Berit Aalborg

Alder:
  RSS

Om Berit

Politisk redaktør, Vårt Land

Følgere

Det stemmer ikke

Publisert over 3 år siden

Den påstanden du kommer med der stemmer faktisk ikke. Vi legger svært ofte lagt inn konkrete forespørsler om intervjuer på sak til Listhaug. Vi har mange konkrete eksempler på nettopp dette. Jeg har faktisk skrevet om dette i forbindelse med kirkeasylsaken. Gjentatte ganger forsøkte vi å intervjue henne, men fikk nei. 

Det som ofte skjer er at vi sitter igjen med et par korte sitater fra henne, og må bygge saker med kommentarer fra andre. 

Her er link: 

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11717822-det-sylvi-ikke-vil-svare-pa

Gå til kommentaren

Regjeringspartiet Frp

Publisert over 3 år siden

Slik jeg forstår deg ønsker du færre kritiske kommentarer om Frp. Det er et legitimt ønske. Det er ikke uvanlig at folk ønsker mindre kritisk fokus på partier de selv sympatiserer med. 

Men nå er det nå en gang slik at Høyre og FrPs har vært landets regjeringspartier i snart 5 år. Og Venstre har koblet seg på de siste månedene. 

Siden disse partiene nå sitter med utøvende makt - og dermed har ansvar for samfunnsutviklingen er det naturlig å både skrive mer om disse partiene, og komme med flere kritiske spørsmål. Den politiske eliten i et land bør bli utsatt for flere kritiske spørsmål, uansett hvilke partier det dreier seg om. Det er rett og slett en del av demokratiet. 

Partier uten makt er noe mindre interessante i et slikt maktperspektiv.  

Når det gjelder Sylvi Listhaug viser en fersk undersøkelse at hun er blitt utsatt for betydelig færre kritiske spørsmål enn andre politikere: 

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/04/25/195391103/ny-listhaug-analyse-overrasker-ble-stilt-fa-kritiske-sporsmal

Noe av grunnen til at hun får færre kritiske spørsmål kan være at hennes tilhengere hele tiden på påstår at journalister er så kritiske. Det er jo også en del av FrPs grunntenkning. Dette kan gjøre at journalister generelt blir mer varsomme med å stille kritiske spørsmål til en av landets mektigste (slik hun var som justisminister). Det er beklagelig, og kan på sikt bli et demokratisk problem. 

For det andre har Listhaug i mindre grad enn andre stilt opp til intervjuer. Hun vil helst kun svare på skrevne spørsmål. Og helst kun via sin rådgiver. Da er det for eksempel vanskelig å stille oppfølgingsspørsmål. Også det er et demokratisk problem. 

For min del har jeg alltid stilt kritiske spørsmål til makten. Enten det har vært Høyre, Frp eller Ap. Det kommer jeg til å fortsette med . 

Det vil du synes er særlig viktig den dagen det sitter partier i regjering du overhode ikke har sans for. 

Ha en riktig god ettermiddag! 

Gå til kommentaren

Populisme

Publisert over 3 år siden

Populisme

Det finnes en rekke tråder der man diskuterer definisjoner av populisme, Blokus. Jeg tror ikke jeg går inn i den store debatten nå. Selvfølgelig finnes det ulike måter å se dette på. Her en en enklel definisjonen som ligger på Store Norske leksikon. Her er noen av hovedpunktene: 


Populisme er betegnelsen på en ideologi, strategi eller kommunikasjonsform som som appellerer til «folket», som motsetning til «eliten». Populisme er blitt knyttet til både venstreorienterte og høyreorienterte partier, samt sentrums- og  bondepartier.

I faglitteraturen er det særlig tre ulike forståelser av populisme som gjør seg gjeldende:

  • En (tynn) ideologi 
  • En mobiliseringsstrategi
  • En form for politisk kommunikasjon

Populisme som ideologi handler om å se politikken som en grunnleggende konflikt mellom «folket» og «eliten». Ideologien omtales gjerne som tynn fordi den sier lite om spesifikke politiske spørsmål og fordi den kan kombineres med andre tykkere ideologier som sosialisme, liberalisme, agrarianisme og grønn tenkning. 

Populismen er skeptisk til politiske partier, til konstitusjonelle begrensninger (for eksempel minoriteters rettigheter) og overnasjonale organisasjoner (slik som EU).Gå til kommentaren

Listhaugs sitater

Publisert over 3 år siden

Flere av dere har vært inne på ulike Listhaug-sitater.  Særlig Runde og Wold mener jeg har sitetert disse ofte, men ikke gjengitt sammenhengen og bakgrunnen for disse sitatene - og dermed tatt dem ut av sin sammenheng. 

Det har jeg respekt for. 

Grunnen til at jeg har gjentatt dem er dette: 

Uavhengig av hvilken sammenheng disse sitatene ble sagt inn i - så er retorikken egnet til høy konflikt. Særlig når de kommer fra en statsråd. Og de bidrar til å forsterke fiendebilde av muslimer. Slik populister i mange land gjør. 

I seg selv bidrar dette til å forsterke utenforskapet mange allerede føler på. Historisk vet vi hvor farlig dette kan være i et samfunn. 

Gå til kommentaren

Jeg har utelatt masse. Naturlig nok.

Publisert over 3 år siden

Kommentaren min er i seg selv kortere enn talen til Støre. Så det er masse jeg ikke har med.  Jeg må gjøre et utvalg. Grunnen til at jeg ikke tok med er at det sitatet du viser til - er at det er ganske kjent. Både han og andre i Ap har sagt dette flere ganger. 

Derimot kom han med flere nye sitater jeg ikke hadde hørt før.

Hatet mot Arbeiderpartiet og sosialdemokratiet er for øvrig et kjent fenomen, og det finnes flere stygge konspurasjonsteorier. Breivik var svær opptatt av disse konspirasjonsteoriene, og de lever fortsatt. 

I Sverige og Norge er det kun sosialdemokrater som har vært utsatt for politiske drap. Jamfør drapene på Olof Palme, Anna Lindh og AUF. Så det er kanskje ikke så rart de er bekymret og redde. 

Under legger jeg starten på saken vi laget om dette i høst. Du kan lese den på nett. Men må logge deg inn. Vi intervjuet flere forskere: - Et kokende hat 

Det florerer av konspirasjonsteorier om Arbeiderpartiet på internett. De ekstreme forestillingene fikk ny oppmerksomhet med Breivik, men de bygger på gammelt hat. Nå advarer flere forskere partiet og samfunnet om å ta hatet på alvor.

22. juli 2011. På brygga ved Tyrifjorden går en mann i politiuniform ombord i MS Thorbjørn. Ferga frakter ham ut til en politisk ungdomsmønstring på Utøya. I hodet hans raser konspirasjonsteorier om hva ungdommene på øya planlegger å gjøre med Norge. Teoriene har han hentet på internett:

Arbeiderpartiet tjener fremmede makters ærend. De samarbeider med araberverden om et «Eurabia». Ungdomspolitikerne i AUF islamiserer Norge.

Minutter senere kommer de første meldingene om skyting på øya.

I dag, seks år senere, advarer flere forskere mot at vi ikke har tatt tilstrekkelig innover oss at terroren som rammet Norge den dagen var et politisk attentat - og at tusenvis av nordmenn deler terroristens politiske syn. Og de mener Arbeiderpartiet (Ap) kunne formidlet dette bedre.

– Umiddelbart etter 22. juli var det forståelig at Jens Stoltenberg ønsket å tone ned den politiske dimensjonen ved angrepet, og samle landet. Men det er viktig å huske at dette var et angrep på Arbeiderpartiet, motivert av en fascistisk og konspirasjonsteoretisk ideologi. I ettertid har ikke Arbeiderpartiet villet, eller klart å løfte dette fram, sier historiker ved Holocaust-senteret, Terje Emberland, til Vårt Land.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere