Sverre Kolberg

Alder: 76
  RSS

Om Sverre

Følgere

AD HOMINEM

Publisert rundt 4 år siden

Jeg har nettop fått et innlegg amputert med den begrunnelse at det gikk på og fornærmet eller krenket person, og oppfordrer dere til å overveie grundig om den slags begreper og rutine debattskikk og folkeskikk egentlig er rett gudelig eller kristelig eller.... lovlig... for eksempel.

Man er her åpenbart av ulig bakgrunn, oppdragelse og kultur.  Så hvis noen slår på med folkeskikk for eksempel, så skal det heller falle et obligatorisk spørsmål, hvilket folk og hvilken skikk, fordi det kan sprike meget, og det er faktisk ille å ha med særlig innvidd og ubeføyet drittfin ramp å gjøre, som tar seg tilrette på fornuftens og folkets og bibelens og lovens og kirkens og logikkens og vitenskapens vegne, alt mens de driter suverent og stolt i The UN declaration of Human Rights articles 19, 26 og 27,

 

Jeg er ikke uklar.

 

I mitt land og i min stil og kultur der jeg er aborginerne.....

(vaskekte viking innskrevet i boka av Pastor Asbjørnsen på Nesodden, senere Slottspredikant for Kong Håkon for sitt mot)

......så hadde man pliktig felles folkeskole forskjellig fra fellesforeningen. Og dens formål var blant annet "dåpsundervisning".

 

Der kom Sognepresten en time på kateteret av og til. Andre kan være blitt omhyggelig værnet mot det samme men det er ikke jeg, der er jeg nok skoleskadd for livet.

 

En gang tok han opp historien om David og Batseba og Urias og profeten Natan, det er annen samuels bok 12 kapittel, les selv.

Og berømmet profeten Nathan for å ha vært moralsk forbilledlig, saklig og modig og hadde gått direkte på person AD HOMINEM!  og at sånn skal det heller gjøres.

Jeg husker det  desto bedre fordi et par år senere var vi i en engelsk kirke, og der lå den store bibelen oppslått med fin gammal skrift akkurat på den historien, og jeg husker ordrett som om det var igår: "Thou art the man, David!"

 

Dette klare AD HOMINEM, som Sognepresten vår hadde forklart oss som etisk, religiøst, og politisk forbilledlig. betyr at man stundom må våge, og da må man også ha adgang til, heller å  gå på person!

 

Det står intet i skriften som jeg kjenner iallefall, som forbyr dette eller gjør det straffbart eller refsbart, så der har nok djevelen efter min skole og konfirmasjonstid nærmest fått seg bukta og begge endene i krædse.

 

Jeg er ikke teolog bare scientist og filosof,  men  i og med instruks om dette også, knapt mere tros og katekismelære med meg i livet til daglig  enn det vi klarer å huske utenat.  Det var viktig sa han, for vi kunne komme i fiendens fengsel og bli fratatt våre lesebøker. De hadde fersk krigserfaring. Slik begrunnet de hvorfor vi måtte lære oss salmevers utenat blant annet.

Og jeg vil jo si det 8de bud med luthers ordrette  forklaring er hva som for meg best belyser og rammer hva dette gjelder.

Det klart djevelske alternativ er nemlig synd imot det 8de bud, sladder og baksnakk, en av døds- syndene det vil si de synder som går direkte på helsa løs. Sladder og baksnakk er direkte ufyselig,  smudsig, og helsefarlig.

 

AD HOMINEM- forbudet, som klart heller skjærer seg mot skriftens bokstav, forpester nemlig  miljøene meget og til- siktet. Det er nasjonalsosialistisk, i den hensikt at  KADRENE kan komme til i samfunnets og arbeidsmiljøenes nøkkelstillinger og roller bare på blodtypesertificat og medlemsbok, bare med den riktige legningen og kjemien uten å være lovlig kvalifisert, silt og eksaminert lovlig på individnivå med fare for stryk og stoppede karriærer.

 

Slike Manner som bare driver og baller, værnet av et kategorisk  forbud mot å fly på manna, man skal bare ta balla, som er tatt nå for ørte gang og er ganske flat og maktesløs.  Men det er strengt forbudt å trekke overlærer og instruktør og overmenneske-rollen under den ringeste tvil. Man skal være innvidd og "Genosse!"

 Folket skal gis stener for brød,  stadig den samma balla mens den manna som stadig bare slenger ut med den balla   er hellig og rettslig immun, untoucheable. Med definisjonsmakten og dertil med autoritær menneskerettsstridig hånd også om folkeregisteret og kirkeboken.  Det der forutsetter bakvendtland og lukkede buler og miljøer, ikke med åpne dører til gata sånn som her.  Og sånt lærer ikke rampen og pøbelen på partiskolen og bøttekottfakultetet.

Imidlertid, den alternative statsreligionen og liturgien der er jeg og min generasjon og skoleklasse omhyggelig opplyst om og  advart mot.

 

Intet menneskeverd (som drøftes annetsteds her) om ikke det der er forstått først. Vi skal ikke se oss nødt til å dukke og måtte tigge og trygle og aspirere som i en klart innvandrerreligiøs faglig kaserne i et bakvendtland for å tilkomme våre borgerretter og menneskeretter.

 

Alternativet synes heller klart å være "debatt" og Wolleyballkulturen til ungsosialistisk barnekonfirmasjon,  der partisekretærens faglige tillitsvalgte stadig slenger ut med den samma balla i frikvarterene, som eneste obligatoriske og hellige kroppskultur og laboratorieøvelse. Derav forbudet mot å ta manna, dem skal kunne balle fritt så mye dem vil. Husk, det er rollen og rangen og timelønna levebrødet for dem, det står om livet og "eksistensen"

 

Jeg var et semester inni kommunen, i park og idrett inklusive kirkegården. Det var som å stikke hue inn i en kloakk.

Bak- snakket var manifest, et intenst pyramidespill i bak- snakk. Der to eller tre forsamlet er, der snakker man konsekvent ille om den tredje og fjerde som just har snudd ryggen til for å gå bort eller og arbe. Men dukker vedkommende opp så skinner sola igjen i den retning, det slår om som et lakmuspapir.  Den alternative statsreligionen der er ekstremt og tilsiktet forurensende. (Når krybben er tom så bites hestene, det var bitter kamp  alle mot alle om "stillingene våre")

 

For meg med min kultur og mine manerer virker jo det det der forferdelig. Jeg sitter der med Luthers ordrette forklaring til det 8de bud og prestens ord om profeten Nathans forbilledlige mot og etikk.

 

Hva hjertet er fylt av flyter munnen over med. Men i og med at djevelen har fått knesatt det perverse  AD HOMINEM forbudet i krædse med straffebestemmelser som direkte er menneskerettsstridige, så tvinges folket og menigheten til å gå på gummisåler og gjør gode miner til slett spill.   Men...

.....HEUCHELEI heter dette på tysk,  som betyr å si noe utover med munnen og mene noe annet innover i hjertet.  HEUCHELEI er likeså en av dødssyndene, de som går direkte på helsa løs,   

HEUCHELEI   krenker nemlig  Nervus Vagus, og det er faaaali, det..

 

Og så renner det som en kloakk bak folks inklusive ens egens rygg. Jfr. Kommunen.  "Ja, jeg bare sier som det er jeg..." får vi høre, og så renner det ut som en særlig stinkende kloakk. Fra Levra, men den levra der er ikke frisk.

Vet man eksempler på flere steder enn bare i Kommunen?....

.....hvor rette dritt slengt  i skjul bak ryggen til  rette vedkommende i rette øyeblikk virker underverker,... bedre enn 1000 skrevne ord på Riksmål?

 

Og så dette "til saken.. til saken... applaus applaus... ..BANG! Møtet er hevet." Det var vedtekts- endringene i krædse på strengt vennlig og folkelig nivå. Im Nahmen des Volkes, i Gudens navn.

Det er tyranniets struktur og liturgi, redselen for å bli excommunisert og etnisk utrensket for å ha touchet og fornærmet KADRENE, dei høga Herrar, Beffalet, Vaktmester og mappefører og overvåker-nivået, The Untoucheables.

 

Det stinker som en kloakk  av dette også her i dette miljø, vilkårligheten i hva som  lanseres som god skikk og folkeskikk og "debattskikk" med trussler om sanksjoner og eksekusjoner under "respons på Verdidebatt. no."  År- saken er i regelen at  hovedredaktøren og "moderator" ikke er lovlig opplyst og utdannet og kvalifisert og ikke lovlig plantet i stilling, men heller kan være utdannet og vinklet ved Arbeiter und Bauernfakultät i Greifwald, nu nedlagt. Eller filialer av samme her laaaangt laaaangt laaaangt ute i provinsen. Til fører og parti og misjonsbefalingen efter læreboka til Lenin.

Det er tilsiktet  og effektivt etnisk utrenskende ex- communiserende imot alt  som måtte være falt i skade for å ha fått med seg bedre oppdragelse og folkeskikk.

Det er den karakteristiske  byggingen av markeds og mediamonopolet for KADRE- kjemien,  blodet, eller legningen.

 

Det er en arv fra Terboven- tiden og senere ettpartistaten, nemlig, som sitter der til konfirmasjon, voksenhets og fjortisinnvielsen,  og derfor dypt i benmargen som livets fixe ideer for mange.   

Gå til innlegget

skavvissesann

Publisert over 10 år siden

Hva er ingress for noe?

Foreløbig så virker ingen ting her. Men ved å trykke på "nytt innlegg" så kom det endelig opp ei rute til å skrive i. Så får vi se hvor den havner hen da, og er her ingen annen adgang, så får jeg meddele meg denne veien, da.

Tenk, å skulle gjøre det så vanskelig......

Gå til innlegget

Hvorfor dra over bekken etter vann?

Publisert nesten 11 år siden

Kjære menighed:

Dere drar helt til det ville vesten og helt til Australia etter storflom. Har dere ikke hørt om Stor-ofsen?  Den har jeg spadd i på Selsmyrene i Gudbrandsdalen og fant ganske riktig den Ofsen jeg selv var med på i Solør 1967, det var den siste. Og mange ofser nedover og en virkelig svær ofse under der.

Så har jeg ca 2004 skullet bestemme et virkelig exotisk funn, en tektitt i de nordtyske kvartærsedimentene og slo opp geografiboka med det geologiske kartet. Samtidig var det stor-flom i Po- deltaet, hvor det også er meget flatt, tundralandskap og isgang i vårflommen. Vannet steg 3-4-5 meter og innpå gårdsplassene, folk ble isolert, og da vannet hadde trukket seg tilbake lå det metertykke iskolosser innpå gårdsplassene. Da skjønte jeg endelig hva som har foregått i elvelandskapet der min kone kommer fra hvor det er pannekakeflatt, og de har noe somheter "Hochwasser". Høstflom og vårflom. Man har kunnet gå på skøyter til Bremen, Det flør utover alle jorder og vidder så langt øyet kan se og dette fryser til skøyteis. Man har vært utpå med slae og skjært kornet over holka. 

 Men under istiden da breen lå helt til hamburg, vestjylland var isfritt, doggerbank var tørt land,......

.............Da lå det et enormt deltasystem av øst- vestgående elver... fra Warsawa gjennom Berlin flere løp... Såkalte "Urstrohmthäler"... man ser det på det geologiske kartet, ganske amazonisk format, et nedslagsfelt like stort som Po- bekkenet på tundraen og med meget større årsnedbør. Disse mange og meget brede elevøp fløt vestover Friesland og nordover i Nordsjøen og ut i Norskerenna Devils Hole øst for Skottland.

Først høstflommen som fryser til skøyteis, såhele vinternedbøren og vinteren var svært lang den gangen,... Og alt dette skal ut i vårflommen hvert år i....juni. Og nedslagsfeltet var nesten hele den store breen årsnedbøren der, hele polenog Böhmen, og mye av Balticum. Og meget lang vinter til å akkumulere snø for vårflommen.

Vannet må ha steget 30 meter, det blir jo isdemninger når det er så flatt. Merk at Reinsdyra er særlig gode svømmere, de har reddet seg opp på de høyeste sandbankene. Ursus oceanicus må ha gått yrkesskolen i den issørpa  før han la til sjøs,...

Og samme slags systemer sør for breen finner vi over there i USA, Lake district og de tusen sjøars land der og. Det er unge landskaper, istidslandskaper. 

 Dette må vi vite til klimadebatten.

Kvartærgeologien er meget interessant. Og utbredelsen av arkrisk ringsel viser hvor diger breen har vært ved største nedising. Dit har de krabbet seg frem til det Kaspiske hav, til Baikalsjøen, til Ladoga og Anjega, til midt inne på Finnskogen i ferskvann, og i Bottniska Viken. Og opp i elvene der.

Vi finner fossiler og relikter i landskapet av situasjoner og tider som har vært og for meget lenge siden.

Vi fikk bilder fra Sachsen. Steika, hvorfor dra helt til Utah?, Sachsen har jo de samme meget langt forvitrede åser og kammer midt i flatlandet, bare at i Sachsen er det grønt.

Beltene har vært stengt, Østersjøen har vært en ferskvanns issjø, og det har flødd over vestover ved Vänern.  

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere