Asbjørn Kvalbein

Alder: 77
  RSS

Om Asbjørn

Asbjørn Kvalbein er pensjonist og arbeider med nettstedet webpastoren.no. Han har fast samarbeidsavtale med Norea Mediemisjon og Misjonssambandet om oppdrag innen forkynnelse, medieprosjekter og bibelundervisning. Han har vært forlagssjef i Lunde Forlag og skrevet en del bøker. I sin tid leder for medieutdanningen på Gimlekollen. Utdannet teolog, mastergrad i kommunikasjon. .

Følgere

Kostbar reform

Publisert nesten 12 år siden

Helsereformen er ment å bevege USA mer i retning av en velferdsstat, slik at en særlig får hjulpet de fattigste. Alle må være enige i at det er bra.

Fra vårt eget land vet vi at utgiftene til helse og sosial støtte tar mer og mer av statsbudsjettet, ja, at disse kostnadene nesten løper løpsk.

I USA er man vant til et lavt skattenivå, og hele kulturen er bygd på selvhjelp og frihet. Nå blir de nok bare nødt til å øke skattetrykket merkbart.

Siden reformen gikk igjennom med bare få stemmers overvekt, kan en da unngå stor uro i folkedypet når regningen kommer i form av høyere skatter?

Gå til kommentaren

Provokasjon

Publisert nesten 12 år siden

Muslimske kvinner kler seg slik at minst mulig hud og kropp syns. Dette har for dem med ærbarhet å gjøre, og man vil ikke spille på sex eller friste menn. Også afrikanere og asiater har en mer tildekket kleskode enn den vestlige

Noen i KrF har drømt om å tiltrekke seg muslimske stemmer, på grunn av felles verdier som respekt for religion, moral, avhold osv.

Skal vi snakke om provokasjon, gjelder det kanskje overfor dem som drømmer om stemmer fra verdibevisste nye landsmenn.

Gå til kommentaren

Legende

Publisert nesten 12 år siden

Dette var jo en hyggelig fortelling. Men det kan kanskje være på sin plass å minne om at det er en legende, det står ikke noe om dette i Bibelen.

Gå til kommentaren

Jesus snakker i alvor

Publisert nesten 12 år siden

På nettstedet www.webpastoren.no har jeg bibelundervisning om mange temaer, en ny bibeltime hver uke. I seks bibeltimer har jeg nylig gjennomgått Bergprekenen. Se under spalten Opplæring, og trykk gjerne på blå skrift: Les flere. Der det er et høyttalersymbol, kan du høre bibeltimen muntlig.

Jeg tillater meg å sitere fra den kortfattede gjennomgåelsen av de aktuelle versene i Matt 5,27-30. Min "lærefar" i denne gjennomgåelsen er den anglikanske presten John R.W. Stott. 

Bryte ekteskapet

Fra det femte budet går Jesus over til å snakke om det sjette. «Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke bryte ekteskapet! Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte» (Matt 5,27–28). 

Enda en gang går Jesus imot fariseernes forsøk på å mildne og svekke Guds bud. - Hold deg unna seksuell omgang med en annen, så har du holdt budet, sa fariseerne. Nei, også tankelivet er syndig, svarer Jesus. Han dømmer ikke de naturlige lystene og følelsene mellom ektefeller, der de to har lovt seg til hverandre. Salomos Høysang står i Bibelen – med rette. Jesus avviser umoral utenom ekteskapet. Vi kan se på kvinner, vi kan se på menn, men ikke begjærlig, det vil si fantasere om noe seksuelt med den andre. Alt som er syndig i handling, er også syndig i tankelivet, vil Jesus si. 

Riv ut øyet og hogg av hånden

Det er bare én vei ut av dette, lærer vi av Jesus: Slå ned på gnisten der ilden starter: øynene og hånden. «Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. Og om din høyre hånd frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer i helvete» (Matt 5,29–30). 

Jesus bruker krasse bilder, han snakker om å rive ut og hogge av. Bildene skal sette en støkk i oss og få oss til å høre: Ta øynene vekk fra det som egger den onde fantasien! Ta hånden bort fra det som drar deg inn i seksuelle handlinger med en annen enn ektefellen! Bruk bena til å gå bort fra det miljøet som lokker deg til fall. Fantasi er en god evne Gud har gitt oss til skapende og kunstnerisk virksomhet. Men la den ikke lokke deg til synd! 

Jesus tar opp noe som ikke passer for motepredikanter i dag: Å fornekte seg selv. Avsky pornografi og sexfilmer. Jeg skal ikke lage ekstra lovregler om dette, bare minne om det Jesus sier om selvdisiplin og selvkontroll. Synden søker å finne veier inn til deg. Sett vakt langs de veiene. Om du kulturelt sett kan kritiseres for å ha avskåret deg fra noe, så ta ikke det så tungt. Renhet er viktigere enn såkalte «kulturopplevelser». Evigheten er viktigere enn tiden. 

Gå til kommentaren

Dypere om tilgivelse

Publisert nesten 12 år siden

Jeg vil si en takk til deg, Silje, som utvidet perspektivet når det gjelder tilgivelse. Mitt fokus var mer på hverdagstilgivelse, at vi blir støtt igjen og igjen av til dels de samme personene, mennesker vi bare er nødt til å være sammen med.

Du snakker om sterke krenkelser og forsømmelser som til dels har skadet personligheten. Da kan tilgivelsen sitte langt inne, og det er som oftest klokt å få kyndig hjelp av sjelesorg og terapi. Så takk for de kloke ordene om dette.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere