Audun Wold

Alder:
  RSS

Om Audun

Følgere

Publisert nesten 3 år siden

Jeg vet ikke om det er undertegnede du sikter til, men jeg er en sterk motstander av helvete, uansett hvilken forkledning forestillingen om noe slikt blir presentert i.

For øvrig observerer jeg at du stadig legger deg på et debattnivå som ikke frister til seriøs respons.

Selvfølgelig er det deg jeg sikter til.

Med "hovedfiender" som eksempelvis Listhaug og Storhaug faller dine ord om å bry deg noe som helst om muslimske ungdommers vansker - både i forhold til dette livet og det hensidige - trosmessig og ellers, på stengrunn.

Jeg har spurt deg utallige ganger om problemstillinger rundt dette - uten å få svar. 

DET er useriøst.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Det er lov å håpe at en vakker dag vil alle religioner kvitte seg med apartheidtenkingen.

Det kommer aldri til å skje.

Eksklusiviteten er jo en av hovedpillarene for somme...


Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

En fjollete kommentar.

-------------

Nå har flertallet på FrPs landsmøte vedtatt at partiet vil arbeide for et forbud mot bønnerop - men ikke uten en intens debatt.  En av FrPs stortingsrepresentanter, Silje Hjemdal, sa bl.a. følgende i debatten:

– Jeg meldte meg inn i Frp – et liberalistisk parti – ikke et kommunistisk. Jeg er villig til å stå her for å forfekte andres frihet, også lyder jeg ikke liker. Hva blir det neste? Forbud mot kirkeklokker? Og appeller i det offentlige rom, som man ikke liker?

 

En fjollete kommentar til en fjollete kommentar?  Det lever jeg godt med.

Jeg har ikke fulgt med på debatten på FrP`s landsmøte og intensiteten i den.  Men dersom de hadde landet på et annet vedtak enn dette, ville de havnet på troverdighetsnivå med Erna og Trine i debatter om islam.

Ellers må jeg få si at jeg så bokfinken her forleden.  Et kjærkomment syn.  Da kom jeg usøkt til å tenke på en viss herremann her på VD.  Han som er like nærsynt som bokfinken "Knut", og som beklager sin egen religiøst påførte helvetesangst, men som glatt driter i muslimske barns eventuelle ditto...

 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Jeg lever godt både med kirkeklokker og bønnerop (det siste har jeg forresten til gode å høre her i landet).  "Isbilen"s skrallende radbrekking av Edvard Griegs "Norsk dans nr. 2" derimot...  :-(

Johannessen lever godt med en som roper på vegne av en religion, som ønsker Johannessen sendt til evige flammer i HELVETE.  Om nødvendig før Johannessen dør en naturlig død.

Johannessen ønsker Isbilen til "helvete".

Slik går nu dagan...

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Torvid Høiland – gå til den siterte teksten.
For det annet: Ut fra et prinsipielt synspunkt har det lite for seg å måle med millimeternøyaktighet hvor stor støy og plage de forskjellige religiøse ulydene utgjør. Der er for øvrig ingen moské på Bryne, hvor jeg bor, og min bolig ligger såpass langt fra kirken at jeg ikke hører kirkeklokkene. For meg er det altså ikke et spørsmål om hva jeg PERSONLIG blir plaget av, men et prinsipielt spørsmål,

Bør ikke "et prinsipielt spørsmål" også besvares og vurderes ut fra "de religiøse ulydenes" faktuelle innhold - ikke kun måles i deres fysiske avtrykk?

Svenskene har hatt denne debatten gående en stund.  Da kan det være opplysende å høre hva muslimer og ex-muslimer selv sier om bønneutropets faktiske innhold og mening.

Her følger et lite "axplock":

Tomas Samuel, kristen apologet och tidigare imam, vill därför ge kunskap om vad böneutropen står för.

– Genom att gå till de islamiska källorna kan vi få ett underlag som kan hjälpa beslutsfattarna att ta rätt beslut, säger han.

Underkastelse
Det som framträder är att böneutropen uttrycker att alla ska underkasta sig islam samt att man proklamerar makt över området som böneutropet ljuder över.

Tomas Samuel skriver att det vid en första anblick kan se ut som att kyrkklockor och böneutrop är samma sak, men att det är ett logiskt felslut.

– Kyrkklockor är inte en bekännelse, det är bara ett musikaliskt ljud. De är inte till för att visa på makt och kontroll över landet. Därtill använder de flesta kyrkor inte klockorna, flera har inte ens några. Skillnaden är uppenbar, skriver Tomas Samuel.

https://samtiden.nu/2018/02/ex-imam-om-muslimska-boneutrop-visar-pa-makt-och-kontroll-landet/

I det här fallet handlar det inte om religionsfrihet, menar Gjohn-Marko Berisha . Att jämföra fenomenet med kyrkklockor, så som skett i debatten, är absurt, menar han, och beskriver kyrkklockor som en påminnelse om gudstjänst till skillnad från böneutropet med sin starkt proklamerande text: ”Allah är störst. Allah är störst. Jag vittnar om att det inte finns någon annan gud än Allah och Muhammed är hans sändebud”.

– Minaretens högtalare är till för att proklamera för alla andra vem som är den ende och den störste, det är islamisternas sätt att säga att: ”Nu har vi intagit den här staden”, säger Gjohn-Marko Berisha .

http://www.varldenidag.se/nyheter/ex-muslim-om-boneutrop-proklamerar-allahs-herravalde/reprdd!5fqntrKmg7aO3pP5tui@7g/

Böneutrop skiljer sig från rätten att anordna möten eller rätten att demonstrera – som muslimer förstås delar lika med alla andra – genom denna institutionaliserade proklamation av islam i det offentliga rummet. Att öppna dörren för muslimska böneutrop vore därför olyckligt för en nation som bejakar både friheten till och friheten från religion

http://www.varldenidag.se/ledare/oppna-inte-dorren-for-muslimska-boneutrop/reprbo!hCBBhmOAJhS3CvH8wAjHJQ/

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere