christian berg

Alder: 51
  RSS

Om christian

Bor i Grimstad

Følgere

Ellen White og Adventistkirken

Publisert over 5 år siden

En ting har jeg aldri skjønt som medlem i Adventistkirken fra 2009 til 2015. Hvordan kan Adventistkirken si at Ellen White er Guds profet, og samtidig si at hun forkynte "feil" om Gudommen i mange tiår ved og være imot treenigheten, for så og snu rundt 180 grader og være for treenigheten de siste årene i sitt liv, slik det påståes?

Kan en "Guds profet" forkynne FEIL i mange tiår, slik Adventistkirken selv sier hun gjorde samtidig som en gjør krav på en slik tittel?

Gå til innlegget

70 ukers profetien

Publisert nesten 8 år siden

Noen mener at der er et tidsgap mellom uke 69 og uke 70 i denne profeten. Et tidsgap vi i følge dem nå lever i enda, og vil leve i, til uke 70 en gang i fremtiden skal oppfylles. De putter altså inn et tidsgap på mange hundre år der (ca 2000 år). De sier i denne (forholdsvis nye læren 1800 tallet), at den profetiske klokken er stoppet og 70 ukers profetien er stoppet og starter først opp igjen når uke 70 kommer en gang i fremtiden. La oss først se profetien.

Dan. 9;24 ”Sytti uker er fastsatt for ditt folk og din hellige by, til ondskapen har nådd sitt mål og synden tar slutt. Da blir skylden strøket ut, det kommer en evig rettferd, profetenes syner blir stadfestet, og Det aller helligste blir salvet. 25 Du skal vite og forstå: Fra den tid det ordet gikk ut at folket fra Jerusalem skulle føres tilbake og byen bygges opp igjen, og til det kommer en som er salvet, en fyrste, skal det gå sju uker. I 62 uker skal byen være gjenreist og bygd opp igjen med gater og vollgraver. Men tidene skal være harde. 26 Etter disse 62 ukene skal den salvede ryddes av veien og ikke mer være til”.

Der er ikke noe tidsgap mellom de 7 første ukene og de 62 ukene, det er alle enige om og ingen bibelvers sier der er noe tidsgap mellom uke 69 og 70 heller, verset finnes ikke selv om mange påstår der er et slikt gap.

Dette er en lære som går imot alle reformatorene også, ingen av dem, inkludert Luther, forkynte noe tidsrom mellom uke 69 og 70. Hvor læren stammer fra, er et intresant studie du kan ta selv, jeg går ikke inn på det her.

La oss kikke på Bibelverset som helt klart viser oss at det er ubibelsk og putte inn et ubestemt tidsrom mellom uke 69 og 70.

Dan. 9; “26 Etter disse 62 ukene skal den salvede ryddes av veien og ikke mer være til”.

Her er vi forbi de første 7 ukene, og vi leser om de 62 ukene, midtblokken av profetien. Legg merke til hva der står, ETTER disse 62 ukene. Der står IKKE i slutten av, eller i de 62 ukene, der står ETTER de 62 (pluss de 7 første selvfølgelig) som da blir ETTER uke 69, skal Messias dø.

Dette er enormt, helt enormt, hva betyr dette? Jo det betyr at de som plasserer et tidsgap mellom uke 69 og uke 70, plasserer korset og Jesu død, i ”the gap” som det kalles, Jesus og korset kommer inn i det tidsrommet de selv sier 70 ukers profetien er stoppet opp. Dette gir jo enorme konsekvenser, de plasserer korset og Jesus død, det viktigste i hele 70 ukers profetien, utenfor profetien. Jesus og korset er plassert der de sier profetien er pauset frem til uke 70 kommer.

Jeg har truffet flere som hardnakket da sier at Bibelen er feil der, det skulle stå i slutten av uke 69 sier dem, og retter på hva Bibelen sier, men det står ikke det, det står ETTER uke 69. La oss kikke litt på grunnteksten også her, dette er intresant.

Ordet som er brukt i grunnteksten for ETTER, i Dan 9,26 er også brukt i Dan 8,1 f.eks. Vi ser der at det helt tydelig ikke betyr  “i slutten av”, men det betyr en tid etterpå.

Dan. 8;1 “det tredje året Belsasar var konge, fikk jeg, Daniel, et syn; det kom en tid
etter det forrige”.

Det som er fint er at Daniels bok har et annet ord i grunnteksten, som brukes til “i slutten av”. Det ordet brukes i (Daniel 1;,18, 4;29, 34, 12, 13). I absolutt alle tilfellene Daniel sier “i slutten av” brukes dette ordet, og ikke ordet for ETTER, i Dan. 9;26.

La oss nå kikke på grunnteksten i hele gamle testamentet, ikke bare Daniels bok. Hele 27 ganger er utrykket “i slutten av brukt”  i hele gamle testamentet. Ikke en eneste gang, er ordet som er brukt for ETTER, i Dan. 9;26 brukt i grunntekstene. Ikke en eneste gang?

Da vet vi det, Bibelen sier selv at Jesu død på korset, er ETTER uke 69, det så vi i Dan. 9;26. Da må vi velge mellom to ting, og det er ikke et vanskelig valg:

1. Vi må si som mange i dag sier, at mellom uke 69 og uke 70 er der et tidsgap, der hele 70 ukers profetien er stoppet opp. Den vil først starte opp igjen en gang i fremtiden, når uke 70 starter. Vi må så innrømme at noe av det viktigste i hele 70 ukers profetien, Jesu død på korset, da skjer i tiden UTENFOR selve profetien, det skjer i det tidsgapet de selv sier at profetien er stoppet opp og satt på pause, til en gang i fremtiden. Hvordan det er mulig og kunne mene dette, kan jeg ikke skjønne, det faller jo helt sammen på sin egen urimelighet, men det er det ene alternativet vårt og tro på.

2. Vi kan godta, at uke 70 kommer rett etter uke 69, akurat som de 62 ukene kommer rett etter de første 7 ukene. Dette med og putte et tidsgap slik mange gjør, er det ingen Bibelsk grunn til og gjøre. Jesus som dør for oss….ETTER uke 69…..midt i uke 70, passer. Valget er egentlig ikke vanskelig, jeg velger alternativ 2 her.

Gå til innlegget

sletting av profil

Publisert rundt 11 år siden

Jeg ønsker slette profilen min, har prøvd og finne ut hvordan dette gjøres i menyene her men finner ingen info om hvordan dette gjøres. Har også kontaktet via email om dette, uten noe respons. Noen som vet hvordan en kan få slettet profilen sin?

mvh cb

Gå til innlegget

Helvete

Publisert over 11 år siden

De fleste kristne tror idag desverre på løgnen ifra satan, dere skal slettes ikke dø. Den største og første løgnen. Innen kristenfolket tror de fleste at vi lever evig uannsett, dette har også presset frem en ny løgn, evig helvete med evig tortur, og Gud fremstilles som en grusom hevngjerrig galning, verre enn hitler. Sannheten er at vi slettes ikke er udødelige, bibelen etterlater ingen tvil om dette:

1 tim 6:16 "Den eneste som er udødelig, som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og ingen kan se.Ham tilhører ære og evig makt! Amen".

Det er en løgn, som åpner for spiritisme, og andre farlige ting. Men la hva sier bibelen virkelig om dette, og om helvete. Starter med Sodoma og Gomorra, som bibelen selv sier er et eksempel på det som kommer. Men først noen vers fra Adam og Eva's historie:


22 Herren Gud sa: «Nå er mennesket blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livstreet også og spiser og lever evig!» 23 Så viste Herren Gud dem ut av hagen i Eden og satte dem til å dyrke jorden, som de var tatt av. 24 Han jaget menneskene ut; og øst for hagen satte han kjerubene og det flammende sverd som svinget fram og tilbake. De skulle vokte veien til livets tre.

Sodom og Gomorra: 

Abraham visste at hans nevø gjorde en stor feil da Lot valgte å flytte sin familie til Sodoma. Byene i nedre Jordan dalen var vakre og frodige, men de var også veldig korrupte. Genesis 13:13 "Menneskene i Sodoma var onde og syndet imot Herren”. Til slutt besluttet Gud å ødelegge og utslette disse syndige byene og menneskene for deres avskyelige handlinger, men først sendte Han to engler til Sodoma for å redde Lot og hans familie.

Før de gikk inn i Sodoma, tok disse englene på seg utseendet som to veifarende menn. Lot så de to kjekke fremmede når de først kom inn i portene, og vel vitende om at gatene i den onde byen var langt fra trygt om natta, oppfordret han dem til å søke tilflukt i hans hjem. Men onde mennesker var å se overalt, og den kvelden samlet de seg utenfor Lots dør og insisterte på at han tar frem sine gjester slik at de kan misbruke dem seksuelt. Lot prøvde forgjeves å snakke fornuft med den perverse mobben som var samlet ved døren hans. Deres demoniske besettelse bare økte, og snart begynte folkemengden å true Lot også! På dette punktet kunne ikke englene lenger skjule sin sanne identitet. trakk Lot inn i huset til sikkerhet og slo mobben i døren med blindhet. Tidlig neste morgen, fortalte englene til Lot og hans familie, Genesis 19:17. ”Da de hadde ført dem ut, sa en av mennene: fly for livet. Se dere ikke tilbake og stans ikke noe sted på sletten, ellers blir dere revet bort. Genesis 19:24 "Da lot Herren svovel og ild regne over Sodoma og Gomorra, ned fra Herren fra himmelen”. Bare Lot og hans to ugifte døtre ble spart, for kona hans var ulydig og så seg tilbake til Sodoma med lengsel og ble til en saltstøtte.

Guds Ord forteller oss at i de siste dager, vil verden være som Sodoma og Gomorra, men også den endelige straffen. Judas 1:7 ”På samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor slik som disse englene, og i de unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild og er et advarende eksempel”. Bibelen bruker her (også i grunntekstene) samme ordene som når den snakker om helvete, Evig ild. Brenner Sodoma og Gomorra og de andre byene i dag? NEI.

Hvilke to byer er gitt som et eksempel for ødeleggelsen av det onde? 2. Peter 2:06 ”Byene Sodoma og Gomorra la han i aske og dømte dem til ødeleggelse, han gjorde dem til et avskrekkende eksempel til dem som senere vil leve et ugudelig liv”.

MERK: Gud ødela de to byene med ”evig ild” sier bibelen, bibelen sier også at dette er et eksempel på ugudelige straff i fremtiden.

Når vil de ugudelige bli ødelagt?

John 12:48 ”Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer: Det ordet jeg har talt, skal dømme ham på den siste dagen”.

2. Peter 2:09 ”Herren vet altså å utfri de gudsfryktige ut av prøvelser, men holder de urettferdige i forvaring til straffen på dommens dag”.

Matteus 13:40-42 ”Og som når ugresset blir sanket sammen og brent på ilden, slik skal det gå ved verdens ende: Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alt som gjør urett. Så skal de kastes i ildovnen der de gråter og skjærer tenner”.

MERK: I de ovennevnte tekster, sier Bibelen klart at den ugudelige skal bli kastet i ilden på dommens dag, på slutten av verden - ikke når de dør. Dette betyr selvsagt at ingen er i helvete nå. Det er bare rettferdig at ingen blir straffet før saken er avgjort i dommen når Jesus kommer tilbake. Skal mennesker liksom hentes tilbake fra straffen de er begynt på da, for og få dommen? Jesus og bibelen er krystallklar på at straffen og lønnen, kommer på siste dagen, ikke slik mange forkynner nå, at de døde er reist til himmelen, eller til helvete. Åp. 22:12 ”Se jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi har jeg med meg. Jeg skal gjengjelde hver og en etter hans gjerninger”.


Hvis de ugudelige som har dødd ikke er i helvete ennå, hvor er de?
John 05:28-29 ”Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. De skal da komme frem, og de som har gjort det gode skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom.

Job 21:32-33 ”De fører ham til graven, og ved gravhaugen holder de vakt. Han hviler i fred under torven i dalen. Alle mennesker følger etter, og en talløs mengde har gått foran”.

MERK: Bibelen forsikrer oss her og mange andre plasser om at de ugudelige som har dødd er reservert i graven før oppstandelsen på slutten av verden. De vil høre Jesu røst kaller på dem, og de vil komme frem fra graven, ikke fra et helvete under full tortur, eller himmelen, likevel sier mange kristne at der er mennesker til straff i helvete i dag.

Hva er belønningen (straffen) for synd, sier bibelen?
Romerne 06:23 ”syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre”.

MERK: Straffen for synd er ikke evig liv i tortur, men det stikk motsatte – nemlig døden. Vi dør alle den første død. Hebreerne 9:27 ”Slik alle mennesker må dø en gang, og siden komme for dommen”. Men Bibelen sier at døden den ugudelige skal dø i helvete er den annen død. Åp. 21:08 ”Men de feige, de vantro, og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel, dette er den andre død”. Etter den første død, er en i varetekt i graven og sover (Jesus sa f. eks at Lasarus sov) til Jesus roper alle opp til dom, da er det kun to muligheter, evig død, eller evig liv i nådegave ifra Jesus Kristus. Jesus tok vår straff, HAN DØDE, Han ble ikke torturert i helvetes flammer i all evighet, gjorde han?

Hva er de to eneste valg for alle mennesker?
Johannes 3:16 ”At hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv”.


MERK: Begrepene rundt skjærsilden finnes ikke i bibelen. Bibelen lærer oss bare to valg - evig liv eller evig død, altså fortapelse.

Hva vil skje med de ugudelige i Helvete?
Salmene 37:20 ”Men de gudløse går til grunne. Som blomsterprakten på marken, forsvinner Herrens fiender, de blir borte som røyk”.

Malaki 04:01-3 Se, den dagen kommer, den brenner som en ovn. Alle frekke og ugudelige skal da være som halm, og dagen som kommer, skal brenne dem opp, sier Herren, Allhærs Gud, så verken rot eller gren blir igjen. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol renne med legedom under sine vinger. Dere skal gå ut og springe som kalver når de slippes ut av fjøset. Da skal dere tråkke de ugudelige ned, de skal være som støv under sålene deres den dagen jeg gjør mitt verk, sier Herren, Allhærs Gud”.

Hvor vil helvete være?
Åpenbaringen 20:9 ”De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem”. Her forteller bibelen om det endelige oppgjøret, mellom godt og vondt.

2. Peter 3:10 Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn, elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme frem i lyset.

MERK: Helvete vil være her på jorden, jorden i brann med ildregn som i Sodoma, den endelige utslettelsen av all synd, alle syndere og de falne engler og Satan. De frelste vil være trygt inne i nye Jerusalem nå.

Vil Satan være ansvarlig i helvete?
Nei. Djevelen blir kastet i ilden. Bibelen sier han skal lide mest av alle, før han utslettes. Se hva mer bibelen sier om Satan. Esekiel 28:18” Alle blant folkene som kjente deg, grøsset ved synet av deg. Du er blitt til skrekk og gru, og borte er du Satan, utslettet for alltid”. Bibelen er klar her, og andre plasser. Hvordan kan Satan straffes mer enn alle, om han utslettes, om menneskene skal være i et evigvarende helvete og brenne for alltid slik vranglæren påstår?

Vil ilden i helvete (ildregnet på jorden fra himmelen) noen gang slutte, det står jo evig?
Jesaja 47:14 ”Det skal ikke være glør til å varme seg på, ikke et bål til og sitte ved”. Her snakker bibelen om etter ildregnet har gjort det som det skal, utslette alt ondt en gang for alle.


MERK: Etter at synd, syndere, og alt på ondt på jorden er ødelagt, vil brannen slukne. Det vil ikke brenne gjennom alle tider og i all evighet. Et evig helvete av pine ville gjøre det umulig og noen gang bli kvitt synd. Guds plan er å isolere synd og ødelegge den, ikke bevare det. Åpenbaringen 21:05 sier: "Se, jeg gjør alle ting nye”.


Blir både sjel og kropp ødelagt i helvete ?
Matteus 10:28 ”Frykt ikke for dem som dreper legemet , men ikke kan drepe sjelen ; men frykt heller for ham som kan ødelegge både legeme og sjel i helvete”.


MERK : Mange tror dessverre at sjelen aldri dør , men to ganger sier Gud: " Den sjel som synder , den skal dø ." 18:04 Esekiel, 20 . Så i henhold til bibelen , vil den ugudelige bli ødelagt i helvetesild - både sjel og legeme .


For hvem vil helvetes ildregn bli tent?
Matthew 25:41 Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, forberedt for satan og hans engler.

MERK: Formålet med ilden er å ødelegge Satan , hans onde engler , og synd . Hvis jeg nekter å snu meg bort ifra synd, vil jeg bli nødt til å bli ødelagt, fordi hvis synden ikke er ødelagt og utslettet, vil det igjen forurense universet. Bibelen er klar på at all synd og ondt skal utslettes.


Har ikke Bibelen frasen " uslokkelig ild " tyder ikke det på at brannen aldri går ut?
Matteus 03:12 ”Han vil grundig rense sitt gulv, og samle sine hvete i garner , men han vil brenne opp agner med uslokkelig ild”. Dette er alt skjedd, og brenner det i dag? NEI.

MERK: Nei! Uslokkelig brann kan ikke slukkes, ikke før alt er brent bort. Men når alt er brent opp, slukner det. Hvor ofte ser du f. eks i avisen at et hus var uslokkelig? Det har jeg sett mange ganger, men de husene brenner ikke i dag, de slukna når alt brant opp, men ingen klarte slukne de, de var uslokkelige. For eksempel, advarer Jeremia 17:27 at hvis Guds folk ikke var trofaste, ville han tenne ild i Jerusalem med " uslokkelig ild. ”Og Skriften erklærer at denne profetien har allerede blitt oppfylt. Det brenner ikke der i dag, bibelen er full av disse eksemplene.

Betyr ikke " evig ild " uendelig?
Judas 01:07 ”På samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor slik som disse englene, og i deres unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild og er blitt et advarende eksempel”.

MERK: Vi må la Bibelen forklare seg selv. Vi kan se klart i dette verset at Sodoma og Gomorra ble ødelagt med evig ild som et eksempel på helvete, bibelen sier det selv, men disse byene brenner ikke fremdeles. De ble forvandlet til aske. Men konsekvensene av ilden er evig.

Når Åpenbaringen 20:10 sier at den ugudelige skal pines " for evig og alltid, " indikerer ikke det endeløs tid?
Jonas 02:06 ”Til fjellenes grunn for jeg ned. Jordens bommer lukket seg etter meg for alltid”.

MERK: Nei Jonas var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter ( Jonas 1:17) , men han sa "for alltid. ”Jeg er sikker på at det føltes som en evighet! Det greske ordet oversatt " for alltid " i Åpenbaringen 20:10 er ”Aion”. Det representerer ofte en uspesifisert tidsperiode, begrenset eller ubegrenset. Ordene "for alltid "er brukt 56 ganger i Bibelen og referer til noe som allerede er avsluttet. I ett tilfelle, "for ever " beskriver livet til en trofast slave (Andre Mosebok 21:6), og på et annet sted " til evig tid "betyr 10 generasjoner (Mosebok 23:03). Med mennesker, " til evig tid " betyr oftest " så lenge han lever " (1 Samuel 01:22 , 28).

Etter synd og syndere er ødelagt , hva vil Jesus gjøre for sitt folk ?
2. Peter 3:13” Men etter Hans løfte venter vi på en ny himmel og ny jord, hvor rettferdighet bor.”

Åpenbaringen 21:04 Og Gud skal tørke bort alle tårer fra øynene deres, og det skal ikke være mer død, heller ikke sorg eller gråt, skal heller ikke det være noe mer smerte: for de første ting er borte.

MERK: På asken av denne rensete verden, vil Gud skape en ny himmel og en ny jord. Han lover glede, fred, og ubeskrivelig glede for alle levende vesener i hele evigheten.


Vil synd problemet noensinne stige igjen?
Nahum 1:09 ”Hva pønsker dere på mot Herren, han som kan ødelegge dere helt? Nøden kommer ikke en gang til”.

MERK : Nei ! Løftet er spesifikt. Synd vil aldri eksistere igjen, i Guds univers. Jesaja 65:17 ”For se, jeg lager jeg en ny himmel og en ny jord, og den tidligere skal ikke bli husket, ingen skal tenke på det”.

cb70

Gå til innlegget

Dagens ubibelske tungetale, Del 1 av 3.

Publisert over 11 år siden

Tungetale, Del 1 av 3.

Ordet tunge, i bibelen betyr enkelt og greit ”et språk”. Gud gir oss forskjellige ånds gaver til å fylle praktiske behov. Hva var behovet for ”tunger” i bibelen?

Jesus fortalte sine etterfølgere:
 
Matteus 28:19 ”Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, døp dem i navnet til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånd"

Dette var et problem for apostlene hans, hvordan kunne de klare det når de snakket kun et, og noen få kanskje to språk? Jesus lovte dem en unik gave fra den hellige ånd, til og klare misjonsbefalingen han befalte dem. Det var en mirakuløs, overnaturlig evne til å snakke fremmede språk, for og spre evangeliet om Jesus ut til hele verden.
 
Mark 16:17"Og disse tegn skal følge dem som tror, de skal tale med nye tunger".

Det at Jesus sa at disse nye tunger, vil være et "tegn" viser at evnen til å snakke dem ville ikke komme som et resultat av normale språklige studier. Snarere vil det være en øyeblikkelig gave til og tale om Jesus og evangeliet på et hittil ikke behersket språk, av taleren.

Der er faktisk kun 3 eksempler på tungetale praktisert i bibelen. Apostlenes gjerninger Kap 2, 10, og 19. Vist vi studerer de tre plassene bibelen, klarer vi få et klarere bilde av hva dette med tungetale i praksis er da?

1 av de 3 gangene bibelen tar for seg tungetale praktisert:

Ap.gj. Kap 2 vers 1-4 Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted.  2 Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt.  3 Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.  4 Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre tungemål etter som Ånden ga dem å forkynne.

Hvorfor ventet Gud helt til Pinsedagen med å gi dem Tungetale gaven? Det ser vi i Ap.gj. Kap 2 vers 5-11

 5. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. 6 En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget språk bli talt.  7 Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler?  8 Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål?  9 Vi er partere og medere og elamitter, folk som har bodd i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, 10 Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, 11 jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!»

Gud valgte denne betimelige anledningen til og skjenke tungegaven til disiplene, der det var folkeslag med minst 15 forskjellige språkgrupper (Apg 2:9-11) tilstede. Som et resultat av dette ble tusenhvis frelst og i neste omgang tok de med seg evangeliet til hjemlandet sitt. Fra dette 1 eksempelet av de 3 gangene tungetale praktiseres i bibelen, er det her helt klart at tungemålsgaven her ble gitt til å kommunisere evangeliet til ulike eksisterende språk i verden.

Noen påstår her at gaven var det og kunne høre og forstå forskjellige språk en egentlig ikke kunne. Men vi ser veldig klart i (Apg 2:4) at det er gaven og snakke det omhandler her, ikke gaven til og lytte, se her:

Apg 2:4 "Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre tungemål etter som Ånden ga dem å forkynne".

2 av de 3 gangene bibelen tar for seg tungetale praktisert:

La oss se nå på den 2 av de 3 gangene tungetale praktiseres i bibelen, nemlig når Peter talte til Cornelius og hans hus:
 
44 Mens Peter fremdeles talte, kom Den hellige ånd over alle som hørte Ordet. 45 De troende av jødisk ætt som var kommet dit sammen med Peter, ble forskrekket over at Den hellige ånds gave også ble øst ut over hedningene. 46 For de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud.

Ap.gj. Kap 10 vers 1 forteller oss at Cornelius var Italiener og Peter var jøde og snakket Aramaic. Samtidig viser kjent historie at tjenestefolket i hjemmene der kom fra hele verden.

Legg nå merke til hva Peter selv sier:
 
Ap.gj Kap 11 vers 15  Og da jeg begynte å tale, kom Den hellige ånd over dem, akkurat som over oss i begynnelsen.

Peter forteller her tydelig og rett ut at Cornelius og de andre fikk akkurat samme tungetale gaver som disiplene gjorde på Pinsedagen. Her har Peter sannsynligvis begynt og tale og brukt en tolk som var vanlig på den tiden (selv om det er uvesentlig), også falt ånden og de begynte og snakke i tunger, slik de gjorde i eksempel 1 over her. Peter sier selv altså, at dette var som forrige gang, de snakket et annet jordisk språk. 

3 av de 3 gangene bibelen tar for seg tungetale praktisert:

Den tredje og siste eksempelet på tungetale er når Paulus forkynte til 12 Efesos disipler. Også her er det som i de to forrige eksemplene fremmed språklige tilstede.
Ap.gj 19:6 " Og da Paulus hadde lagt hendene på dem, kom Den Hellige Ånd på dem, og de talte med tunger og profeterte."

Paulus var den mest utdannede og vidtfarende av apostlene, og han snakket mange språk (1 Kor 14:18). Når den Hellige Ånd kom over disse 12 Efesos menn, anerkjente Paulus at de var profeter, å forkynte, i nye språk. Mest sannsynlig snakket de på språk felles over hele det romerske imperiet, siden det ville være praktisk for å spre evangeliet der. Lukas sier ikke noe om at de mottok en ny form for tungetale forskjellig fra de to første eksemplene, så vi må derfor konkludere med at det var samme type gave gitt på pinsedag. Du ser at de eneste gangene tungegaven var knyttet til Den Hellige Ånd var når folk fra mer enn ett språk var samlet, og der dermed var språkbarrierer.
 
Dette er de 3 eneste gangene bibelen viser oss praktisering av tungetale.
 
Men der er faktisk en 4 og siste episode i Ap.gj der de blir fyllt av den hellige ånd, hva er forskjellen?

Ap.gj 4:31 "Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av Den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet".

Dette er veldig intresant og oppklarende. Forskjellen er nemlig at her, i det fjerde eksempelet var der INGEN fremmedspråklige tilstede i følge bibelen, og hva skjer? De talte Guds ord med frimodighet, ikke noe snakk om tunger her nå plutselig. Det var nemlig ikke bruk for det nå, da alle her skjønte språket.

Hva sier Jesus om tungetalegaven?
Den eneste gangen i hele bibelen Jesus snakker om dette med tungetale, er på slutten av misjonsbefalingen, der de får i oppgave og spre evangeliet ut i verden, igjen er der fremmedspråklige involvert.

15 Og han sa til dem: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle som Gud har skapt! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål.

Dette er altså eneste gangen Jesus snakker om det med Tunger. Under misjonsbefalingen. Jesus snakket aldri om tungetale utenom denne ene gangen. Heller ikke ved undervisningen om hvordan vi skal be, nevner han noen gang noe om et bønnespråk. Vist vi skulle få et ”bønnespråk” ville vi vel fått vite det der i hvert fall? Alt annet har han jo sagt ifra om på forhånd? Tenk på det, og se i pinse og karisma menigheter i dag, Jesus nevner det ikke utenom en gang, nemlig når han vil at de skal spre evangeliet til andre land, under misjonsbefalingen.

Hva sier ”resten” av apostlene og bibelens bøker om tungetale?

Av de 14 brevene i nye testamentet som er skrevet av Paulus, er 1 korinterne det eneste brevet han tar opp dette med tungetale. Korint kirken må tydeligvis ha hatt et midlertidig ”problem”, for Paulus 2 brev til korinterne nevner overhodet ikke tungetale igjen.

Byen Korint var kjent for sine to store internasjonale havner. Havnebyen Korint var altså et internasjonalt knutepunkt, og da ble naturligvis også møtene i Korint menigheten nokså kaotisk og forvirrende til tider pga alle språkene. Veldig mange ba, vitnet, og talte på språk som var ukjent for de andre.
 
Dette er hvorfor Paulus strengt forlangte at vist de snakket på et språk ukjent for majoriteten, skulle de ti still, vist ikke der var noen tilstede til og tyde eller oversette.
 
1 kor Kap 14:28 Hvis det ikke er noen til å tyde, skal den som taler i tunger (altså et helt annet språk), tie når menigheten er samlet. La ham tale for seg selv og for Gud.

Med andre ord, det er uhøflig og ikke ønskelig at vi skal snakke på en måte som de andre ikke forstår, se hva Paulus sier videre om dette:

1 Kor Kap 14:6 Sett nå, søsken, at jeg kommer til dere og taler i tunger. Hvilken nytte har dere av det, hvis jeg ikke samtidig gir dere åpenbaring, kunnskap, profeti eller lære? 7 På samme måte er det med livløse instrumenter som fløyte eller harpe. Hvis det ikke er forskjell på tonene deres, hvordan kan en da oppfatte hva som blir spilt?  8 Og gir trompeten et utydelig signal, hvem gjør seg da klar til kamp? 9 Slik er det også med dere: Bruker dere ikke tungen til å tale tydelig, hvordan kan en da oppfatte hva som blir sagt? Da snakker dere bare ut i luften!

1 Kor Kap 14 vers 19 Men når menigheten er samlet, vil jeg heller si fem ord med forstanden så jeg også kan lære andre noe, enn tale tusenvis av ord i tunger (et annet språk, bare noen få kan, da får han ikke lært de andre noe).

1 Kor Kap 14 vers 27 Taler noen i tunger, skal det ikke være mer enn to eller i høyden tre hver gang. De skal tale én om gangen, og det skal være én som tyder.

1 Kor Kap 14 vers 28 Hvis det ikke er noen til å tyde, skal den som taler i tunger, tie når menigheten er samlet. La ham tale for seg selv og for Gud.

1Tim Kap 6 vers 20 Kjære Timoteus, ta vare på det som er betrodd deg! Vend deg bort fra det ugudelige og tomme snakket og innvendingene fra den kunnskapen som bare i navnet er kunnskap.

2 Tim Kap 16 Vend ryggen til det ugudelige og tomme snakket. For de som taler slik, går bare lenger og lenger i ugudelighet.

Det prøves gjennom alle vers og gjøre det klart at all tale som ikke er forståelig, skal tydes eller oversettes, vist ikke skal de holde munn. Bare de versene her viser at den type tungetale og måten det praktiseres på i pinse og karisma menigheter i dag, er fullstendig ubibelsk. Er vi ærlige og oppriktig, så må en bare innrømme det.

Det såkalte englespråket/bønnespråket

Karismatikere og pinsevenner vil heldigvis oftest innrømme at de tre eksemplene over her der bibelen forteller fra tungetale episoder, er episoder der det er snakk om et reelt jordisk språk, for og spre evangeliet om Jesus, men de er da som regel raske med og påstå at der er et tungespråk til, et englespråk, et såkalt bønnespråk. Denne doktrinen om et engle/bønnespråk er basert på et vers.

Paulus selv sier at han snakker med englers tunger, sier mange?

1 Kor 13:1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.

Her er beviset sier mange, men hva sier egentlig Paulus her, hva sier resten av versene?

1 Kor 13:2 Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,
om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingen ting vunnet.

Dette verset er egentlig selvforklarende. Det betyr IKKE at Paulus taler med englers tunger. Det blir nesten som vi idag f.eks sier : Om jeg så går til månen, så hjelper ikke det meg, om ikke jeg klarer en bestemt ting, f.eks en jobb.

Vist du leser de tre versene i sammenheng, ser du at det er et OM. Dette ser en videre i vers 2: OM jeg har profetisk gave, OM jeg kjenner alle hemligheter, og OM jeg eier all kunnskap. Han verken kjente alle hemeligheter (kun Gud gjør det) og han hadde heller ikke all kunnskap (kun Gud har det). Videre i Vers 3: OM jeg gir alt jeg eier til brød til de fattige, OM jeg så gir megselv til og brennes, han gjorde ingen av de to tingene her heller, han ble foresten halshugd.

Hvordan Guds ånd påvirker oss?

Konseptet med at en person som er " falt i ånden ", skulle falle til bakken og velte seg rundt og mumle uforståelige lyder er en fornærmelse mot den hellige ånd . Grunnen til at Gud gir oss sin Ånd er at han gjenoppretter oss i Hans bilde, ikke for å ta fra oss all verdighet og selvkontroll.
På Mount Carmel , hoppet den hedenske Baals profeter på alteret og ropte og stønnet mye rart, slik som dette . De profeterte og showet på. Elijah derimot knelte stille ned og ba en enkel bønn ( 1. Kongebok 18:17-46 ) .

1 Kor 14:33 For Gud er ikke forfatter av forvirring.
 
Hvis Gud ikke er ansvarlig , så hvem er? Ideen om at vi mister kontrollen når vi mottar Ånden er IKKE i samsvar med Bibelen, det er ihvertfall helt sikkert.
 
1 Kor 14:32 Enhver profet har herredømme over sin profetånd, 33 for Gud vil ikke uorden, men fred.

Her er en annen sak om dette. Etter at Jesus reddet en berserk , demon - besatt mann ved sjøen , var helbredet mannen sett " sitte ved Jesu føtter , påkledd , og i hans rett sinn " ( Lukas 08:35 ) . Invitasjonen Guds er " Kom nå, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren " ( Jesaja 1:18) . Han vil at vi skal bruke hodene våre .
 
Noen av dere som leser dette, tenker sikkert: "Hvordan våger du å si disse tingene ? jeg har talt i tunger i mange år og vet det er fra Gud ! Som kristne må vi aldri basere våre konklusjoner om hvordan vi føler . I stedet må vi kun basere vår tro på Guds Ord . Og Guds ord støtter verken den tungetalen som har utviklet seg, eller fornærmelsen og bli slengt i bakken slik det gjøres.

Åpenbarinsboken, advarer den oss om dette?

Åpenbaringen forteller oss at i de siste dagene , Blir Guds folk kalt ut av Babylon og forvirrende falske religiøse systemer. Åpenbaringen 16:13 : "Og jeg så tre urene ånder som lignet frosker, komme ut av munnen på dragen, og ut av munnen på dyret, og ut av munnen på den falske profeten". Uttrykket " ut av munnen "representerer tale , ikke gå glipp av her at en frosk sitt viktigste våpen er tunga . Urene tunger? Kanskje Gud prøver å fortelle oss noe?
 
Husk at forvirringen av tunger på Babel var ikke en velsignelse fra Gud , men det helt motsatte, nemelig en forbannelse for deres opprør. Faktisk får vi vårt moderne ord "babling" fra historien om gamle Babel i Bibelen.
 
D.H.Å Gir åndens gaver til de lydige, sier Bibelen.

Jeg har truffet mange som har sagt at de er døpt i D.H.Å for de snakker i tunger (babler) men som ikke har levd etter Guds ord i det hele tatt. Det er viktig og ha en ting helt klart. Der er i følge bibelen noen basiskrav for og motta åndsgaver fra D.H.Å, dette sier Bibelen selv.

Er der noen krav for og få D.H.Å kraften?

Apg 5:32 Vi er vitner om alt dette, vi og Den hellige ånd som Gud har gitt dem som er lydige mot ham.

Hvordan er vi lydige imot Jesus?
Jesus sier: "Hvis dere elsker meg , holder dere mine bud, og han sier:

Ikke enhver som sier til meg Herre Herre, skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på denne dag, herre herre, har vi ikke profetert i ditt navn, har vi ikke utdrevet onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Da skal jeg vitne for dem, ALLDRI har jeg kjent dere, vik bort fra meg dere som gjorde urett (matt. 7, 21-23) For en fryktelig skuffelse for disse mennesker. De trodde de var Jesus disipler, og kaldte ham Herre. De har til og med gjort mange tegn og under i hans navn. Men de har ikke gjort faderens vilje. De har gjort urett, de har vært i god tro, men de har trodd løgnen. Faderens vilje som er åpenbaret i hans hellige uforanderlige lov, har de ikke brydd seg om. De mente den var avskaffet. Ordet urett er i grunnteksten "anomia". Nomia betyr lov, anomia betyr uten lov eller lovløs.

Se på matt 7, 21-23 en gang til : dere som gjorde urett? Altså uten lov, eller lovløse.

(2 Tess 2:9-12). «Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.»


Hvorfor gir Gud oss kraften i D.H.Å?

Apg 01:08 "Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender.»

Hva sier Pinsebevegelsen i Norge om Tungetale på sin offentlige nettside på www.pinsebegelsen.no?

"For den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, men han taler hemmeligheter i Ånden. Den som taler med tunger, oppbygger seg selv. For når jeg ber med tunger, da er det min ånd som ber, men min forstand har ingen frukt av det. Hvordan er det så? Jeg vil be i ånden, men jeg vil også be med forstanden. Jeg vil lovsynge i ånden, men jeg vil også lovsynge med forstanden." (Vers fra Paulus første brev til Korint, kapittel 14) Står det på siden dems.

Dette er den norske pinsebevegelsens ”bibelske” argumentasjon for dagens tungetale, på deres nettside. Dette er personer som har snekret i sammen diverse halve bibelvers, hopper over noen vers innimellom (også halve vers), og lager sitt eget nye fantasi Korint kapittel som støtter fullt opp under deres meninger om tungetale.

Jeg skjønner at de må gjøre det (for og få det gale til og høres riktig ut), men er det riktig og gjøre det? Skal vi virkelig måtte bruke halve bibelvers, hoppe over enkelte vers som ikke støtter synet, også bruke resten, som en bibelsk argumentasjon for vårt synspunkt i et slags nytt Korint Kap 14?

Se på Pinsebevegelsens utgave over her, og sammenlign det med det under her fra Bibelen, det i fet skrift er det de tar med, og det med vanlig skrift utelater de.

Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk. 2 For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, for han taler hemmeligheter ved Ånden. 3 Men den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst. 4 Den som taler i tunger, oppbygger seg selv, men den som taler profetisk, bygger opp menigheten.  5 Jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger, men enda mer at dere taler profetisk. For de som taler profetisk, er større enn de som taler i tunger, hvis disse da ikke tyder det de sier, så menigheten kan bli bygd opp.  6 Sett nå, søsken, at jeg kommer til dere og taler i tunger. Hvilken nytte har dere av det, hvis jeg ikke samtidig gir dere åpenbaring, kunnskap, profeti eller lære?  7 På samme måte er det med livløse instrumenter som fløyte eller harpe. Hvis det ikke er forskjell på tonene deres, hvordan kan en da oppfatte hva som blir spilt?  8 Og gir trompeten et utydelig signal, hvem gjør seg da klar til kamp? 9 Slik er det også med dere: Bruker dere ikke tungen til å tale tydelig, hvordan kan en da oppfatte hva som blir sagt? Da snakker dere bare ut i luften! 10 Ingen vet hvor mange språk det finnes i verden, og alle språk har sin mening. 11 Men dersom jeg ikke kan språket, blir jeg en fremmed for den som snakker det, og han blir en fremmed for meg. 12 Slik er det også med dere. Når dere nå legger så stor vekt på åndsgavene, så søk å bli rike på gaver som bygger opp menigheten! 13 Derfor må den som taler i tunger, også be om å kunne tyde det. 14 For hvis jeg ber og taler i tunger, er det ånden min som ber, men forstanden har ingen nytte av det. 15 Hva skal jeg så gjøre? Jo, jeg skal be med ånden, men også med forstanden; jeg skal lovsynge med ånden, men også med forstanden. 16 Hvis du holder takkebønn i din ånd, hvordan kan da den som ikke er fortrolig med dette, si «amen» til din bønn? Han skjønner jo ikke hva du sier. 17 Du holder nok en god takkebønn, men ingen andre blir oppbygd av det. 18 Jeg takker Gud for at jeg taler mer i tunger enn noen av dere. 19 Men når menigheten er samlet, vil jeg heller si fem ord med forstanden så jeg også kan lære andre noe, enn tale tusenvis av ord i tunger.

Ser en over her, har de fjernet alt, som forklarer hva virkelig tungetale egentlig er, nemlig et virkelig jordisk språk og de halve versene, og de nøye utvalgte linjene de har beholdt og satt sammen forteller noe helt annet, enn det komplette kapittelet forteller.

Det er tragisk, men samtidig forståelig, at de må gjøre dette, for og i det hele tatt klare å argumentere for den ubibelske tungetalen som i dag praktiseres i pinse og karisma menigheter (og nå etter hvert i den katolske kirke også). Alt det utelatte i kapittelet og de halve versene som er fjernet, forklarer som sagt hva virkelig tungetale er og det advarer sterkt imot slik BABBLING en hører fra alle kanter i de menighetene. Vist vi alle skulle argumentere med bibelen på denne måten, ville vi nesten klare og ”bevise” hva som helst av påstander.


Cb70

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere