Audun Hjertager

Alder: 50
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Nei til datalagringsdirektivet!

Publisert rundt 12 år siden

Retten til kunnskap, læring, deling og møtevirksomhet, samt ytringsfrihet, personvern og forbrukerrettigheter, er rettigheter vi i Norge er vant til og tar for gitt. Men den digitale verden er et nytt miljø, og her må mange av rettighetene kjempes fram på nytt. Nå er personvernet truet av et nytt direktiv fra EU: datalagringsdirektivet.

Datalagringsdirektivet innebærer at alt du gjør på nettet eller med mobilen blir lagret hos teleleverandøren din i opptil to år. Slik informasjon vil lett kunne misbrukes på utallige måter. Hvis dette direktivet blir en del av norsk lov, vil det være en krenkelse av nordmenns personvern, og dermed et brudd på menneskerettighetene (i følge Den europeiske menneskerettskonvensjonen). Som EØS-medlemmer har vi rett til å reservere oss mot direktiver fra EU, men denne retten har aldri blitt brukt før. Miljøpartiet De Grønne mener tida er inne til å ta i bruk reservasjonsretten og si nei til datalagringsdirektivet.

Gå til innlegget

Partikompasset 2

Publisert rundt 12 år siden

Testen The political compass gir en beskrivelse av eget ståsted i det politiske verdilandskapet. Det har fått mye hederlig internasjonal omtale bl.a. i Times. Et kompass er en moderne og forbedret utgave av beskrivelsen "høyre-sentrum-venstre".  Kompasset uttrykker både økonomisk og sosialt ståsted.

Kjente personers politiske ståsted (political compass.org):

Nord: Hitler (lengst fra sentrum)

Nordvest: George W Bush (langt fra sentrum)

Nordøst: Stalin (lengst unna), Pave Benedikt XVI (Nord-nordøst)

Vest-sørvest: Friedman

Sørøst: Nelson Mandela, Gandhi, Dalai Lama

Illustrasjonen nedenfor er et forsøk på å lage et kompass med norske politiske partier. Dette er en 2. versjon basert på kommentarer på en første skisse. Et slikt kompass vil alltid være unøyaktig, men kom med flere kommentarer og hjelp til med å lage en enda bedre 3. versjon!

Av praktiske hensyn er "utbredesen" angitt med ovale former, og som hovedregel er større partier plassert foran mindre. Her skulle det være noe for enhvær smak:

På http://www.politicalcompass.org/index kan du også sammenlikne deg med politikere og historiske personer i utlandet, og utenlandske politiske partier:

Gå til innlegget

Politisk kompass

Publisert rundt 12 år siden

Denne siden tilbyr en politisk test hvor utfallet plottes: Kommunistisk - neoliberalistisk, og anarkistisk - fascistisk.

Man finner Europeiske politikere og partier, historiske personer og presidentkandidater plassert i kompasset.

I Illustrasjonen er noen av disse markert med røde plott, og jeg har gjort et uhøytidelig forsøk på å plotte de norske politiske partiene (svart).

Slike plott er unøyaktige. Jo flere akser man har, jo mer beskrivende vil den være. Den velkjente partiskalaen høyre - sentrum - venste er for unøyaktig for flere partier, bl.a. De Grønnes politikk. De Grønnes politikk i forhold til andre partier er mer illustrerende i denne grafen.

Hvor plasserer du deg selv? Ta gjerne testen også på vegne av et politisk parti. Hvor i det politiske kompasset skal det plasseres? 

Politiske partier i Storbritannia (kilde: http://www.politicalcompass.org) : 

Gå til innlegget

Verdivalg' 09

Publisert rundt 12 år siden

Hvis du mener at verdigrunnlagene som har skapt de globale probleme verden nå står overfor, kan løse de samme problemene, har du plenty politiske partier å velge mellom. Har du større tro på å møte økonomisk krise, klimatrussel, krig og fattigdom med en ny politisk retning, bør du vurdere den grønne, modige omtanken. Og stadig flere våger: Miljøpartiet De Grønne opplevde 100% økning i medlemstallet siste år, og meldinger om nye medlemmer tikker stadig inn. Velkommen til en felles dugnadsinnsats!

Blant dem som allerede har valgt De Grønne er fredsforsker Johan Galtung, landets fremste miljøprest (i følge Vårt Land) Tom Sverre Tomren, Financial Times' klimaprisvinner Jon Bøhmer (les innlegget vårt Grønn månelanding), korrupsjonsjeger Eva Joly (De Grønne i Frankrike - Ecologie Europe), og tidligere senator, presidentkandidat og løslatt FARC-fange i Columbia Ingrid Betancourt (De Grønne i Columbia - Partido Verde Oxígeno).

Vår velstand kan ikke lengre baseres på en vekstøkonomi med rovdrift på naturressurser som reduserer livsgrunnlaget til våre medmennesker og barn. Derfor har vi bl.a. fått gjennomslag for en alleuropeisk innsats mot oljeleting og -boring nord for polarsirkelen.  

Nye medlemmer og flere stemmer betyr økt arbeidsinnsats og offentlige tilskudd til arbeidet for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.  Tro derfor ikke at du kaster bort en stemme på et lite parti! Når De Grønne blir representert på Stortinget, vil det gi et enkelt, tydelig signal: Vi ønsker ikke lengre et selvdestruktivt samfunn, men et livskraftig. 

PS! Miljøpartiet De Gønne er nå større en Senterpartiet og Rødt i Vestfold - oppslutning:  1,5 %(avisen Gjengangeren). 

Gå til innlegget

Grønn økonomi

Publisert rundt 12 år siden

Menneskeheten står overfor store utfordringer.  Stoler du på at den samme politikken som vi tillot å skape økonomisk krise og klimakrise, vil la oss komme fra med samvittigheten i behold, og våre medmennesker og etterkommere med livet i behold?

Verden er inne i en epoke med en gylden mulighet til å ta store skritt i retning grønn, rettferdig og bærekraftig økonomi. La oss benytte anledningen!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere