Berit Aalborg

Alder:
  RSS

Om Berit

Politisk redaktør, Vårt Land

Følgere

Bygd på et bibelsitat

Publisert over 5 år siden

Ja. Hermod Herstad har helt rett. Jeg bruker bilde med flisen og bjelken fordi jeg dermed viser til et kjent bibelsitat om å se sine egne feil før man angriper andres. Matteus 7,1-5: "Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror: La meg ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke i ditt eget? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da først vil du se klart og kan ta flisen ut av din brors øye".
Gå til kommentaren

God ettermiddag!

Publisert over 5 år siden

Takk for mange og svært ulike innlegg. 

Aller først: Noen mener sammenligningen eller analogien ikke holder. Noen viser at at man kun blir fulgt opp av sin far en gang i livet, mens hijaben blir brukt hver dag. Altså oftere.

Til dette: Min kommentar var ikke et forsøk på noen analogi - eller sammenligning av de to ulike tradisjonene. Mitt poeng er enkelt: sammenligningen handlinger ikke om de to tradisjonene. Men om vår egen vilje til å titte på oss selv - kontra måten vi ser på andre. Dermed er altså ikke et spørsmål om kvantum. Men om å vise den formen for respekt, som man selv forventer.

Enten her eller på Facebook har noen stilt spærsmål ved om kvinner som går opp sammen med sin far opplever seg disktriminert? Jeg antar at svaret gir seg selv. Da hadde de ikke valgt å bli fulgt opp av far. De opplever det altså ikke som diskriminering. På samme måte har jeg til gode å høre unge kvinner - som selv velger å bruke hijab - mene at dette er dikstriminierende. De som velger dette frvillig har mange grunner. Noen av dem handler om tilhøringhet. Eller at de ut fra sitt religioøse ståsted mener det er riktig.

Det må likvel være lov å løfte debatte et hakk over hver enkelt sin subjektive vurdering. 

Så til slutt: Hvis vi skal ha en nogenlunde sivilsert debatt her på VD, må de av dere som bruker begreper som erkefeminist eller erkekonservativ slutte med det. Slik språkbruk er ikke akseptabel.

Saklig og skarp uenighet - ønsker vi derimot velkommen! 

Med vennlig 

Berit Aalborg, Vårt Land

Gå til kommentaren

Om å gjøre en forskjell

Publisert over 5 år siden

Jeg har stilt spørsmålstegn ved om Norge har spilt den viktige rollen - som Norge kunne inntatt gjennom å bidra til aktivt politisk lederskap. Jeg har hverken påstått eller insinuert at Norge ikke har gitt penger, eller latt være å gjøre noe.Slik Per Steinar Runde feilleser meg. Så derfor Runde - med flere: Jeg anbefaler å lese teksten fra meg igjen. Da vil du se at jeg snakker om et poltiske lederskap som virkelig gjør en forskjell.

Ellers: Tusen takk til Geir Solli! - som i flere runder har forsøkt å påpeke dette. Jeg er for øvrig enig med deg om at en del av de som deltar i debatten - her inne - bruker et språk som ikke egner seg i offentlig fora. Slik som å påstå at andre er løgnaktige erc. 

Så vil jeg benytte anledningen til å ønske dere en riktig god Kristihimmelfartsdag!!

Mvh 

Berit Aalborgh

Gå til kommentaren

Nå refser Siv Jensen Carl I Hagen

Publisert rundt 6 år siden

Godtfolk: 

Igjen takk for engasjement her på Verdidebatt. Det er mange innspill. Mange av dem er også mellom dere. Jeg får ikke svart på alt. 

Jeg har likevel lyst å gå inn på noe av det som har vært hovedinnvendingene:

Det har vært stilt spørsmålstegn om hva Carl I Hagen egentlig har har sagt at han vil snu flyktningebåtene på havet - og dermed sende alle tilbake til Libya og Tyrkia.  

I VG  i dag går Siv Jensen selv ut mot Hagen. Dette gjør hun etter lang tid, og etter at hun er blitt konfrontert med dette mange ganger. 

Hennes svar viser en klar paralall til det som skjedde i Frp i Krekar-spørsmålet: 

Først går noen ut i partiet med svært skarpe synspunkter. Som ikke er gjennomførbare. Partiledelsen holder seg helt i ro. Først når det begynner å brenne - må de innrømme at dette ikke er Frps politikk i regjering. I Krkekar-spørsmålet måtte Anundsen ut og beklage. I spørsmål om å sende alle båtene tilbake måtte Siv Jensen ut og si seg uendig med Hagen. 

Dere kan lese interjvuet i sin helhet her: 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/frp/siv-refser-carl-i-hagen-for-flyktning-utspill/a/23519896/

Her er noen klipp av det Siv Jensen sier til VG: 

– Jeg er uenig med Carl I. Hagen i flere av de uttalelsene han har kommet med, sa Jensen.

(...)

– Jeg har registrert at det er gått en debatt den senere tid om uttalelser han har kommet med. Jeg kan bare si at de er jeg ikke enig i.

– Hvilke uttalelser er det?

– Det har vært noen oppslag de siste dagene med Carl I. Hagen. Jeg bare understreker at de ikke er Frps politikk. Vår politikk er at vi skal redde liv og forsterke innsatsen i nærområdene. Uttalelsene hans går på andre ting.

Uenig i det han har sagt

– Du tenker på å snu båtene?

– Nettopp.

– Er det andre uttalelser?

– Jeg er uenig i det han har sagt. Jeg mener det er helt naturlig at vi som medmennesker ønsker å hjelpe til i denne situasjonen, men at vi politikere har et ansvar for å se helheten og at dette kommer til å bli utfordrende for oss i mange år fremover. Det er det ingen tvil om

Gå til kommentaren

Om å tale med to tunger

Publisert rundt 6 år siden

Takk for mange tilbakemeldinger. Dette er en vanskelig debatt som går i mange ulike deler av samfunnet. Jeg er glad engasjementet er stort. Dette er en viktig sak for oss som samfunn.

Det er flere i tråden (som også ellers i samfunnsdebatten) som har nevnt at Europa må samordne innsatsen. En slik samlet innsat ville trolig vært klokt. Jeg håper dette vil bli virkelighet.

I kommentaren skriver jeg at det vil være omkostninger for Europa å ta imot de flyktningene som trenger det. Det er det svært liten tvil om. 

Mitt hovedpoeng er at det ikke er mulig å sende alle tilbake. Det mener også Anundsen i posisjon. Som jeg skrev i kommentaren - sa han til TV 2 i januar:

1) «Jeg håper velgerne har forståelse for at vi ikke kan sende en mann rett i den sikre død».

2) «Jeg skulle 
ønske jeg kunne sendt mulla 
Krekar ut av Norge når han 
løslates, men vi må forholde 
oss til menneskerettighetene uavhengig av hvilket parti vi tilhører og uavhengig av hvem som sitter i justisministersetet».

Dermed taler Frp med to tunger:  På den ene siden skaffer Hagen (og flere) partiet stemmer ved å si at alle skal ut av Europa. Dermed får Frp en del stemmer på dette. På den andre siden innrømmer Andunsen at det Hagen sier ikke er mulig. Men han gjør det kun når han blir konfrontert med Krekar.

Dette burde også Siv Jensen innrømmet offentlig  - også når det gjelder flyktningepolitkk generelt. For når hverken Solberg eller Jensen sier Hangen imot, så dannes et et inntrykk hos mange - om at det er mulig ås sende alle tilbake. Men her er ikke Mulla Krekar i noen særstilling. 

For øvrig ønsker mange at flyktinger som kan hjelpes der de er - skal få den hjelpen. Men da må det settes inn tiltak som monner. Nå det ikke skjer - framstå dette som hult.

Mvh

Berit Aalborg, Vårt Land

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere