Helge Evjen

Alder: 9
  RSS

Om Helge

Følgere

Ap og Høyre hindrer utvikling i nord !

Publisert over 8 år siden

Det var Arbeiderpartiets egen sentrale talsmann for Nord-Norge som i sin tid fikk satt en stopper for videre utbygging av jernbanen fra Fauske og nordover. Og Høyre har aldri sett poenget med at samferdsel i nord skal likestilles med resten av landet. Dette er den faktiske situasjonen. De to største partiene ønsker ikke likestilling mellom landsdelene og bremser på den måten utvikling i nord.

Det var Arbeiderpartiets egen sentrale talsmann for Nord-Norge som i sin tid fikk satt en stopper for videre utbygging av jernbanen fra Fauske og nordover.  Og Høyre har aldri sett poenget med at samferdsel i nord skal likestilles med resten av landet. Dette er den faktiske situasjonen. De to største partiene ønsker ikke likestilling mellom landsdelene og bremser på den måten utvikling i nord.

Det blir hevdet at jernbane Fauske - Narvik - Tromsø, med sidelinje til Harstad, vil gå med underskudd og at nettopp dette er årsaken til disse to partienes manglende interesse for likestilling på samferdselssektoren. Dette er ikke riktig. Ifølge NOU 1977: 30B vil disse banestrekningene gi driftsmessig overskudd.  Regnet i 1976-kroner vil inntektene bli 115,7 mill. kr. Driftskostnadene blir 77,9 mill. kr.  Dette gir ei årlig driftsinntekt, positiv avkastning, på 37,8 mill. 1976-kroner.  I tillegg kommer den fordelen i utviklingsmuligheter som landsdelen nord for Fauske ville fått – og som den nå har gått glipp av.

I våre naboland er det interesse for utbygging i nord. Både Sverige og Finland har planer om utvidelse av sine jernbanenett til isfrie havner i Nord-Norge. Flere steder er nevnt her, bl.a. Skibotn, Alta og Kirkenes.  Men når vår egen regjering legger ut den såkalte «nordområdemeldinga», så er det ikke ett ord om samferdsel på landjorda. Dette forteller i grunnen mye om den holdninga Stoltenberg-regjeringa har. Og det er helt i tråd med den linja Arbeiderpartiet stod for da banen ble stanset ved Fauske - ei antiholdning til den nordlige landsdel som også Høyre har vært med på. 

Mulighetene i nord åpner seg nå på en helt annen måte enn tidligere. Dette gjelder ikke bare utvinning av olje og gass, fiskeressurser med oppdrett, men i høyeste grad også når det gjelder landbasert samarbeid og utvikling med Russland, vårt tredje naboland i nord som vi har felles grense med. Like øst for Kirkenes er Murmansk-området med flere hundre tusen innbyggere. Ligger dette området, og disse mulighetene, for langt fra Oslo til at våre politiske ledere finner det verd å satse noe her? Det kan faktisk se slik ut.

Jernbanen burde vært bygd helt opp til Kirkenes – og bundet sammen med alle nabolandene våre i nord. Dette har vært en stor fordel, ikke minst for fisketransport østover og videre ut i Europa og Asia. Hvorfor er det så vanskelig å se disse mulighetene – og handle deretter?  Da er det mye lettere for de som styrer landet i dag å øse ut milliarder, på milliarder, på milliarder i utenlandske tiltak. For det er jo vitterlig det som skjer.

Utbygging av jernbane i nord kan med fordel holdes utenfor statsbudsjettet. Og en kan bruke utenlandske entreprenører og arbeidskraft. På den måten kommer en ikke i konflikt med handlingsregelen – og det blir ikke inflasjonsdrivende.

Både Arbeiderpartiet og Høyre har nå anledning til å ta et skikkelig grep og snu vekk fra sine tidligere antiholdninger til jernbanebygging og utvikling i nord. Vilje og handling, for å likestille Nord-Norge med resten av landet, etterlyses fra disse to partiene. Tomt prat har det vært nok av.

Gå til innlegget

TENK NYTT - og bygg ut hele landet !

Publisert over 8 år siden

Hvis utbygging av samferdsel, jernbane og vei, skal gjøres innenfor statsbudsjettet, vil vi aldri klare å komme á jour med behovene. Statsbudsjettet skal gi oss en regnskapsmessig ramme for drift av samfunnet slik det er i dag. Og det er helt nødvendig. Men når samfunnet har rikelig med økonomiske midler, og behovene for utbygging er store, slik tilfellet er med landet vårt nå, og når det finnes ledig arbeidskraft utenfor landets grenser, da må en kunne evne å tenke en smule. Hvis vi gjør det, så henter vi entreprenører og arbeidskraft utenlands for å bygge ut helt nødvendige samferdselstiltak – enten det nå er jernbane opp til Troms og Finnmark, effektivisering av flere jernbaneforbindelser ut fra Oslo – eller forbedring av veinettet over hele landet.

Oljeformuen vår er plassert i utenlandske tiltak. Noe av dette burde med fordel kunne vært plassert i reelle verdier innenlands. Og det vil skje hvis en bygger ut samferdsel slik at samfunnet kan fungere på en bedre måte enn i dag. Ikke minst gjelder dette hvis en tenker på framtidas Norge og kommende generasjoner.

Utbyggingsdirektør i Jernbaneverket, Harald Nikolaisen, mener jernbanen trenger en ny finansieringsmodell – og at dette skjer utenfor statsbudsjettet.  Nikolaisen har helt rett. Og det er på høy tid at våre politikere nå er i stand til å tenke nytt.

http://www.tu.no/bygg/2012/01/25/-jernbanen-trenger-bevilgninger-utenfor-statsbudsjettet

Gå til innlegget

Abbas sprer usannheter fra FNs talerstol.

Publisert over 8 år siden

Det er ikke grenser på hva enkelte får seg til å si om Israel. Joda, vi har hørt det før fra andre hold, også her på vd. Til FNs hovedforsamling i dag, torsdag, forkynte president Abbas at Israel driver med etnisk rensing. Det ble her siktet til bosettinger på Vestbredden (Judea og Samaria). Det er grunn til å minne om at da Jordan okkuperte disse gamle jødiske områdene i 1948, ble det satt inn virkelig etnisk rensing. Områdene ble rensket for jøder på samme måte som Transjordan / Jordan ble det noen år tidligere. Men det er det ingen som nevner i dag. Også en eventuell ny palestinsk stat – skal være rensket for jøder. Heller ikke det blir nevnt. Når det går ut over jødene, så er det liksom helt greit. Og denne antisemittiske holdningen aksepteres av FN.

Tvert imot. Israel gir rom for arabiske statsborgere. Og de er likestilt med jødiske borgere. Er dette apartheid?  Så kan en se på andre arabiske og islamske samfunn. Er jødene likestilt med arabere / muslimer i disse samfunn?  Hvis det er noen som driver med etnisk rensing, så bør Abbas vende blikket mot sine egne. Her er flere samfunn gjennomsyret av holdningen etnisk rensing. Det er blitt religion og det er blitt politikk.  Men araberne får bl.a. naive nordmenn til å tro at det er Israel / jødene som er syndebukkene. Lengre er vi ikke kommet fra løgnens samfunn.

Når det gjelder ei eventuell tostatsløsning, så har araberne avslått tilbudene tidligere. Men de prøver å legge det fram som at det er Israel som er i mot det. Og det gjorde Abbas også i dag. Er det ikke jødene som er verdens syndebukk – så er det Israel.  Det stinker av noe helt spesielt.

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8338661

Gå til innlegget

10 år gamle Yalda har bodd 7 år i Norge. Hun bor i Tromsø. Der har hun vokst opp. Der har hun venninnene sine. Der går hun på skole. Og der trives hun. Men der skal hun ikke få lov til å bo. Hun skal sendes ut av det landet som hun kjenner som sitt eget land. Og foreldrene hennes skal splittes. Dette kan bli det opprivende resultatet for unge Yalda. I dette spillet, som kan bli ødeleggende for ei lita jente, har norske myndigheter hatt en sentral rolle.

Mor til Yalda kommer fra Moldova og far fra Afghanistan. Utlendingsnemnda (UNE) mener at mor og barnet skal returnere til Moldova og far til Afghanistan.  Saken var oppe i Oslo Tingrett i august i år der det ble påpekt at UNEs vurdering av hensyn til barnets beste bygger på mangelfulle opplysninger og at dette gjør at vedtaket om utsendelse er ugyldig. Dermed gikk tingretten mot UNEs utkastelsesvedtak.

Så opplever vi at UNE anker vedtaket på ankefristens siste dag. Dette til stor fortvilelse for barnet og foreldrene. Verst er det for barnet som får ødelagt ei viktig tid av sin barndom – og er helt uskyldig i det hele. Dette er overgrep mot ei uskyldig 10 år gammel jente - der den norske stat er hovedaktør.

Barn på flukt er dessverre en realitet som også vårt samfunn berøres av. I dag er det nærmere 500 barn i Norge som venter på utkastelse. Den norske stat må selvfølgelig ha regler også for dette. Det er ingen som er imot det. Men feilen er at saksbehandlingen, byråkratiet, tar altfor lang tid – mange år. Og da er det helt ødeleggende for barna. Og barnas situasjon blir ikke tatt tilstrekkelig hensyn til av norske myndigheter på dette feltet.  

http://www.nordlys.no/nyheter/article5902879.ece

http://www.nordlys.no/nyheter/article6246030.ece

http://www.noas.no/yalda-10-offer-for-saksbehandlingsfeil/

Gå til innlegget

Norge gjør knefall for islam.

Publisert over 8 år siden

Helge Lurås er utenrikspolitisk forsker og leder for Senter for internasjonal strategisk analyse. Han har bl.a. erfaring fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt, forsvaret, Nato og FN. 

I en artikkel i Vårt Land står det bl.a. følgende om Lurås sitt syn:

«– Islam får i dag en særbehandling i offentligheten. Den fratas et kritisk blikk. Det er helt uberettiget, fordi islam i høyeste grad også er en politisk ideologi.

Han mener islam må tåle den samme kritikk som både kristendom og ulike former for politiske retninger har måttet tålt. Men han mener mange politikere er blinde for den politiske sprengkraften i islam.

 – Vi risikerer i dag å gjenskape en situasjon der en politisk ideologi klarer å skape en hellighet rundt seg som gjør at den fratas det kritiske blikk, og får anledning til å kreve eksklusive rettigheter for bestemte grupper av mennesker, sier Lurås.»

Lurås anklager norske politikere, pressefolk og intellektuelle for å gjøre knefall for krav fra muslimer om at islam ikke skal utsettes for kritikk.  Denne ukritiske holdningen gjelder nok også flere land enn Norge.

http://www.vl.no/samfunn/fordommer-politisk-islam/

Dette var fornuftige ord fra Helge Lurås. Håper det får noen til å tenke en smule.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere