T. Bernhard Lie

Alder: 41
  RSS

Om T. Bernhard

Jobber med IT, interessert i religion og filosofi.

Følgere

De ti beste sidene ved aggressive ateister

Publisert over 6 år siden

Kall dem hva du vil, nyateister, militante ateister eller aggressive ateister. De mener at religion forgifter alt, og at verden ville vært et bedre sted uten "troende". Hva er de ti beste sidene ved aggressive ateister?

1. Aggressive ateister ønsker intellektuell redelighet

Mange aggressive ateister er glade i naturvitenskap, og protesterer på feilaktige påstander på vegne av vitenskapen. Vi trenger alle å lære mer om hva vitenskapelige metoder er og kan brukes til.

2. Aggressive ateister prøver å avsløre løgn

Sannheten seirer til slutt, men vi må likevel kjempe mot løgnen. Aggressive ateister mener de blir løyet for, og sier ifra. Det burde alle gjøre.

3. Aggressiv ateisme tilbyr en form for fellesskap

Mennesker med lignende interesser kommer sammen -- i alle fall på internett -- og lærer av hverandre. Teknologien brukes til å føre mennesker sammen, selv om de bor på ulike steder.

4. Aggressive ateister hjelper religiøse å tenke på spørsmål og emner de sjelden tenker på til daglig

Religionskritikken fra aggressive ateister handler ofte om spørsmål som de religiøse ikke bruker så mye tid på i hverdagen. Slik blir aggressiv ateisme positivt også for de religiøse.

5. Aggressive ateister bidrar til at de store spørsmålene diskuteres

Hvorfor finnes vi? Hvorfor finnes det noe, istedenfor ingenting? Hvor kommer vi fra, og hva er meningen med tilværelsen? De store spørsmålene er viktige også i vår tid.

6. Aggressiv ateisme medfører et fokus på ytringsfrihet, toleranse og forkynnelsens plass i det offentlige rom

Skal vi tåle ytringer vi ikke er enige i, og til vår død forsvare andres rett til å mene som de gjør? Og hvilken plass har forkynnelse av metafysiske påstander som ikke kan begrunnes vitenskapelig i det offentlige rom? Disse spørsmålene kommer raskt til overflaten på grunn av aggressiv ateisme.

7. Aggressive ateister viser hvor viktig det er å forstå filosofi

Allmenn dannelse har ikke gått av moten, og det er viktigere enn noen gang å sette seg inn i hva de store tenkerene har sagt, ment og tenkt. Filosofi ligger til grunn for alle syn på verden, og da er det nyttig å lære hvilke skuldre vi står på, når vi i dag kan se lenger enn man kunne før.

8. Aggressiv ateisme stimulerer til lesing

Det skrives stadig nye bøker til inntekt for aggressiv ateisme, og som motstand. Og forhåpentligvis vil folk også lese de litt eldre klassikerene, som nevnt i punktet over.

9. Aggressiv ateisme hjelper til med å synliggjøre slagsidene ved nettdebatt og kommentarfelter 

Det finnes mange måter å debattere på, og møter mellom religiøse og aggressive ateister får fram de mørkere sidene ved nettdebatter. Kanskje fordi spørsmålene engasjerer så dypt, eller fordi spørsmålene har så store konsekvenser for forståelsen av hva det betyr å være menneske. Uansett har nettmediet noen klare begrensninger som vises tydelig i slike "religionskriger". Her har vi alle mye å lære.

10. Aggressiv ateisme gir oss andre som heller ikke samler på frimerker en hobby

Jeg sluttet å samle på frimerker mens jeg ennå gikk på søndagsskolen, da jeg gjennomskuet frimerkesamling for hva det var: Gamle, daterte, ubrukelige papirlapper som foreldrene mine prøvde å prakke på meg. Takk til aggressive ateister, som har gitt meg og andre en ny hobby. (Se punktet over.)

Gå til innlegget

I dag er bonusdagen, 29. februar. En ekstra dag ut av intet! Arbeidsgivere får en gratisdag, nasjonen får økning i brutto nasjonalprodukt på 7,5 milliarder. Det fikk meg til å tenke litt.

Hvis du kunne gjort hva som helst på bonusdagen, hva ville det vært? Det var min første tanke. Men et bedre spørsmål er: Hvis du visste at dette var din aller siste dag i live, hva ville du da gjort?


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere