Berit Aalborg

Alder:
  RSS

Om Berit

Politisk redaktør, Vårt Land

Følgere

Likegyldighet og materialisme

Publisert rundt 8 år siden

Det kan være verdt å tenke litt over det paven sa for få dager siden: Paven fordømmer global likegyldighet til flyktninger Lampedusa (NTB-Reuters): Pave Frans fordømte under et besøk til Lampedusa global likegyldighet til flyktningers lidelser. Lampedusa er første stopp for titusener av flyktninger fra Afrika og Midtøsten på vei til Europa. I sin tale under en messe på øya la han vekt på at man i jaget etter materialistisk lykke risikerer å bli egoistiske. - Vi blir ufølsomme overfor andres lidelser, sa pave Frans. Han ba om tilgivelse for at den katolske kirken ikke sterkt nok har engasjert seg i flyktningenes sak. - Vi ber om tilgivelse for likegyldigheten fra mange brødre og søstre, sa paven under en messe på øya. Messen ble holdt nær havnen der mange flyktninger ankommer i båter. Mange mister livet i den farefulle overfarten fra den nordafrikanske kysten til øya. Paven møtte blant annet en gruppe båtflyktninger fra Etiopia. (©NTB)
Gå til kommentaren

Publisert rundt 8 år siden

Gå til kommentaren

Loven ble fjernet i 1979

Publisert over 8 år siden

Randi Johnsen: Kort om lovgivningen:   

1923: Det ble vedtatt en egen navnelov som påla fast slektsnavn for alle nordmenn. Ved giftermål skulle kvinner ta mannens etternavn ved ekteskap. Kun i spesielle tilfeller kunne kvinnen bære det slektsnavnet hun hadde hatt som ugift. 

Etter hvert som årene gikk ble det gitt flere unntak, og loven ble sakte med sikkert mer uthulet. I en lang periode kunne kvinnen ta tilbake sitt pikenavn etter søknad, og med samtykke fra mannen.  

De siste årene (slik som i 1978) var loven blitt ganske uthulet. Men kvinnen måtte likevel sende inn en egen medling om at hun ville ha unntak fra loven - og beholde sitt eget navn. På dette tidspunktet trengte ikke kvinnen mannens samtykke. Hvis du giftet deg i 1978 måtte du sende inn et slikt skjema om at du IKKE ønsket å ta ditt manns navn.  

1979: Først da blir loven fra 1923 fjernet - og erstattet med ny lovgivning. Den nye loven påla BEGGE PARTER å velge hvilket navn de ville ha etter at ekteskapet var inngått, felles slektsnavn eller beholde slektsnavnet en allerede hadde.    

Andre spørsmål:

Kan arbeidsgiver vite om kvinner har tatt mannens navn? Det ikke uvanlig at arbeidsgiver får CV eller vitnemål. Da vil det kunne komme frem at man har skiftet navn.

Når det gjelder fars rolle:  Jeg er helt enig i at det er trist at mange barn ikke bor sammen med sin biologiske far, og det er tragisk at barn har mistet kontakt med faren sin. Det kan ha mange grunner. Noen av grunnene ligge hos fredre, andre hos mødre. Men det er en debatt som ligger litt på siden av det jeg har berørt i denne kommentar. 

Når det gjelder ansettelse av dyktige kvinner:I min kommentar har jeg ikke sagt at kvinner som har tatt mannens navn ikke er dyktige. Det jeg har sagt noe om er hva forskningen sier om HOLDNINGER til kvinner som har tatt mannens navn. Til deg som har ansatt "serdeles dyktige og motiverte kvinner": Gratulerer! 

Mvh

Berit Aalborg

Gå til kommentaren

Det journalistiske samfunnsoppdrag

Publisert over 8 år siden

Hei Geir Tandberg!
Takk for ditt inspill.

Som journalister er vårt samfunnsoppdrag å se makthavere i kortene.
Etter alle solemerker får Høyre og Frp regjeringsmakt til høsten. Dette er en konstellasjon som aldri har sittet med makt sammen i Norge.
Derfor er det vår og min jobb å se kritisk på hva en slik regjering faktisk vil gjennomføre.

Mvh
Berit Aalborg

Gå til kommentaren

Svar til Avnskog

Publisert over 8 år siden

Hvis du leser kommentaren min ser du at en viktig del av begrunnelsen for betegnelsen Jern-Erna er måten hun i dette spørsmålet behandler sin samarbeidspartnere. 

Jeg er forøvrig helt enig i at den sosiale profilen handler om hvilke tiltak man setter inn for at folk skal slippe å tigge. Desverre er det slik at fokuset handler mer om tiggerforbudet.

Mvh

Berit Aalborg 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere