Audun Wold

Alder:
  RSS

Om Audun

Følgere

Bryter VD sine egne retningslinjer?

Publisert over 4 år siden

Une Aina Bastholm hadde et innlegg hvor hun fortalte oss at hun skulle ta ansvar for asylsøkere og innvandrere ved å bruke Sveriges førte politikk på området som et forbilde.

Dette fikk hun lov å slette.  Jeg har skrevet om det her:

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11697535-hvor-ble-det-av-une-aina-bastholms-innlegg

Så presenterer Bastholm et nytt - på vesentlige punkter omarbeidet innlegg - men med samme tittel:

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11697554-vart-ansvar-for-a-hjelpe

VD egne regler for sletting lyder slik:

Verdidebatt.no er også et arkiv over offentlig debatt i Vårt Lands nettforum. Profiler slettes derfor i utgangspunktet ikke, og tekster blir stående i forumet etter at de er publisert og redigeringstiden er over. Tekster kan bare slettes dersom det er særdeles gode grunner for det:

1.Artikkelen kan slettes helt eller delvis når den i sitt vesen er feilaktig på en måte Vårt Land har ansvar for eller på andre måter er brudd på retningslinjene for verdidebatt.no.

2. Artikkelen kan slettes helt eller delvis dersom den er basert på opplysninger om private forhold uten offentlig interesse og som kan være til sterk belastning for den som er omtalt.

3. En artikkel kan endres hvis det oppdages feil eller har skjedd en vesentlig faktisk utvikling i en sak, og denne utviklingen ikke er beskrevet i andre artikler.

4. I tilfeller hvor noen for eksempel har skiftet mening eller argumentasjon, slettes artikkelen ikke, men det kan legges ut en artikkel/kommentar med lenker og merknader som gjør rede for meningsutviklingen, synlig også for dem som leser opphavelig innlegg.

5. Bilder av eller utsagn fra mindreårige kan slettes.

6. Ved spørsmål om endring: Ta kontakt med redaksjonen på debatt@vl.no. Endringer som gjøres i tekst i ettertid, må opplyses om i artikkelen.

Hvilket av disse punktene benyttet du deg av da Bastholm fikk lov å slette sitt opprinnelige innlegg, Gjøsund?

Gå til innlegget

Hvor ble det av Une Aina Bastholms innlegg?

Publisert over 4 år siden

Une Aina Bastholm hadde et innlegg hvor hun fortalte oss at hun skulle ta ansvar for asylsøkere og innvandrere ved å bruke Sveriges førte politikk på område som et forbilde.

Nå er hele innlegget forsvunnet.

Jeg hadde to kommentarer til det:

Kan du forklare meg hovedforskjellene på den svenske politikken på asylområdet, som du vil kopiere, og den politikken Listhaug fører på vegne av dagens regjering?

Dersom det er svensk asyl-, innvandrings- og integreringspolitikk fram til 21062016 du vil kopiere, har du fasiten på den her:

https://www.svtplay.se/video/14992736/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-18-gangmorden-i-goteborg?start=auto

https://www.svtplay.se/video/15082528/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-18-gangmorden-i-goteborg-del-2?start=auto

https://www.svtplay.se/video/14941800/opinion-live/opinion-live-sasong-3-31-aug-22-00?start=auto

Dette er program fra de siste 10 dagene på SVT.  Hva er det du ønsker deg for Norge av disse "svenske tilstandene"?
Gå til kommentaren
 
Publisert rundt 18 timer siden - 9 visninger
 

Det er betryggende å lese at du vil bruke Sverige som forbilde i asyldebatten.

Her er grunnlaget for deres politikk på området:

Beslut
Det kan bli svårare att få uppehållstillstånd i Sverige (SfU16)
Lättläst
Teckenspråk
Sverige ska tillfälligt införa tidsbegränsade uppehållstillstånd. Rätten till anhöriginvandring ska begränsas och försörjningskraven skärpas. Riksdagen sa ja till det förslaget från regeringen. Samtidigt riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om urvalet av så kallade kvotflyktingar.

Kvotflyktingar är ett visst antal personer som Sverige tar emot varje år och är något som FN:s flyktingkommissariat UNHCR föreslår. Urvalet av dessa personer bör ske på samma sätt som idag.

Den nya lagen ska gälla i tre år och börjar att gälla den 20 juli 2016. De nya reglerna gäller inte asylansökningar från barn och barnfamiljer som registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare.

Beslutat: 21 juni 2016
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motioner om vidarebosättning. Avslag på övriga motioner.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/tillfalliga-begransningar-av-mojligheten-att-fa_H301SfU16

https://www.migrationsinfo.se/nya-asylregler-sverige-anpassas-till-eus-miniminiva/
Gå til kommentaren
 
Som sagt, nå er innlegget hennes borte.  Når jeg går inn på mine innlegg eller innleggene til Kåre Kvangarsnes og Johs Ensby(på "hjemmesidene") kommer denne beskjeden opp: 500 Det skjedde en feil.

Dersom Bastholm har fått lov til å fjerne sitt innlegg er det intet mindre enn en skandale og slutten for VD som debattforum.

Gå til innlegget

IS mener å leve i endetiden.  Dommedag venter .  Spådommene om hva som skal skje forut for den er mange.

Sentralt står beretningene om Imam Mahdi, Dajjal(antikrist) og EEsa Ibn Maryam (Jesus) sitt andre komme og mujahideens, som skal marsjere fra Khorasan under "the black banners of Islam" for å gjenerobre Al Quds (Jerusalem) osv.

Som kjent er IS nå svært presset, deres siste håp kan være denne profetien.  Men et land ligger som et hinder for denne marsjen, nemlig Iran.  Håper IS på at Irans rundt 10% sunnier skal muliggjøre den via et væpnet opprør?

Ettersom mange av dere her inne er kjent med sjargongen og kristne endetidsprofetier, kan dette kanskje være noe for dere?  Men materien kan selvfølgelig være vanskelig likevel.

Her har dere i alle fall en liten begynnelse (og her).  Ellers er det bare å søke selv, det nok å ta av.

 

 

Gå til innlegget

Var ikke Gud død likevel?

Publisert over 6 år siden

107 muslimer, samlet til fredagsbønn i Grand Mosque i Mekka, er drept.  Flere hundre er såret.

Ulykka skjedde når ei byggekran veltet og to utstikkere rammet som spyd(fly) fra himmelen, gjennom taket, i muslimenes aller helligste moskè. Moskèen som rommer selveste Kaba,muslimenes aller helligste bygning.  Bygningen de danner ringer rundt, world wide, når de ber. Datoen for ulykka; 11. September!

Dette åpner for uante muligheter for spekulasjon både for muslimer og andre troende, så vel som for vantro.....

Anyone?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere