Helge Evjen

Alder: 9
  RSS

Om Helge

Følgere

Hvem blir den neste?

Publisert rundt 8 år siden

Hvem tør rette et kritisk søkelys på drapsideene som har fått utvikle seg innenfor islam? Ja, hvem tør? Den som utmerker seg med å rette søkelyset mot denne ideologiens skyggesider, kan risikere å bli skutt. Den som trykker ei tegning, som noen reagerer negativt på, kan risikere å bli skutt. Den som lar trykke ei bok, som noen ikke liker, kan risikere å bli skutt. Den som kommer med kritiske uttalelser, kan bli skutt. Slik er situasjonen nå blitt i Europa.

Den britiske forfatteren, Salman Rushdie, må leve med en dødsdom hengende over seg – på grunn av at han skrev ei bok som noen ikke likte. William Nygaard ble skutt på grunn av at han lot trykke ei bok som noen ikke likte. Heldigvis overlevde Nygaard. Vebjørn Selbekk måtte en periode leve med dødstrusler fordi at han lot trykke ei tegning som noen ikke likte. Og nå sist ble danske Lars Hedegaard forsøkt skutt da noen ikke likte at han kritiserte islam. Og det finnes enda flere eksempler. 

Situasjonen for oss i Europa er ikke lenger slik den var bare for noen tiår siden. Opplysning om islam, kritiske bemerkninger mot islam, bestemte tegninger o.s.v. tåles ikke av enkelte radikale troende innenfor denne ideologien. Og nå har vi disse midt blant oss. Dessverre så kan det nok være bare et tidsspørsmål før neste .  .  .          

Et av de tiltakene som må settes inn for å motvirke denne utviklingen, er opplysning om hva ideologier kan innebære av negative tendenser – i dette tilfelle opplysning om ideologien islam.  Ved å få en større forståelse her kan det på sikt redusere denne type vold.  Vi har tidligere bygd våre samfunn på opplysning.  Det må vi fortsette med.    Hvis vi ikke gjør det, svikter vi de kommende generasjonene.                                                                                                                                                  

Gå til innlegget

Når jødehat går over til israelhat.

Publisert rundt 8 år siden

Det er ikke tvil om at jødehatet er rotfestet i den arabiske/islamske verden. Det er det dessverre svært mange eksempler på – i de islamske skrifter så vel som i hendelser – og det lenge før Israel ble stat i 1948. Men for spesielt de palestinske araberne som skal vinne tilhengere og forståelse i Vesten, så blir jødehatet gjemt under dekket og det blir en kamp mot «Israel som har trengt seg inn på deres område».

Og ved hjelp av denne metoden får de palestinske araberne mange tilhengere – også verdidebatt i Vårt Land er et klart eksempel på det. Her er det flere som roper ut mot jødenes eneste stat; jødene har brutt folkeretten, jødene driver apartheid etc, etc.  Nå bruker disse skribentene riktignok ikke benevnelsen «jødene», men benevnelsen Israel.  

Folkeretten dras ofte fram av de som vil kaste skitt på jødenes eneste stat. De slenger rundt seg med påstanden om folkeretten – som om at jødene/Israel er en stor forbryter. Men støtte til etnisk rensing av jøder fra Judea, Samaria (Vestbredden) eller Øst-Jerusalem har ingen plass i folkeretten. Overgrep mot den jødiske befolkning som skjedde da Jordan i 1948 okkuperte disse områdene og drev den jødiske befolkning bort fra sine hjem og la i grus det jødiske kvarteret i Jerusalem, som hadde vært jødenes bydel i årtusener, har selvfølgelig ingen hjemmel i folkeretten. De som har brutt folkeretten er først og fremst arabiske land – i deres kamp mot jødene. Og dette må vi ikke glemme.

Med bakgrunn i historia, i jødehatet, i nazismen – så er det påfallende når det nå hyles mot Israel når jøder vil bosette seg i områder som de ble jaget ut fra i 1948. Blir det en ny palestinsk stat på Vestbredden, så må det være en selvfølge at også jøder har plass – på samme måte som Israel gir plass for arabiske borgere.

Det kan være grunn til å minne om at det jødiske folks rett til å bosette seg i hele området mellom Jordan-elva og Middelhavet ble fastslått i Folkeforbundet 24.juli 1922.

De som i en så sterk grad til stadighet driver å kritisere jødenes eneste stat, bør tenke seg om en smule. Alt har sin historie.

Vicki Baum sa det slik:  Å være jøde er en skjebne.   Kanskje kan det også sies på en noe annen måte i dag:   Å være Israel er en skjebne.   I alle fall – det hatet enkelte har hatt og har mot jødene – det hatet viser seg nå i det at Israel skal utslettes som jødisk stat. Og dessverre ser det ut til at denne tanken også har fått innpass i enkelte norske miljø.

Gå til innlegget

Islamske terrorgrupper må under lupen!

Publisert rundt 8 år siden

Melding på TV2 i dag, 10/1, forteller at antall terrorforsøk mot Danmark har økt de siste to årene. Det er Politiets Efterretningstjeneste (PET) som kommer med opplysningene. –Danmark er et prioritert terrormål for militante islamister, og det samlede trusselbildet er i dag mer fragmentert, dynamisk og komplekst, og dermed også mer uforutsigbart enn tidligere, sier PET-sjef Jakob Scharf.

Dette er ikke noe nytt.  Mange europeiske land har i dag erfaring med terror fra islamske grupperinger.  Men hva gjøres for å kartlegge årsakene til at det spesielt innenfor islam oppstår terrorgrupper?   Begrunnelsen for terror mot Danmark skal være diverse tegninger enkelte danske medier har offentliggjort  – og som skaper reaksjon hos noen innenfor islam.   Noen i dette miljøet blir helt inntatt av hevntanken om å drepe – drepe som reaksjon på ytringsfriheten.

Hvor kommer disse drapstankene fra?  Kommer det fra den ideologien de tilhører?  Er det spesielle miljø her som fostrer kriminalitet – og hvorfor i så fall?  Eller er det på det personlige plan det er svikt?  Det er på høy tid at det nå rettes fokus på nettopp dette.

Har ikke våre folkevalgte politikere ansvar for at slikt blir grundig belyst?

Gå til innlegget

Palestinsk stat må ha rom for jøder.

Publisert over 8 år siden

Israel kritiseres nå nærmest fra alle kanter på grunn av bosettinger på Vestbredden. Dette blir helt feil. En eventuell ny palestinsk stat må også kunne gi rom for jøder – på samme måte som Israel gir rom for palestinere

Transjordan/Jordan gav ikke rom for jøder. Dette var en stor feil. For at en ny stat skal kunne etableres – må det i dag være en selvfølge at enkelte folkegrupper ikke stenges ute. At jøder stenges ute, er nazisme – og ikke noe annet. Derfor er det svært betenkelig med all den kritikken som nå kjøres mot Israel på grunn av bosettinger på Vestbredden. Og til og med blant bispekollegiet i vårt land er det nå personer som går ut og oppfordrer til boikott av Israel på grunn av at jøder bor på gamle jødiske områder i Judea og Samaria.  Denne antijødiske holdningen fra kirkens folk minner om noe helt spesielt – noe en trodde var historie.

Skal palestinerne få en ny stat i dette området, så må det være en selvfølge at det også gis plass for jøder. Det må være en like sterk selvfølge at en eventuell ny palestinsk stat bygger på demokrati og menneskerettigheter. Det er sterkt beklagelig at ikke det internasjonale samfunn ser det.  Og nekter palestinerne å gi rom for jøder, så bør de heller ikke få lov til å etablere stat i området. 

Gå til innlegget

Araberne hindrer palestinsk stat.

Publisert over 8 år siden

Det har ikke manglet på tilbud om egen palestinsk stat, både før 1948, men også etter. Hver gang er det blitt avslått av de palestinske arabiske lederne. Og begrunnelsen har hele tida vært at de ikke ville akseptere en jødisk stat. Men hvordan er det vi får det utlagt gjennom mediene? Her blir det lagt ut som om det er Israel som er årsaken til at en ny palestinsk stat fortsatt ikke er realisert – en stat som kan ligge ved siden av Israel.

Tidligere var det jødene som ble utpekt som årsakene til diverse vanskeligheter.  Men nå er det Israel. Flere av våre politikere, både tidligere og nåværende, mener det. Israel er den store årsaken til problemene. Det er beskjeden – også fra våre egne.

Hvorfor er det så vanskelig å se virkeligheten – og erkjenne den?  Hvorfor er det så vanskelig for Willoch? Hvorfor er det så vanskelig for Rødt? Hvorfor er det så vanskelig for SV? Hvorfor er det så vanskelig for mange innenfor Ap? Hvorfor er det så vanskelig for mange innenfor mediene våre?

Og virkeligheten er at de palestinske arabiske lederne overhode ikke aksepterer at jødene skal få ha sin stat i Midtøsten. Dette har vært og er det største og fremste hinderet for fred, og har alltid vært det.  Årsaken til problemene er den arabiske avvisning av en jødisk stat. Tilbudene til araberne har vært mange.

Er det ikke snart på tide å erkjenne realitetene i Midtøsten?

Den eneste måten å oppnå fred i dette området av Midtøsten er at forhandlingene mellom Israel og palestinerne gjenopptas og at palestinerne da aksepterer jødenes rett til å ha en stat – og få ha den i fred.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere