Camilla Houeland

Alder: 47
  RSS

Om Camilla

Stipendiat ved Noragric, NMBU og assosiert ved Forskningsstiftelsen Fafo. Forsker på nigeriansk fagbevegelse, stat og oljepolitikk.

Følgere

Ensidig framstilling av offerbildet i Nigeria

Publisert rundt 5 år siden

Vårt Land har valgt en unødvendig ensidig vinkling på et større konfliktbilde med flere ofre.

Onsdag 20. april møter Vårt Land sine lesere med forsidetittelen «Kristne presses ut av Nigeria», fulgt av ingressen «13.000 kirker er ødelagt eller forlatt etter angrep i Nigeria de siste ti årene. 10.000 kristne skal være drept og en million er på flukt.»
Det er bra at Vårt Land setter søkelys på de kristnes vanskelige situasjon i Nord-Nigeria. Men avisen har valgt en unødvendig ensidig vinkling på et større konfliktbilde med flere ofre.

Ufattelig. De to konfliktene som omtales, har bragt ufattelige tragedier og rammer den nigerianske befolkingen bredt, både kristne og muslimer. I nordøst herjer Boko Haram, som har angrepet skoler og politistasjoner, moskeer og kirker, kristne og muslimer – alle som forfekter «vranglære».

I praksis betyr det alle som ikke underkaster seg Boko Haram.
Lengre øst øker konflikter som grovt tegnet er mellom fastboende bønder, ofte kristne og kvegnomader som i hovedsak er muslimer. Konfliktene er kompliserte og har dype historiske røtter, der land, etnisitet, økonomi og maktpolitikk er sentralt, men religion har fordypet og forsterket konfliktbildet, og det er sterk uro for hva de religiøse undertonene kan medføre.

Spekulasjoner. Rapporten som ligger til grunn, «Crushed But Not Defeated, The Impact of Persistent Violence on the Church­ in Northern Nigeria», er fra organisasjonen Åpne dører, som jobber for søkelys på og beskyttelse av kristne verden over. De skriver et sted at inntil 1,3 millioner kristne er fordrevet fra sine hjem, et annet sted at «over en million er berørt, og mange er drevet bort fra sine hjem».

Tallene er uansett kontroversielle, og må anses som spekulasjoner ettersom alle tall i Nigeria generelt og knyttet til konflikter og religion spesielt er usikre. FN og menneskerettighetsorganisasjoner anslår at mellom 1,6 og 2,4 millioner er drevet på flukt i Nord-Nigeria. De deler ikke inn etter religion, men siden kristne­ er en minoritet i området og har vært spesielt utsatt og sårbare i konfliktene, er det sannsynlig at det er proporsjonalt flere kristne som er drevet på flukt. Men vi vet at flertallet er muslimer.

Rapporten hevder at mellom 9.000 og 11.500 kristne er drept mellom 2006 og 2014. Nigerianske myndigheter antar at siden 2009 er over 20.000 mennesker er drept i forbindelse med konfliktene rundt Boko Haram, og Human Rights Watch rapporterer at 4.000 er drept i landkonfliktene siden 2010. Selv med referanse til rapportens tall, er flertallet av ofrene i Nord-Nigeria muslimer.

Feil. Vårt Land skriver på førstesiden at kristne presses «ut av Nigeria». Det er en feilformulering som ikke har grunnlag i rapporten (eller i teksten inne i avisen), uten at geografien tar bort tragedien. De fleste som er drevet på flukt, er internt fordrevne, mens en brøkdel har flyktet til nabolandene Kamerun, Niger og Tsjad.

Mange kristne lever i velbegrunnet frykt for konfliktene som rammer Nigeria, og de brutale angrepene på kristne må belyses. Men det bør anerkjennes at også muslimer lever med frykt og rammes av de samme konfliktene.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 27.04.2016

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere