gammeldags kjønnsrollemønster, og er ikke spesielt nytenkende.

LO burde heller tatt tak i de faktiske likestillingsutfordringene. For eksempel lønnsnivået mellom menn og kvinner. Eller studenters muligheter til å få og ha barn i studietiden. Samfunnet er gammeldags og har ikke lagt til rette for ordninger som gjør det mulig å kombinere studier og barn. Dette handler om økonomi og rettigheter.

Kvinner som velger å jobbe redusert en periode mens barna er små burde heies frem for å ha mot til å stå i mot enkeltes hysteri om at alle skal velge likt. Familier som velger å få barn burde også heises frem, de er med og sikrer vår fremtid. LO burde  tilretttelegge bedre for at ferdre også kan være hjemme, og ikke gi kvinner skylda for at regjeringen har sendt småbarnsfamilier i tidsklemma.

Jeg ser frem til at KrFs moderne familiepolitikk kan gjennomføres. Da kan kvinner eller menn velge å jobbe redusert en periode, de skal til og med få økt kontantstøtte for ettåringer, og få den tilbake for toåringer. De skal få en fleksibel permisjon på 16 måneder som de kan benytte seg av frem til barnet er 10 år.  

KrF vet at familier er forskjellige, og har ulike behov, det er derfor vi vil gi dem større valgfrihet. Avgjørelser om egne barn skal ikke tas rundt kongens bord, men rundt middagsbordet hjemme.

LO-Gerd blir sikkert skremt bare av tanken, men det er likevel på tide å gi makten tilbake der den hører hjemme, hos familien!
Jeg er enig med dem som sier valget 09.september er et retningsvalg, det vil være det viktigste retningsvalget for å skape et familievennlig samfunn.

Gå til innlegget

De nye kristne partiene

Publisert nesten 9 år siden

Finn Jarle Sæle, redaktør i avisen Norge IDAG, gjør seg i et innlegg 11.12.12 noen betraktninger om hvorfor de nye kristne partiene kan redde de kristne stemmene. http://idag.no/ledere-oppslag.php3?ID=21908

Det er ikke første gang at Finn Jarle Sæle går kraftig ut mot KrF, og det undrer meg at han ikke heller støtter opp om KrF, som er det partiet som kjemper for mange av verdisakene som opptar Sæle.

Mye kan skrives om innlegget til Finn Jarle, for det første mener jeg at et politisk parti i seg selv ikke er kristent, det er det bare menneskene som er. Videre vil jeg påstå at et parti som kun fokuserer på noen få saker gjør seg selv veldig små.

Heldigvis er KrF et sentrumsparti, som strekker seg på tvers av de politiske blokkene, med plass til både konservative og mer radikale krefter.

KrF er heller ikke motstandere av et bredt borgerlig samarbeid. Det viser landsstyrets vedtak om regjeringssamarbeid tydelig, hvor det klart kommer frem at KrF ønsker ny kurs for landet, døren til FrP ble heller ikke stengt.

Det handler ikke om å finne samarbeidspartnere bare for å "vinne" valget, det handler om å finne samarbeidspartnere hvor man kan få ei styringsdyktig regjering med gjennomslag for politikken vår.
Abort, bistandspolitikk, ruspolitikk og klimapolitikk er noen eksempler på saker hvor KrF vil slite med å få gjennomslag hos FrP. Og disse sakene burde vel også være saker som opptar kristne mennesker?

 Det er veldig provoserende å lese at Finn Jarle mener kristne bør engasjere seg i KrF for å rette opp i systemfeilene som skapte rom for sosialistenes «avkristning av landet». Da den nye ekteskapsloven ble vedtatt kjempet KrF i mot. Takket være KrF har også den nye grunnloven og formålsparagrafen fått et betydelig sterkere fokus på kristne verdier enn hva utgangspunktet til regjeringen var. De KrFerene som stod i front i disse sakene er til opplysning også personlige kristne. 

Kanskje skulle Norge IDAG heller rettet fokuset på hva KrF faktisk har gjort, og ikke gitt våre folkevalgte skylda for regjeringens politikk.

Heldigvis kan velgerne som stemmer på KrF føle seg trygge på at KrF kjemper for kristne verdier. De kan til og med føle seg trygge på at vi vil noe for hele samfunnet, det vises ved at politikken vår er for flere enn en bestemt målgruppe.

At Kristen Samlingsparti og De Kristne profilerer seg ved saker KrF allerede er opptatte viser bare at KrF har en attraktiv politikk. Dessverre for landet vårt ville de sakene fått større gjennomslag hvis de heller stod i kampen sammen med KrF, fremfor og motarbeide partiet.  

 

 

Gå til innlegget

Dagrun Eriksen er en av KrFs sterkeste profiler, og hun er en enorm styrke for vår landsdel!

Det å ha en stortingsrepresentant og 1.nestleder fra eget fylke, Vest-Agder, er kanskje ikke noe en Osloborger ville sett på som noe spesielt stort. De har allerede statsråder, partiledere og en rekke stortingsrepresentanter. På Sørlandet er situasjonen annerledes. KrF er det eneste partiet fra vår landsdel som kan skryte av å ha en stortingsrepresentant som også sitter sentralt i partiets ledelse.

Da Dagrun Eriksen i 1997 møtte på Stortinget for første gang var hun nominert som fylkets ungdomskandidat, og møtte fast fordi Jon Lilletun satt i regjering. Det var nok få som den gang trodde at Dagrun skulle bygge seg opp til å bli en markant og nasjonal kjent politiker. Men etter 7 år ble Dagrun valgt inn i den viktige rollen som partiets nestleder.
Det tar tid å bygge opp rikspolitikere og det er svært få som klarer å nå den posisjonen som Dagrun har. Likevel har Dagrun vist mot, vilje og resultater og har bygd seg opp til å bli en politiker som er blant de mest synlige på Stortinget.

Årene på Stortinget har resultert i en lang politisk erfaring, og hun har erfaring fra ulike komiteer. Hun har vært avgjørende for å få gjennomslag for lokale saker som ulike veiprosjekter og ikke minst Kilden.
Dagrun har fått et bredt nettverk på Stortinget og er høyt respektert langt utenfor egne rekker. Det at Vest-Agder har en så erfaren og sentral politiker er vi stolte av.

Dagrun er ikke bare viktig for vår landsdel, men hun er svært viktig for partiet som helhet. Hun har ledet tunge prosesser og leder nå partiets programkomite.
Da hun ledet strategiutvalget var regjeringssamarbeid en sentral oppgave. Det ble lagt opp til en bred prosess hvor hele organisasjonen skulle tas med. Dagrun måtte her ha is i magen, følge prosessen og lytte til innspill fra lokallagene. På bakgrunn av den jobben som ble lagt ned kunne landsstyre i september samle seg enstemmig om et vedtak hvor KrF skulle søke samarbeid på ikke-sosialistisk side.

Det er ikke alltid lett for et parti i opposisjon og skulle få gjennomslag hos ei flertallsregjering, men Dagrun har likevel som en av få opposisjonspolitikere fått det til. Også dette har vært saker som er viktige for folk på Sørlandet.
Da regjeringen i 2008 foreslo å fjerne den kristne formålsparagrafen i barnehager og skoler, forhandlet Dagrun frem et forlik. Et forlik hvor den nye formålsparagrafen fikk en tydelig forankring i de kristne verdiene. Det at forankringen ble så mye tydeligere enn utgangspunktet fra regjeringen, var en seier for KrF, og det kan vi takke Dagrun for.

I stat/kirkeforliket var Dagrun igjen personen som skulle forhandle for KrF. Enkelte partier ønsket at kristendommen ikke lengre skulle nevnes i grunnloven, det var uaktuelt for KrF som hadde et absolutt krav i forliket: kristendommen skal fortsatt ha en sentral posisjon, og det fikk Dagrun gjennomslag for.
Både formålsparagrafen og kirkeforliket er eksempler på sentrale og viktige saker for partiet. Det er ikke uten grunn at KrF har valgt å bruke Dagrun i slike forhandlinger, hun viser gang på gang at hun får gjennomslag.

Dagrun er en svært tydelig og viljesterk politiker. Hun har en stor evne til å få gjennomført det partiet brenner for, hun er samlende, kunnskapsrik, og en brobygger. Dagrun er en av de høyeste profilene partiet har og er svært viktig både for KrF og for Sørlandet. Partileder Knut Arild Hareide har sagt den som har råd til å kaste Dagrun Eriksen har veldig god råd. Det kan vi slutte oss helt til. Sørlandet har ikke råd til å miste Dagrun Eriksen. Vi trenger henne i toppolitikken i mange år fremover.

Celina Hagen
Lokallagsleder, Vennesla KrF
Sigmund Kroslid
Kommunestyrerepresentant, Flekkefjord
Arne Skraastad
Lokallagsleder, Songdalen KrF
Tore Askildsen
Ordfører, Mandal
Øystein Sangesland
Lokallagsleder, Marnardal KrF
Tor Magne Risdal
Kommunestyrerepresentant, Lindesnes KrF
Inger Terese Harbakk
Leder KrF kvinner, Vest-Agder
Ingeborg Marie Henriksbø
Sentralstyremedlem KrF kvinner, Kvinesdal
Odd Arne Risdal
KrFU
Atle Drøsdal
Bystyremedlem, Kristiansand

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere