Berit Aalborg

Alder:
  RSS

Om Berit

Politisk redaktør, Vårt Land

Følgere

Grensen er nådd for Hareide

Publisert over 3 år siden

Knut Arild Hareide plasserer ansvaret for en eventuell regjeringskrise hos statsminister Erna Solberg. Hennes borgerlige prosjekt har nå fått seg nok en knekk.

Hareide var svært klar i sin tale på KrFs landsstyremøte, som var samlet på Stortinget for å drøfte misstillitsforslaget mot Sylvi Listhaug.

Det er vanskelig å lese hans tale på annen måte enn at KrF ikke er fremmed for å stille seg bak et mistillitsforslag mot justisminisiteren.

Med klar adresse til Sylvi Listhaug la han stor vekt på at KrF ønsker en politisk offentlighet preget av tillit og respekt. Han tok avstand fra politikere som trekker andres motiver i tvil, og viste til Listhaugs Ap-innlegg på Facebook.

Bagatellisering

Hareide tok også et oppgjør med argumentasjonen som har kommet fra regjeringspartienes folk de siste dagene, der flere har bagatellisert Listhaugs budskap fordi dette kom via sosiale medier.

Heller enn å bagatellisere, løftet Hareide hele problemstillingen et hakk opp, ved å peke på at Erna Solberg over lang tid har tillatt dobbeltkommunikasjon fra Frp og særlig Listhaug. Hareide mener Frps fristilling har fått alvorlige konsekvenser for statsministeren selv, ved at hennes autoritet er blitt svekket. Hareide har åpenbart fått nok. Han krevde nå at det må bli slutt på dobbeltkommunikasjonen.

Ballen hos Solberg

Han var dessuten svært tydelig på at han mener Erna Solberg nå må bære det fulle ansvaret for regjeringens videre skjebne. Han fortalte at han gjennom helgen har gitt tydelig beskjed til Solberg om at hun har ansvar for å ta grep for å unngå en situasjon med mistillit.

Og han legger det fulle ansvaret på henne dersom hun velger å omgjøre et mistillitsforslag mot Listhaug til et kabinettspørsmål, og dermed sette regjeringens liv i fare.

Det er helt åpenbart at Hareide og KrF nå er lei av å bli herset med av Frp. Gjennom de siste årene har Hareide blant annet måttet tåle at Frp har omtalt ham som «imamsleiker» og KrF som et «lite tulleparti». For KrF er grensen nå åpenbart nådd.

Regjeringskrise

Mye tyder på at Hareide ønsker seg et vedtak i landsstyremøtet, der et tydelig flertall går inn for mistillit. Dette diskuterer nå KrFs landsstyremøte. De skal gi sitt råd til Stortingsgruppa.

Hva som skjer dersom landsstyremøtet og stortingsgruppa går for mistillit mot Listhaug, vil han overlate til Solberg å avgjøre.

Ernas borgerlige prosjekt

Uansett hvordan dette spiller seg ut i døgnet som kommer, har Solbergs drøm om et bredt borgerlig prosjekt fått seg nok en alvorlig knekk. Det er nå blitt satt på spissen at det ikke finnes et grunnlag for et tett og intimt samarbeid mellom Frp og KrF.

Det er ikke lenger bare den politiske avstanden som er stor. Også tilliten er svært tynnslitt. Det er den uansett hvilket vedtak KrFs landsstyre ender opp med mandag ettermiddag.

Gå til innlegget

Politisk skjebnetime

Publisert over 3 år siden

Et alvorstynget KrF skal mandag avgjøre om de har mistillit til Sylvi Listhaug. Justisministerens blomsterhav snudde stemningen mot henne fra vondt til verre.

KrFere over det ganske land er svært preget over situasjonen partiet nå står i; midt mellom to sterke blokker i norsk politikk. Det finnes ingen hurrarop i partiorganisasjonen over at KrF er på vippen i akkurat dette spørsmålet. Tvert imot skulle et samlet parti ønsket at de slapp å ta denne avgjørelsen.

Upopulær Listhaug 

Over lang tid har Listhaug blitt stadig mer upopulær i KrF. Hennes uttalelser om at lederen Knut Arild Hareide «sleiket imamer opp etter ryggen», at partiet er langt mer opptatt av penger til bistand enn av kvalitet og håndtering av kirkeasylsaken, har svekket både respekten og tilliten til henne.

Hennes terror-uttalelse mot Ap, og dermed også indirekte mot hele opposisjonen, fikk begeret til å flyte over for mange. Det faktum at det tok en uke og hele fire innlegg i stortingssalen før Listhaug ba om uforbeholden unnskylding, gjorde det tungt for mange i KrF å tro at hun mente det.

Likevel var det flere som tok beklagelsen til etterretning, da den endelig kom. Internt i KrF var det flere som argumenterte med at siden KrF sto bak det såkalte daddel-vedtaket mot Listhaug, hadde partiet kommet med tydelig nok kritikk. Et daddelvedtak er den sterkeste form for kritikk Stortinget kan rette mot en statsråd, uten å erklære mistillit.

For mange gikk derfor stemningen i retning av et nei til mistillit mot Listhaug. Flere forventet også at hun heretter skulle være mer forsiktig i sine uttalelser og utspill.

Blomsterhavet

Men det tok ikke lang tid før også KrF måtte forholde seg til et nytt utspill fra justisministeren. Fredag ettermiddag kom hun nok en gang på banen. Denne gangen stilte hun opp i et blomsterhav på sitt kontor, og takket for støtten fra alle sine støttespillere.

Dermed måtte flere av dem som var i ferd med å forsvare henne i KrF, gå en runde til. Ute i noen KrF-fylker blir det nå sagt at Listhaugs posering i blomsterhavet viser at hun likevel ikke angrer, men derimot ønsker å vise fram at hun hadde rett, og at hun har mange i ryggen.

«Slå ring rundt Norge»

 Bedre ble det ikke da det ble kjent at blomsterhavet var en målrettet aksjon. For selv om det åpenbart kom blomster fra enkeltpersoner, sto oppfordringen om å støtte Listhaug på nettsider som «Slå ring rundt Norge». En nettside som har markert seg som svært islam-, innvandrings- og Apfiendtlig.

Også i KrF skapte dette en ubehagelig opplevelse av hvilke krefter Listhaugs spiller på lag med. I flere KrF-lag mener sentrale folk at Listhaug «stimulerer til grums».

Landsstyremøte

Når KrF samles til landsstyremøte i dag er det et tungt ansvar som hviler på det lille partiet.

Holdningene er delte, og mange er usikre. Flere av fylkeslederne sier både i bakgrunnssamtaler og på trykk, i ulike medier, at de ikke vil konkludere før de har hørt hva Hareide vil si.

På den ene siden er det nå svært mange i KrF som ønsker å fjerne Listhaug fra justisministerrollen. De mener hun ikke er personlig egnet. Hadde det ikke vært for trussel om regjeringskrise, ville det vært lett for dem å kaste henne.

Ubeleilig tidspunkt

Men for KrF er det svært ubeleilig med en regjeringskrise nå. Partiet er midt i en krevende strategirunde. Det er ingen ønskedrøm for dem å utløse en regjeringskrise, for så å ta ansvar for en ny regjeringsdannelse.

Dessuten har mange i KrF over tid vært begeistret for Erna Solberg. Partiet har pekt på henne som statsminister, og de mener hun er en god leder for det politiske Norge.

Kan slå begge veier 

Dersom Solberg nå virkelig setter hardt mot hardt, og melder regjeringens avgang ved en mistillit mot Listhaug, vil dette være viktig for av dem som støtter regjeringen internt i KrF. Men et slikt krav slå begge veier.

For blant KrFs beslutningstagere er det nå flere som stiller seg spørsmålet: «Kan vi la parti-taktiske hensyn gå foran, når det store spørsmålet er om Norge kan ha en justisminister som nører opp under denne typen holdninger på ytre høyre?»

Blant fylkeslederne i KrF mener også flere at partiet må stå for det som er rett, heller enn å tenke strategisk. Dessuten mener flere at Erna Solberg har et stort handlingsrom: Hun kan bli sittende selv om Listhaug må gå. Enkelte peker også på at KrF, i likhet med andre partier, har formidlet til Solberg at Listhaug kan bekle andre roller i regjeringen. Da vil mistilliten fra opposisjonen garantert utebli.

Svært åpent

Foran KrFs landsstyremøtet i dag er det derfor svært åpent hva KrF vil lande ned på. Det mener også mange sentrale KrFere.

Det hviler derfor et stort ansvar på KrFs leder Knut Arild Hareide. I hans landsstyre er det stor forventning om at han skal gi et tydelig råd. Etter alt å dømme kommer han også til å gjøre det.

Gå til innlegget

KrFs vanskelige avveining

Publisert over 3 år siden

KrF har havnet på vippen om mistillit mot Sylvi Listhaug. Justisministeren er kraftig svekket hos KrF. Derfor er det overraskende åpent hva KrF velger.

Fredag ble det kjent at Sp valgte å støtte misstillitsforslaget mot Sylvi Listhaug (Frp) etter alt oppstyret rundt henne den siste uken. Dermed er KrF alene på vippen. Litt senere fredag meldte KrF at de innkaller til et ekstraordinært landsstyremøte mandag. Det ble også klart at Solberg fortsatt har tillit til Listhaug.

Kraftig presset. Det hele startet med Listhaugs Facebook-melding der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Etter en ukes bråk gikk både statsminister Erna Solberg (H) og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) ut og ba om en uforbeholden unnskyldning. Men i stortingssalen måtte Sylvi Listhaug presses kraftig fra opposisjonen, før den uforbeholdne unnskyldningen kom.

For KrF er det svært krevende at Sp valgte å flagge sitt synspunkt alene. De to partiene skal ha hatt en avtale om å stå sammen i spørsmålet. Nå hviler avgjørelsen på KrF alene.

Vanskelig vurdering. For KrF er dette en svært krevende vurdering. Det de må ta med i beregningen er at en mistillit trolig vil føre til regjeringskrise. Solberg velger trolig å gå ved mistillit mot Listhaug. Da vil partiene som sto bak misstilliten bli ansvarlige for en ny regjering.

Dette er ingen ideell situasjon for KrF. Partiet er midt i en fornyingsprosess, som var ment å lede til et sidevalg. Dersom regjeringen skulle velge å gå av, vil KrF bli presset til et slikt valg nå.

Svekket Listhaug. På den andre siden er det fristende for KrF å felle Listhaug.

Listhaug har flere ganger angrepet KrF eller vært i konflikt med dem. En av sakene er Listhaugs uttalelser der hun hevdet at KrF «sleiket imamer opp etter ryggen», og hennes utspill om at KrF kun er opptatt av store pengebeløp til bistanden, ikke av kvalitet. Begge disse angrepene skapte sterke reaksjoner i Hareides leir.

Kirkeasyl. En fersk sak som har skapt stor uro i KrF er Listhaugs håndtering av kirkeasylsaken i Fitjar. Det ble stilt spørsmål om hvorfor politiet gikk inn i et gudshus. Både i Den norske kirke, i flere frimenigheter og i en rekke kristne miljøer var kritikken sterk. Få saker har samlet kristenheten, fra de mest konservative til de mest liberale. Det ble også stilt spørsmål ved om små gudshus i frikirkelige menigheter blir forskjellsbehandlet med stor kirkebygg.

KrF ba derfor Listhaug om å redegjøre for hvilke kriterier som skal ligge til grunn for hvilke gudshus som kvalifiserer til kirkeasyl. Listhaug svarte med at hun så ingen grunn til å gå inn i dette. Et svar som ble oppfattet som svært arrogant i KrF-kretser.

Svært åpent. KrF er nå i en situasjon der de må veie flere hensyn mot hverandre. Isolert sett kan flere i KrF tenke seg å felle Listhaug. Samtidig framstår det svært krevende å ha ansvaret for å velte en regjering der Erna Solberg er sjef. En statsminisiterkandidat de selv har støttet.

Derfor er det vanskelig å si hvor KrFs landsstyremøte vil havne mandag. For øyeblikket framstår det litt mer sannsynlig at de ikke går for misstillit. Men det er bevegelser i KrF. Og mye kan skje i løpet av helgen.

Gå til innlegget

Jonas oppgjør med Erna

Publisert over 3 år siden

Jonas Gahr Støre tok et kraftig oppgjør med Erna Solberg. Hans omtale av at Frp har tatt Høyre til «uanstendighetens utmarker», er viktig historiefortelling for Ap.

På tirsdagens landsstyre tok Ap-lederen et tydelig oppgjør med Erna Solberg. Det handlet om Solbergs håndtering av Sylvi Listhaugs uttalelser om at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

I en svært ladet del av landsstyretalen sa han blant annet: «Det har de siste dagene fått ofre fra Utøya til å gråte i sinne og reise seg i protest. Dit har altså samboerskapet med Frp tatt partiet Høyre. Til uanstendighetenes utmarker».

Stått sammen

Støre poengterte at frem til nå har de norske partiene stått sammen om å bekjempe terrorisme. Og han la til at de også har stått sammen om å bekjempe «det hatet og holdningene, som drapene sprang ut av».

Støre mener dette fellesskapet nå er rokket ved. Han nevnte Jan Tores Sanners første uttalelser om at Ap «trakk 22. juli-kortet». Og han pekte på at Erna Solberg først ikke ville beklage Listhaugs uttalelser. Og at da hun først beklaget, fikk det ingen konsekvenser for Listhaug.

Likevel har ikke Ap bestemt seg for å stille mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug i Stortinget. Kanskje mener han at høyresiden selv får rydde opp.

Ubehaget på høyresiden

Støre vet utmerket godt at store deler av høyresiden opplever Listhaugs retorikk som krevende og populistisk. Ikke minst de tre stortingsrepresentantene i Høyre som ba Listhaug fjerne teksten og beklage. En rekke andre liberale eller konservative mennesker med tilhørighet på høyresiden har også reagert. Ikke minst Nils August Andresen, redaktør i det liberalkonservative Minerva. Han mener Solberg bør gi Listhaug valget mellom Facebook-postene og justisminisiterposten.

Da Støre holdt talen sin visste han at ubehaget over Listhaugs splittende form finnes mange steder i det politiske Norge.

Clemets analyse

Som Kristin Clemet elegant skriver i sin blogg, etter at hun slo fast at Siv Jensen har gjort Frp til et moderat parti sammenlignet med høyrepopulister i andre land: «Men det følger en pris med: Hun (Jensen) kan ikke utslette den bevegelsen hun leder, for da vil innvandringsmotstanden og populismen tyte ut andre steder og på mye mer ubehagelige måter».

Men Støre peker nettopp på Solbergs nære forhold til Frp og dermed en populisme vi ser andre steder i verden. Slik vil han blottstille hva dette intime, politiske samarbeidet gjør med Høyre og regjeringens politikk. Og ikke minst Solbergs begrensede handlingsrom.

Mens Clemet mener Frp blir mer «moderat og ansvarlig» av å samarbeide med Høyre, mener Støre heller at Frp har flyttet Høyre.

Kampen om historien

Dette er kampen om historiefortellingen. Den kan synes uviktig. Men det er den ikke.

Dersom folk opplever at Solberg holder norsk høyrepopulisme i sjakk, kan hun vinne mange moderate velgere. Men dersom hun ikke får det til, kan Støre fremstå som et langt bedre alternativ som klarer å holde høyrepopulistene utenfor regjering. Da kan de samme moderate velgerne gå til ham.

Dette var en av grunnene til at Støre tok et oppgjør med Solbergs Listhaug-håndtering. Det er garantert ikke det siste.

Gå til innlegget

Landsmoder med riper i lakken

Publisert over 3 år siden

Erna Solberg har blitt landsmoder, hevet over daglig politikk. Men forsvaret av Sylvi Listhaugs utspill om terrorister og Ap gir statsministeren riper i lakken.

Fredag morgen la justisministeren ut et bilde på sin facebookside med minst 10 maskerte jihadister. Frontfiguren hadde minst to kraftige ammunisjonsbelter hengende over skulder og rundt magen. I høyre hånd holder han et kraftig skytevåpen. Terroristbildet får det til å gå kaldt nedover ryggen på de fleste nordmenn. På bildet har Listhaug skrevet: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del».

Det tok ikke lang tid før sosiale medier kokte.

Ventet på Erna 

Mange ventet på en reaksjon fra regjeringens sjef, Erna Solberg. Gjennom hele sin politiske karriere har hun vært forbilledelig opptatt av saksorientert politisk debatt. Der andre politikere har falt for tabloide grep og spilt på følelser, har Solberg holdt en faktabasert stil. Dessuten har hun uttrykt bekymring for høyrepopulistiske vinder i Europa og USA, som har gitt et polarisert politisk landskap.

Forsvarte Listhaug

Derfor reagerte mange på det første intervjuet hun ga. Hun tok Listhaug i forsvar ved å vise til at Frp og Ap fikk holde på med sine angrep på hverandre. Hun gikk ikke i rette med Listhaug, og la heller ikke vekt på det særlige ansvar en statsråd har for å opptre på vegne av hele den norske befolkningen.

Solberg gjorde trolig et forsøk på å holde fast ved sin landsmoderrolle, og definere denne diskusjonen som kjekling i politikken.

I ettertid ser vi at strategien ikke fungerte. Hovedgrunnen er at Listhaugs utspill skapte sterke reaksjoner, både internt i Høyre og hos regjeringsmakker Venstre. Høyres stortingspolitikere Tina Bru, Henrik Asheim og Stefan Heggelund tok avstand med likelydende budskap. På Facebook skrev de: «Nei, verken liker eller deler statusen til Sylvi Listhaug. Den bør slettes og beklages». Også tidligere nestleder i Høyre, og byrådsleder i Oslo, Erling Lae kom med kritikk. Han skriver blant annet at Listhaugs utspill «opplyser lite, men sårer og sjikanerer mange». Venstreleder og kulturminister Trine Skei Grande tok også avstand. Hennes innlegg ble dessuten delt av Listhaugs egen statssekretær fra Venstre, Sveinung Rotevatn.

Tøffere kritikk 

Det endte med at Solberg skiftet taktikk og kom med kritikk av Listhaug. Til NRK sa hun: «Jeg mener dette var for tøft, det var over grensen». Men hun ba ikke Listhaug om å fjerne innlegget og beklage. I stedet svarte Solberg: «Sylvi vet hva jeg mener om saken. Jeg mener statsråder skal passe på ordbruken, men det er ikke bare Sylvi som har en hard ordbruk i politikken».

Solberg var altså ikke villig til å la utspillet få offentlige konsekvenser for justisministeren. Dermed ble det stående som en «nesten-beklagelse».

Mistet respekten

Det fikk mange til å reagere. KrF-lederen syntes ikke det var nok at Listhaug visste hva Solberg mente: «Jeg mener at vi andre også har en rett til å vite hva regjeringssjefen mener om saken». Pedagogen og tidligere kirketopp Oddbjørn Evenshaug, kjent for sine nøkterne og saklige uttalelser, skrev søndag kveld på Twitter: «Er i ferd med å miste respekten for Erna Solberg». Flere enn han uttrykte direkte skuffelse over statsministeren.

Landsmoder

Erna Solberg har brukt mange år på å bygge opp rollen som landsmoder. Det har gitt henne en posisjon som hevet over deler av den daglige, politiske debatten. Det er imponerende at hun har klart dette, med Frp som regjeringspartner.

Ingen er i tvil om at det er en krevende øvelse for det borgerlige Høyre å sitte i regjering med Frp. Solberg har i stor grad maktet balansegangen.

Men Listhaugs ferske utspill kan dermed ha skadet henne. Hun lot Listhaugs behov for intern posisjonering i Frp gå foran regjeringens og landets beste. Dermed fikk Solberg selv en ripe i lakken.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere