Berit Aalborg

Alder:
  RSS

Om Berit

Politisk redaktør, Vårt Land

Følgere

Ikke snudd

Publisert nesten 4 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.

Nei. De fire partiene har ikke snudd. Det som ble vedtatt ligger fast. Det er Listhaugs tolkning - og instruksjon av underliggende etat som var oppe i Stortinget forrige uke. 

Gå til kommentaren

Takk!

Publisert nesten 4 år siden

Takk for at du gjorde meg oppmerksom på "satsing på fattigdom". Det er nå rettet til fattigdomsbekjempelse. Her gikk det nok litt for raskt i svingene før deadline. 

Gå til kommentaren

Stortinget er folkets valgte organ

Publisert nesten 4 år siden
Bjørn Blokhus – gå til den siterte teksten.

Det er underlig hvordan du omtaler et parti på Stortinget som del av et "Gateparlament". De som er valgt inn i landets nasjonalforsamling står til ansvar for dine velgere enten det er et stort eller lite parti. Et sentrumsparti kan være i den posisjon at de vipper FLERTALL enten den ene eller andre veien. Det er parlamentarisme - og har ingenting med "gateparlamentarisme" å gjøre.  De som deltar i flertall bestemmer. Alle partier vil kjempe for sine saker. Fløypartier vil i sin natur ha mindre gjennomslag - rett og slett fordi de i mindre grad enn andre vipper - eller forvalter et flertall. 

Gå til kommentaren

Feil tolkning

Publisert nesten 4 år siden
Helge Hove – gå til den siterte teksten.

Nei, jeg forutsetter ikke at partiet ikke nådde ut med sitt budskap. Jeg forutsetter at stemplingen av sentrumspartier som vinglepartier befestet seg, og fikk betydelig mer gjennomslag og virkning blant folk. Alt KrF sa i valget ble satt inn i en slik ramme. Ingen vil stemne på "et vingleparti" som "har malt seg inn i er hjørne". 

(Jeg ser nå at denne påstanden ikke var rettet til meg. Men jeg lar det stå likevel).

Gå til kommentaren

Godt eksempel

Publisert nesten 4 år siden

Ditt innlegg - om KrF som vingleparti - er i grunnen et godt eksempel på den endringen som har skjedd i norsk politisk offentlighet. Å være et vippeparti betyr at du har makt til å utgjøre flertall på en av sidene - for å sikre at det politiske flertallet i norsk befolkning blir til faktisk politikk. Dette er nå omgjort til en retorikk om "vingling". 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere