- -

Alder: 42
  RSS

Om -

Følgere

Publisert over 10 år siden
Torleiv Haus – gå til den siterte teksten.

Jeg menr det er en vesentlig forskjell mellom virkelige uendelige mengder og potensielle uendelige mengder. Dette har du ikke kommentert, men tar det for gitt at dette er det samme. Videre mener jeg at den transfinitte induksjonen du refererer til impliserer en potensiell uendelighet. Dette har du ikke kommentert.

Jeg mener at problemet med en uendelig kausaltietsrekke er analogt med telleproblemet. Dersom det hadde vært mulig å starte i minus uendelig og telle oppover mot 0, ville det vært en akutalisering av en uendelig mengde. Men dersom jeg starter i null og teller oppover, har jeg en potensiell uendelighet, ikke en virkelig uendelighet.En potensiell undelighet kan etter hva jeg forstår, og jeg må innrømme at jeg beveger meg helt i ytterkanten av min forståelse, aldri bli en virkelig (actual) uendelighet.

Mener du det er mulig å starte i minus uendelig og telle oppover til null?

Nå må du prøve å gjøre rede for den noe merkelige terminologibruken din. Hva legger du i "potensiell" vs "virkelig" uendelighet? Dette er begreper jeg ikke har hørt brukt før. Om du mener at kardinaliteten til en mengde ikke behøver å være element i mengden, så er dette selvsagt. Om du mener at ikke alle ordensrelasjoner har maksimale og minimale elementer, så stemmer dette også. Men i begge tilfeller finnes det eksempler på det motsatte.

Jeg legger i min språkbruk at kardinaliteten av mengden årsaker kan være uendelig, og dersom vi undersøker mengden årsaker under den delvise ordensrelasjonen "A forårsaker B", behøver ikke nødvendigvis alle lineært ordnede delmengder å ha et minste element.

Hvorfor skal årsaker være analogt med telling? Du legger til grunn at man ikke kan telle til uendelig fordi man ikke har nok tid, men det finnes ingen grunn til å tro at en slik årsaksrekke skulle ha noe til felles med telling.

Du ser ut til å anta at alle uendeligheter er de samme, og å "traversere" en mengde alltid betyr å telle den. Under disse betingelser ville du anta at Zenos paradoks er korrekt: "Jeg kan aldri komme meg hjemmefra og til butikken, fordi jeg for å komme dit først må gå halvveis. Når jeg har kommet halvveis, må jeg gå halve distansen fra dette punktet til butikken, også videre ad infinitum. Siden jeg må gå uendelig mange distanser, kan jeg aldri komme frem." Eller for å ta det på en form som ligner litt mer på din prosess "å telle oppover fra uendelig": "Jeg er på butikken. For å komme hit måtte jeg ha gått halvveis på et tidspunkt. Men for å ha gått halvveis, måtte jeg på et tidspunkt ha gått 1/4 av veien,  også videre. Jeg kan aldri ha gått hjemmefra i utgangspunktet"

 

 

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden

Torleiv, du fortsetter å hardnakket påstå at du har rett fordi uendelige mengder "ikke kan traverseres", men jeg har gitt deg et eksempel på at dette er mulig.

Jeg skal forklare deg hva jeg mener med at du tilpasser logikken ditt argument: Du prøver å påvise at det må ha vært en "første årsak", som vi i utgangspunktet ikke vet stemmer, som en logisk nødvendighet. For å påvise dette sier du at "uendelige kausale rekker ikke kan traverseres i den virkelige verden". Dette vet vi derimot ingenting om, siden vi ikke vet hvordan kausalitet kunne fungere før tid/rom. Logisk sett er det ikke noe problem å traversere uendelige mengder. Du velger likevel å anta at uendelige mengder ikke kan traverseres i den virkelige verden, og dette gjør du ene og alene for å nå konklusjonen du har bestemt deg for i utgangspunktet: At det må være en første årsak.

Om du skal fortsette å holde fingrene i ørene og si "uendelige kausale rekker er umulige fordi uendelige mengder ikke kan traverseres", så får du gjøre det, men ikke tro at det passerer som et logisk argument.

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden
Torleiv Haus – gå til den siterte teksten.

Virkelige uendeligheter og potensielle uendeligheter er ikke det samme. Så langt som jeg kan forstå vil transfinitt induksjon, eller induksjon, bare gi en potensiell uendelighet. Uansett er det et startpunkt P(0).

Hvis du prøver å applisere logikk til universet, kan du ikke anta på forhånd hvilke uendeligheter som er realiserbare og hvilke som  ikke er det. Dette er en meget uredelig måte å tilpasse logikken ditt eget argument. Din påstand lød: "Uendeligheter er logisk umulig å traversere." Jeg påviste at dette ikke stemte.

Når du ikke har noen kjennskap til kausalrekkens topologi før begynnelsen av tid/rom, kan du heller ikke a priori utelukke en uendelig kausalrekke. Angående "startpunktet" som du kaller det: Hva vil "startpunktet" se ut som for en som befinner seg forbi det første uendelige ordinal? (Dette blir heuristisk, på samme måte som ditt opprinnelge argument.)

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden
Torleiv Haus – gå til den siterte teksten.

Filosofisk: Uendelige mengder kan ikke aktualiseres eller traverseres. En uendelig kausalrekke ville ha vært en realisering av en uendelig mengde.

Dette stemmer ikke, Herr Haus.  La meg få introdusere deg for transfinitt rekursjon.

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden

Jeg skjønner at du vet så mye om dette at du også vet at Sagen m.fl. tok, og tar, mangelen på mellomformer til inntekt for ID.

Jeg skjønner at du har en litt lemfeldig omgang med realitetene. Dette "mellomformproblemet" er oppkonstruert av kreasjonister. Fossilbeholdningen ser akkurat ut som man forventer seg at den skal gjøre gitt evolusjonen.

Hvert eneste fossil er en "mellomform" mellom tidligere og senere fossiler. Den fossile utviklingen av mennesket finner man i fossilene av australopithecus afarensis, australopithecus africanus, homo habilis, paranthropus robustus... Den fossile utviklingen av hesten finner man i mesohippus, miohippus, merychippus, pliohippus...

Fossilmaterialet ser akkurat ut som det man forventer under evolusjonen. Det får være grenser til hvordan voksne, intelligente mennesker skal ta på seg skylapper og stikke fingrene i øret.Jeg begynner virkelig å bli lei kunnskapsløsheten som kommer til uttrykk her i forumet. Her er enda en bokanbefaling. Les boka og få svar på spørsmålene dine. Påstanden om "manglende mellomformer" har blitt besvart til det kjedsommelige andre plasser.

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere