Brynjulv Hernes

Alder: 78
  RSS

Om Brynjulv

Følgere

Når ølet går inn, går vitet ut!

Publisert 12 måneder siden

Mange land, også Norge, opplever no ei krise som er verdsomspennande. Og krisa er ikkje slutt!

Dessverre opplever mange permitteringar, konkursar og sviktande økonomi.

Kva meiner så byrådet i Oslo kan vera ei hjelp i krisa. Jau, meir liberale opnings- og salstider  for m.a. alkohol. Men kundane må hugsa å halda avstand. Men alle burde vita, at når alkoholen går inn, går dømmekrafta ned. Og politiet har meldt frå om mykje uro og bråk nattestid i Oslo. Trur verkeleg at byråden Johansen at fulle folk skal oppføra seg edrueleg?

Eg vil gjerne minna byråden om nokre liner frå HÅVAMÅL. Det er ein del av vår litterære kulturarv:

Du ber ikkje betre bør i bakken enn mykje bra vit.

Du legg ikkje i veg med verre niste enn for mykje øl.

Øl ikkje så godt for vettet som folk seier at det er.

 Dess meir du drikk, dess mindre vit i skolten


Brynjulv Hernes

Samnanger

Gå til innlegget

NORGE TRENG KRISTNE VERDIAR

Publisert rundt 1 år siden

Vi lever i eit demokrati, og det skal me vera glade for. Me har mange parti å velja mellom. Også det er eit gode. Innad partia er det ulike syn og meiningar.

For kort tid sidan var KrF gjennnom ein heller tung og vanskeleg prosess.  Skulle KrF som sentrumsparti gå til høgresida eller venstresida i norsk politikk?

Konklusjonen veit me. Landsmøtet valde høgresida. Og no sit KrF i regjering. Slik eg skjøna både Ropstad og Hareide før landsmøtet, var at når landsmøtet hadde staka ut kursen for partiet, skulle dei gjera sitt til at partiet stod bak landsmøtevedtaket. No skulle partiet stå samla med partiprogrammet som rettesnor.

Tor Andre Ljosland hadde for kort tid sidan eit innlegg i Vårt Land om dette. Ei hjartans TAKK til Tor Andre for innlegget!  No bør me ikkje vera opptekne av om tillitsvalde i KrF kjem frå høgre- eller venstresida i KrF.  Det som bør oppta oss,  er å få gjennomslag for programmet vårt.

Brynjulv Hernes

Samnanger

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere