Astrid Sofie Dalhaug

Alder: 48
  RSS

Om Astrid Sofie

KrF-politiker i Sør-Trøndelag og Malvik kommune. Sitter i kommunestyret. Gift og har tre barn. Utdannet intensivsykepleier, jobber på St Olavs Hospital i Trondheim. Vokste opp i Skånland i Troms. Har bakgrunn fra Lagsbevegelsen.

Følgere

Norge trenger ny innvandringspolitikk

Publisert nesten 9 år siden

Barn behandles i strid med FNs barnekonvensjon, velintegrerte familier kastes ut av landet, ureturnerbare flyktninger "naver" hele livet, papirløse lever i skjul uten menneskerettigheter.

Alt dette har bare blitt verre under dagens regjering. Det er grunn til å spørre hva man ønsker å oppnå med å føre en slik politikk. Vi trenger en politikk som er mer i samsvar med vanlige menneskers rettsfølelse. La oss stikke fingeren i jorda: "ureturnerbare" har ikke til hensikt å returnere. De blir her, uansett. Så la oss integrere dem! De blir ikke borte av at vi ignorerer dem. Arbeidstillatelse og norskopplæring jo før jo heller. "Enslige mindreårige asylsøkere" er barn uten foresatte. Så la oss behandle dem som det! Det er en grunn til at de har kommet hit, barn reiser ikke fra sine foreldre til et fremmed land uten god grunn. Den gode grunnen blir ikke borte den dagen de fyller 18 år. Disse barna gruer seg til 18-årsdagen, for da mister de sin midlertidige oppholdstillatelse i Norge. Mange av dem går under jorda, blir papirløse. Et liv med mye stress og mangel på menneskeretter. De kunne vært vanlige, gode samfunnsborgere, studenter, arbeidstakere, nye landsmenn. De ville nok elsket sitt nye fedreland høyere enn oss som hadde sånn utrolig flaks at vi ble født her. I følge den norsk-somaliske kvinnelige samfunnsdebattanten Amal Aden er det slik at somaliere i Somalia vet mer om norske trygderetter enn nordmenn i Norge. Somaliere er ureturnerbare. De kommer for å bli. De burde komme seg ut i arbeidslivet jo før jo heller. Arbeid er raskeste vei til integrering. Kristne fra muslimske land flykter til Norge, for kunne leve ut sin tro. Isteden for å gi dem denne menneskeretten, mistenker vi dem for å være sekulære lykkejegere, og sender dem tilbake med beskjed om å late som de er gode muslimer. Barn som er født og oppvokst i Norge, snakker norsk, går på norsk skole, har norske venner, sendes "tilbake" til et land de ikke kjenner. Foreldrene er gjerne velintegrerte ressurspersoner, men de utvises med henvisning til "likhet for loven". Hvilken likhet? Asylsøkere blir "returnert" til Hellas, fordi dette tilfeldigvis var det første Schengen-landet de kom til. De kalles "dublinere" fordi det var i Dublin man satt i møte og fant på denne dysfunksjonelle loven. Alle vet hvordan det er i Hellas - vanlige folk får ikke endene til å møtes, flyktninger lever i nød og utsettes for rasistisk vold. Norge bryter menneskerettene så det synger, det er på tide med en stor snuoperasjon! Stem for en ny regjering i 2013!
Gå til innlegget

Heroin til folket?

Publisert rundt 11 år siden

At heroinister vil ha heroin kan vel knapt komme som noen overraskelse. Men at fagfolk, politikere og menigmann også syns de skal få det, gjør at jeg sitter igjen med noen spørsmål. Jeg etterlyser litt bedre begrunnelser enn de jeg har sett til nå.

Jeg gjør et nytt forsøk på å få heroin-lobbyen i tale. De blogger kanskje ikke på VD? Skal prøve å ikke være sarkastisk denne gangen, selv om jeg frykter at et saklig, balansert innlegg vil falle som en stein til jorda. Derfor den tabloide overskrifta.

Den målgruppen som er aktuell for å få medisinsk heroin, er den samme som i dag har eller skal ha et tilbud om metadon. Hvem som skal tilhøre denne målgruppen, er en diskusjon i seg selv. Det som har vært sagt, er at det skal være gamle, slitne heroinister, som har prøvd det meste innen avrusning uten effekt. Gradvis har målgruppen blitt utvidet, uten at jeg har registrert at det har vært fremsatt nye faglige argumenter eller politiske beslutninger. Jeg har hørt at det blir gitt til folk ned i en alder av 19 år. Og jeg vet at det blir gitt til gravide. Kan noen fagfolk begrunne liberaliseringen i hvem som får metadon? Hva tenker man på når man gir glasset med metadon til en tenåring eller en kvinne med barn i magen? Jeg går ut fra det er nøye gjennomtenkt, men hva man tenker har ikke tilflytt offentligheten - heller ikke oss som står i den andre enden av apparatet, og driver avrusing av nyfødte. Vi lurer litt på hvorfor dette var nødvendig. Kan vi få et svar?

Men nå er det altså heroin som er det nye. Her må jo da målgruppen bli "gamle, slitne heroinister som har prøvd alt, også metadon" - eller? Jeg har ikke helt forstått hva som er så mye bedre med heroin, siden de tror de vil lykkes med dette når de har mislyktes med metadon.

Heroinet gis intravenøst, og har en kortere halveringstid, det vil si at effekten kommer raskere og går fortere ut av kroppen. På hvilken måte er dette en fordel? Jeg spør som en fagperson, for jeg vet at dette er ønskelig i mange sammenhenger, for eksempel når en gir narkose. Derfor lurer jeg på hvilke fordeler denne effekten eventuelt gir i rusomsorgen.

Intravenøse injeksjoner innebærer endel risiko, blant annet mekanisk / kjemisk skade på hud og blodårer, og risiko for infeksjoner. Denne risikoen blir selvsagt markant mindre når man under antiseptiske forhold injiserer legemiddelindustirens preparater, enn når man på gata injiserer heroin produsert for inhalasjon og blandet ut med ukjente ingredienser. Men likevel lurer jeg på hvorfor det er nødvendig med intravenøs administrasjon, når medikamentet kan inntas oralt som drikke, eller røykes. Så vidt jeg har forstått er det ikke et mål å oppnå ruseffekt, selv om en gir heroin. Bare å lindre abstinenser.

Heroinister angir som årsak til at de ønsker heroin istedenfor metadon, at de blir så trøtte og sløve av metadon. Er ikke dette et spørsmål om dosering? Jeg er vant til å gi opioider som smertelindring. Trøtthet er et symptom på overdosering i mine øyne. Eller har metadon en mer trøtthetsfremkallende virkning enn heroin, også i riktige doser?

Jeg leser med noe forbauselse at metadon er å få kjøpt på gata. Hvordan kan dette henge sammen? Hvordan klarer de seg uten dosen sin, de som selger den? Er det det at dosene er litt i største laget, slik at de kan dele med andre? Når metadon havner på gata, hvor mye mer da ikke heroin? Likevel ser jeg det fremsettes ønske om å få utdelt doser for flere dager av gangen. Er dette forsvarlig?

Jeg ser at enkelte heroinister ser for seg å komme seg ut i arbeidslivet bare de får rent, medisinsk heroin gratis. Da slipper de å bruke alt av tid og penger på heroin, og slipper å bli syke av dårlig gate-heroin, dårlig kosthold og dårlig hygiene. Det høres jo tilforlatelig ut. Men for det første: Arbeidsmarkedet for denne gruppen må jo være relativt begrenset? De kan vel ikke ha jobber som medfører ansvar for liv og helse eller maskiner og motorer? Det blir vel hovedsaklig snakk om tilpassede arbeidsplasser, og det er jo forsåvidt bra det, hvis kommunen /NAV greier å få det til. Men for det andre: Hvis man først kommer så langt, hvorfor ikke ta hele skrittet ut, og gradvis redusere heroin-dosene, til man blir nykter? Det er ubehagelig å avruse seg, men hvis man har livet sitt på stell, og bruker ett år eller to på å trappe ned, burde det jo være mulig? For det tredje: Hvis man er så oppegående at man møter på jobb om morran, kan man kanskje klare seg med metadon, eller er det bare heroin som er nøkkelen til et verdig liv?

Jeg er for at vi fordomsfritt skal gi god lindrende behandling ved livets slutt. Er du døende, så skal du ikke avruses, men få det du trenger for å ha det bra. Men er du ikke døende, så vil jeg heller ikke behandle deg som det. Lindrende behandling ved livets slutt er noe helt annet enn kurativ behandling når en har håp om å få pasienten frisk. Det gjelder to helt forskjellige sett av prinsipper bak, og det å blande sammen disse vil bli sett på som uprofesjonelt og feilbehandling i den verdenen jeg arbeider i som intensivsykepleier. Hvis heroin (og metadon) da er behandling for de gamle og syke som ingen annen behandling hjelper på - hvordan har det seg da at det kan gis til yrkesaktive og gravide?

Gå til innlegget

=Heroin?

Publisert rundt 11 år siden

Jeg gir av prinsipp aldri til tiggere. Men det hender at jeg kjøper disse bladene de selger. Med litt blandede følelser, for jeg vet jo at inntekten mest sannsynlig går til rusmidler.

Var i Oslo her om dagen, og kjøpte =Oslo på Majorstua. Det kosta 60 kr sa selgeren. Jeg hadde bare en hundrelapp, og spurte om han kunne gi igjen. Det kunne han ikke, så han fikk den, og takka pent. Etterpå så jeg at det var påtrykt bladet at det kosta 50 kr. Jaja, jeg visste jo at selgeren ikke var fra søndagsskolen, akkurat.

Mellom mye annet inneholder bladet en del ruspolitiske innlegg og vinklede reportasjer, der agendaen er nokså enstydig - ikke så mye rom for forskjellige syn. Avvenning, Metadon og Subutex er ikke bra nok. Heroinister må få heroin. Av god kvalitet, over helsebudsjettet. Samtidig som de får denne "behandlingen" må de også få delta i arbeidslivet, det vil de nemlig bli svært så egnede til, bare de får brukerdosen sin på blå resept. Helst flest mulig doser på hver resept, så de slipper å løpe på apoteket til stadighet - de kommer jo i tidsklemma, må vite.

Avvenning er nemlig farlig. Hele 1 % dør av at de tar overdose etter avvenning, og det er avvenningens skyld, for hadde de ikke blitt avvent, så hadde de tålt en større dose. Dødsraten blant de som får heroin på blå resept nevnes ikke, enda de landene som praktiserer dette trolig fører statistikk. Det er jo europeiske i-land.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere