Astrid Espelid

Alder:
  RSS

Om Astrid

Følgere

Publisert nesten 4 år siden

Det virkar som du tøffar deg med at klimaforandringane ikkje finst pga snøen. Så lite peiling har du då vel ikkje, at du forvekslar klima og vær?!

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Frode Meland – gå til den siterte teksten.

Ja, det er ganske ille! Eg håpar at denne måten å oppføre seg på ikkje held i lengda, slik at vanleg, høfleg språk atter vil koma inn i Storting og regjering, som den måten ein er pålagt å snakke på der. Klart språk, norske ord og tydeleg tale burde vera det folka i slike stillingar må lære seg. Nokon kan det alt, heldigvis.

Eg ser det ikkje som ein fordel om me skulle hente inn oppførsel frå USA hit til landet.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden

Veldig godt skrive, og sant! Korleis skal ein unge klare å skjøne at det er den ellers nokså snille bestefaren som gjer noko gale, og ikkje ta skulda sjølv, viss det er så at det er monster som gjer slikt mot ungar?!  Bestefar er ikkje eit monster!

Ellers ser eg her at ALLE kommentarane forsvarar Listhaug. Korleis har det gått til? Kvifor er det brått greitt at ein som sit som minister i regjeringa brukar "gatespråk" av minst mogeleg danna art i beskrivelse av menneske? Når fall landet vårt så lågt? Av same grunn som det er kleskodar i arbeidet i regjering og Storting, er det og språkkodar. Dei fleste held seg til dei. At Listhaug ikkje gjer det, burde då ikkje forsvarast! At det ho seier, til og med vil skape problem for ungane som er utsett for det verste som finst, er då eit kjempeproblem!

Gå til kommentaren

Publisert rundt 4 år siden

Alf Gjøsund; etter denne tråden her er det sikkert ikkje nødvendig meir, å spørja om kvifor få eller ingen kvinner deltek i debatten her?!

Gå til kommentaren

Publisert rundt 4 år siden
G Solli – gå til den siterte teksten.

For oss vaksne damer som voks opp under den kalde krigen, var atomvåpen bare eit mareritt å tenkje på. Døy fort? Kva med dei tusenvis som overlevde i Japan? Med skadar som ikkje let seg helbrede fordi ingen hadde sett slike skadar før. Atomvåpen er ubrukelege som våpen, og difor svært lite avskrekkande. Ein må rett og slett gjera det på andre måtar, nett som det står i artikkelen her.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere