- -

Alder: 42
  RSS

Om -

Følgere

Publisert rundt 9 år siden
invandringspolitikken er feil, det er greitt at de kommer og finner seg et annet land og bo i, men da får de sannelig respektere landets lover, regler og tradisjoner, ellers kunne de vel ha blitt værende i et land som passet deres religion og skikker istedet for å komme her og komme her, og være frekke og ta seg til rette som om at landet har feil tradisjon i følge dem?

Hvis du mener det er et problem at muslimer benytter seg av det demokratiske systemet på lik linje med deg, er det du i realiteten sier at det er noe feil med det demokratiske systemet. Det norske politiske system er satt opp slik at alle borgere har rett til å kjempe for sine ideer. Artig nok mener du at dette kun er greit dersom folka i utgangspunktet er enig med deg. Hvis du ønsker deg et demokrati kun for de som er enig med deg, ønsker du deg ikke et demokrati i det hele tatt. 

Jeg vil ha meg frabedt at du skal prøve å påta  deg definisjonsmakten over "våre" skikker, "våre" regler og "våre" tradisjoner. Dine skikker, regler og tradisjoner representerer ikke nødvendigvis meg. 

Vi har her i landet en grunnlov som sikrer oss religionsfrihet og grunnleggende rettigheter, og et politisk system som synes i stor grad å forhindre ekstremelementer. Jeg personlig føler at mine rettigheter blir godt ivaretatt, selv om det finnes store grupper mennesker her til lands som jeg er dundrende uenig med. Jeg føler meg derimot ikke kallet, som deg, til å redusere disse menneskene til annenrangs borgere og kreve at de plasserer seg i et samfunnsmessig hjørne.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden

You have got that backwards. It is very easy to claim that a certain intervention has had an effect post hoc, but to actually show the causality between an intervention and the alleviation of pain or illness is a whole new ball game. The human brain is an expert at creating spurious connections and hypotheses about causality, and that is exactly why control groups and rigorous evidence are needed.

We only have to go back to the late 18th century to see historical evidence for why trusting hearsay and uncontrolled observation is not a dependable methodology when it comes to medical claims. Before modern medicine, huge swaths of Europe and America subscribed to the humor theory of medicine, whereby physical ailments were thought to be caused by imbalances between the four humors, black/yellow bile, phlegm and blood. This led to the invention of the method of bloodletting, which became a panacea for any illess that was associated with fatigue and a general lack of energy, i.e. virtually everything. General medical consensus and hearsay kept the practice going for centuries. People even got preemptive bloodlettings done, hoping it might prevent future illness. It was a fact universally acknowledged that bloodletting was effective, and that any doctor who was unwilling to administer it to his patients was guilty of severe negligience!

However, after people started keeping a tally on how patients were actually doing when they had their blood removed vs. no intervention, the pattern became embarrassingly obvious. Bloodletting was making matters worse, and people were dying in large numbers because of it. All this happened in the face of people knowing and witnessing that bloodletting worked!  

How can you reconcile trusting hearsay, your own unchallenged interpretations and the claims of other practitioners with a vested interest in what they are doing with such historical facts? 

Remember that bloodletting was based on Greek medicine whose roots also go back millennia, just like Chinese medicine, but that did not prevent the medical ideas from being largely wrong. The age of a belief system does nothing to corroborate those beliefs. Faulty ideas do not become facts over time. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden
Torill Born – gå til den siterte teksten.

Jeg kan som kristen ikke godkjenne at kvinnen fritt kan velge abort uten å få en bred og nøyaktig faglig veiledning.

Og dermed velger du å støtte Romney som ønsker å fjerne støtten til viktige helseorganisasjoner som Planned Parenthood, som er blant de eneste helsetjenestene i USA som fokuserer på akkurat dette? En organisasjon som bidrar til å holde aborttallene nede ved å tilby reproduktive helsetjenester og billig prevensjon? Det henger ikke på greip. Du blander sammen helsereformen med Romneys ønske om å omstøte Roe v. Wade. 

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

Kristne folk, som tør å utfordre Staten med å nekte ungdommane sine å vaksinere seg, eller som seier nei takk til kommunal sexveiledning, får på pukkelen så det held.  Akkurat som om dei ikkje veit det beste for borna.  Ein burde kunne krevje ein viss respekt for at det framleis finst folk i Norge i 2012 som nektar å la seg styre av det liberale meiningsdiktaturet og tar eigne val.

De som nekter ungdommer vaksiner mot kjente sykdommer, kristne eller ikke, tar ikke valg som "utfordrer staten" eller "det liberale meningsdiktaturet." De tar et valg som går på tvers av medisinsk kunnskap, og i dette tilfellet kunnskap om menneskelige seksualvaner. Vi vet at mellom 70% og 80% av seksuelt aktive kvinner vil smittes av minst én av flere varianter av HPV-viruset, og vi vet at mellom 1% og 2% av de smittede utvikler livmorhalskreft som konsekvens. Videre vet vi fra longitudinelle studier utført av bl.a. CDC at seksualvanene til ungdommer i såkalt kristne/religiøse miljøer skiller seg minimalt fra resten av populasjonen.

De vaksinasjonsvalg foreldrene tar er ikke "egne" valg. Det er valg foreldrene tar på et barns vegne, og som barna kan ende opp med å betale dyrt for i myndig alder. For 50% av barna som nektes Gardasil betyr foreldrenes valg HPV16- og/eller HPV18-infeksjon i voksen alder. For en ikke ubetydelig gruppe blant disse får valget fatale og meningsløse konsekvenser i alt for ung alder.

De som mener at ungdommers seksualvaner endrer seg dersom de får en injeksjon mot en av mange kjønnssykdommer i 12-årsalderen må ha en noe simplistisk forståelse av menneskelig insentivering. Det finnes ikke den tenåring i dette landet som holder seg abstinent fordi hun som 35-åring kan få livmorhalskreft, og det finnes ingen som velger å gi slipp på et restriktivt moralsyn fordi sjansen for HPV-smitte minker når de velger å ha sex. Abstinens-basert seksualundervisning fungerer ikke. Prøv heller å basere dere på realitetene: Kjønnssykdommer er en reell trussel for alle seksuelt aktive mennesker, både innenfor ekteskapets rammer og utenfor. Lær barna om prevansjonsmidler og reproduktiv helse, og sørg for at de alltid står rustet mot sykdommer når de selv velger å ha sex. For det er et valg de til slutt vil måtte ende opp å ta selv. 

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.

a, nå som forestillingen om den frie vilje også ser ut til å falle, er det mangt som skal endres på. Vi kan stå overfor et ganske enormt paradigmeskifte. At hevnen ikke lenger sentral er en indikasjon på slik retning. Men hvis nå den frie vilje ikke refererer til en realitet vil også straffebegrepet falle. For man straffer ikke folk for hva de ikke kan noe for. Vi kan dermed se frem mot en juridisk tenkning som bare i enda sterkere grad fokuserer på hensiktsmessighet.

Takk for et godt og velskrevet innlegg, Bastrup!

Apropos dette du nevner om hvorvidt manglende fri vilje skulle ha noen innvirkning på strafferettslige prosesser, Robin; Jeg har aldri helt sett dette som et stort filosofisk problem. Jeg mener at vi i alle tilfeller selvsagt skal basere våre strafferettslige utmålinger på at viljen er fri. Hvorfor? Om fri vilje eksisterer, er dette det rette å gjøre. I motsatt fall, hadde vi ikke et valg i utgangspunktet. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere