- -

Alder: 42
  RSS

Om -

Følgere

Publisert over 10 år siden

Jeg innser på andre gjennomlesning at jeg muligens ikke har representert Olav Runes syn helt rett i min kommentar over. Han skriver at han "...innser at det finnes situasjoner der abort er berettiget", og tror kanskje jeg har feilrepresentert noe av det han skrev. Jeg får dessverre ikke redigert innlegget nå.

Det er mange som følger opp kontinuitetsproblemet med etiske absolutter, og dette finner jeg problematisk. Jeg får la kommentaren min stå som et eget innlegg - og noe perifert til diskusjonstemaet, siden den ikke tar for seg konsekvent abort av enkelte typer foster. Beklager, Olav Rune.

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden

Du har rett i at det ikke finnes fasit hvis det er enkle kokeboksvar på etiske dilemmaer vi leter etter. Men det finnes en opplagt og meget enkel fasit på når livet begynner: Det er ved unnfangelsen. Verken mer eller mindre. Et mer klokkeklart fasitsvar kan faktisk ikke gis. Kan man ikke fastholde dette som et utgangspunkt, ender man i rene absurditeter, som å beregne matematisk når et foster går over fra å være foster til å begynne å ligne et menneske, rene subjektive betraktninger som innebærer at vi, de sterkeste, vi som sitter med definisjonsmakten, kan flytte grenser som det passer oss.

Dette argumentet utifra kontinuitet er et argument som ofte kommer igjen, og som er veldig problematisk.

Du kan gjerne velge å definere ordet "liv" til å bety utviklingsstadiet til en biologisk enhet mellom zygote og klinisk død. Ord er tross alt bare merkelapper som vi mennesker gir fenomener etter eget forgodtbefinnende. Under denne definisjonen har jeg ingen problemer med å ta liv: Så lenge celleklumpen i tidlige stadier ikke har et utviklet sentralnervesystem, ingen følelser, ingen bevissthet og ingen evne til å overleve på egenhånd utenfor livmoren, har jeg like store problemer med at klumpen fjernes fra livmoren som jeg har med at noen piller seg i nesen. Dette forandrer seg totalt men gradvis etter første trimester, hvor celleklumpen begynner å få egenskaper som gjør det til et autonomt individ, slik som hjerneaktivitet.

Mange vil kanskje reagere med avsky på mitt sitat over, at jeg "under denne definisjonen ikke har problemer med å ta liv." Her må jeg presisere poenget mitt: Definisjoner utgjør ikke en moralsk sannhet. Jeg håper at følgende illustrasjon kan gjøre poenget mitt klart: hvis man definerer ordet "liv" til å bety noe slikt som "maiskolber i modningsfasen", vil folk flest ikke ha noen moralske kvalmer med  å ta liv.

Det er derfor viktig å skille mellom definisjoner og fenomenet vi ønsker å beskytte med våre etiske retningslinjer. Din definisjon av ordet "liv" bringer ikke noen ny informasjon til torgs; det er kun en introduksjon av en merkelapp som du kan bruke i en polemikk, fordi folk flest intuitivt vil være enig med påstanden om at "liv skal beskyttes". Under din definisjon av ordet "liv" følger det ikke at fjerning av zygoter er problematisk, og din definisjon utgjør på ingen måte noe fasitsvar for når fosteret har autonomi.

Jeg regner med at du kan komme til å følge mine motargumenter opp med at du i essens mente å si at siden man ikke kan komme til enighet om et nøyaktig tidspunkt for når abort bør være etisk uproblematisk, så må vi rett og slett bare si at abort er etisk problematisk på et hvilket som helst tidspunkt etter det eneste tidmessig fastsatte utviklingstrinnet vi kjenner til, sammensmeltningen av egg og sædcelle.

Dette er en problematisk argumentasjonsform som bunner i problemet vi mennesker har med resonnering rundt kontinuerlige prosesser. For å illustrere hvorfor argumentasjonen ikke gir mening følger jeg opp med et velkjent eksempel:

 

 • Man kan spørre seg hvor mye hår man må ha på haken før man har skjegg (hvor lenge et foster må utvikle seg før det har etisk autonomitet).
 • Hvis man setter en grense ved lengde n (tid n etter unnfangelse), vil stubber som er rett i underkant ikke være skjegg (foster som er minimalt yngre ikke være autonome)
 • Dette er "åpenbart absurd" - derfor er ikke ordet skjeggete et meningsfylt utviklingstrinn, og man må si at glattbarberte menn har skjegg (derfor må zygoter ha etisk autonomitet)

 

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden
Magnus Husøy – gå til den siterte teksten.

Rune Halfdan har allerede kommentert og påpekt at påstanden fra Hans Petter ikke var riktig

Dette er jeg selvfølgelig klar over. Jeg kan da lese.  Poenget er at "Lex Mowinckel" er en såpass velkjent paragraf fra norsk historie at du burde skjønne det var denne paragrafen som ble referert til.

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden
Magnus Husøy – gå til den siterte teksten.

men jeg skulle gjerne likt å se dokumentasjon for påstanden ovenfor. Mvh

Grunnlovens paragraf 12, annet ledd:

Af Statsraadets Medlemmer skulle over det halve Antal bekjende sig til Statens offentlige Religion.

Gå til kommentaren

Hvordan gjøre suksess som samfunnsdebattant

Publisert over 10 år siden

Jeg har en stund sittet på listen over hvordan man gjør suksess som verdikonservativ samfunnsdebattant og forfatter, og hadde egentlig planer om å kapitalisere på den selv. Jeg har dessverre alt for mye annet å ta meg til, så jeg presenterer her spillereglene. Jeg håper de kan komme noen til nytte:

 1. Velg NEI-ord i listen ""hedonisme, sekularisme, ateisme, narsissisme, liberalisme, ekstremliberalisme". 
  • Regel: Alle ordene i listen er synonyme med hverandre. Bruk dem mot folk du ikke liker.
  • Eksempel: "LLH er en hedonistisk, ekstremliberalistisk organisasjon drevet av sekulære narsissister."
 2. Velg JA-ord i listen "hebraisk-kristen, verdikonservativ, kulturbærer, samfunnsbyggende, menneskeverd, integritet, verdighet, solidaritet, empati, familieverdier"
  • Regel: Alle ordene i listen er synonyme med "kristen". JA-ord må alltid brukes for å skape kontrast med NEI-ord.
  • Eksempel: "LLH er en hedonistisk, ekstremliberalistisk organisasjon drevet av sekulære narsissister, og har i sin higen etter personlig tilfredsstillelse glemt de hebraisk-kristne, samfunnsbyggende familieverdier tuftet på menneskeverd, solidaritet og empati."
 3. Siter filosofer, ideologer og andre som har en ikke-empirisk tilnærmelse til kulturell analyse 
  • Regel: Tvilsomme uttalelser fra ukjente filosofer kan, uten evidens for påstandens kredibilitet eller referanser til historisk eller sosiologisk forskning, brukes som urefuserbart bevismateriale. Bruk sitater fra slike filosofer liberalt, og avslutt med en noe vag og udefinerbar konklusjon som ikke er relevant i henhold til tidligere påstander.
  • Eksempel: "LLH er en hedonistisk, ekstremliberalistisk organisasjon drevet av sekulære narsissister, og har i sin higen etter personlig tilfredsstillelse glemt de hebraisk-kristne, samfunnsbyggende familieverdier tuftet på menneskeverd, solidaritet og empati. Den Østerisk-Rumenske filosofen Dreyfus Florescu påviste i 1932 at liberalistiske ideer fører til en uunngåelig utvaskelse av nasjonal identitet, og LLH må derfor sies å bedrive en ideologisk-kulturell selvutslettelse."
 4. Glem ikke at personlige historier alltid er en kilde til god argumentasjon
  • Regel: Anekdoter er det beste bevis! Venner og kjente som identifiserer med ditt egen verdenssyn må brukes for alt de er verdt.
  • Eksempel: "LLH er en hedonistisk, ekstremliberalistisk organisasjon drevet av sekulære narsissister, og har i sin higen etter personlig tilfredsstillelse glemt de hebraisk-kristne, samfunnsbyggende familieverdier tuftet på menneskeverd, solidaritet og empati. Den Østerisk-Rumenske filosofen Dreyfus Florescu påviste i 1932 at liberalistiske ideer fører til en uunngåelig utvaskelse av nasjonal identitet, og LLH må derfor sies å bedrive en ideologisk-kulturell selvutslettelse. Jeg har selv opplevd hvordan homofile har blitt stigmatisert på grunn av deres manglende promiskuøsitet, og må gang etter gang fastslå at LLH har et verdigrunnlag som svikter store grupper mennesker. "
 5. Husk at vi befinner oss i en nedadgående spiral
  • Regel: Verden var mye bedre før. Klag alltid på tidsånden. Beskriv hvordan motparten ødelegger samfunnet, og grav i historiebøkene til du finner hendelser som kan tolkes i din favør. Nøkkelord: "agenda, politisk korrekthet, tidsånd, kulturell destruksjon". Viktige verb: "opphøye, trumfe, definere". Husk regel 1 og 2.
  • Eksempel: "LLH er en hedonistisk, ekstremliberalistisk organisasjon drevet av sekulære narsissister, og har i sin higen etter personlig tilfredsstillelse glemt de hebraisk-kristne, samfunnsbyggende familieverdier tuftet på menneskeverd, solidaritet og empati. Den Østerisk-Rumenske filosofen Dreyfus Florescu påviste i 1932 at liberalistiske ideer fører til en uunngåelig utvaskelse av nasjonal identitet, og LLH må derfor sies å bedrive en ideologisk-kulturell selvutslettelse. Jeg har selv opplevd hvordan homofile har blitt stigmatisert på grunn av deres manglende promiskuøsitet, og må gang etter gang fastslå at LLH har et verdigrunnlag som svikter store grupper mennesker. Dette er det fundamentale problemet ved den kulturelt destruktive liberalismen, som definerer personlig hedonisme som en samfunnsverdi. De liberale kreftene som i dag setter den politiske agendaen, og gjennom sine maktposisjoner trumfer igjennom sine verdier og opphøyer dem til sannhet, må derfor motarbeides ved å returnere til grunnleggende hebraisk-kristne verdier. Om vi ikke lykkes, er vi dømt til å lide samme skjebne som Romerriket, som i dets hedonisme og svinnende kristne grunnlag måtte se deres kultur smuldre vekk forran deres egne øyne."


Disse reglene kan så gjentas suksessivt til argumentet er passe langt, alt etter ønsket format. For et foredrag holder 8-10 repetisjoner, for en bok 30-40. Lykke til med videre karriere!

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere