- -

Alder: 42
  RSS

Om -

Følgere

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim – gå til den siterte teksten.

Moral er kun vanskelig for de som ikke tror Morten

Ja, er det noe 2000 år med teologi har vist, så er det vel nettopp dét

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden
Toril Søland – gå til den siterte teksten.

så er det vel betimelig å spørre helt konkret, hva er nå innholdet i dette

Nå har ikke jeg mer enn en introkurs-forståelse av biologi, men etter hva jeg kan forstå er sentraldogmet ikke noe annet enn en beskrivelse av informasjonsflyten mellom DNA og protein. 

Jeg klarer fremdeles ikke å se hva Søland mener er problematisk med dette, eller hvorfor dette skulle skape problemer for det hun kaller "neodarwinistene".

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden
Toril Søland – gå til den siterte teksten.

Vil bare minne om at det var gendeterministene som preget og aggresivt kjempet frem sitt syn frem til prosjekt Hugo faktisk motbeviste deres sentrale dogme.

Nå begynner jeg å bli noe irritert. En påstand gjentatt i det evinnelige utgjør ingen sannhet, Søland.

Du har fremmet flere påstander nå som ikke har rot i virkeligheten, eller som i beste fall er en karikatur av situasjonen slik den er i realiteten. 

Påstand 1: I etterkrigstiden har troen på genenes allmakt dominetrt i det vitenskaplige miljøet, i media og i lærebøker.

Jeg aner ikke hva du mener med "genenes allmakt". Antakeligvis mener du ikke å foreslå at det vitenskapelige miljø har ment at mennesket oppfører seg som androider styrt av sitt eget arvematriale - for en slik oppfatning ville være absurd. Hvis du snakker om at genetikken mener at menneskets biologiske blåkopi ligger i genene, så er du nærmere sannheten. Saken er den at vitenskapen aldri har ilagt genene så stor deterministisk makt som du synes å påstå, spesielt ikke på et individuelt nivå. Derfor har det alltid vært et skille mellom diskusjon av fenotype og genotype. Nå i senere tid har epigenetikken også kommet til og nyansert bildet noe. 

Påstand 2: Neodarwinistenes  tro, på at genet er organismens oppskrift,  var en av de store drivkreftene til prosjektet, men de måtte, ved forskningsprosjektets  avslutning, selv meddele verden om at de hadde tatt feil.

HGPs intensjon var å skape en oversikt over de 20.000+ basepar som utgjør det menneskelige genom, for deretter å annotere det og gjøre det tilgjengelig i en forskningsdatabase. Slik skulle de skape en database som kan benyttes i genomisk forskningsarbeid. En lettlest gjennomgang av hva som kom ut av dette arbeidet finnes her. Hva slags påstått research og hva slags påstander "forskerne måtte meddele verden om at de hadde tatt feil om" er ikke lett å finne ut av, så her må du linke til konkret journal/forskningsrapport for å gjøre rede for hva du mener. Slik det står er påstanden "ikke en gang feil".

Påstand 3: Nå er dette  over ti år siden, men vitenskaplige dogmer er hårdnakkede og  seiglivede,  som all religiøs tro er, og i mangel av en ny teori  “beholdt”  man den gamle [...] Dogmet var grunnlaget for troen på at organismen er en utskrift av et genetisk program. 

Du har ikke gjort rede for hva slags teori du snakker om og blander til stadighet urelatert hummer og kanari. Du har evolusjonsteorien på den ene siden, som fremdeles står støtt som stein, og du har cellebiologien på den andre siden som du og refererer til gjennom dine påstander om sentraldogmet. Jeg tror du prøver å snakke om evolusjonsteorien, men å falsifisere denne gjennom å trekke i tvil en perifer cellebiologisk hypotese som ikke har direkte relevans er ytterst merkelig.  Cricks "sentraldogme" - et navn hypotesen fikk, ikke fordi den skulle forstås som et religiøst dogme, men fordi Crick feilaktig trodde at "dogme" var synonymt med "hypotese" - er etter det jeg forstår en påstand om informasjonsgangen i transkripsjon av DNA til proteiner. Hypotesen, som fremdeles har status som eksperimentelt bekreftet, sier at informasjonsoverføring skjer DNA->RNA->protein, og ikke kan gå i den andre retningen. Jeg kan ikke se på hvilken måte HGP kunne falsifisere denne hypotesen, eller hvordan en falsifikasjon av hypotesen ville ha relevans for evolusjonsteorien. Her må du utdype hva du mener. Dette er også en påstand som "ikke en gang er feil."

Resten av påstandene er stort sett basert på misforståelsene over, iblandet en udokumentert påstand om en vitenskapelig konspirasjon. 

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

Jeg sendte Dag Hessen en e-post, og han svarte imiddelbart følgende etter å ha lest Sølands innlegg:

Flott!

Jeg må få uttrykke min skuffelse overfor debattredaksjonen. Når et innlegg som dette blir fremhevet som redaksjonens lesetips, betyr det i klartekst at kildekorrekthet og en korrekt forståelse av fagmaterialet er mindre viktig enn det å uttrykke en mening. Den slags samfunnsdebatt stiller jeg meg meget kritisk til. 

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

Angående NATURLIG, som er et mye brukt ord her i debatten. Når ikke naturen selv gir barn til mann og mann, eller kvinne og kvinne, så er det ikke natur-lig.

Naturen selv gir ikke barn til 

  • Hysterektomert kvinne og mann
  • Mann med testikkelkreft og kvinne
  • Kvinne i overgangsalderen og mann
  • Aseksuell kvinne og aseksuell mann
  • Kvinne med innoperert spiral og mann
  • Mann med lav spermkonsentrasjon og kvinne
  • Kvinne med alvorlig endometriose og mann
  • Kvinne som foretrekker ikke-vaginal sex og mann av samme oppfatning
  • ...
Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere