Børge Jørgensen-Dahl

Alder: 81
  RSS

Om Børge

Advokat. Utmeldt av statskirken for en del år siden. Utmeldt av KrF da Kjell Magne fullbyrdet dommen mot Børre Knutsen. Med lem av Frikirken. Bosatt i Trondheim og delvis pensjonist.

Følgere

En verdidebatt fullstendig på avveier.

Publisert over 10 år siden

Jagland vil bannlyse begrepet multikulturell med begrepet diversitet. Hvordan endre en politisk virkelighet ved å endre bruk av ord.

Hvor fordommende dagens debatt etter de tragiske angrepene på regjeringskvartalet og Utøya kan bli, er Jaglands forsøk på å forby bruk av begrepet multikulturell med begrepet diversitet som da skal betegne det samme fenomen, nemlig mangfold av kulturer på et og samme geografiske området. Jagland tror nok at virkeligheten endrer seg når man skifter navn på den.

Den minste lille antydning til kritisk holdning til Islam som religion og politisk ideologi, avføder de mest hysteriske beskyldninger om konspirasjoner, høyreekstremisme og alt annet som skal være vederstyggelig. Og det kokes sammen beskyldninger om den ene konspirasjon etter den andre. Publikum må jo bli totalt forvirret av all den synsingen og teorier og bruk av nazisme, fasicme, m.v som brukes og alle mulige kombinasjoner av dette. Men ingen synes interessert i å diskutere selve sakskomplekset denne åpenbart forvirrede Breivik refererer til.

Kanskje burde noen hver her i landet søke opp Europarådets rekommandasjon (anbefaling) 1162 (1991) og gjøre seg kjent med de anbefalinger den organisasjon Jagland nå er generaldirektør for, har fremmet allerede for 20 år siden vedrørende arabisk og islamsk kulturs fremme i Europa. Her trengs ingen konspirasjonsteorier for her står et samlet Europaråd bak (muligens med unntak for den norske parlamentarikeren Hallgrim Berg som skal ha stemt i mot anbefalingene). Vil Jagland endre den europeiske diversitet ved å motarbeide nevnte rekommandasjon eller vil han støtte opp om den og hvor står hans eget parti Arbeiderpartiet og andre norske politiske partier i denne saken? En avklaring vil være nyttig både for de som støtter Jaglands diversitet og de som er urolig for den samme diversitet. Og så kan man jo gjøre seg opp sine egne vurderinger av tematikken.

Anbefalingen kan søkes opp med stikkordet Recommendation 1162 (1991). 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere