Bernt Torvild Oftestad

Alder: 79
  RSS

Om Bernt Torvild

Professor emeritus i europeisk kulturhistorie ved Det teologiske menighetsfakultet.
Medlem av Den katolske kirke.

Følgere

Publisert rundt 3 år siden

Vi bør alle være glade over at vi har slike kapasiteter som Njål Kristiansen og Torrey Unsgaad blant oss. Men det er dessverre ikke uvanlig at slike tross all sin kunnskap og innsikt har problemer med å besvare spørsmål fra oss ulærde som ikke har forstått så mye. Om jeg ikke har fulgt med så grundig som disse to, så har jeg reist et et ganske enkelt spørsmål som ikke besvares. .Njål Kristiansens kommentarer (han nærmer se nå 20 500) vil  ikke bli lest av undertegnede.   

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Ta kvelden.

 Kristiansen har reist kritikk mot og avvist min påstand om at KrF ikke aktiverer sorteringsideen i fri-abortloven fra 1978 i sin argumentasjon mot noen av de "naturlige" konsekvenser av denne loven.  Når jeg ber ham underbygge sin kritikk med konkrete referanser, mener han et det er min jobb (?!). Dette er et viktig datum. Kristiansen grunngir ikke sin kritikk.. Han har selv redusert den til rent prat. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Om man er mot tvillingabort, har ikke det noe med selvbestemmelse i abortsaken å gjøre heller ikke om man setter grensen høyere enn 12 uker.  Alle ordene i som her brukes om taletiden og forretningsorden i Stortinget om Odd Dørum osv er helt irrelevant. Det jeg etterlyser hos Krf er en argumentasjon der man påviser hvilke konsekvenser loven av 1978 har fått for den utvikling man nå ser mot stadig videre rammer for frihet til selvbestemmelse. Generelle henvisninger er her er fåfengt. Som i debatten om "Lov om likestilling og diskriminering" bør man her holdes seg til eksakte referanser i offisielle kilder. Kan ikke Njål Kristiansen komme opp med det som grunnlag for sine påstander, er det uinteressant.   

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Pussig å vise til at det er tilmålt taletid i Stortinget som er årsaken til manglende innsats fra KrF side i kampen mot friabortloven. "Krf benytter andre kanaler og fora for å diskutere kjernesakene, og ingen er i tvil om Krfs mening om abortsaken," skriver Njål Kristiansen. Disse kanalene kjenner jeg ikke til. Har aldri sett noen markering av synet på loven av 1978 fra KrFs side de siste årene.  Kan hende partiet er svært aktivt på dette feltet, uten at jeg har registrert det. Njål Kristiansen kjenner selvsagt til de offentlige kanalene som KrF benytter. Nå bør han anføre konkrete eksempler som underbygger hans påstand og kritikk av undertegnede.   Det dreier seg ikke her om at  KrFs syn på abort er kjent, men viljen til å argumentere mot loven for å påvirke opinionen. KrFs nei til "fri abort" er med andre ord en papirtiger og et forkle for et reelt tilbaketog som skal gi "grunnfjellet" god samvittighet til å stemme på partiet. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

KrF lar abortloven ligge fordi man ikke bruker tid på saker som ikke kan gi resultater. skriver Unsgaard. Det er en merkelig oppfatning av demokratiet. Hvorfor ikke benytte samfunnets viktigste talerstol til å påvirke opinionen?  

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere