Atle Ottesen Søvik

Alder: 3
  RSS

Om Atle Ottesen

Professor i systematisk teologi, Det teologiske Menighetsfakultet

Følgere

Til JDA #45

Publisert over 5 år siden

JDA:

Når det gjelder spørsmålet om felles mål, holdning og metode: Jeg tror egentlig du treffer spikeren på hodet med tanke på 'stridens kjerne' med din siste setning, der du skriver: 
"Og da er mitt stadig gjentatte poeng at det er et valg mellom ulike forståelser hvor man må bruke sin fornuft til å gjøre et valg som ikke er gitt fra Bibelen."

Her tror jeg faktisk uenigheten står - jfr D. A. Carson & co som nettopp anvender Bibelens selv-attestasjon som hovedargument for bibelsynet at Skriften er 'Guds ufeilbarlige ord'.

Med andre ord vil vi med et mer konservativt skriftsyn nettopp si at Bibelen gir disse betingelsene. Selv om du her tenker annerledes, kan vi svare at "teksten er der, og kan undersøkes". Med andre ord er det ikke sirkelargumentasjon, i den forstand at man leser inn et skriftsyn i Bibelen som man allerede forutsetter, men tvert imot et syn (det finnes gode særdeles gode argumenter for) faktisk uttrykkes i teksten - og som man tror på.

AOS:

Hvis jeg forstår deg rett, så tror jeg du har rett: vi bruker vår fornuft til å velge blant flere muligheter, og noen vil begrunne sitt ufeilbarlighetssyn ut fra Bibelen, mens andre vil begrunne et feilbarlighetssyn utfra Bibelen, og så er vi uenige om hvilken oppfatning som er best begrunnet.

Gå til kommentaren

Til MS #41

Publisert over 5 år siden

MS:

Tror du at Jesus, på direkte spørsmål, ville velsignet homofilt samliv? 

AOS:

Du stiller kreative og gode spørsmål. Jeg tror at hvis vi hadde spurt Jesus i Israel i år 30 ville han sagt nei til homofilt samliv, og hvis vi hadde spurt Jesus i Norge i 2016, så ville han sagt ja. Hvordan er det mulig? Som sagt er det slik at det som er etisk rett er avhengig av hva som er sant. For eksempel: om en person slår en annen er det etisk rett å hjelpe den som blir slått, men ikke hvis sannheten om situasjonen er at de øver på et skuespill og vil øve på å slå hverandre.

Ekteskapet som institusjon har blitt veldig forskjellig, fra å være en måte å sikre kvinner som måtte arbeide hjemme økonomisk på, så har dette blitt annerledes med barnehager og trygd og annet. I Israel ble jentene giftet bort som 12-åringer, flerkoneri blir ikke problematisert i GT, osv – selv om ingen kristne forsvarer dette i Norge i dag. I tillegg var den normale formen for homoseksualitet at eldre menn brukte unge gutter seksuelt. Så kan man godt finne historiske unntak på andre former for homofilt samliv, eller si at det skulle være rart at etiske regler kan endre seg, men etiske regler må være allmenne i sin karakter. Livet er mye mer komplekst enn at man kan fange det inn med regler, så derfor kan man bare ha generelle regler, men det vil alltid være unntak, hvor det for eksempel er etisk rett å drepe, lyve eller stjele. Nettopp fordi det er slik, er det jeg ikke tror Gud har villet åpenbare evige etiske regler.

MS:

Dersom du som ansvarlig teolog og de-facto leder (og som dermed rammes av Jesu meget strenge domsord over dem som leder vill), ikke har en klinkende klar begrunnelse på hvorfor du kan være så sikker på at du IKKE tar feil, så kan jeg ikke skjønne hvordan du kan ta sjansen?

AOS:

Jeg tror du peker på en viktig grunn til at mange tenker som du – faren for å ta feil. Selv om det jo er en reell fare for å ta feil uansett, i spørsmål om tro og gjerninger, dåp og nattverd, og alle andre spørsmål. Jeg kjenner igjen frykten for å ta feil, men for min del var det frigjørende den gangen en venn spurte meg: Tror du Gud vil straffe den som ærlig søker sannheten? Jeg tenkte godt og grundig over det og kom til at svaret måtte være nei. Det er veldig mange spørsmål i kristendommen som er slik at hvis det er ett svar som er rett, så vil flertallet av kristne gjennom historien ha tatt feil. Dersom det er avgjørende å ikke ta feil, er dette helt kritisk og uforståelig at ikke Gud er tydeligere, mens hvis det ikke er avgjørende for Gud at vi må ha rett i alle spørsmål, så er det mye lettere å forstå at ikke det er så tydelig. Vi vil så gjerne ha sikre svar fordi det er så viktig for vår identitet, trygghet, håp osv – men jeg har funnet hvile i tanken om at Gud ikke vil straffe den som ærlig søker sannheten.

Gå til kommentaren

Til RFS #38

Publisert over 5 år siden

Du har et godt poeng mange flere gjerne kunne få med seg. Det greske substantivet aion betyr tidsalder eller evighet. I adjektivform heter det aionios, som vi pleier å oversette med "evig" i Bibelen, blant annet i alle tilfellene med evig straff. Men aionios kan bety nesten hva som helst - det er et forsterkende ord, som ofte egentlig bare betyr veldig. Derfor er det mange ting i Bibelen som sies å være aionios, som opplagt ikke er evige, og derfor er det også åpent om det skal oversettes med evig straff eller veldig straff der hvor det står evig straff på norsk. Dette handler altså om å ta Bibelen bokstavelig som det står, med utfordringen at mange greske (og hebraiske) ord har mange forskjellige betydninger.

Gå til kommentaren

Til Mona Ekenes #37

Publisert over 5 år siden

ME:

Ikke bare det at du utelukker de ferdiglagte gjerningene som Gud har tilrettelagt for hver enkelt, men du utelukker også at Jesus åpenbarer Sitt Ord.

AOS: 

Jeg utelukker ikke noen av de tingene.

ME:

Om det ikke står nøyaktig slik du ikke oppfatter at det står der, betyr ikke det at - det ikke står der. Følger du nettopp henvisningene, tolker også Bibelen seg selv.

AOS: 

Og om ikke det står nøyaktig slik DU ikke oppfatter at det står der, betyr ikke det at - det ikke står der. Det er veldig mange som sier at Bibelen må tolke seg selv, og så sier de likevel at Bibelen sier helt forskjellige ting.

Gå til kommentaren

Avslutningskommentar til Asbjørn Lund

Publisert over 5 år siden

Takk for vekslingen i denne runde. Din generelle tilnærming til ID er nok den beste måten å nærme seg det på. Mens ateistiske evolusjonister kategorisk avviser din tilnærming, så må ikke jeg det, men er åpen for som du å kunne finne ut at beste forklaring inkluderer noen guddommelige handlinger med intelligent design. Du har tipset meg om noen nye fenomener som ID hevder å forklare som ikke jeg har lest nok om, så det setter jeg på lista. Hvis noen andre vil diskutere ATP-motorer, epigenetikk, eller andre fenomener som Asbjørn Lund her har tatt opp, så leser jeg gjerne det. Eller har det kanskje vært en verdidebatt-runde på det som jeg ikke har fått med meg? Mvh Atle

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere