- -

Alder: 42
  RSS

Om -

Følgere

Lemfeldig omgang med kunnskap

Publisert over 10 år siden

All kunnskap om mutasjoner (f. eks. stråling av bananfluer ) tilsier tilbakegang (mangel på makroevolsjon)

Feil. Jeg viser til Lenskis eksperiment nevnt over.

Gå til kommentaren

Artsklassifisering

Publisert over 10 år siden

Det eksperimentet med E-coli: Var bakterien fortsatt E-coli ved eksperimentets slutt eller ikke?

Jeg kan ikke nok om klassifiseringen av bakterier til at jeg vet hvordan de er klassifiserte. Men hvordan er dette relevant? Du ønsker selvsagt å påstå at evolusjon ikke kan forandre en art til en ny art. Vel, la oss først prøve å bli enige om en definisjon av ordet "art".

Kan vi være enige om den følgende definisjon på en "art" for dyr med seksuell reproduksjon? To individer tilhører  samme art dersom de sammen kan få levedyktig avkom. Dersom to invidider ikke kan få levedyktig avkom, tilhører de ikke samme art.

Grunnen til at man sier "parringsdyktig avkom" i denne definisjonen er interresant: Det finnes nemlig dyr som er så genetisk like at de kan få avkom som ikke er parringsdyktig. Dette er eksempler som du sikkert kjenner til: Hester og esler kan få muldyr og mulesler. Zebraer og hester kan få hebraer. Zebraer og esler kan få zedonker. Løver og tigre kan få ligre, også videre. Dette er et fenomen som er implisert av evolusjonen, og derfor (enda et) stykke evidens for teorien.

Det kan tenkes at man føler seg fornøyd med definisjonen over, klapper seg selv på skulderen og tror man er ferdig med klassifiseringen. Langt ifra! Artsdefinisjonen over har sine grensetilfeller, for det finnes tilfeller der dyr som er klassifisert som ulike arter som kan få levedyktig avkom(!) Falske spekkhoggere (Pseudorca crassidens) og tumlere (Tursiops truncatus) kan faktisk få det som på engelsk har blitt kalt en "wholphin". Likevel er de klassifisert som ulike arter. Her har man to dyr hvis genmateriale er så ulikt at de klassifiseres som ulike arter, men som likevel kan få (i veldig sjeldne tilfeller) avkom. Dette hinter om at noe ikke helt fungerer med definisjonen over, og grunnen til dette er nettopp fordi artsdannelse skjer gradvis.

Her er et eksempel på evolusjon i praksis: eksistensen av ringarter. Dette er et utrolig intereressant fenomen, og jeg skal forklare det med et eksempel fra virkelighetens verden:

 

Dette er en illustrasjon av salamanderarter i California. Se på E. klauberi nede til høyre. E. klauberi kan ikke parre seg med E. eschscholtzii lenger vest. De må da være ulike arter?

Vel, de to kan kanskje ikke parre seg, men E. klauberi og E. croceater kan. Og E. croceater og E. platensis kan parre seg, også videre, helt til du kommer rundt ringen. Vi har dermed en ring med individer som parvis kan få levedyktig avkom og dermed tilhører samme art, men der endepunktene ikke kan parre seg og dermed ikke tilhører samme art. Vel, her sier biologene at de tilhører samme art fordi det skjer genetisk utveksling fra E. klauberi og E. eschscholtzii. Dersom alle mellompopulasjonene skulle forsvinne, f.eks. ved en miljøkatastrofe i nordcalifornia, vil man regne E. klauberi og E. eschscholtzii som ulike arter.

Dette er et meget godt eksempel på evolusjonen, hvor gradvise forandringer i det genetiske materialet fører til at to grupper individer ikke lenger kan få levedyktig avkom, og i framtiden ikke vil tilhøre samme art. Her har du fått svar på spørsmålet ditt om gradvise genetiske forandringer kan lede til artsdannelse.

 

Klassifiseringsproblemet i biologien, og grunnen til at jeg sa at vi må enes om en definisjon på en "art," oppstår nettopp fordi naturen er fullt av delvis overlappende genbassenger som kan være utrolig vanskelige å klassifisere som separate fra hverandre. Denne illusjonen om at biosfæren består av klart avgrensede ("skapte") arter som problemfritt kan kategoriseres som ulike arter er nettopp det - en illusjon.

 

 

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden

Det er ikke snakk om hva jeg mener, vitenskapen handler om hva det eksisterer evidens for uavhengig av hva jeg personlig skulle mene. Om du ikke vet hvordan evolusjonsteorien henger sammen og ikke forstår hvordan spørsmålene du kommer allerede har blitt besvart, så er jo det synd for deg, men ikke akkurat en skudd for baugen for evolusjonsteorien.

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden

Det ser ut som herr Haus resonnerer ved hjelp av analogi. Potensiell vs komplett uendelighet i sammenhengen med essayet over har ingen ting å gjøre med hvilke uendeligheter som kan realiseres i den virkelige verden og hvilke som ikke kan det. Essayet introduserer forskjellen mellom en mengde med uendelig kardinalitet, og en uendelig sekvens av elementer fra mengden. Dette er ikke relevant for diskusjonen.

Hilberts hotell er absolutt realiserbart: I enhver samling med uendelig mange elementer, kan mengden settes i en en-en-korrespondanse med en delmengde av seg selv. En måte å gjøre dette på i virkelighetens verden er å ta en gummistrikk og strekke den ut. Alle de uendelige punktene på den slappe strikken er nå satt i en-en-korrespondanse med "flere punkter" enn tidligere, hvorav de gamle er en delmengde. Hilberts hotell er også irrelevant for diskusjonen.

Jeg har allerede tatt for meg disse "logiske problemene" Hauss kommer med, og siden denne diskusjonen er preget av misforståelser av matematisk logikk og ingen nye argumenter kommer opp, er den over for min del.

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden

Det bestrides at mutasjoner er retnings-styrte men påstås å være

Jeg ville som matematiker være meget interessert i en forklaring på hvordan kaosteorien har noe å si for evolusjonen. Kan du gi meg noen konkrete eksempler på hvor f.eks. bifurkasjonsteori, eller andre metoder fra kaosteorien, kan appliseres til evolusjonen?

Spørsmålet ditt har du fått kilder til å besvare. Jeg har gjort greie for hvordan denne illusjonen av retningsstyring kommer fra, og dersom du ikke forstår forklaringen, er det lite jeg kan gjøre på den plassen jeg har til rådighet her.

Kanskje en kasus kan hjelpe deg: Les om Lenskis eksperiment og se hvordan evolusjon utfolder seg i praksis.

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere