Berit Aalborg

Alder:
  RSS

Om Berit

Politisk redaktør, Vårt Land

Følgere

Vil slite

Publisert nesten 3 år siden

Den analysen tror jeg du har rett i. Men slik partiet har stilt seg nå - ved å kaste Hareide, og si nei til å prøve den muligheten som skapte entusiasme, så tror jeg uansett partiet vil slite. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Du bør lese det jeg skriver i kontekst. 

«Det florerer ulike teorier på KrFs venstreside om avtalt spill mellom Ropstad og Solberg. Lite tyder på at det stemmer. Men det viser hvor betent situasjonen nå er blitt. Og hvor lav tilliten er blitt mellom fløyene i KrF. Og mellom Solberg og KrFs venstrefløy».

Gå til kommentaren

Nettopp

Publisert rundt 3 år siden

Jeg sier Oddbjørn Johannesen: Nettopp. 

Det er til nå ikke kommen inn noen anmeldelse eller påstand om overgrep eller seksuell trakassering. Mannen (som var 17 år da episoden skjedde) sier selv til VG (som du har referert over) at han ikke Anser seg som et offer (men heller ikke som en overgriper).

Dersom han hadde hevdet noe slikt ville de ordinære medier skrevet om saken. Dette er grunnleggende presseetikk, som Resett ikke forholder seg til. 

I de sakene pressen HAR skrevet om er det slike påstander om enten overgrep eller seksuell trakassering. Dette er tilfelle i Søviknes-saken, Giske-saken, Tonning Riise-saken og Leirstein-saken. 

Det er ingen tvil om at det var stor aldersforskjell på de to, men vi har altså en seksuell lavalder i Norge. Så lenge han selv hevder at det var frivillig, ville det være uetisk av pressen å starte et mediekjør. 

At det var dårlig dømmekraft fra Grande tror jeg vi alle er enige om. Men hverken dårlig dømmekraft eller frivillig sex er straffbart. 

Det er altså en grunnleggende presseetikk som ligger i bunn for det seriøs, norsk presse lager saker om. 

Gå til kommentaren

Skei Grande-saken

Publisert rundt 3 år siden

Det som er fellesnevner for metoo-saker med mediekjør er at det finnes en eller flere personer som kommer med anklager om at de har vært utsatt for seksuelle handlinger som ikke har vært frivillig. Eller seksuell trakassering. Det er ikke tilfelle i Skei Grande-saken. Den unge gutten hevder selv at det var frivillig. Frivillig sex i Norge er per i dag ikke ulovlig hvis man er over 16 år. 


Dersom han hadde sagt at han var utsatt for ufrivillig sex eller trakassering ville saken stilt seg annerledes.

Gå til kommentaren

Enig om det viktigste

Publisert over 3 år siden

Da vi tross alt enig om det viktigste: At våre gamle norske tradisjoner er gode, og at vi med fordel kan dyrke disse - heller enn å fortsette importen av viktorianske og orientalske tradisjoner med ansiktsdekkende slør og at far følger brud. 

Når det gjelder hva som illustrere mitt poeng, forbeholde meg retten til å påstå at jeg har den beste førstegånds-kunnskap om det :)

Poenget mitt er at dette er en tradisjon der bruden følges opp en mann: Fortrinnsvis far, alternativt en mannlig slektning eller en i familien. Slik har denne tradisjonen vært praktisert i lang tid. 

Det understreker mitt poeng på den måten at det sier noe om kjønnsroller. Kvinnen blir ført opp av nærmeste mannlige representant for slekta/familien. 

At Charles fulgte opp Meghan er jo nokså absurd på alle måter. Men det gjør det tydelig at det nettopp er fordi han er en eldre mann i hennes sfære. 

Du har rett i at detrøte tyder på at tradisjonen - på en måte- er tømt for innhold (ved at Charles ikke egentlig  kan «gi henne bort»). Men det faktum at det bør være enn mann understreker likevel romantiseringen gamle av kjønnsroller. Noe som i grunnen var et av mine hovedpoenget.


Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere