Audun Hjertager

Alder: 50
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Norsk og uredd

Publisert nesten 4 år siden

Norge er bygget av trauste vikinger. Vi er kjente for å være uredde. Vi møter utfordringer med styrke og kløkt, våger oss ut i det ukjente, risikerer eget liv for medmennesker og egne verdier, og er flinke til å overleve.

Vi er ikke så pinglete at vi lukker øynene for mennesker i nød fordi vi frykter for terrorister, kriminelle og navere, selv om det ser slik ut. Og vi er ikke så tafatte at vi møter klimaendringer, oljealderens slutt og fornybarsamfunnets begynnelse, med fornektelse og handlingslammelse, selv om det ser slik ut.


Verdier er ikke noe man kan snakke seg til. Verdier er noe som måles i handlinger og/eller penger; mest objektivt av utenforstående. Utlendinger vil med rette kunne hevde at verdigrunnlaget i Norge er bygd av oljepenger og anti-nestekjærlighet, men KrF, som gir denne oppfattelsen ryggdekning som FrPs støttespiller, er bare et selvutnevnt «verdiparti». Nordmenn er vikinger, med helt andre verdier.

Ja, mange norske politikere er livredde, eller så maler de fanden på veggen: Typisk en Gammel-Erik med hijab. Det er vi ikke stolt over. For vi er vikinger, og ser at det bare er bilder: Vi tror ikke på feige politikere og radikaliserte idioter som vil styre oss gjennom frykt, enten de kommer fra Fremskrittspartiet eller Daesh.


En viktig statslederjobb har vært å egle seg inn på nye markeder på vegne av lobbyister. Som vikinger aksepreter vi at dette kan være viktig, og er glade for at noen tar slike drittjobber, men det får være grenser: - Man fornekter ikke fredsprisvinnere og brudd på menneskerettigheter fordi en ny handelsavtale krever det. Som vikinger forventer vi at lederen vår ikke er en pingle, men sørger for handelsavtaler vi kan være stolte av. Slike ledere har det bare vært litt få av i det siste, dessverre.


Det er en traust, helnorsk viking-verdi å overlate jorda i litt bedre stand til neste generasjon. At dette ikke gjenspeiles i Norsk politikk har andre årsaker: SPs alternative budsjett for 2017, som var det mest ødeleggende for klimaet ifølge CICERO – Norsk senter for klimaforskning, er et resultat av å ha ropt «Ulv!» for mye og for lenge.

Ja, vi lurte Olav Haraldson og var hedninger lenge etterpå: Vi tilba Mammon og hans sønn. Oljenæringen var en hellig, gudommelig paraplyorganisasjon for LO, NHO, røde og blå, og det var bespottende, helt til i dag, å hevde at Norge bør forberede seg på å stå på andre ben. Men vi er ikke radikaliserte! Vi ser at guden vår taper; at vi er i ferd med å tape konkurransen om å få være leverandør av varer og tjenester til fremtidens fornybare samfunn. Men vi er vikinger, så dette tapte henter vi igjen!


«Man setter ikke de som har skapt et problem, til å løse det» (fritt etter Einstein). Jeg har ikke tro på frykt, rødt eller blått, men på trauste, modige, norske verdier, så jeg har forhåndsstemt på Miljøpartiet De Grønne.

Gå til innlegget

Galskap og fornuftig skepsis

Publisert over 4 år siden

Finnes det naturvitenskapelige argumenter som gir grunn til å tvile på menneskeskapt global oppvarming, eller er slik tvil mer religiøs enn vitenskapelig?

Menneskeskapt global oppvarming (MGO) er en ting. "Klimafornektelse" er så mangt. Trump f.eks, har hevdet at MGO er et kinesisk påfunn "to make U.S. manufacturing non-competitive" -et skoleeksempel på at skepsis til MGO kan knyttes til fornektelse. - Man tviler ikke på MGO fordi det er grunn til å tvile, men fordi MGO ikke passer inn i personlig ideologi eller "vedtatte" forestillinger (1 ,  2). Eller tar jeg feil?

Finnes det seriøse, naturvitenskapelige argumenter mot at menneskeskapt global oppvarming (MGO) er en realitet? Jeg tror ikke det. 

"Klimaskeptikere"! Hvis jeg tar feil, hjelp meg å være obektiv. Hva er rett og hva er galt med følgende punkter :

1. Både drivhuseffekten og klimagassenes egenskaper «oppdages» i skolelaboratorier hver dag (har vært kjent i et århundre).

2. Spekteret fra drivhusstrålingen viser at CO2 er en vesentlig drivhusgass i atmosfæren vår. (Måles både fra bakken og fra satelitter)

3. CO2 konsentrasjonen i atmosfæren øker (er nå høyere enn Homo sapiens har opplevd).

4. Isotop-analyser av CO2 i atmosfæren viser at konsentrasjonen øker på grunn av forbrenning av fossilt brensel. Målingen kan gjentas

5. Mennesket forbrenner for tiden vesentlig mer fossilt brensel enn naturen gjør.

Ergo bidrar mennesket til oppvarming av kloden. 

Og temperaturmålinger viser at jammen! - Hav og luft varmes opp. Mennesket varmer kloden opp mer enn andre faktorer kjøler den ned, akkurat som forskerne hevder. I tillegg registrerer vi at Arktis smelter, at havet stiger pg blir surere; alvorlige ting klimaforskere jevt og trutt har minnet oss om. 

 

Gå til innlegget

Menneske i fåreklær

Publisert over 4 år siden

Vi er flokkdyr, men er vi dumme som sau, og velger vi ulv i fåreklær som ledere?

Dumme hvite

Med kikkert studerte en bekjent en flokk vanlig norsk kvit sau fra motsatt side av en dal da en ungbjørn nærmet seg flokken. Dette var før mobilalderen, og avstanden var så stor at han ble sittende maktesløs å se på. 

Da bjørnen klabbet til en sau, løp de nærmeste sauene noen titalls meter bort og beitet ufortrødent videre inntil bjørnen klabbet til neste. Bjørnen etterlot seg flere kadavre før den ble lei av leken og ruslet bort. 

Norsk kvit er avlet frem for å kunne håndteres lett av mennesket, for å produsere mye kjøtt og hvit ull. Å oppføre seg irrasjonelt i møte med farlig natur, er nok en bivirkning av avl. 

Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet. Det er mye lengre siden mennesket måtte overleve i farlig natur, men vi har neppe blitt like dumme som norsk kvit sau. Kanskje vi likner mer på de gammelnorske?

Klokere gammelnorske

I min gammelnorske spælsaueflokk er alltid en sau på vakt mens de andre spiser. Dersom en sau tydelig viser ved å rømme at en fare truer, rømmer hele flokken sammen med den; fort og langt om nødvendig. Dersom en sau møter en trussel med horn og tramp, stiller de andre seg bak. Jeg tror mennesket er mer som gammelnorsk spælsau.

 

Mennesket samarbeider som sau, i sin mest primitive form gjennom sosialisering. Vi kommuniserer, skaper normer som vi forholder oss til, og fordeler oppgaver. Sosialiseringen får oss til å fungere i samfunnet og hjelper oss å overleve.

 

Farlig flokkmentalitet

Horder meldte seg frivillig til tjeneste for å redde og bygge das Wehrmacht, men jeg nekter å tro at tyskerne var onde. Hitler var Tysklands alfahann, og situasjonen i Tyskland var slik at mange ikke så hvem mannen var. Flere steder hvisket folk at politikere var korupte og jøder var en trussel, så når Hitler klarte å lyve med overbevisning om at fiendeforestillingene av korrupt politikk og jøder var høyst reelle, og han trampet og viste horn, så samlet flokken seg rundt ham og ble stolte og klare til kamp sammen med ham.  

Men vi er mennesker: en klok, global art, og bare en rase. Vi stanger litt av og til, og kriminelle finnes, men vi må ikke bli forledet til å tro at menneskeheten består av flokker basert på nasjonalitet. - Man skal lete etter en nordmann som ikke heller vil ha en nabo fra Sverige eller Somalia, enn en nazist? Mange etniske norske vil heller ha en muslimsk nabo fra Afghanistan som nabo enn en en ivrig Frp'er. Andre føler seg mye merkomfortabel rundt en kristen kapitalister fra Pakistan fremfor en norsk kommunist osv.

Trump har sagt mye rart, fra arrestasjon av Clinton til Kinas klimaløgn, men det var ikke fordi Trump sa så mye klokt at han ble valgt. Man mente Trump viste hva han duger til gjennom sin rikdom og autorutære brøl. Og ikke minst  formidlet han tydelige fiendebilder av korrupt politikk og muslimer, som mange hadde hvisket om. Trump trampet og viste horn, og en stor flokk samlet seg rundt ham. 

 

Trump er en alfa

I ulveflokken braker lederkandidatene, alfaene, sammen, og i USA er kampen over. Jeg håper at den nye alfaen likevel ikke mener at klimaendringene er et Kinesisk påfunn, men frykter når forskere ser ut til å måtte demonstrere for sannhet.  Jeg vil aldri bli medlem i en slik flokk. Clinton ser heldigvis ikke ut til å bli arrestert, og det ser ikke ut til å bli noe av Mexico-muren de første 100 dagene i hvert fall, men man hvet aldri. Det gjenstår å se om USA har fått en ulv i fåreklær som utnytter frykt og skaper terror, eller om det er en ledersau som skaper fred, frihet og samhold, og bare gir blaffen i fakta.

 

Massepsykologi:

http://www.leeds.ac.uk/news/article/397/sheep_in_human_clothing__scientists_reveal_our_flock_mentality

https://snl.no/massesuggesjon

 

Trump:

http://nypost.com/2016/11/22/trump-wont-pursue-charges-against-clinton/

http://www.independent.co.uk/news/people/donald-trump-says-he-believes-there-is-some-connectivity-between-humans-and-climate-change-in-major-a7432671.html

http://edition.cnn.com/2016/11/22/politics/trump-first-100-days-plan/

http://abc7news.com/science/scientists-protest-trumps-over-climate-change-at-sf-conference/1654890/

 

 

Gå til innlegget

Hva er virkelig?

Publisert nesten 5 år siden

Kunnskap er den viktigste årsaken til menneskets suverene status i naturen. Vi har utviklet en enorm evne til å forstå sammenhenger og benytte oss av denne forståelsen. Likevel ser vi ofte ulikt og oppfører oss kunnskapsløst.

Mennesket er klodens ubestridte toppredator. Vår evne til å forstå omgivelsene og bruke kunnskap har gjort oss så suverene at det har oppstått en ny geologsk tidsalder. Vi setter spor etter oss overalt. 

Slik dyr vandrer mellom områder for å beite, flyttet vi når jorda ble for skrinn. Så lærte vi, og hentet ressurser utenfra for å kunne bli.  I vår tid bruker vi opp ressurser raskere enn kloden klarer å produsere, og vi produserer avfall raskere enn kloden klarer å omsette. Men vi har ingen planet å flytte til. Vi er ikke så kloke som vi trodde.

Vi er bare dyr

Mennesket har oppfattet seg som unike fordi vi kunne tenke, hadde husdyr og brukte verktøy. Vi var herrer i skaperverket! Dyr hadde «bare» instinkter, og planter var knapt liv.  I dag vet vi at slik kunnskap er gal. Ørsmå maur gjeter lus, mange arter bruker verktøy, aper kan læres til å telle langt raskere enn mennesker og noen trær kan kommunisere, lytte og respondere (ved kjemiske signaler). Religioner og ideologier formidler ulik tro, mens  naturvitenskapen formidler hva som er sannsynlig: Vi er dyr som ofte tar feil, og som langt ifra forstår alt vi trenger å vite for å ta kloke beslutninger. 

Sannsynligvis vet få dyr i en flokk at de løper utfor et stup før det er for sent. De følger bare på. – Det er først når man står utenfor flokken og vurderer den, at man ser hva som vil skje.  Vi må lære oss å erkjenne våre svakheter og aldri stole for mye på en leder, en kultur eller en ideologi. Vi må ta ansvar hvis flokken vi er i, er på vei mot et stup.

Flokkmentalitet

Ironisk nok er flokkmentalitet særlig tydelig blant mennesker som har så stor tro på mennesket at de benekter at vi er dyr. Slike flokker kan gå gjennom livet i blind tro på sitt eget virkelighetsbilde slik det formidles av en religiøs bok, og ikke vitenskapen. Paleogeologi, mikrobiologi og evolusjon er det særlig aktive religiøse som fornekter. I USA er «bibeltro»evangeliske protestanter særlig overbevist om sin egen, subjektive virkelighet. 

Fremmedfrykt og rasisme kan også knyttes til miljøbetinget flokkmentalitet. Noen biter på propaganda og aksepterer autoritære ledere lettere enn andre. Noen har hatt en vanskelig oppvekst. Man griper fatt i de syndebukkene og fiendene som presenteres uten å reflektere så nøye over det. "Der «politisk ukorrekthet» er tillatt, er det fristende å påpeke at forfektere av fremmedfryktpartier ikke synes å være spesielt rasjonelle. FrP har velgere med lav udannelse, svært mange trygdede. Velgermassen har lavest IQ i følge NRK.  Utenlandsk forskning viser tilsvarende. Flokkmentalitet er ofte farlig irrasjonell, og verdt å unngå.

  

Fordreie virkeligheten

Fornektelse av klimavitenskap kan ikke knyttes til "sunn skepsis". Tvert imot. Forholdet til klimavitenskap forteller mer om hvem vi er enn hvor kunnskapsrike vi er (*). Samtidig er det verdt å huske på at klimaskepsis først og fremst er noe vi finner blant fremmedfrykt-partier, og konservative og religiøse (1 2 3). En tydelig sammenheng mellom forholdet til klimavitenskap og grad av tro på frie markedskrefter, tyder også på at markedsliberalisme i ekstrem form har mer til felles med religion enn logikk.

Erkjennelse av menneskeskapte klimaendringer som forskningsinstitusjonene forfekter, innebærer en samtidig erkjennelse av at hverken individet, frie markedskrefter eller politikken vi har hatt, har fungert langsiktig nok med tanke på miljøutfordringer. For noen krever det altfor stor omstillingsevne å akseptere dette. Mennesket reagerer da ved å ikke forholde seg til de nye faktaene, eller lytte subjektivt til det man vil høre. Man overbeviser seg selv om at vitenskapen er så usikker at man har grunn til å tvile. Og gjør man det, er man troendes til hva som helst (Kulturell bias og kognitiv dissonans).

Fasiten

Mye er usikkert, noe kan være feil og mye er relativt. Man kan tro, føle og mene, men det nærmeste man kommer sikker forståelse av virkelighet og usikkerhet, er vitenskapelige artikler publisert i fagfellevurderte tidsskrifter som er anerkjent for å publisere forskning av høy kvalitet. Men de færreste forstår språket i slike artikler, som ofte forteller om sannsynligheten for en bestemt virkelighet innenfor gitte forutsetninger og innenfor et svært snevert emne. Spesialister, som leser mange artikler og fagfellevurderte sammendrag innenfor emnet, har mulighet til å danne seg et objektivt helhetsbilde, men bare andre spesialister eller forskergrupper innenfor samme fagfelt har kompetanse til å vurdere om en forsker uttaler seg subjektivt eller feil.

Det nærmeste man kommer objektiv virkelighet formidles av forskningsinstitusjoner, som representerer flere spesialister, og som kan uttale seg på vegne av alle. Guruene vi bør lytte til for å få en forståelse av virkeligheten rundt oss, er instituttenes ledere og forskningsformidlere!  

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere